Arbetsboksoptimerare

Arbetsboksoptimeraren är ett verktyg som identifierar om en arbetsbok följer vissa metodtips för prestanda. Dessa riktlinjer är begränsade till vad som kan tolkas från arbetsbokens metadata och utvärderas av en regelmotoralgoritm. Alla dess rekommendationer är inte tillämpliga på eller lämpliga för varje arbetsbok. Det finns flera prestandaaspekter som inte fångas upp av optimeraren, en del kan vara enkla förbättringsåtgärder. Du kan läsa mer i Effektivisera din arbetsbok och i vitboken Designa effektiva arbetsböcker för produktion.

Kör arbetsboksoptimeraren

Du hittar Arbetsboksoptimeraren i menyn Server eller i dialogrutan Publicering.

 1. Från menyn Server klickar du på Kör optimeraren.
 2. Arbetsboken utvärderas automatiskt mot riktlinjerna och resultaten visas i en av tre kategorier: Vidta åtgärd, Kräver granskning eller Godkänd (eller Godkänd och ignorerad).
  • Du kan få upp färre än tre kategorier. Om inga riktlinjer faller inom en kategori så visas den inte.
  • Expandera varje kategori för att se riktlinjerna. Du kan även expandera varje riktlinje för mer information om varför det är en rekommendation. En del innehåller ytterligare information som är specifik för din arbetsbok.
  • Du kan välja att implementera vissa eller inga av riktlinjerna. Optimeraren är ett frivilligt steg i publiceringsprocessen och den kommer inte att hindra dig från att publicera.
 3. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till arbetsboken genom att klicka på Stäng.
 4. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till (eller öppna) dialogrutan Publicering genom att klicka på Publicera.

Kategorier för optimerare

Optimeraren delar upp riktlinjerna i tre kategorier: Vidta åtgärder, Behöver granskas och Godkänd.

Vidta åtgärd indikerar att uppdateringen av arbetsboken så att den följer bästa praxis ska ha minimal eller ingen inverkan alls på arbetsbokens funktionalitet. Det finns förmodligen ingen anledning alls att inte genomföra dessa ändringar.

Behöver granskas indikerar att bästa praxis kan innebära att du måste ändra arbetsboken på mer invecklade sätt, som till exempel att omstrukturera en datakälla eller förenkla en instrumentpanel.

 • Använd ditt eget omdöme för att avgöra vad som är möjligt eller praktiskt genomförbart.
 • Vissa rekommendationer kan innebära en stor ansträngning för minimal prestandautökning, vilket inte är värt mödan.
 • Det kan vara användbart att använda Prestandaregistrering för att få ett prestandariktmärke.
 • En del kan vara medvetna val du har gjort.

Som redigerare har du sista ordet om vad som gör en arbetsbok så effektiv som möjligt. Kom ihåg att bästa praxis ibland bör brytas för att leverera innehåll på ett effektivt sätt. Väg alltid målet för arbetsboken mot ändringarna som ska förbättra prestandan.

Godkänd indikerar att riktlinjerna har uppfyllts och att arbetsboken redan följer bästa praxis inom området. Men kom ihåg att det finns många aspekter av prestanda som inte samlas in av optimeraren. Den här kategorin byter namn till Godkänd och ignorerad om några riktlinjer ignoreras för arbetsboken.

Ignorera en riktlinje

Riktlinjerna är inte alltid tillämpliga på din situation. Du kanske publicerar en mallarbetsbok som andra kan använda och behöver bevara oanvända fält och datakällor. Du vill inte att optimeraren ska fortsätta att meddela dig om dessa riktlinjer.

Det är möjligt att ignorera en riktlinje för en arbetsbok.

 1. Från en specifik riktlinje klickar du på knappen Ignorera.
  • Riktlinjen är tystad och flyttas till avsnittet Godkänd och ignorerad. Även om du kör optimeraren igen kommer den riktlinjen inte att visas i avsnittet Vidta åtgärd eller Kräver granskning.
 1. För att återuppta utvärderingen av riktlinjen letar du upp dess rad i avsnittet Godkänd och ignorerad och klickar på knappen Ignorera igen.
  • Optimeraren körs igen och riktlinjen utvärderas. Den fortsätter att kontrolleras varje gång optimeraren körs.

