Staplade markeringar

Att stapla markeringar är relevant när datavyn innehåller numeriska axlar. Det vill säga att minst ett mätvärde har placerats på hyllorna Rader eller Kolumner. När markeringar staplas ritas de kumulativt längs en axel. När markeringar inte staplas ritas de oberoende längs en axel. Det vill säga att de överlappar varandra.

Att stapla markeringar är särskilt användbart för stapeldiagram. Det är därför som Tableau automatiskt placerar staplar ovanpå varandra. Du kanske upptäcker att staplade markeringar också är användbara för andra markeringar såsom linjer.

Du kan kontrollera om markeringar staplas eller överlappas i en given vy genom att välja menyalternativet Analys > Staplade markeringar.

Du kan antingen låta Tableau automatiskt välja om markeringar ska staplas eller ange Aktivera eller Inaktivera. Standardinställningen är Automatiskt. I automatiskt läge visar menyn Staplade markeringar om staplade markeringar är aktiverade eller inaktiverade.

Att välja Aktivera eller Inaktivera på menyn Staplade markeringar växlar till manuellt läge. Ditt val kvarstår under alla ändringar som görs i vyn.

Följande exempel illustrerar att stapla markeringar.

Exempel: Stapla staplar

Betrakta vyn med staplade staplar som visas nedan. Den skapades genom att placera en dimension på hyllan Kolumner, ett mätvärde på hyllan Rader och att färgkoda data med en dimension (det vill säga att ta bort en dimension i Färg på kortet Markeringar).

Exempel: Stapla linjer

Ha datavyn som visas nedan i åtanke. Den skapades genom att placera en datumdimension på hyllan Kolumner, ett mätvärde på hyllan Rader och att färgkoda data med en dimension (det vill säga att ta bort en dimension i Färg på kortet Markeringar). Då markeringstypen är en linje staplas markeringarna inte automatiskt. De ritas istället oberoende av den horisontella axeln.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!