Åtgärder och instrumentpaneler

Åtgärder fungerar ofta på ett speciellt sätt när källan eller målet är en instrumentpanel. Eftersom en instrumentpanel kan innehålla flera vyer kan en enda filter- eller framhävningsåtgärd ha stor effekt. Instrumentpaneler kan också innehålla webbsideobjekt, som du kan köra interaktiva URL-åtgärder mot.

Använda en vy för att filtrera andra vyer på en instrumentpanel

Låt säga att du har en instrumentpanel som innehåller tre vyer över lönsamheten: en karta, ett stapeldiagram och en tabell med kundnamn. Du kan använda en filteråtgärd för att göra en av vyerna på instrumentpanelen, t.ex. kartan, till den styrande vyn för filteråtgärden. När användarna väljer en region på kartan filtreras de andra vyerna så att endast data som rör den valda regionen visas.

 1. Välj den vy på instrumentpanelen som du vill använda som ett filter.

 2. Välj Använd som filter på snabbmenyn för vyn. Du kan utföra samma åtgärd genom att klicka på ikonen Använd som filter ().

Du kan också använda filteråtgärder för att filtrera data från flera datakällor på en instrumentpanel. Mer information finns i Filtrera data från flera datakällor med hjälp av en parameter(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Tableaus kunskapsbas.

Mer information om filteråtgärder finns i Filteråtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Använda flera vyer för att filtrera andra vyer på en instrumentpanel

På samma sätt som du kan använda en enda vy för att filtrera andra vyer på en instrumentpanel kan du använda flera vyer som ett filter. Tricket är att inte bara använda vyerna som filter, utan att även inaktivera filtrering för dem.

 1. Skapa eller öppna en instrumentpanel som har minst tre vyer.

 2. Välj den första vy som du vill använda som ett filter (t.ex. en karta) och välj Använd som filter på snabbmenyn för vyn.

 3. Öppna snabbmenyn för samma vy igen och välj Ignorera åtgärder. Detta gör så att andra filteråtgärder, inklusive den du snart ska skapa, inte påverkar vyn.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för andra vyer som du vill använda som filter.

  Nu när markeringar väljs i dessa styrande vyer så filtreras data i en eller fler detaljvyer, utan att andra styrande vyer påverkas.

Använd åtgärden Gå till blad om du vill att användarna snabbt ska kunna navigera till en associerad visualisering – en instrumentpanel, ett blad eller en berättelse – när de klickar på en markering eller på ett menyalternativ i ett verktygstips i den ursprungliga vyn.

Obs! Om du bara vill att användarna snabbt ska kunna navigera från en instrumentpanel till en annan, utan att interagera med data, kan objektet Navigering vara ett bra alternativ.

 1. Välj Instrumentpanel > Åtgärder från instrumentpanelen.

 2. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Åtgärder och välj Gå till blad.

 3. Ange ett namn för åtgärden. (Om du väljer att köra åtgärden via menyn i ett verktygstips är namnet som du anger här det namn som visas i verktygstipset.)

 4. Välj ett källblad som ska initiera åtgärden.

 5. Ange hur användare som visar instrumentpanelen ska köra åtgärden. Välj och Meny brukar vara de bästa alternativen för navigeringsåtgärder.

  Om du väljer Välj är det ofta bra att välja Endast enkelval så att användarna inte navigerar bort från vyn när flera markeringar valts.

 6. För målbladet väljer du navigeringsmålet som ska visas när användarna klickar på markeringar eller menyalternativ i ett verktygstips i källbladet. Klicka sedan på OK.

Visa en webbsida interaktivt på en instrumentpanel (skapa i Tableau Desktop)

Om du vill visa information från webben interaktivt på en instrumentpanel kan du använda en URL-åtgärd med ett webbsideobjekt. Du kanske till exempel har en instrumentpanel som visar vinsten efter land. Förutom att visa vinsten på instrumentpanelen vill du även visa kompletterande information om länderna som kommer från en webbplats.

Tips: För att göra det lättare att organisera och rikta åtgärder mot olika webbsideobjekt på en instrumentpanel kan du byta namn på dem.

 1. Dra ett objekt av typen Webbsida till instrumentpanelen och ange en URL.

 2. Välj Instrumentpanel > Åtgärder från instrumentpanelen.

 3. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Åtgärder och välj Gå till URL.

 4. Ange ett namn för länken. Om du väljer att köra åtgärden via en meny, t.ex. ett menyalternativ i ett verktygstips, är namnet som du anger här det namn som visas.

 5. Välj den vy eller datakälla under Källblad som ska initiera åtgärden. Om du till exempel vill att åtgärden ska initieras när en användare klickar på en länk i verktygstipset för en karta så väljer du kartvyn.

 6. Ange om åtgärden ska köras när användarna av instrumentpanelen hovrar över eller väljer ett objekt, eller när de väljer ett alternativ på en meny. Du hittar mer information i Köra åtgärder.

 7. Ange URL:en, inklusive prefixet http:// eller https://, som i http://www.example.com.

  Du kan använda fältvärden som parametrar i URL:en. Om Country (Land) till exempel är ett fält som används av en vy på instrumentpanelen kan du använda <Country> som parameter i URL:en. Mer information finns i URL-åtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 8. Välj Webbsideobjekt som URL-mål och välj objektet som du skapade i steg 1.

  När du initierar åtgärden läses en webbsida automatiskt in på instrumentpanelen i stället för att öppnas i ett separat webbläsarfönster.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!