Fixa en riktlinje automatiskt

Vissa förslag från arbetsboksoptimeraren kan implementeras utan användarinmatning. För dessa riktlinjer finns det en knapp för att fixa regeln automatiskt. Om knappen inte visas måste du åtgärda problemet manuellt.

Från en specifik riktlinje klickar du på knappen Autofixa.

 • Den rekommenderade åtgärden (som att stänga en oanvänd datakälla) vidtas bakom kulisserna och riktlinjen flyttas till avsnittet Godkänd.
 • Om den automatiska åtgärden misslyckas av någon anledning kommer du att meddelas och uppmanas att lösa problemet manuellt.
 • Om knappen inte är tillgänglig kan den riktlinjen inte åtgärdas automatiskt, utan måste åtgärdas manuellt.

Riktlinjerna

Alla riktlinjer innehåller instruktionen ”överväg”, som föreslår en metod som potentiellt kan användas för att hantera prestandainverkan. De är allmänna och gäller inte nödvändigtvis i alla situationer. Dessa förslag ska endast ses som en utgångspunkt. Fatta alltid beslut inom ramen för miljön och målen för arbetsboken.

Obs! Inte alla förslag kan genomföras i webbläsaren och vissa kan kräva redigering i Tableau Desktop i stället.


Navigera till en riktlinje efter bokstav: A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z


Beräkningslängd

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Beräkningen Min beräkning är 600 tecken lång.

Beräkning av resultat från komplexa beräkningar kan påverka prestandan.

Överväg att dela upp beräkningen och flytta det som kan flyttas till databasen, eller använd Tableau Prep för att skapa beräkningarna före analys.

Ytterligare information

Komplicerade och långa beräkningar kan antingen skrivas som en enskild beräkning eller så kan de kapslas (med några komponenter skrivna som fristående beräkningar som används i en annan större beräkning). Att skapa en beräkning med kapslade komponenter kan göra den enklare att felsöka och upprätthålla, men det kan även medföra komplikationer och ytterligare processer. Om möjligt bör du föra tillbaka dessa komponenter till datakällan för att förbättra prestandan.

Kommentarer i beräkningar räknas in i längden, så de här riktlinjerna kan utlösas av en lång kommentar i stället för av en lång och komplicerad beräkning.


Beräkning använder flera datakällor

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja innehåller 17 beräkningar som använder fält från en annan datakälla.

När beräkningar använder fält från flera datakällor kan inte Tableau använda några optimeringar, utan måste genomföra beräkningen lokalt.

Överväg att använda Tableau Prep för att skapa beräkningen och använda ett extrakt.

Ytterligare information

Genom att flytta korsdatabasberäkningen till datalagret kan processen genomföras innan användarens ens har begärt instrumentpanelen. Mer information finns i Koppla dina data (Prep) och Skapa beräkningar av detaljnivå och rankning.

Under vissa förhållanden kan en parameter utlösa dessa riktlinjer. Om en beräkning har indikerats som inte använder flera datakällor ska du kontrollera om den har en parameter och om den parametern kan förenklas.


Instrumentpanelsstorleken är inte fast

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Instrumentpanelen Q3-analys har inte en fast storlek.

Instrumentpaneler med fast storlek kan cachelagras eftersom de har en förutsägbar storlek. Att använda automatisk instrumentpanelsstorlek innebär att resultaten beror på användarens skärm och därför måste instrumentpanelen återges varje gång. Att återge instrumentpaneler ofta försämrar prestandan.

Överväg att använda fast instrumentpanelsstorlek.

Ytterligare information

Även om responsiva element är bästa praxis inom webbdesign kan det förvränga innehållets layout om du låter din instrumentpanel storleksändras, dessutom ger omåtergivningen en prestandapåverkan. För Tableau-visualiseringar är det bästa att använda en fast instrumentpanelsstorlek och använda enhetsspecifika instrumentpaneler för att stödja olika enheter och skärmstorlekar.


Filter använder villkorad logik

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Filtret Urvalstyp använder villkorad logik.

