Filteråtgärder

Filteråtgärder skickar information mellan arbetsblad. Vanligtvis skickar en filteråtgärd information från en vald markering till ett annat blad som visar relaterad information. I bakgrunden skickar filteråtgärder datavärden från relevanta källfält som filter till målbladet.

Till exempel, i en vy som visar försäljningspriset på hus, och du väljer ett visst hus, kan en filteråtgärd visa alla jämförbara hus i en annan vy. Källfälten för filtret kan innehålla försäljningspris och kvadratmeter.

Titta på en video för att se verkliga exempel på åtgärder. Filteråtgärderna visas efter 2:20.

Skapa eller redigera en filteråtgärd

 1. Gör något av följande:

  • Välj Arbetsblad > Åtgärder i ett arbetsblad.

  • På en instrumentpanel väljer du Instrumentpanel >Åtgärder.

   Från listrutemenyn på ett kontrollpanelblad kan du också välja Använd som filter. I dialogrutan Åtgärder visas ”genererat” i standardnamnen för åtgärder som skapats på detta sätt.

 2. I dialogrutan Åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd och väljer sedan Filter. Eller välj en befintlig åtgärd och välj Redigera.

 3. Ange ett namn för åtgärden.

  Tips: Om du planerar att starta en åtgärd från en verktygstipsmeny, använd ett beskrivande namn så att användarna förstår åtgärdens syfte. I menyn till höger om rutan Namn kan du infoga variabler som hämtas från värdena i de markerade fälten(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 4. Välj ett källblad eller en datakälla. Om du väljer en datakälla eller instrumentpanel kan du välja relaterade kalkylark som du vill starta åtgärden från.

 5. Ange hur åtgärden ska köras:

  • Hovra – Körs när en användare hovrar med muspekaren över markeringar i vyn.

  • Markera - Körs när du klickar på markeringar i vyn. Om du vill undvika att utföra åtgärden när flera markeringar är markerade, väljer du också Endast enkel markering.

  • Meny - Körs när du högerklickar (Windows) eller Control-klickar (macOS) på en markering i vyn, och sedan klickar på ett alternativ i verktygstipsmenyn.

 6. Välj ett målblad. När du väljer en instrumentpanel kan du välja ett eller flera kalkylark i den.

 7. Ange vad som ska hända när urvalet rensas i vyn:

  • Lämna filtret –Fortsätter att visa filtrerade resultat på målbladen. (I webbredigeringsläge är detta etiketterat Behåll filtrerade värden.)

  • Visa alla värden – Ändrar filtret så att det innehåller alla värden.

  • Exkludera alla värden – Ändrar filtret så att alla värden utesluts. Det här alternativet är användbart när du bygger instrumentpaneler som bara visar vissa blad om ett värde i ett annat blad är markerat.

 8. Ange de data som du vill visa på målbladen. Du kan filtrera på Alla fält eller Markerade fält.

 9. Om du väljer Markerade fältklickar du på en listrutemeny i kolumnen Källfält och markerar ett fält. Välj sedan en måldatakälla och ett fält.

  Obs! Filteråtgärder som är beroende av en användarfunktion, till exempel ANVÄNDARNAMN(), fungerar inte eftersom säkerhet på radnivå begränsar åtkomsten till data.

Förstå tillgängliga målfält

I dialogrutan Lägg till filter är fälten i listrutemenyn Målfält begränsade till datatypen för källfältet. Om du till exempel markerar ett textfält för källan är bara textfält tillgängliga som mål.

Om du är ansluten till en relationell datakälla, kan lägga till bladlänkar mellan datakällor även om fältnamnen inte stämmer överens. Om en datakälla till exempel har ett Latitudfält medan en annan har ett Lat-fält kan du associera fälten med hjälp av listrutan i dialogrutan Lägg till filter. När du använder en flerdimensionell datakälla måste destinationsbladet använda samma datakälla som källbladet, och käll- och målfältnamnen måste matcha. (I Tableau stöds flerdimensionella datakällor enbart med Windows.)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!