Skapa beräkningar för detaljnivå, rankning och sektioner

Obs! Från och med version 2020.4.1 kan du nu skapa och redigera flöden i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inget annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Du kan använda beräknade fält till att skapa nya data från data som redan finns i datakällan. Tableau Prep har stöd för många av samma beräkningstyper som Tableau Desktop. Mer allmän information om hur du skapar beräkningar finns i Komma igång med beräkningar i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Använd inte det reserverade namnet ”Antal poster” när du skapar ett beräknat fält. Om du gör det kommer det att resultera i ett behörighetsrelaterat fel.

Från och med version 2020.1.3 Tableau Prep Builder och på webben kan du använda FIXED LOD och analysfunktionerna RANK och ROW_NUMBER för att utföra mer komplicerade beräkningar.

Till exempel kan du lägga till en FIXED LOD-beräkning för att ändra detaljnivån på fält i tabellen, använda analysfunktionen ROW_NUMBER () för att snabbt hitta duplicerade rader eller använda en av RANK-funktionerna () för att hitta de N högsta eller N lägsta värdena för ett urval av rader med liknande data. Om du vill ha en mer guidad upplevelse när du skapar dessa typer av uttryck kan du använda den visuella beräkningsredigeraren.

Från och med version 2021.4.1 av Tableau Prep Builder och på webben kan du använda sektionsfunktionen för att dela upp rader i ett visst antal buckets.

Obs! Det kan hända att vissa funktioner som stöds i Tableau Desktop inte stöds i Tableau Prep än. Gå igenom funktionslistan i beräkningsredigeraren för att se vilka funktioner som är tillgängliga för Tableau Prep.

Beräkna detaljnivå

När du behöver beräkna data på flera olika detaljnivåer i samma tabell kan du skriva ett LOD-uttryck. Om du till exempel vill hitta den totala försäljningen för varje region kan du skriva en beräkning som {FIXED [Region] : SUM([Sales])}.

Tableau Prep har stöd för LOD-uttrycket FIXED och använder syntaxen {FIXED [Field1],[Field2] : Aggregation([Field)}.

LOD-uttryck består av två delar av ekvationen, som separeras med kolon.

 • FIXED [Fält] (obligatoriskt): Detta är det eller de fält som du vill beräkna värdena för. Om du till exempel vill hitta den totala försäljningen för kunder och region skriver du FIXED [Customer ID], [Region]:. Om du inte väljer något fält är det som att utföra den aggregering som definieras till höger om kolontecknet och att upprepa värdet för varje rad.

 • Aggregering ([Fält]) (obligatoriskt): Välj det du vill beräkna och den aggregeringsnivå du önskar. Om du till exempel vill hitta den totala försäljningen anger du SUM([Sales].

När du använder den här funktionen i Tableau Prep gäller följande krav:

 • LOD-uttrycken INCLUDE och EXCLUDE stöds inte.
 • Aggregerade beräkningar stöds endast inuti ett LOD-uttryck. Till exempel skulle SUM([Sales]) inte vara giltigt, men det skulle {FIXED [Region] : SUM([Sales])} vara.
 • Kapsling av uttryck inuti ett LOD-uttryck stöds inte. { FIXED [Region] : AVG( [Sales] ) / SUM( [Profit] )} stöds exempelvis inte.

 • Kombinering av LOD-uttryck med andra uttryck stöds inte. [Sales]/{ FIXED [Country / Region]:SUM([Sales])} stöds exempelvis inte.
 • Skapa beräkningar av LOD (detaljnivå)

  Du kan skapa en beräkning av detaljnivå genom att använda beräkningsredigeraren för att skriva beräkningen själv eller, om du vill ha mer vägledning, den visuella beräkningsredigeraren där du väljer fält och Tableau Prep skriver beräkningen åt dig.

  Beräkningsredigerare

  1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

  2. Ge beräkningen ett namn i Beräkningsredigeraren och ange uttrycket.

   Exempel: Om du vill hitta det genomsnittliga antalet dagar det tar att leverera produkter efter stad skapar du en beräkning som den nedan.

  Visuell beräkningsredigerare

  Välj fält från en lista så skapar Tableau Prep beräkningen åt dig när du gör dina val. En förhandsgranskning av resultaten visas i den vänstra rutan så att du kan se resultaten av dina val direkt.

  1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknade fält >Fast LOD (detaljnivå).

  2. Gör följande i den visuella beräkningsredigeraren:

   • I avsnittet Gruppera efter väljer du de fält du vill beräkna värdena för. Det fält där du valde menyalternativet Skapa beräknade fält >Fast LOD (detaljnivå) läggs till som standard. Lägg till ytterligare fält i beräkningen genom att klicka på plusikonen . Detta gör att vänster sida av ekvationen fylls i: {FIXED [Field1],[Field2] :.
   • I avsnittet Beräkna med väljer du det fält du vill använda för att beräkna de nya värdena. Välj sedan aggregering. Detta gör att höger sida av ekvationen fylls i: Aggregation([Field)}.

