Steg 1 (befintlig installation): Aktivera Tableau Prep Conductor

I det här avsnittet beskrivs hur du kan aktivera Tableau Prep Conductor i din befintliga Tableau Server-installation.

Tableau Prep Conductor stöds bara i Tableau Server-version 2019.1 eller senare. Om du använder Tableau Server 2018.3 eller tidigare så måste du först uppgradera din Tableau Server till 2019.1 innan du aktiverar Tableau Prep Conductor på din Tableau Server-installation.

Tableau Prep Conductor licensieras genom Datahantering eller på driftsättningsbasis, vilken är användar- eller kärnbaserad. En driftsättning inkluderar en licensierad Tableau Server-installation för produktionsmiljön och licensierade Tableau Server-installationer för användning utanför produktionsmiljön, som stödjer produktionsinstallationen. Mer information om driftsättning finns i Tableau-driftsättningsguiden.

I det här avsnittet beskrivs hur du kan aktivera Tableau Prep Conductor i din befintliga Tableau Server-installation.

Innan du uppgraderar

Förbered för uppgraderingen:

Konfigurera inställningar för offentlig gateway

Om din Tableau Server har konfigurerats med något av följande:

 • Belastningsutjämnare som ska distribuera begäranden via gatewayer.

 • Omvänd proxy för att autentisera externa klientbegäranden (Internet) och avlastning av SSL-baserad kryptering.

Du måste konfigurera följande inställningar för offentlig gateway:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Detta bör vara den URL som dina användare använder för att få åtkomst till Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Mer information om hur man konfigurerar gatewayinställningar finns i Konfigurera proxy för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Server-installationer med användarbaserade licenser

Den rekommenderade topologin för en Tableau Server-produktionsinstallation är en dedikerad nod för att köra flöden. Mer information finns i Minimikrav för maskinvara och rekommendationer för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Server-installationer med en nod

Om du för närvarande har en Tableau Server-installation med en nod rekommenderar vi att du lägger till en andra nod och dedikerar den till flöden som körs.

 1. Kör uppgraderingen på din aktuella Tableau Server-installation med hjälp av informationen i avsnitten nedan:

 2. Efter att du slutfört installationen lägger du till produktnyckeln för Datahantering för att aktivera Tableau Prep Conductor på din nod. Produktnyckeln för Datahantering finns, som andra servernycklar, tillgängliga via Kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration i webbgränssnittet för Tableau Services Manager och klicka på Aktivera licens.

  • Ange eller klistra in den nya produktnyckeln och klicka på Aktivera.

  • På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 3. Du uppmanas att starta om servern. Starta om servern och kontrollera att Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs.

  • Visa statusen genom att klicka på flikenStatus i webbgränssnittet för Tableau Services Manager. Om Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs bör du se Tableau Prep Conductor som Aktiv i listan med processer. Om Tableau Prep Conductor är inte aktiverat bör du se Tableau Prep Conductor i listan med processer, men utan någon statusinformation.

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat:

   Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs:

 4. Lägg till en andra nod i Tableau Server-installationen. Installationsprogrammet aktiverar vissa nödvändiga processer som Cluster Controller. Aktivera backgrounder-processer på den, eftersom detta krävs för att köra schemalagda flödesuppgifter. När du aktiverar backgrounder-processen aktiverar installationsprogrammet automatiskt en enskild instans av Datamotor och Tableau Prep Conductor på noden. Lägg inte till några andra processer på den här noden.
 5. Dedikera den här noden för att enbart köra flödesuppgifter genom att köra följande kommandon. Mer information om nodroller finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Hämta den dedikerade nodens nod-ID om du vill se listan med tjänster på respektive nod:

   tsm topology list-nodes -v.

  • Ange den dedikerade nodens nodroll med hjälp av det nod-ID som du fick när du körde kommandot som beskrivs ovan:

   tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

  • Tillämpa ändringarna och starta om servern:

   tsm pending-changes apply.

  • Granska statusen för att säkerställa att alla processer körs och har konfigurerats korrekt:

   tsm status -v.

Du har lagt till Tableau Prep Conductor i Tableau Server-installationen.

Tableau Server-installationer med flera noder

 1. Kör uppgraderingen på din aktuella Tableau Server-installation med hjälp av informationen i avsnitten nedan:

 2. Efter att du slutfört installationen lägger du till produktnyckeln för Datahantering för att aktivera Tableau Prep Conductor. Tableau Prep Conductor aktiveras automatiskt på de noder där du redan har aktiverat backgrounder-processen. Produktnyckeln för Datahantering finns, som andra servernycklar, tillgängliga via Kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration i webbgränssnittet för Tableau Services Manager och klicka på Aktivera licens.

  • Ange eller klistra in den nya produktnyckeln och klicka på Aktivera.

  • På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 3. Du uppmanas att starta om servern. Starta om servern och kontrollera att Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs.

  • Visa statusen för alla processer genom att klicka på fliken Status i webbgränssnittet för Tableau Services Manager. Om Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs bör du se Tableau Prep Conductor som Aktiv i listan med processer. Om Tableau Prep Conductor är inte aktiverat bör du se Tableau Prep Conductor i listan med processer, men utan någon statusinformation.