Dimensionsfiltrering kan genomföras på ett antal olika sätt, till exempel på en värdelista, genom jokermatchning eller med hjälp av villkorad logik. Villkorad logik kan vara långsam.

Överväg att ändra filtret för att inte använda villkorad logik. Om så krävs ska du kontrollera att logiken testar det vanligast förekommande resultatet först och använder ELSEIF eller CASE när så är möjligt.

Ytterligare information

Mer information om filtrering finns i Filtrera data.


Filter använder ”Endast relevanta värden”

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Filtret Urvalstyp använder ”Endast relevanta värden”.

När ett filter använder ”Endast relevanta värden” visar den interaktiva filterkontrollen endast alternativ som är tillämpliga för vyn aktuella tillstånd. Varje gång en ändring görs av andra filter måste listan över värden som ska visas frågas på nytt, vilket har en inverkan på prestanda.

Överväg att använda filteråtgärder för instrumentpanel i stället. Om nyttan för slutanvändaren är tillräcklig för att den här funktionen bör användas bör du överväga att extrahera data och optimera extraktet.

Ytterligare information

Det finns situationer då du måste använda ”Endast relevanta värden” för att undvika en svårhanterad filterlista. I stället för att använda interaktiva filter i sådana situationer kan du prova att använda åtgärdsfilter. Överväg till exempel en instrumentpanel som har sammanhängande filter för Kategori, Underkategori och Produkt-ID, där Produkt-ID är inställt på ”Endast relevanta värden”. Om du tar bort den begränsningen utökas listan över produkter betydligt. I stället för att använda filter kan du skapa enkla visualiseringar (såsom ett stapeldiagram över Kategori och Underkategori) och använda dem som filter. Användaren klickar på en stapel så tillämpas åtgärdsfiltret på resten av visualiseringarna på instrumentpanelen. Mer information finns i Instrumentpanelsåtgärder.


Livedataanslutningar

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja är inte ett extrakt.

Tableau-extrakt är utformade för att vara så effektiva som möjligt för användning med analys. Att använda extrakt är en av de enklaste metoderna för att förbättra prestandan från datakällan. Extrakt har även många inbyggda funktioner för optimering.

Överväg att extrahera datakällan.

Ytterligare information

I vissa fall kan det påfresta Tableau Server eller Tableau Site-resurser när extrakt erhålls. Samarbeta med din Tableau-administratör för att bestämma bästa metod.

I faktabladet Utforma effektiva arbetsböcker finns uttömmande information om extrakt och hur du använder dem för att öka prestandan. (Du kan behöva logga in för att få tillgång till faktabladet.)

Flera anslutningar i en datakälla

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja använder flera dataanslutningar.

Datakällor som använder flera anslutningar kan inte beräknas lokalt.

Överväg att kombinera datakällorna i Tableau Prep och att använda ett extrakt för analys.

Ytterligare information

Mer information finns i Koppla dina data (Prep).


Kapslade beräkningar

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Beräkningen Min beräkning refererar till en annan beräkning.

Kapslade beräkningar kan leda till komplikationer och ytterligare processer, särskilt med IF-satser och andra prestandaintensiva funktioner.

Överväg att överföra beräkningarna till datakällan eller att materialisera dem i ett extrakt.

Ytterligare information

Den här regeln kan utlösas för en beräkning som inte finns i visualiseringen men som refereras till av en beräkning i visualiseringen. Föreställ dig till exempel fyra fält:

 1. Intjänade poäng (ett fält i datakällan)
 2. Quizresultat = [Points earned]*10
 3. Graderat betyg = [Quiz score]*1.05
 4. Bokstavsbetyg = IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Curved grade] >= 80 THEN "B" ELSEIF [Curved grade] >=70 THEN "C" ELSEIF [Curved grade] >=60 THEN "D" ELSE "F" END

Quizpoäng är en icke-kapslad beräkning som endast refererar till ett fält. Både graderat betyg och bokstavsbetyg är kapslade beräkningar eftersom de innehåller referenser till andra beräkningar. Även om endast bokstavsbetyg används i visualiseringen utlöser även graderat betyg regeln för kapslade beräkningar eftersom den används i bokstavsbetyg.