    På en bild under fältet visas fördelningen av värden och totalsumman för varje värdekombination. Beroende på datatypen kan detta vara låda och morrhår, ett värdeintervall eller de faktiska värdena.

    Obs! Tillgängliga aggregeringsvärden varierar beroende på vilken datatyp som tilldelats fältet.

   • Du tar bort ett fält genom att högerklicka eller Cntrl-klicka (MacOS) i listrutan för fälten i avsnittet Gruppera efter och välja Ta bort fält.

   • Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.
  3. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkna rankning eller radnummer

Med analytiska funktioner, ibland kallade fönsterberäkningar, kan du utföra beräkningar över hela tabellen eller över ett urval av rader (uppdelning) i datauppsättningen. Till exempel använder du följande beräkningssyntax när du ger ett urval av rader en rankning:

{PARTITION [field]: {ORDERBY [field]: RANK() }}

 • PARTITION (valfritt): Utse raderna du vill utföra beräkningen på. Du kan ange fler än ett fält, men om du vill använda hela tabellen utelämnar du den här delen av funktionen, så behandlar Tableau Prep alla rader som uppdelning. Till exempel {ORDERBY [Sales] : RANK() }.

 • ORDERBY (obligatoriskt): Ange ett eller flera fält som du vill använda för att generera sekvensen för rankningen.

 • Rankning () (obligatoriskt): Ange den rankningstyp eller det ROW_NUMBER () du vill beräkna. Tableau Prep har stöd för funktionerna RANK(), RANK_DENSE(), RANK_MODIFIED(), RANK_PERCENTILE() och ROW_NUMBER().

 • DESC eller ASC (valfritt): Representerar fallande (DESC) eller stigande (ASC) ordning. Som standard sorteras rankning i fallande ordning, så du behöver inte ange detta i uttrycket. Om du vill ändra sorteringsordningen lägger du till ASC i uttrycket.

  Du kan även inkludera båda alternativen i funktionen. Om du till exempel vill ranka ett urval av rader men du vill sortera raderna i stigande ordning och sedan tillämpa rankningen i fallande ordning, inkluderar du dessa två alternativ i uttrycket. Exempel: {PARTITION [Country], [State]: {ORDERBY [Sales] ASC,[Customer Name] DESC: RANK() }}

När du använder den här funktionen gäller följande krav:

 • Kapsling av uttryck inuti en RANK ()-funktion stöds inte. [Sales]/{PARTITION [Country]: {ORDERBY [Sales]: RANK() }} / SUM( [Profit] )} stöds exempelvis inte.
 • Kombinering av en RANK ()-funktion med andra uttryck stöds inte. [Sales]/{PARTITION [Country]: {ORDERBY [Sales]: RANK() }} stöds exempelvis inte.

Analytiska funktioner som stöds

FunktionBeskrivningResultat
RANK ()

Tilldelar raderna ett heltal som börjar med 1 i stigande eller fallande ordning. Om raderna har samma värde delar de rankningen som tilldelas den första instansen av värdet. Antalet rader med samma rankning läggs till vid beräkning av rankningen för nästa rad, så att du inte får på varandra följande rankningsvärden.

Exempelberäkning: {ORDERBY [Commission] DESC: RANK()}

RANK_DENSE()

Tilldelar raderna ett heltal som börjar med 1 i stigande eller fallande ordning. Om raderna har samma värde delar de rankningen som tilldelas den första instansen av värdet, men inget rankningsvärde hoppas över så du ser på varandra följande rankningsvärden.

Exempelberäkning: {ORDERBY [Commission] DESC: RANK_DENSE()}

RANK_MODIFIED()

Tilldelar raderna ett heltal som börjar med 1 i stigande eller fallande ordning. Om raderna har samma värde delar de rankningen som tilldelas den sista instansen av värdet. Rank_Modified beräknas enligt följande: Rank + (Rank + Number of duplicate rows - 1).

Exempelberäkning: {ORDERBY [Commission] DESC: RANK_MODIFIED()}

RANK_PERCENTILE()

Tilldelar raderna en percentilrankning från 0 till 1 i stigande eller fallande ordning. RANK_PERCENTILE beräknas enligt följande: (Rank-1)/(Total rows-1).

Exempelberäkning: {ORDERBY [Commission] DESC: RANK_PERCENTILE()}

Obs! I händelse av oavgjort avrundar Tableau Prep rankningen nedåt, likt PERCENT_RANK() i SQL.

