Mätvärden och Mätvärdesnamn

Rutan Data innehåller alltid ett antal fält som inte kommer från dina ursprungliga data, varav två är Mätvärden och Mätvärdesnamn. Tableau skapar automatiskt dessa fält så att du kan definiera särskilda typer av vyer med flera mätvärden.

 • Fältet Mätvärden innehåller alla mätvärden från dina data, samlade i ett enda fält med kontinuerliga värden. Dra enskilda mätvärdesfält ut från korten Mätvärden om du vill ta bort dem från vyn.

 • Fältet Mätvärdesnamn innehåller namnen på alla mätvärden i dina data, samlade i ett enda fält med diskreta värden.

Hur du kan använda mätvärdesnamn och mätvärden

Tableau skapar automatiskt dessa fält så att du kan definiera särskilda typer av vyer med flera mätvärden.

Mätvärden och mätvärdesnamn är i de flesta avseenden som andra fält i Tableau:

 • Du kan visa ett filter för Mätvärdesnamn.

 • Du kan formatera Mätvärden – formateringen ärvs sedan som standardformatering för alla mätvärden.

 • Du kan släppa Mätvärden och Mätvärdesnamn i hyllorna.

 • Du kan tilldela alias till värdena för Mätvärdesnamn.

 • Du kan ändra den manuella sorteringsordningen för värdena för Mätvärdesnamn.

Kortet Mätvärden

När Mätvärden är i vyn, skapar Tableau kortet Mätvärden nedan med röda konturer, som listar mätvärdena i datakällan med deras standardaggregeringar.

Du kan ta bort enskilda mätvärden från vyn genom att dra bort dem från kortet Mätvärden.

Om mätvärdesnamn

När du vill visa flera mätvärden i en vy kan du använda fälten Mätvärden och Mätvärdesnamn. När du lägger till Mätvärdesnamn i en vy, visas alla mätvärdesnamn som rad- eller kolumnrubriker i vyn. Rubrikerna innehåller varje mätvärdesnamn. Den här funktionen blir användbar när du arbetar med en texttabell som visar flera mätvärden. Anta till exempel att du har en texttabell som innehåller den aggregerade vinsten för varje produktkategori per region.

Anta nu att du vill visa både Vinst och Försäljning för varje kategori och region. När du lägger till Försäljning i texttabellen (genom att dra den och släppa den i vyn), kombineras mätvärdena och fältet Mätvärden läggs till i Text. Fältet Mätvärdesnamn läggs automatiskt till i hyllan Rader.

Lägg märke till hur rubriknamnen tar bort aggregeringsetiketten som standard. Du kanske vill inkludera aggregeringarna eller kalla det för ”Total vinst” och ”Total försäljning”. Om du vill ändra på mätvärdesnamnen högerklickar du (Kontroll-klickar på Mac) på fältet Mätvärdesnamn i hyllan Rader och väljer Redigera alias. Gör ändringarna och klicka på OK.

Skapa en visualisering med mätvärdesnamn och mätvärden

Du kan använda Mätvärden och Mätvärdesnamn för att visa värdena för alla mätvärden i datakällan, samtidigt som deras standardaggregeringar används. Vyn nedan skapades med datakällan Dataurval – Superstore. Den visar värdena för alla mätvärden i rutan Data, med hjälp av deras standardaggregeringar.

Så här skapar du den här vyn

Skapa ett nytt arbetsblad med arbetsboken som används som exempel i Superstore.

Dra Mätvärden till Rader

Klicka på Texttabell i Visa mig.

Texttabell från Visa mig.

Naturligtvis är denna vyn inte lämplig för något mer än en snabb undersökning av dina data, eftersom du inte kan generera särskilt stor insikt genom att jämföra siffror som inte mäter samma sak – Vinst och Försäljning visas båda i dollar, medan Rabatt och Vinstkvot visas som procentsatser.

När mätvärdesnamn och mätvärden automatiskt läggs till i vyn

Tableau lägger automatiskt till fälten Mätvärdesnamn och Mätvärden i vyn när du utför vissa åtgärder.

Kombinera axlar

Du kan visa flera mätvärden på samma kontinuerliga axel genom att kombinera axlar. Du hittar mer information i Kombinera axlar för flera mätvärden på samma axel. När du använder den här tekniken lägger Tableau automatiskt till mätvärdesnamn och mätvärden i vyn, så att du kan lägga till ytterligare mätvärden i den kombinerade axeln.

Använda Visa mig när flera mätvärden visas i vyn

När flera mätvärden visas i vyn lägger Tableau automatiskt till Mätvärdesnamn och Mätvärden – eller bara Mätvärdesnamn – när du väljer vissa visualiseringstyper från Visa mig.

 • När du väljer sida vid sida-fält för visning av flera mätvärden i vyn, lägger Tableau till både Mätvärden och Mätvärdesnamn. Din ursprungliga vy kan till exempel använda rader för att visa Försäljning och Vinst över tid:

 • Om du väljer sida vid sida-rader från Visa mig, uppdateras vyn så att den innehåller Mätvärdesnamn och Mätvärden:

 • När du väljer sida vid sida-cirklar från Visa mig när det visas flera mätvärden i vyn, lägger Tableau till Mätvärden och Mätvärdesnamn:

 • När du väljer dubbla rader från Visa mig när det visas flera mätvärden i vyn, lägger Tableau till Mätvärdesnamn men inte Mätvärden.

  Detta liknar kombinerade axlar, förutom att Tableau använder separata värdeintervall (ett till vänster om vyn och ett till höger) så att linjerna justeras så noggrant som möjligt. Med kombinerade axlar använder Tableau ett enda värdeintervall och linjerna kanske eller kanske inte är så väl justerade.

Hur mätvärdesnamn och mätvärden fungerar med förklaringar per mätvärde

När Mätvärden och Mätvärdesnamn visas i vyn kan du färgkoda alla data för varje enskilt mätvärde. Mer information finns i Mätvärden och färgförklaringar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!