Mer information om att materialisera beräkningar i ett extrakt (Beräkna beräkningar nu) finns i Materialisera beräkningar i dina extrakt.

Mer information om hur du skapar beräkningar i Tableau Prep finns i Beräkningar i Tableau Prep.


Icke-materialiserade beräkningar

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja har inte förbearbetats.

Beräkning av resultat av en beräkning kan påverka prestandan.

Överväg att överföra beräkningar till datakällan om så är möjligt. Om du använder ett extrakt materialiserar du beräkningar för att förbearbeta resultaten.

Ytterligare information

Förbearbeta data och beräkningar antingen i ett extrakt eller i backend-datakällan. Genom att flytta denna ytterligare process till datalagret kan processen genomföras innan användarens ens har begärt instrumentpanelen.

Om du tar ett extrakt av dina data ökar det ofta prestandan, även om det får effekter på dataaktualitet och vissa funktioner. Se Extrahera data för mer information om alternativ för extrakt och Materialisera beräkningar i dina extrakt för mer information om att materialisera beräkningar.

Extrahera dina data: Högerklicka på datakällans namn överst i rutan Data och välj Extrahera data. I konfigurationsrutan väljer du Utför beräkningar nu.


Antal datakällor

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Arbetsboken innehåller 17 datakällor.

Varje datakälla bidrar till mängden tid som Tableau tillbringar med att läsa in och rendera en arbetsbok.

Överväg att kombinera datakällor om så är möjligt, särskilt när detaljnivån är densamma eller de har stöd för samma analys.

Ytterligare information

Se Relatera data för mer information om att kombinera datakällor eller överväg att använda Tableau Prep.

Var dock noga med att inte överkombinera datakällor. Arbetsböcker presterar bäst när varje analystyp skapas utifrån en väldesignad datakälla. Om det är svårt att kombinera datakällor kan detta vara ett tecken på att analysen bör delas upp i flera arbetsböcker, var och en med ett mer målinriktat syfte.

Prova någon av följande metoder för att dela upp analysen i flera arbetsböcker:

 • Spara en kopia av arbetsboken och ta bort onödiga blad, instrumentpaneler och datakällor från varje. Se Effektivisera din arbetsbok för mer information.
 • Kopiera specifika blad till en ny arbetsbok. Det här kan vara mer effektivt eftersom kopiering av en instrumentpanel till en ny arbetsbok endast för över vad som behövs för den instrumentpanelen. Alla formateringsalternativ överförs dock inte. Se Kopiera information mellan arbetsböcker för mer information.

Antal filter

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Bladet Klassrumsfördelning innehåller 17 filter.

Överdrivet många filter på en vy skapar en mer komplicerad fråga.

Överväg att minska antalet filter och att använda filteråtgärder när så är möjligt. Inte alla typer och format av filter skapas lika vad gäller prestanda, så överväg att optimera nödvändiga filter.

Ytterligare information

I faktabladet Utforma effektiva produktionsarbetsböcker finns ett helt avsnitt om filter som går in på detta i detalj. I korthet:

 • Minska det totala antalet filter
 • Filter som tillämpas på flera arbetsblad utlöser flera frågor med varje ändring
 • Begränsa användningen av Visa endast relevanta värden. Om du använder ett extrakt optimeras den här funktionen om så krävs.
 • Undvik inkluderings-/exkluderingsfilter med hög kardinalitet
 • Använd knappen Tillämpa för att förhindra flera uppdateringar när användaren interagerar med filtret
 • Filtrera efter fält som finns i vyn
 • Använd filter för kontinuerliga datum i stället för diskreta datum
 • Kontextfilter bör inte användas enbart för att ge prestandan ett lyft

Filteråtgärder är ett effektivt sätt att vägleda användaren genom en instrumentpanel. Se Filteråtgärder för mer information.


Antal layoutbehållare

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Instrumentpanelen Q3-analys innehåller 42 layoutbehållare.

Layoutbehållare kan komplicera instrumentpanelsåtergivningen.

Överväg att ta bort onödiga layoutbehållare och att förenkla instrumentpanelsdesignen.

