มุมมองสำหรับการดูแลระบบสำหรับลำดับงาน

มุมมองสำหรับการดูแลระบบจะใช้เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลำดับงาน ประวัติประสิทธิภาพ และพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ หน้าสถานะมีเวิร์กบุ๊ก Tableau แบบฝังพร้อมมุมมองสำหรับการดูแลระบบต่างๆ ที่สามารถใช้ตรวจสอบกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ประเภทต่างๆ ได้

ใครสามารถทำสิ่งนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบไซต์ Tableau สามารถดูและทำงานกับมุมมองสำหรับการดูแลระบบได้

การดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมด

ใช้มุมมองนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้ลำดับงาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น เผยแพร่ ดาวน์โหลด และเรียกใช้ลำดับงาน คุณสามารถกรองมุมมองได้ตามการดำเนินการ ตามไซต์ และตามช่วงเวลา จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการแล้ว ค่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการกรองใดๆ จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีการใช้งานในช่วงเวลาที่เลือกและดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เลือกไว้

การดำเนินการโดยผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง

ใช้มุมมองนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้แต่ละรายทำงานกับลำดับงาน คุณสามารถกรองมุมมองได้ตามชื่อผู้ใช้ ประเภทของการดำเนินการ และช่วงเวลาได้

การดำเนินการโดยผู้ใช้ล่าสุด

มุมมองนี้แสดงให้คุณเห็นว่าผู้ใช้รายใดมีการใช้งานบน Tableau Cloud ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาบนเซิร์ฟเวอร์ และต้องการทราบว่ามีผู้ใช้รายใดบ้างและจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และการดำเนินการของผู้ใช้

มุมมองแสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่, ใช้งานล่าสุด และผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าใช้งานที่เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud

สำหรับมุมมองนี้ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือผู้ที่ดำเนินการในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ล่าสุดคือผู้ที่ดำเนินการครั้งล่าสุดภายใน 30 นาที และผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานคือผู้ที่ดำเนินการล่าสุดเมื่อ 30 นาทีที่แล้ว

เลือกผู้ใช้เพื่อดูเฉพาะการดำเนินการที่ผู้ใช้รายนั้นดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้ วางเมาส์เหนือการดำเนินการเพื่อดูรายละเอียดของการดำเนินการ

ความล่าช้าของงานที่ดำเนินการในพื้นหลัง

มุมมองนี้แสดงความล่าช้าของงานการรีเฟรชการแยกข้อมูล การสมัครใช้งาน และงานในลำดับงาน ซึ่งหมายถึงเวลาส่วนต่างระหว่างเวลาที่ตั้งไว้ให้ทำงานและเวลาที่ทำงานจริง คุณสามารถใช้มุมมองดังกล่าวในการช่วยระบุจุดที่คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์ให้ดีขึ้นได้ด้วยการกระจายกำหนดการและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับความล่าช้าและวิธีลดความล่าช้ามีดังนี้

 • งานหลายอย่างได้รับการกำหนดเวลาไว้ในเวลาเดียวกัน

  ในมุมมองตัวอย่าง งานที่แสดงความล่าช้าเป็นเวลานานจะถูกจัดกลุ่มในเวลาเดียวกันทุกๆ วัน ซึ่งจะทำให้เวลาที่รอเพิ่มขึ้น คุณสามารถตั้งค่าตัวกรอง Timeline (ไทม์ไลน์) เป็นครั้งละวันเพื่อดูความล่าช้าของงานเป็นรายชั่วโมง และระบุเวลาของวันที่มีการกำหนดเวลาหลายงานไว้ในเวลาเดียวกัน วิธีแก้ไขปัญหาหนึ่งคือกระจายงานไปยังชั่วโมงขั้นต่ำของวันเพื่อลดภาระต่อเซิร์ฟเวอร์

งานที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ไม่ใช่การแยกข้อมูล

งานที่ดำเนินการในพื้นหลังถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียกใช้ลำดับงาน (ตามกำหนดเวลาและเฉพาะกิจ) คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อดูจำนวนงานที่สำเร็จหรือล้มเหลวบนไซต์นี้ได้ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ให้วางเมาส์เหนือไอคอนของงาน

