กรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

คุณสามารถสร้างตัวกรองในแหล่งข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้อมูลในแหล่งข้อมูลได้ ฟีเจอร์นี้มีให้สำหรับ Creator เมื่อเขียนใน Tableau Cloud และ Tableau Server

หากคุณสร้างการแยกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีตัวกรองแหล่งข้อมูลอยู่แล้ว ตัวกรองเหล่านั้นจะได้รับการแนะนำโดยอัตโนมัติเป็นตัวกรองการแยก และจะปรากฏในกล่องโต้ตอบการแยกข้อมูล ตัวกรองที่แนะนำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของรายการตัวกรองการแยกข้อมูล และสามารถลบออกได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลต่อชุดตัวกรองแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ตัวกรองแหล่งข้อมูลมีประโยชน์สำหรับการจำกัดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถดูได้เมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูล เมื่อคุณเผยแพร่แหล่งข้อมูลไปยัง Tableau Server แหล่งข้อมูลและไฟล์หรือการแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ในขณะที่คุณเผยแพร่แหล่งข้อมูล คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับการดาวน์โหลดหรือแก้ไขแหล่งข้อมูล และคุณยังสามารถเลือกผู้ใช้และกลุ่มที่สามารถออกการค้นหาจากระยะไกลผ่าน Tableau Server กับแหล่งข้อมูลนั้นได้ เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ในการค้นหาและไม่มีสิทธิ์ในการดาวน์โหลด คุณสามารถแชร์แบบจำลองข้อมูลที่มีฟิลด์ที่คำนวณ ชื่อแทน กลุ่ม ชุด และอื่นๆ ได้ แต่สำหรับการค้นหาเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จะไม่สามารถดูหรือแก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ครั้งแรกได้ แต่การค้นหาของผู้ใช้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ตัวกรองแหล่งข้อมูลเหล่านั้น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอข้อมูลบางส่วนที่จำกัดของคุณ เช่น โดยการกรองมิติข้อมูลสำหรับผู้ใช้และกลุ่มที่ต้องการ หรือโดยการกำหนดตัวกรองแหล่งข้อมูลตามช่วงวันที่คงที่หรือสัมพันธ์กัน ซึ่งมักจะมีประโยชน์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และยังช่วยให้คุณสามารถจัดการประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระยะไกลซึ่ง Tableau Server จะทำการค้นหาในนามของผู้ใช้ในที่สุด สำหรับระบบที่ต้องอาศัยการแบ่งขอบเขตหรือการจัดทำดัชนีเป็นจำนวนมาก ตัวกรองแหล่งข้อมูลอาจให้การควบคุมประสิทธิภาพของการค้นหาที่ออกโดย Tableau ได้อย่างมาก

สร้างตัวกรองแหล่งข้อมูล

วิธีหลักในการสร้างตัวกรองแหล่งข้อมูลมาจากหน้าแหล่งข้อมูล

หากต้องการสร้างตัวกรองแหล่งข้อมูล

  1. ในหน้าแหล่งข้อมูล คลิกเพิ่มในส่วนตัวกรองที่มุมบนขวาของหน้า

  2. หากต้องการสร้างตัวกรองแหล่งข้อมูลบนเวิร์กชีต ให้คลิกขวา (Control แล้วคลิกบน Mac) ที่แหล่งข้อมูล แล้วเลือกแก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูล

    ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากหน้าแหล่งข้อมูลหรือจากเวิร์กชีต คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบแก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูล ซึ่งแสดงรายการตัวกรองแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

  3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเพิ่มตัวกรอง ซึ่งแสดงรายการฟิลด์ทั้งหมดในแหล่งข้อมูล

  4. คลิกเพื่อเลือกฟิลด์ที่จะกรอง จากนั้นระบุวิธีการกรองฟิลด์ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับฟิลด์บนแผงตัวกรอง

    หากต้องการเพิ่มตัวกรองแหล่งข้อมูล ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

ตัวกรองรวมและตัวกรองแหล่งข้อมูล

เมื่อคุณสร้างตัวกรองแหล่งข้อมูล ตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนใดๆ ที่ใช้แหล่งข้อมูลนั้นจะแสดงโดยอัตโนมัติในกล่องโต้ตอบ แก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูล

ใน Tableau Desktop คุณสามารถเลื่อนระดับตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนให้เป็นตัวกรองแหล่งข้อมูลได้ หากต้องการเลื่อนระดับตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนไปเป็นตัวกรองแหล่งข้อมูล ให้คลิกตกลง

หากคุณเลื่อนระดับตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนเป็นตัวกรองแหล่งข้อมูลใน Tableau Desktop ตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนนั้นจะไม่ปรากฏในเวิร์กชีตของเวิร์กบุ๊กอีกต่อไป (เนื่องจากกลายเป็นตัวกรองแหล่งข้อมูล)

ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนในกล่องโต้ตอบแก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูลเพื่อเลื่อนระดับ เมื่อคุณคลิกตกลง ตัวกรองรวมทั้งหมดในรายการจะเลื่อนระดับ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองที่ใช้ได้ทุกส่วนเลื่อนระดับไปเป็นตัวกรองแหล่งข้อมูล ให้เลือกตัวกรองรวมในกล่องโต้ตอบแก้ไขตัวกรองแหล่งข้อมูล แล้วคลิกลบออก

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