Skapa kontrollpanellayouter för olika enhetstyper

Kontrollpaneler kan innehålla layouter för olika typer av enheter som sträcker sig över ett brett spektrum av skärmstorlekar. När du publicerar dessa layouter i Tableau Server eller Tableau Cloud får folk som tittar på din instrumentpanel uppleva en design som är optimerad för deras telefon, surfplatta eller skrivbord. Som författare behöver du bara skapa en enda kontrollpanel och leverera en enda webbadress.

Tips! Förutom att optimera layouter för mobila enheter, Optimera arbetsboksprestanda för att bättre tillgodose behoven hos mobilanvändare, som ofta har begränsad bandbredd och har bråttom.

Hur standardkontrollpanelen relaterar till enhetslayouter

Enhetslayouter visas på fliken Kontrollpanel under Standard. Inledningsvis innehåller varje enhetslayout varje objekt i standardkontrollpanelen, och härleder även dess storlek och layout från Standard.

Betrakta standardkontrollpanelen som överordnad och enhetens layouter (skrivbord, surfplatta och telefon) som dess underordnade. Alla vyer, filter, åtgärder, förklaringar eller parametrar som du vill lägga till i en enhetslayout måste först finnas i standardkontrollpanelen.

Telefonlayouter och standardkontrollpanelen

Om du vill spara tid med ett unikt telefonlayoutalternativ som automatiskt återspeglar ändringar i standardkontrollpanelen, klickar du antingen på den öppna låsikonen eller väljer Autogenerera layout i popup-menyn.

Om du istället klickar på ikonen för stängt lås eller väljer Redigera layout i menyn blir telefonlayouten helt oberoende, varför du måste lägga till och ordna objekt manuellt för att återspegla ändringar i standardkontrollpanelen.

Layouter för skrivbord och surfplatta och standardkontrollpanelen

Till skillnad från telefonlayouter måste du lägga till skrivbords- och surfplattelayouter manuellt i en kontrollpanel. Layouter för skrivbord och surfplatta är alltid helt oberoende av standardkontrollpanelen, varför varje enhetslayout kan innehålla ett unikt arrangemang av objekt.

Lägg till telefonlayouter automatiskt

Med två alternativ kan du automatiskt lägga till telefonlayouter:

 • Om du vill skapa telefonlayouter när du öppnar gamla kontrollpaneler som saknar dem väljer du Kontrollpanel > Lägg till telefonlayouter i befintliga kontrollpaneler
 • Om du vill skapa telefonlayouter när du skapar en ny kontrollpanel väljer du Kontrollpanel > Lägg till telefonlayouter i nya kontrollpaneler. (Det här alternativet är på som standard.)

Förhandsgranska och lägg till enhetslayouter manuellt

 1. Öppna en kontrollpanel.

 2. Klicka på Enhetsförhandsgranskningpå fliken Kontrollpanel till vänster.

  I läget för enhetsgranskning visas dessa alternativ ovanför kontrollpanelen:

 3. Ta dig tid att klicka igenom enhetstyperna och modellerna och utforska de olika skärmstorlekarna. Ställ sedan in dessa alternativ:

  • För att se hur kontrollpanelen kommer att se ut i liggande kontra. stående läge, klicka på . Vanligtvis är liggande läge optimalt för surfplattor och stående bäst för telefoner.

  • Välj Tableau Mobile-appen för att se hur kontrollpanelen kommer att se ut med appen istället för webbläsaren. Det här alternativet är tillgängligt för iOS- eller Android-enheter och krymper kontrollpanelen något, vilket lämnar utrymme för appkontrollerna.

 4. Välj en enhetstyp, t.ex. Surfplatta.

 5. I det övre högra hörnet klickar du på knappen Lägg till layout för den enhetstyp du valt (till exempel Lägg till surfplattelayout).

 6. Lägg till en ytterligare layout genom att välja en ny enhetstyp och klicka på Lägg till layout.

  Genom att skapa en layout för varje enhetstyp får du mest kontroll över dina användares upplevelse när de tittar på din kontrollpanel från olika enheter. När du har publicerat en kontrollpanel med alla tre layouterna kommer användarna inte att se standardlayouten för kontrollpanelen. Istället kommer de alltid att se den lämpliga enhetsspecifika layouten.

Obs! Om du gör ändringar i en vy, dubbelkolla relaterade enheters layouter för att säkerställa att de ser ut som du förväntar dig.

Anpassa en enhetslayout

När du har lagt till en enhetslayout i kontrollpanelen kan du börja omorganisera objekt för att skapa det utseende du vill ha.

 1. För skrivbords- och surfplattelayouter klickar du på Anpassa:

  För telefonlayouter klickar du antingen på låsikonen eller väljer Redigera layout i popup-menyn:

 2. Allt du kan lägga till i din layout visas till vänster under Layout. Om ett objekt har en blå bock betyder det att objektet är en del av layouten för den enhet som du för närvarande arbetar med.

 3. Om du tar bort ett objekt tas det bara bort från den aktuella enhetslayouten. Den finns fortfarande kvar på standardkontrollpanelen och kan läggas till i enhetens layout igen.

 4. Klicka igenom alternativen för Enhetsmodell att se hur layouten kommer att visas på olika modeller.

  I slutändan är det storleken på webbläsaren som laddar kontrollpanelen som avgör vilken layout som visas på enheten. För mer information, se Bekräfta vilken layout en enhet ska visa.