Ytterligare information

Mer information om layoutbehållare och layout-panelen finns i Gruppera objekt med hjälp av layoutbehållare.


Antal LOD-beräkningar

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Arbetsboken innehåller 42 LOD-beräkningar.

Beräkning av resultat från komplexa beräkningar kan påverka prestandan. Ofta används LOD-beräkningar för att hantera problem med detaljnivån i datakällan som kunde hanteras före analysen.

Överväg att skräddarsy datakällan efter analysen för att undvika att använda så många LOD-beräkningar.

Ytterligare information

LOD-beräkningar är kraftfulla verktyg, men de är dyra. Se till att endast använda dem när det är absolut nödvändigt.

Produktionsdatabaser är utformade för att hantera tunga frågebelastningar och är ett utmärkt alternativ för att föra ut processer ur Tableau. FASTA LOD-beräkningar kan ibland utföras av databasen. Tableau Prep har också stöd för FASTA LOD-beräkningar. Mer information finns i Skapa beräkningar av detaljnivå och rankning.


Antal vyer i en instrumentpanel

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Instrumentpanelen Q3-analys innehåller 17 vyer.

En instrumentpanel måste läsa in alla element innan den kan visas. Ju fler vyer en instrumentpanel har, desto längre tid tar den att läsa in. Att minska antalet vyer i en instrumentpanel är ofta det bästa sättet att öka effektiviteten på, även om detta ofta innebär att du måste ändra utformningen något.

Överväg att effektivisera instrumentpanelen så att den är så enkel som möjligt, genom att minska antalet vyer, filter och andra element. Börja med något som kan tas bort omedelbart. Mer information om hur du kan förenkla instrumentpanelen finns i Effektivisera din arbetsbok.

Ytterligare information

Om en mer omfattande ändring av instrumentpanelen nehövs ska du tänka på att inte alla vyer har samma inverkan på prestandan. Fokusera på bladen med flest markeringar, filter eller andra komplicerade element. En bra strategi kan vara att begränsa den ursprungliga instrumentpanelen till sammanfattande information och till att endast tillhandahålla mer information när användaren begär detta. Det finns många olika strategier för den här typen av guidad ökning av detaljnivån, till exempel:


Antal arbetsboksblad

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Arbetsboken innehåller 42 synliga blad.

Den totala storleken på en arbetsbok har en inverkan på hur lång tid den tar att bearbeta och visa. Alla synliga blad måste läsas in innan Tableau kan visa en arbetsbok eller vy. Du kan förkorta inläsningstiden genom att minska antalet blad.

Överväg att minska antalet blad i arbetsboken genom att stänga blad som inte behövs, dölja blad som används i en instrumentpanel eller dela upp analysen i flera arbetsböcker.

Ytterligare information

Ta bort blad som inte krävs för analysen: Högerklicka på bladfliken längst ner på arbetsboken och välj Ta bort.

Dölj blad som används: Arbetsblad som används i en instrumentpanel eller berättelse kan inte tas bort men de kan döljas. Se Hantera blad i instrumentpaneler och berättelser för mer information.

 • Dölja alla blad i en instrumentpanel: Högerklicka på instrumentpanelens flik längst ner på arbetsboken och välja Dölj alla blad.
 • Dölja ett specifikt blad: Högerklicka på bladfliken längst ner på arbetsboken och välj Dölj.

Om alla blad behövs kan du fundera på om du kan dela upp analysen i flera arbetsböcker, var och en med ett mer målinriktat syfte.

 • Spara en kopia av arbetsboken och ta bort onödiga blad, instrumentpaneler och datakällor från varje. Se Effektivisera din arbetsbok för mer information.
 • Kopiera specifika blad till en ny arbetsbok. Det här kan vara mer effektivt eftersom kopiering av en instrumentpanel till en ny arbetsbok endast för över vad som behövs för den instrumentpanelen. Alla formateringsalternativ överförs dock inte. Se Kopiera information mellan arbetsböcker för mer information.

Oanvända datakällor

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja används inte i arbetsboken.

Varje datakälla bidrar till mängden tid som Tableau tillbringar med att läsa in och rendera en arbetsbok.