ROW_NUMBER()

Tilldelar varje unik rad ett sekventiellt rad-ID. Inga radnummervärden hoppas över. Om du har dubblettrader och använder den här beräkningen kan det hända att resultaten ändras varje gång du kör flödet om radordningen ändras.

Exempelberäkning: {ORDERBY [Commission] DESC: ROW_NUMBER()}

Följande exempel visar en jämförelse av var och en av ovanstående funktioner som tillämpas på samma datauppsättning.

Skapa beräkningar av rankning eller radnummer

Du kan skapa beräkningar av rankning eller radnummer genom att använda beräkningsredigeraren för att skriva beräkningen själv eller, om du vill ha mer vägledning, den visuella beräkningsredigeraren där du väljer fält och Tableau Prep skriver beräkningen åt dig.

Obs! ROW_NUMBER ()-beräkningar är inte tillgängliga i den visuella beräkningsredigeraren.

Beräkningsredigerare

Använd beräkningsredigeraren för att skapa någon av de RANK ()- eller ROW_NUMBER()-beräkningar som stöds. Listan över analytiska beräkningar som stöds visas i beräkningsredigeraren i listrutan Referens under Analys.

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ge beräkningen ett namn i Beräkningsredigeraren och ange uttrycket.

  Om du till exempel vill hitta den senaste kundordern skapar du en beräkning som den som visas nedan och behåller sedan endast de kundorderrader som är rankade som nummer 1.

Exempel: Använd ROW_NUMBER för att hitta och ta bort duplicerade värden.

I det här exemplet används datauppsättningen Superstore Sample i Tableau Prep Builder för att hitta och ta bort exakta duplicerade värden för fältet Rad-ID med hjälp av funktionen ROW_NUMBER.

 1. Öppna flödet Sample Superstore.

 2. I rutan Flöde klickar du i inmatningssteget Ordrar väst på rensningssteget Byt namn på delstater.

 3. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet.

 4. Namnge det nya fältet "Duplicates" i beräkningsredigeraren och använd funktionen ROW_NUMBER för att lägga till ett radnummer till fältet Rad-ID med uttrycket {PARTITION [Row ID]: {ORDERBY[Row ID]:ROW_NUMBER()}} och klicka på Spara.

 5. I det nya beräknade fältet högerklickar eller Cmd-klickar (MacOS) du på fältvärdet 1 och väljer sedan Behåll endast på menyn.

  FöreEfter

Visuell beräkningsredigerare

Precis som när du skapar en beräkning av detaljnivå kan du använda den visuella beräkningsredigeraren för att skapa en rankningsberäkning. Välj de fält du vill inkludera i beräkningen, välj sedan de fält du vill använda för att ranka raderna och den typ av rankning som du vill beräkna. En förhandsgranskning av resultaten visas i den vänstra rutan så att du kan se resultaten av dina val direkt.

 1. På ett profilkort eller i en resultatruta klickar du på menyn Fler alternativ och väljer Skapa beräknade fält >Rankning.

 2. Gör följande i den visuella beräkningsredigeraren:

  • I avsnittet Gruppera efter väljer du de fält med rader du vill beräkna värden för. Detta skapar beräkningens partitionsdel.

   När du har valt ditt första fält klickar du på plusikonen för att lägga till ytterligare fält i beräkningen. Om du vill inkludera alla rader eller ta bort ett visst fält högerklickar eller Cmd-klickar (MacOS) du i listrutan för fälten i avsnittet Gruppera efter och väljer Ta bort fält.

  • I avsnittet Sortera efter väljer du de fält du vill använda för att ranka de nya värdena. Det fält där du valde menyalternativet Skapa beräknade fält >Rankning läggs till som standard.

   Lägg till ytterligare fält i beräkningen genom att klicka på plusikonen och sedan välja rankningstyp. Klicka på sorteringsikonen för att ändra rankningsordningen från fallande (DESC) till stigande (ASC).

   Obs! Rankningsvärden varierar beroende på vilken datatyp som tilldelats fältet.

  • Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.

 3. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep Builder genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

Beräkna sektioner

Använd funktionen Sektion för att dela upp rader i ett visst antal buckets genom att skapa ett beräknat fält. Du väljer de fält du vill distribuera och antalet grupper (sektioner) som ska användas. Du kan även välja ytterligare fält för att skapa uppdelning där sektionerade rader är uppdelade i grupper. Använd beräkningsredigeraren för att mata in syntax manuellt eller använd den visuella beräkningsredigeraren för att välja fälten, så skriver Tableau Prep beräkningen åt dig.

Om du till exempel har rader av studentdata och du vill se vilka studenter som ligger bland de översta 50 procenten respektive de lägst 50 procenten kan du gruppera data i två sektioner.