 5. Utforska alternativen under Storlektill vänster.

  Standard: Höjden och bredden på enhetens layout efterliknar det som standardkontrollpanelen använder. Om du till exempel skapar en surfplattelayout och standardkontrollpanelen är inställd på en fast storlek för Desktop Browser (1000 x 800), kommer inställning av Storlek till Standard för surfplattelayouten att göra att den också använder 1000 x 800.

  Anpassa till alla: Alla objekt ändras automatiskt för att passa enhetens ramstorlek. Enhetens ramstorlek bestäms av inställningarna Enhetstyp, Modell och Orientering (stående eller liggande).

  Passformsbredd (rekommenderas för telefoner): Objekten ändras automatiskt för att passa bredden på enhetens ram, men höjden är fast. Detta är ett bra alternativ för telefonlayouter och vertikal rullning.

Optimera för telefoner

Mobiltelefonernas små skärmar gynnas av ytterligare optimering. Prova följande tekniker:

Optimera manuella telefonlayouter

Om du har valt att redigera en telefonlayout själv kan du snabbt optimera placeringen av filter, ta bort blanktecken med mera. På fliken Kontrollpanel klickar du på popup-menyn till höger om Telefonen och väljer Optimera layout.

Var medveten om att det här kommandot bara omorganiserar objekt som för närvarande finns i telefonlayouten. Om du vill uppdatera telefonlayouten kontinuerligt så att den återspeglar alla ändringar i standardkontrollpanelen väljer du Generera layout automatiskt.

Lägg till länkar som utlöser snabbmeddelanden och telefonsamtal

Om du vill låta telefonanvändare kontakta viktiga personer snabbt rörande innehållet i kontrollpanelen lägger du till webbadressåtgärder i objekt som automatiskt utlöser SMS och telefonsamtal. Använd länkformatet sms:phone-number eller tel:phone-number. Var noga med att inkludera lands- och riktnummer vid behov.

Skapa telefonspecifika versioner av vyer

Skapa dubbletter av vissa vyer i standardkontrollpanelen - en optimerad för skrivbordsvisning och en andra optimerad för telefoner.

 1. Gå till arbetsbladet för en vy, klicka på dess flik och välj Duplicera arbetsblad.

 2. Anpassa vyn för mobil visning.

  För exempelvis kartor kanske du vill zooma in på en specifik region som standard, eller också kanske du vill inaktivera panorering, zoomning och annan funktionalitet. Se Anpassa hur användare interagerar med din karta.

 3. Lägg nu till den nya vyn i standardkontrollpanelen så att den kan vara tillgänglig för de enhetslayouter du skapar.

Förkorta rubriker

Korta rubriker fungerar bäst för mobil visning. Om du vill redigera en rubrik dubbelklickar du på den.

Optimera blanktecken

Blanktecken är ett annat visuellt element att tänka på. Även om det är ont om utrymme på en telefon och du vill få ut mesta möjliga av det, kanske du också vill tillhandahålla ytterligare säkra platser för dina användare att trycka på eller påbörja rullning, så att de inte väljer filter och andra objekt oavsiktligt.

Om du vill lägga till blanktecken använder du utfyllnad eller tomma objekt. Mer information finns i Ställa in instrumentpanelens storlek och layout.

Publicera kontrollpanelen

 1. Välj Server > Publicera arbetsbok. Om du inte redan är inloggad uppmanas du att ange dina inloggningsuppgifter.

 2. I dialogrutan Publicera arbetsbok i Tableau Server, se till att kryssrutan Visa tabeller som flikar är rensad.

  När den här kryssrutan är markerad för enhetsspecifika kontrollpaneler stör flikarnas storlekskrav serverns förmåga att korrekt detektera storleken på webbläsaren och ladda rätt layout.

 3. Klicka på Publicera.

Testa kontrollpanelen

När du har publicerat kontrollpanelen i Tableau Server eller Tableau Cloud, testa instrumentpanelen genom att titta på den med olika webbläsarstorlekar.

 1. Öppna intrumentpanelen på Tableau Server eller Tableau Cloud.

 2. Klicka på Dela i det övre högra hörnet av sidan och kopiera innehållet i textrutan Länk.

 3. Klistra in strängen i en webbläsar-URL. Strängen ska innehålla följande: embed=y

 4. Med den inbäddade kodsträngen som webbläsarens webbadress kan du testa de olika layouterna genom att ändra storleken på webbläsarens fönster och uppdatera det.

Bekräfta vilken layout en enhet ska visa

Vilken layout en instrumentpanel visas med på en enhet beror på det minsta måttet (höjd eller bredd) på iframe-ramen där Tableau-vyn visas. Ibland kan en typisk dator-, surfplatte- eller telefonlayout visas på andra typer av enheter. En surfplattelayout kan till exempel användas på en dator med en liten skärm eller om webbläsarfönstret är litet.

Om det minsta måttet på iframe-ramen är …Så används den här enhetslayouten …
Upp till 500 pixlarTelefon
Mellan 501 och 800 pixlarSurfplatta
Större än 800 pixlarSkrivbord

Om Tableau Cloud- och Tableau Server-användare tycker att layouten på en telefon eller surfplatta är för begränsande kan de använda knappen för visningsinställningar i verktygsfältet och istället använda skrivbordslayouten. Den här knappen är ett reglage som gör det möjligt att växla mellan layout för stationära och mobila enheter. Knapparnas placering varierar beroende på enhet som använda för att se instrumentpanelen.

Visningsalternativ

Visningsinställningar på en stationär enhet

Visningsalternativ

Visningsinställningar på en surfplatta

Visningsalternativ

Visningsinställningar på en telefon

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!