Materialisera beräkningar i dina extrakt

Du kan använda alternativet Bearbeta beräkningar nu för att materialisera beräkningar i dina extrakt. När beräkningar materialisera bearbetas vissa beräkningar i förväg och dess värden lagras i extraktet. Beroende på komplexiteten i beräkningarna som används i extraktet kan detta potentiellt accelerera framtida frågor genom att låta Tableau bearbeta vissa beräkningar i förväg. Tableau kan sedan använda det redan bearbetade värdet istället för att bearbeta det varje gång en fråga görs mot en beräkning.

Om formeln för en beräkning, som Tableau redan har materialiserat, ändras eller om den tas bort från datakällan, tas även den materialiserade beräkningen bort från extraktet till du använder alternativet Bearbeta beräkningar nu igen.

När ska beräkningar materialiseras?

Du bör inte använda alternativet Bearbeta beräkningar nu för alla dina extrakt. Använd istället det här alternativet när frågeprestanda för ditt extrakt är långsam som ett resultat av komplexa beräkningar såsom strängmanipulationer och reguljära uttryck.

Materialisera beräkningar

Gör följande för att materialisera beräkningar i ditt extrakt:

 1. Välj den extraherade datakällan från menyn Data i Tableau Desktop.

 2. Välj Extrakt > Bearbeta beräkningar nu.

Materialisera beräkningar i extrakt som redan publicerats på Tableau Cloud eller Tableau Server

Om du i efterhand behöver materialisera beräkningar i extrakt som redan är publicerade på Tableau Cloud eller Tableau Server har du följande alternativ:

 • Du kan ladda ned extraktet, öppna extraktet i Tableau Desktop, använda alternativet Bearbeta beräkningar nu (såsom beskrivs ovan) och sedan publicera extraktet igen.

 • Som platsadministratör eller ägare till datakällan kan du använda tabcmd för att uppdatera det publicerade extraktet med alternativet --addcalculations för att materialisera beräkningarna. Se refreshextracts i Tableau Cloud-hjälpen eller refreshextracts i Tableau Server-hjälpen för mer information om kommandoalternativet tabcmd.

  Obs! Att materialiserade beräkningar kan öka storleken på extraktet.

Beräkningar som inte kan materialiseras

Följande beräkningar kan inte materialiseras:

 • Beräkningar som använder instabila funktioner såsom NOW() och TODAY()
 • Beräkningar som använder externa funktioner såsom RAWSQL och R
 • Tabellberäkningar
 • LOD-beräkningar (detaljnivå)
 • Beräkningar som använder kolumngrupper, till den beroende kolumngruppen materialiseras med en extraktuppdatering
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!