Åtgärder

Lägg till sammanhang och interaktivitet till data med hjälp av åtgärder. Användare interagerar med visualiseringarna genom att välja markeringar, genom att hovra eller genom att klicka på en meny. Med de åtgärder du konfigurerar kan interaktionerna leda till navigering och förändringar i vyn.

På en instrumentpanel där bostadsförsäljning per stadsdel visas kan du till exempel använda åtgärder för att visa relevant information om en viss stadsdel. Om en stadsdel väljs i en vy kan en åtgärd utlösas som framhäver aktuella bostäder i en kartvy, filtrerar en lista över sålda bostäder och sedan öppnar en extern webbsida med folkräkningsuppgifter för stadsdelen. Mer relevant information och exempel finns i A Rough Guide to Dashboard Actions(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Public-bloggen.

Så här använder du de olika typerna av åtgärder:

  • Filter. Använd data från en vy för att filtrera data i en annan vy och underlätta analysen.

  • Framhäv. Framhäv intressanta markeringar genom att färga vissa markeringar och tona ned alla andra.

  • Gå till URL. Skapa hyperlänkar till externa resurser, som till exempel en webbsida, en fil eller ett annat Tableau-arbetsblad.

  • Gå till blad. Gör det enklare att gå till andra arbetsblad, instrumentpaneler eller berättelser.

  • Ändra parameter. Låt användare ändra parametervärden genom direkt interaktion med markeringar i en visualisering.

  • Ändra uppsättningsvärden. Låt användare ändra värden i en uppsättning genom direkt interaktion med markeringar i en visualisering.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!