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat:

   Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs:

 4. Lägg till en ny nod i Tableau Server-installationen. Installationsprogrammet aktiverar vissa nödvändiga processer som Cluster Controller. Aktivera backgrounder-processer på den, eftersom detta krävs för att köra schemalagda flödesuppgifter. När du aktiverar backgrounder-processen aktiverar installationsprogrammet automatiskt en enskild instans av Datamotor och Tableau Prep Conductor på noden. Lägg inte till några andra processer på den här noden.

  Obs! Antalet dedikerade noder i förhållande till det totala antalet i samordningstjänstens ensemble. Du kan behöva distribuera en samordningstjänst på den nya noden beroende på det totala antalet noder som ingår i klustret, inklusive den nya dedikerade noden. Mer information finns i Driftsätta samordningstjänstsensembler(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Kör följande kommando för att dedikera den här noden att enbart köra flödesrelaterade åtgärder. Mer information om nodroller finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Hämta den dedikerade nodens nod-ID om du vill se listan med tjänster på respektive nod:
  • tsm topology list-nodes -v.
  • Ange den dedikerade nodens nodroll med hjälp av det nod-ID som du fick när du körde kommandot som beskrivs ovan:
  • tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.
  • Tillämpa ändringarna och starta om servern:
  • tsm pending-changes apply.
  • Granska statusen för att säkerställa att alla processer körs och har konfigurerats korrekt:
  • tsm status -v.
 6. Nu kan du har Tableau Prep Conductor aktiverat på andra noder. Bakgrundsprocessor på en nod genomför som standard alla uppgifter av alla typer, inklusive flödesuppgifter. Isolera Tableau Prep Conductor och flödesuppgifter till vissa noder genom att konfigurera backgrounders att göra något av följande:
  • För att endast köra flödesuppgifter: tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

  • För att köra alla andra uppgifter förutom flödesuppgifter: tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-flows.

Du har lagt till Tableau Prep Conductor i Tableau Server-installationen.

Tableau Server-installationer med kärnbaserade licenser

Den rekommenderade topologin för en Tableau Server-produktionsinstallation är en dedikerad nod för att köra flöden. Mer information finns i Minimikrav för maskinvara och rekommendationer för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Datahantering för kärnbaserade licenser inkluderar produktnycklar som aktiverar Tableau Prep Conductor för din Tableau Server samt Tableau Prep Conductor-kärnor som kommer i enheter om fyra. Tableau Prep Conductor-kärnor ska tillämpas på den nod som dedikerats att köra flödena. Dessa produktnycklar, som andra servernycklar, finns tillgängliga via Kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Mer information om Tableau Prep Conductor-licensiering finns i Licensiera Tableau Prep Conductor för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Server-installationer med en nod

Om du för närvarande har en Tableau Server-installation med en nod rekommenderar vi att du lägger till en andra nod och dedikerar den till flöden som körs.

 1. Kör uppgraderingen på din aktuella Tableau Server-installation med hjälp av informationen i avsnitten nedan:

 2. Aktivera produktnycklarna. Detta aktiverar Tableau Prep Conductor på de noder där du redan har aktiverat backgrounder-processen. När du använder kärnbaserad licensiering måste du använda både produktnyckeln för Datahantering och resurskärnans produktnyckel i din Tableau-driftsättning. Den första nyckeln gör att flöden kan köras i Tableau Server via Tableau Prep Conductor och den andra nyckeln lägger till de ytterligare kärnorna för Tableau Prep Conductor-noderna. Alla produktnycklar är tillgängliga från kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration i webbgränssnittet för Tableau Services Manager och klicka på Aktivera licens.

  • Ange eller klistra in den nya produktnyckeln och klicka på Aktivera.

  • På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 3. Du uppmanas att starta om servern. Starta om servern och kontrollera att Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs.

  • Visa statusen genom att klicka på flikenStatus i webbgränssnittet för Tableau Services Manager. Om Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs bör du se Tableau Prep Conductor som Aktiv i listan med processer. Om Tableau Prep Conductor är inte aktiverat bör du se Tableau Prep Conductor i listan med processer, men utan någon statusinformation.

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat:

   Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs:

 4. Lägg till en andra nod i Tableau Server-installationen. Installationsprogrammet aktiverar vissa nödvändiga processer som Cluster Controller. Aktivera backgrounder-processer på den, eftersom detta krävs för att köra schemalagda flödesuppgifter. När du aktiverar backgrounder-processen aktiverar installationsprogrammet automatiskt en enskild instans av Datamotor och Tableau Prep Conductor på noden. Lägg inte till några andra processer på den här noden.