Överväg att stänga datakällor som inte används.

Ytterligare information

Stänga datorkällor som inte används: Högerklicka på datakällans namn överst i rutan Data och välj Stäng.


Oanvända fält

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja innehåller 42 fält som inte används.

Om du döljer oanvända fält kan de inte frågas i onödan, vilket minskar storleken på extrakt.

Överväg att dölja fält som inte används, oavsett om datakällan är ett extrakt eller inte.

Ytterligare information

Dölja oanvända fält

 • I Tableau Desktop: Öppna listrutemenyn överst i rutan Data och välj Dölj alla oanvända fält.
 • I webbredigering: Högerklicka på ett oanvänt fält och välj Dölj. Det går inte att dölja flera oanvända fält samtidigt i webbredigering. Om det känns begränsande att dölja ett fält i taget kan du överväga att redigera i Tableau Desktop i stället för att arbeta i webbläsaren.

Använder kombinerade data

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Bladet Klassrumsfördelning använder kombinerade data.

Prestandan hos kombinerade data drivs av antalet unika medlemmar i länkningsfälten.

Överväg att använda relationer om så är möjligt. Om en kombination krävs kan du prova att använda länkningsfält med låg kardinalitet.

Ytterligare information

Det finns flera sätt att kombinera data från flera källor på. Med Kombinerade data skickas två separata frågor till två separata datakällor och resultaten visas tillsammans i visualiseringen. Dessa frågor är på samma nivå som länkningsfälten och resultaten slås samman i minnet i Tableau. Stora frågeresultat kräver mer bearbetning för att generera den slutliga visualiseringen.

Tips: Om du inte använder kombinerade data men Arbetsboksoptimeraren inte godkände regeln ska du kontrollera att arbetsboken använder korsfilter för datakällor. Filtrering över datakällor har liknande prestandaproblem med fältkardinalitet.


Använder datumberäkningar

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja innehåller 17 datumberäkningar.

Datumlogik kan vara komplicerad. Minimera antalet datumberäkningar och omvandlingar som behöver göras i Tableau.

Överväg att använda DATEPARSE och MAKEDATE innan du provar andra metoder, och försök att använda inbyggda funktioner som DATEDIFF() när så är möjligt. Om du filtrerar efter datum använder du filter för relativa datum eller filter för kontinuerliga datum i stället för ett diskret filter.

Ytterligare information

Att utföra beräkningar i Tableau kan ha en betydande inverkan på prestandan, särskilt på datumfunktioner. Överväg att ta ett extrakt och att materialisera beräkningar eller att överföra beräkningar till datakällan. Mer information om hur du skapar beräkningar i Tableau Prep finns i Skapa beräkningar i Tableau Prep.

Obs! Om en datumberäkning är kapslad i en annan beräkning flaggar optimeraren den kapslade datumberäkningen, även om den överordnade beräkningen är det fält som används i visualiseringen.


Använder gruppering

Från Arbetsboksoptimeraren

Exempel på utmeddelande: Datakällan Leveranskedja använder 17 grupperade fält.

Tableaus inbyggda grupperingsfunktion läser in hela domänen för fältet, vilket kan ha en inverkan på prestandan.

Överväg att använda ett beräknat fält med en CASE-sats eller uppsättningar i stället för grupper.

Ytterligare information

I tester som utförts för faktabladet Utforma effektiva arbetsböcker presterade gruppering med CASE och uppsättningar bättre än den inbyggda grupperingsfunktionen.

Funktionen CASE kan användas till att skapa grupper. Föreställ dig ett scenario där dina data består av en kortlek. Det finns ett fält för kortets valör (2–10, J, Q, K, A), men analysen jämför klädda kort med oklädda kort. En CASE-sats som kan användas för den grupperingen är

CASE [Value]
    WHEN "J" THEN "Face card"
    WHEN "Q" THEN "Face card"
    WHEN "K" THEN "Face card"
    ELSE "Number card"
    END

Uppsättningar har den extra fördelen med uppsättningsåtgärder som gör de kraftfullare och mer flexibla än traditionell gruppering. Mer information finns i Skapa uppsättningar och Uppsättningsåtgärder.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!