Formatera titlar, bildtexter, verktygstips och förklaringar

Det finns olika sätt för att visa en text på ett blad. Du kan visa titlar och bildtexter på alla blad. Ett annat alternativ är att Lägga till verktygstips till markeringar. När du kodar markeringar visas ett förklaringskort på arbetsbladet om du släpper dem på korten Färg eller Storlek. Du kan även Lägga till kommentarer för en markering, en punkt eller ett område i vyn.

Dessa textelement kan anpassas för textegenskaper som storlek, färg, justering och teckensnitt, samt elementegenskaper som skuggning och kantlinjer.

Obs! Vissa av dessa formateringsalternativ finns bara i Tableau Desktop.

Vissa delar av vyn har egna formaterings- och redigeringskontroller, till exempel en axel(Länken öppnas i ett nytt fönster) och text(Länken öppnas i ett nytt fönster) som etiketter och rubriker.

Visa titlar och andra textelement

Titlar och bildtexter

Om en titel eller bildtext inte visas öppnar du menyn Arbetsblad och väljer Visa titel eller Visa bildtext.

För instrumentpaneler och berättelser finns motsvarande alternativ i deras respektive menyer (till exempel Kontrollpanel > Visa titel). Det finns även en kryssruta för att växla titel för instrumentpanelen eller berättelsen i den vänstra rutan.

Förklaringar och andra element

Som standard skapas ett förklaringskort när ett fält är kodat efter färg, storlek eller form. Om du däremot tar bort eller döljer en förklaring kan den återställas.

Öppna menyn AnalysFörklaringar och välj önskat alternativ. Du kan bara välja förklaringar som är relevanta för vyn. Detta innebär att om det inte finns något på hyllan Storlek kan du inte aktivera storleksförklaringen.

På arbetsblad

Dessa objekt kan också växlas genom att högerklicka var som helst i det grå området på bladet, till exempel under kortet Markeringar.

Mer information om hur du lägger till element som förklaringar, filter och parameterkontroller i ett arbetsblad finns i Ytterligare hyllor, förklaringar, kort och kontroller.

Redigera titlar och bildtext

 1. På ett arbetsblad hovrar du över titeln, klickar på pilen till listrutan på höger sida och väljer Redigera titel eller Redigera bildtext från snabbmenyn. Alternativt: 
  1. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på det objekt du vill ändra och välj Redigera.
  2. I webbredigering dubbelklickar du på arbetsbladets titel. Tänk på att bildtexter och förklaringstitlar inte kan redigeras i webbredigering
 2. I dialogrutan Redigera titel ändrar du texten och formaterar teckensnitt, storlek, stil, färg och justering. Om du vill kan du använda menyn Infoga för att lägga till dynamisk text, t.ex. bladegenskaper och fältvärden. Om du vill återställa en titel eller bildtext till standardinställningen klickar du på Återställ.

Formatera titlar och bildtext

Mer information om hur du visar eller döljer en titel finns i Titlar.

 1. Högerklicka på (kontrollklicka på Mac) titeln, bildtexten eller förklaringen i ett arbetsblad och välj Format<item>, till exempel Formattitel.
 2. I rutan Format använder du listrutorna för att ändra standardskuggning eller kantlinje.

Redigera titlar för instrumentpanelen

Mer information om hur du visar eller döljer en titel finns i Titlar.

 1. Dubbelklicka på titeln på en instrumentpanel.
 2. Formatera titeln som du vill i dialogrutan Redigera titel. Du kan ange en ny titel för instrumentpanelen eller en beskrivning och ändra teckensnitt, storlek, betoning, färg och justering. Du kan även skriva in en webbadress och Tableau skapar då automatiskt en hyperlänk.

  Obs! Om du redigerar hyperlänken ska du säkerställa att du tar bort hela hyperlänken och sedan anger den nya. Om du inte gör detta kommer texten i hyperlänken att uppdateras, men webbadressens sökväg kommer inte att uppdateras.

 3. Klicka på OK när du är klar. Instrumentpanelens titel uppdateras med ändringarna.

Formatera verktygstips

Verktygstips är information som visas när du håller muspekaren över en markering i vyn. Verktygstips innehåller också smidiga verktyg som gör det möjligt att snabbt filtrera eller ta bort ett val, välja markeringar som har samma värde eller visa underliggande data.

Du kan redigera verktygstips så att de inkluderar både statisk och dynamisk text. Du kan även ändra vilka fält som inkluderas i det automatiska verktygstipset.

 1. Välj Verktygstips på kortet Markeringar. Verktygstips är specifika för varje enskilt blad och kan formateras med hjälp av formateringsverktygen längst upp i dialogrutan Redigera verktygstips.
 2. Använd menyn Infoga längst upp i dialogrutan för att lägga till dynamisk text, som till exempel fältvärden, bladegenskaper och mycket mer.
 3. Använd formateringsverktygen längst upp i dialogrutan Redigera verktygstips.

Det finns även flera valfria anpassningar.

Dynamiska textvärden

Använd listrutan Infoga längst upp i dialogrutan för att lägga till dynamisk text, som till exempel fältvärden, bladegenskaper och mycket mer.

Med alternativet Alla fält på menyn Infoga lägger du till alla fältnamn och värden som används i vyn. När du infogar parametern Alla fält uppdateras verktygstipset när du ändrar vyn. Du kan även använda alternativet Alla fält för att utesluta fält.

Kommandoknappar

Välj alternativet Inkludera kommandoknappar för att visa alternativ för filtrering och visning av data i verktygstipset.

Om du till exempel inkluderar kommandoknappar läggs knapparna Behåll endast, Utesluta och Visa data till i verktygstipset. Dessa kommandoknappar är tillgängliga både i Tableau Desktop och när vyn publiceras på webben eller visas på en mobil enhet. Om du avmarkerar Inkludera kommandoknappar döljer du även aggregeringsöversikten om flera markeringar väljs.

Val per kategori

Markera kryssrutan Tillåt val per kategori om du vill välja markeringar i en vy som har samma värde genom att klicka på ett diskret fält i ett verktygstips. Mer information finns i Verktygstips.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!