I följande exempel visas två grupper för den övre och den lägre halvan av studentbetyg. Den här metodens syntax är:

{ORDERBY [Grade] DESC:NTILE(2)}

Du kan även skapa en uppdelning i vilken varje värde för ett fält är en separat uppdelning och dela upp data i grupper för varje uppdelning.

I följande exempel visas hur du skapar uppdelningar för fältet Ämne. En uppdelning skapas för varje ämne och två grupper (sektioner) skapas för fältet Grad. Raderna fördelas sedan jämnt i två grupper för de tre uppdelningarna. Den här metodens syntax är:

{PARTITION [Subject]:{ORDERBY [Grade] DESC:NTILE(2)}}

Skapa sektionsberäkningar

Du kan skapa beräkningar av sektioner genom att använda beräkningsredigeraren för att skriva beräkningen själv eller, om du vill ha mer vägledning, den visuella beräkningsredigeraren där du väljer fält och Tableau Prep skriver beräkningen åt dig.

Visuell beräkningsredigerare

När du använder den visuella beräkningsredigeraren för att skapa en sektionsberäkning visas en förhandsgranskning av resultaten i rutan till vänster.

 1. Välj ett profilkort för att skapa en sektionsberäkning.

 2. Klicka på alternativmenyn Mer och välj Skapa beräknade fält > Sektion.

  Det valda profilkortet läggs till som ett SORTERA EFTER-fält.

 3. Gör följande i den visuella beräkningsredigeraren:

  • Välj hur många grupper med paneler du vill ha. Standardvärdet för sektioner är 1.

  • I avsnittet Gruppera efter kan du välja de fält med rader du vill beräkna värden för. Detta skapar delen PARTITION för beräkningen. Du kan ha flera Gruppera efter fält för en enskild beräkning.

   Lägg till ytterligare fält i beräkningen genom att klicka på plusikonen . Om du vill inkludera alla rader eller ta bort ett visst fält högerklickar eller Cmd-klickar (MacOS) du i listrutan för fälten i avsnittet Gruppera efter och väljer Ta bort fält.

  • Dubbelklicka i fältets rubrik i den vänstra rutan och ge beräkningen ett namn.

  • I avsnittet Sortera efter väljer du ett eller flera fält som du vill använda för att gruppera och distribuera de nya värdena. Du måste ha minst en Sortera efter fält. Det fält där du valde menyalternativet Skapa beräknat fält >Sektion läggs till som standard.

 4. Gör följande för att sortera resultaten:

  • Klicka på någon av beräkningsraderna för att filtrera resultaten för den valda grupperingen

  • Ändra den stigande eller fallande ordningen på Sortera efter fält.

 5. Lägg till det nya beräknade fältet genom att klicka på Klar.

 6. I rutan Ändringar ser du beräkningen som Tableau Prep Builder genererade. Öppna den visuella beräkningsredigeraren genom att klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.

  I följande exempel visas en kvartiluppdelning av rader. En uppdelning skapas utifrån fyra amerikanska regioner och sedan grupperas data från fältet Försäljning upp i lika stora delar.

Beräkningsredigerare

 1. Klicka på Skapa beräknat fält i verktygsfältet i rutan Profil, eller klicka på menyn Fler alternativ på ett profilkort eller i ett datarutnät och välj Skapa beräknat fält > Anpassad beräkning.

 2. Ge beräkningen ett namn i Beräkningsredigeraren och ange uttrycket. Om du till exempel vill sortera rader av studenter efter betyg i två grupper och sedan gruppera dem efter ämne använder du följande: {PARTITION [Subject]:{ORDERBY [Grade] DESC:NTILE(2)}}

  Sektionsberäkningar inkluderar följande element: 

  • PARTITION (valfritt): En uppdelningssats delar upp raderna i en resultatuppsättning i delar där funktionen NTILE() används.

  • ORDERBY (obligatoriskt): ORDER BY-satsen definierar distributionen av rader i varje uppdelning där NTILE() används.

  • NTILE (obligatoriskt):NTILE är heltalet som raderna delas upp i.

   Obs! När alla raderna går att dela med NTILE-satsen delar funktionen upp raderna jämnt över antalet sektioner. När antalet rader inte går att dela med NTILE-satsen delas de resulterande grupperna upp i olika stora klasser.

  • DESC eller ASC (valfritt): Representerar fallande (DESC) eller stigande (ASC) ordning. Som standard sorteras sektionen i fallande ordning, så du behöver inte ange detta i uttrycket. Om du vill ändra sorteringsordningen lägger du till ASC i uttrycket.

 3. Klicka på Spara.

  I det genererade fältet visas de uppgifter för sektionsgrupperingen (klassen) som är associerade med varje rad i tabellen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!