  Viktigt: Antalet fysiska kärnor på den här datorn måste vara lika med eller mindre än de Tableau Prep Conductor-kärnor du köpte. Om du t.ex. har köpt fyra Tableau Prep Conductor-kärnor kan din nod bara ha upp till fyra fysiska kärnor. Mer information om hur Tableau Prep Conductor-licensiering fungerar finns i Licensiera Tableau Prep Conductor för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Dedikera den här noden för att enbart köra flödesuppgifter genom att köra följande kommandon. Mer information om nodroller finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Hämta den dedikerade nodens nod-ID om du vill se listan med tjänster på respektive nod:

   tsm topology list-nodes -v.

  • Ange den dedikerade nodens nodroll med hjälp av det nod-ID som du fick när du körde kommandot som beskrivs ovan:

   tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

  • Tillämpa ändringarna och starta om servern: tsm pending-changes apply.

  • Granska statusen för att säkerställa att alla processer körs och har konfigurerats korrekt:

   tsm status -v.

Du har lagt till Tableau Prep Conductor i Tableau Server-installationen.

Tableau Server-installationer med flera noder

 1. Kör uppgraderingen på din aktuella Tableau Server-installation med hjälp av informationen i avsnitten nedan:

 2. Aktivera produktnycklarna. Detta aktiverar Tableau Prep Conductor på de noder där du redan har aktiverat backgrounder-processen. När du använder kärnbaserad licensiering måste du använda både produktnyckeln för Datahantering och resurskärnans produktnyckel i din Tableau-driftsättning. Den första nyckeln gör att flöden kan köras i Tableau Server via Tableau Prep Conductor och den andra nyckeln lägger till de ytterligare kärnorna för Tableau Prep Conductor-noderna. Alla produktnycklar är tillgängliga från kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Klicka på Licensiering på fliken Konfiguration i webbgränssnittet för Tableau Services Manager och klicka på Aktivera licens.

  • Ange eller klistra in den nya produktnyckeln och klicka på Aktivera.

  • På sidan Registrera fyller du i dina uppgifter i fälten och klickar på Registrera.

 3. Du uppmanas att starta om servern. Starta om servern och kontrollera att Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs.

  • Visa statusen genom att klicka på flikenStatus i webbgränssnittet för Tableau Services Manager. Om Tableau Prep Conductor har aktiverats och körs bör du se Tableau Prep Conductor som Aktiv i listan med processer. Om Tableau Prep Conductor är inte aktiverat bör du se Tableau Prep Conductor i listan med processer, men utan någon statusinformation.

   Tableau Prep Conductor är inte aktiverat:

   Tableau Prep Conductor är aktiverat och körs:

 4. Lägg till en ny nod i Tableau Server-installationen. En dedikerad nod för att köra flödesrelaterade åtgärder rekommenderas för Tableau Server-installationer i produktion. Installationsprogrammet aktiverar vissa nödvändiga processer som Cluster Controller. Aktivera backgrounder-processer på den, eftersom detta krävs för att köra schemalagda flödesuppgifter. När du aktiverar backgrounder-processen aktiverar installationsprogrammet automatiskt en enskild instans av datamotorn på noden. Lägg inte till några andra processer på den här noden.

  Obs! Antalet dedikerade noder i förhållande till det totala antalet i samordningstjänstens ensemble. Du kan behöva distribuera en samordningstjänst på den nya noden beroende på det totala antalet noder som ingår i klustret, inklusive den nya dedikerade noden. Mer information finns i Driftsätta samordningstjänstsensembler(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Viktigt:
  Antalet fysiska kärnor på den här datorn måste vara lika med eller mindre än de Tableau Prep Conductor-kärnor du köpt. Om du t.ex. har köpt fyra Tableau Prep Conductor-kärnor kan din nod bara ha upp till fyra fysiska kärnor. Mer information om hur Tableau Prep Conductor-licensiering fungerar finns i Licensiera Tableau Prep Conductor för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Dedikera den här noden för att enbart köra flödesuppgifter genom att köra följande kommandon. Det här aktiverar Tableau Prep Conductor på din nya nod. Mer information finns i Nodroller i Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Hämta den dedikerade nodens nod-ID om du vill se listan med tjänster på respektive nod:

   tsm topology list-nodes -v.

  • Ange den dedikerade nodens nodroll med hjälp av det nod-ID som du fick när du körde kommandot som beskrivs ovan:

   tsm topology set-node-role -n nodeID -r flows.

  • Tillämpa ändringarna och starta om servern:

   tsm pending-changes apply.

  • Granska statusen för att säkerställa att alla processer körs och har konfigurerats korrekt:

   tsm status -v.

 6. Nu kan du ha Tableau Prep Conductor aktiverat på andra noder som har backgrounder-processen. Bakgrundsprocessor på en nod genomför som standard alla uppgifter av alla typer, inklusive flödesuppgifter. Isolera Tableau Prep Conductor och flödesåtgärder till vissa noder genom att konfigurera backgrounders att göra något av följande:

   • För att endast köra flödesuppgifter:

    tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

   • För att köra alla andra uppgifter förutom flöden:

    tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-flows.

Nästa steg

Steg 2: Konfigurera flödesinställningar för din Tableau Server.

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan installera eller uppgraderar Tableau Server och aktivera Tableau Prep Conductor på Tableau Server.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!