ประสิทธิภาพของการเรียกใช้ลำดับงาน

ใช้มุมมองนี้เพื่อดูประวัติประสิทธิภาพของลำดับงานทั้งหมดบนไซต์ คุณสามารถกรองตามชื่อลำดับงาน ชื่อขั้นตอนเอาต์พุต เจ้าของลำดับงาน ประเภทการเรียกใช้ (ตามกำหนดเวลาหรือเฉพาะกิจ) และเวลาที่การเรียกใช้ลำดับงานเริ่มต้นขึ้นได้

คำถามที่คุณสามารถตอบได้โดยใช้มุมมองนี้:

 • ปัจจุบันงานของลำดับงานใดบ้างที่มีการกำหนดเวลาไว้ – ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้ตัวกรอง “เวลาเริ่มต้น” และเลือกกรอบเวลาที่คุณต้องการดู ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูงานของลำดับงานที่กำหนดเวลาไว้ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า ให้เลือก ชั่วโมง -> ถัดไป -> แล้วป้อน 3

 • ระยะเวลาของงานในลำดับงานคือเท่าใด - หากต้องการตอบคำถามนี้ ให้คลิกเครื่องหมายในมุมมองและคุณควรเห็นรายละเอียด รวมถึงระยะเวลางาน

 • มีการเรียกใช้ลำดับงานเฉพาะกิจจำนวนเท่าใด และมีการเรียกใช้ตามกำหนดเวลาจำนวนเท่าใด - ในการตอบคำถามนี้ ให้ใช้ตัวกรองประเภทการเรียกใช้ แล้วเลือกเฉพาะกิจ หรือกำหนดเวลาไว้

มุมมองนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลต่อไปนี้แก่คุณได้:

 • ลำดับงานที่มีความถี่ในการทำงานสูงสุดจะมีเครื่องหมายมากที่สุด

 • หากต้องการดูลำดับงานที่กำลังทำงานอยู่ในเวลาเดียวกัน, ให้วางเมาส์เหนือเครื่องหมายที่แสดง “อยู่ระหว่างดำเนินการ” หรือ “รอดำเนินการและเลือกเก็บเฉพาะ” เพื่อกรองการเรียกใช้ลำดับงานทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่

 • หากต้องการดูลำดับงานที่ทำงานพร้อมกันในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกช่วงสำหรับตัวกรองเวลาเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เลือก “3 ชั่วโมงข้างหน้า” เพื่อดูลำดับงานที่จะเรียกใช้ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้าได้

ข้อมูลสถิติสำหรับการใช้พื้นที่

ใช้มุมมองนี้เพื่อระบุว่าเอาท์พุตลำดับงานใดใช้กินพื้นที่ดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์มากที่สุด การใช้งานพื้นที่ดิสก์จะแสดงตามผู้ใช้ โปรเจกต์ และขนาดเอาต์พุตลำดับงาน และแสดงเป็นตัวเลขปัดเศษที่ใกล้เคียงที่สุด

ใช้ตัวกรองขนาดขั้นต่ำเพื่อควบคุมว่าจะแสดงเอาต์พุตลำดับงานใดโดยแสดงตามปริมาณพื้นที่ที่ใช้ ใช้ตัวกรองประเภทออบเจ็กต์สำหรับลำดับงาน

 • ผู้ใช้คนใดใช้พื้นที่มากที่สุด – ส่วนนี้แสดงผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของลำดับงาน (เมื่อกรองลำดับงาน) ที่ใช้พื้นที่มากที่สุด คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อกรองกราฟสองกราฟถัดไปสำหรับผู้ใช้รายนั้น

 • โครงการใดใช้พื้นที่มากที่สุด – ส่วนนี้แสดงโครงการที่มีลำดับงาน (เมื่อกรองลำดับงาน) ที่ใช้พื้นที่มากที่สุด

 • เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล และลำดับงานใดใช้พื้นที่มากที่สุด – ส่วนนี้แสดงลำดับงาน (เมื่อกรองลำดับงาน) ที่ใช้พื้นที่มากที่สุด

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

 • ผู้ดูแลไซต์ Tableau:
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ระดับไซต์
  • ดูข้อผิดพลาด
  • ทำงานที่ถูกระงับไว้ต่อไป
  • ดูการแจ้งเตือน
 • เจ้าของลำดับงาน หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการดูลำดับงาน:
  • ดูข้อผิดพลาด
  • ทำงานที่ถูกระงับไว้ต่อไป
  • ดูการแจ้งเตือน (เจ้าของลำดับงาน)
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