Optimera arbetsboksprestanda

När vi pratar om prestanda menar vi den hastighet med vilken du kan arbeta i Tableau. Det kan avse hur snabbt du kan analysera data när du exempelvis arbetar i Tableau Desktop på en stor företagsdatabas som du fjärråtkomst till. Eller så kan det hänvisa till hur snabbt du kan ladda vyer eller instrumentpaneler som du har åtkomst till på ditt skrivbord från TableauServer.

Om du arbetar med små datavolymer är många av rekommendationerna i det här avsnittet valfria för dig. Din arbetsboksprestanda är förmodligen så snabb som du förväntar dig. Men om du arbetar med hundratals miljoner poster är det ytterst viktigt att utforma en effektiv arbetsbok så att du kan arbeta med önskad hastighet. Vi rekommenderar att du går igenom ämnena och tipsen i det här avsnittet innan du börjar bygga din första vy.

Att göra prestandaförbättringar innebär nästan alltid att man gör avvägningar. Exempel: Är du beredd att offra hastigheten för att vara säker på att du har den senaste informationen? Är det viktigt att inkludera alla data för analys eller skulle en snabbare delmängd vara nog? Ju mer omfattande och komplicerade data är, desto längre tid tar det att tolka och återge dem. Men det finns saker du kan göra för att påskynda processen. Tänk dig att finjustering av din arbetsboksprestanda är som att arbeta med ett pussel med flera bitar. Hitta de bitar som löser just ditt pussel genom att välja bland ämnena i det här avsnittet.

Ämnen i det här avsnittet om prestanda diskuterar helheten och går sedan in på specifik funktionalitet. Det börjar med databaser, data och extrakt och fokuserar sedan på saker som påverkar din datakälla, dina arbetsböcker, dina beräkningar och visualiseringar. Nästa uppsättning ämnen diskuterar hur man registrerar och analyserar arbetsbokens prestanda. Slutligen tittar vi på hur man kan minska uppladdningstiden till en Tableau Server.

Läs mer: Om du vill ha mer ingående och relaterad information utöver det här avsnittet, så gå till:
Utforma effektiva arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster) – faktablad på tableau.com
Utforma effektiva arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster) (1 timma) och Bästa praxis för instrumentpanelsprestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster) (50 minuter) – kostnadsfria videopresentationer
Flödesschemat för prestandaoptimering av Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster), Checklistan för Tableau prestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Bloggserien Checklistan för Tableau prestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster)InterWorks-bloggen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Allmänna tips

Detta är en allmän lista med saker att tänka på för den som vill lära sig hur man bör gå tillväga när man vill lära sig att optimera arbetsböcker. Den kommer från sidan TL;DR i faktabladet Utforma effektiva arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Ju renare dina data är och ju bättre de matchar strukturen i dina frågor, desto snabbare kan dina arbetsböcker köras, vilket underlättar din tillvaro. Anslut endast till de data som du behöver för analys.

  • Extrakt utgör ett snabbt och enkelt sätt att få de flesta arbetsböcker att köras snabbare. Om du inte behöver realtidsdata och inte behöver hantera flera miljarder rader med data så kan det vara en bra idé att prova dem.

  • Anledningen till att många instrumentpaneler är långsamma är deras dåliga design – ofta beror det på att en enda instrumentpanel innehåller för många diagram eller på att man försöker visa för mycket data på en gång. Håll det enkelt. Låt användarna stegvis gå ned i detaljnivå i stället för att försöka visa allt för att sedan filtrera (vägledd analys).

  • Arbeta inte med data som du inte behöver. Det gäller såväl de fält du refererar till som detaljnivån i de poster du returnerar. Använd filter, dölj oanvända fält och aggregera.

  • Se till att du använder filter effektivt när du reducerar data.

  • Strängar och datum är långsamma, tal och booleska värden är snabba.

  • Det finns ingen magisk lösning för ineffektiva arbetsböcker. Börja med att titta på prestandaregistreringen, så ser du tydligare var du förlorar tid. Långvariga frågor? Många frågor? Långsamma beräkningar? Komplex återgivning? Fokusera ditt arbete i rätt riktning med hjälp av denna insikt.

  • Om du uppgraderar till den senaste versionen kan prestanda förbättras utan att du behöver göra något annat.

  • Om det går långsamt i datakällan kommer det även att gå långsamt i Tableau Desktop. Om det går långsamt i Tableau Desktop kommer det (nästan alltid) även att gå långsamt i Tableau Server.

  • Prestandajusteringen anpassas i mycket hög grad till din miljö-, data-, analys- och arbetsbokskontext. Det som fungerar i en situation kanske inte fungerar i en annan – testa och iterera för att se vad som fungerar i ditt specifika fall.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!