ใช้ตัวกรองบริบท

ตามค่าเริ่มต้น ตัวกรองทั้งหมดที่คุณตั้งค่าใน Tableau จะได้รับการคำนวณแยกกัน กล่าวคือตัวกรองแต่ละตัวจะเข้าถึงทุกแถวในแหล่งข้อมูลของคุณโดยไม่คำนึงถึงตัวกรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองหมวดหมู่อย่างน้อยหนึ่งตัวให้เป็นตัวกรองบริบทสำหรับมุมมองได้ คุณสามารถมองได้ว่าตัวกรองบริบทเป็นตัวกรองที่แยกอิสระ ส่วนตัวกรองอื่นใดที่คุณตั้งค่าจะถือว่าเป็นตัวกรองพึ่งพิง เนื่องจากตัวกรองเหล่านี้จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ผ่านตัวกรองบริบทเข้ามาแล้วเท่านั้น

คุณสามารถสร้างตัวกรองบริบทเพื่อ:

 • บังคับให้ใช้ตัวกรองหนึ่งๆ ก่อน
 • สร้างตัวกรองพึ่งพิงแบบกรองตัวเลขหรือ N สูงสุด คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองบริบทให้ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นตั้งค่าตัวกรองตัวเลขหรือ N สูงสุดได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์อาหารเช้าให้กับธุรกิจร้านค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ งานของคุณคือต้องค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารเช้า 10 อันดับแรกที่ทำกำไรได้สูงสุดในทุกสาขา หากแหล่งข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองบริบทให้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเช้า จากนั้นคุณสามารถสร้างตัวกรองพึ่งพิงที่กรองผลกำไรสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งจะประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ผ่านตัวกรองบริบทเข้ามาแล้วเท่านั้น

สร้างตัวกรองบริบท

หากต้องการสร้างตัวกรองบริบท ให้เลือกเพิ่มลงในบริบทจากเมนูบริบทของตัวกรองหมวดหมู่ที่มีอยู่ บริบทจะถูกคำนวณหลังจากที่สร้างมุมมองแล้ว จากนั้นตัวกรองทั้งหมดจะถูกคำนวณแบบอิงตามบริบทนั้นๆ ตัวกรองบริบท:

 • แสดงที่ด้านบนสุดของแผงตัวกรอง
 • บ่งชี้ให้เห็นด้วยสีเทาบนแผงตัวกรอง
 • ไม่สามารถย้ายตำแหน่งการจัดเรียงบนแผงได้

ดังที่แสดงด้านล่าง มิติข้อมูลวิธีจัดส่งถูกตั้งค่าเป็นบริบทสำหรับมุมมอง ตัวกรองภูมิภาคจะถูกประมวลผลโดยใช้เฉพาะข้อมูลที่ผ่านวิธีจัดส่งเข้ามาเท่านั้น

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวกรองบริบทได้ดังนี้:

 • ลบฟิลด์ออกจากแผงตัวกรอง – หากยังคงมีตัวกรองบริบทอื่นๆ อยู่ในแผง บริบทใหม่จะถูกประมวลผล
 • แก้ไขตัวกรอง – บริบทใหม่จะถูกประมวลผลในแต่ละครั้งที่คุณแก้ไขตัวกรองบริบท
 • การเลือกลบออกจากบริบท – ตัวกรองจะยังคงอยู่ในแผงในฐานะตัวกรองมาตรฐาน หากยังคงมีตัวกรองบริบทอื่นๆ อยู่ในแผง บริบทใหม่จะถูกประมวลผล

เร่งการทำงานของตัวกรองบริบท

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวกรองบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ แนะนำให้ทำตามกฎทั่วไปเหล่านี้
 • การใช้ตัวกรองบริบทหนึ่งตัวที่จะลดขนาดของชุดข้อมูลได้เป็นอย่างมาก เป็นวิธีที่ดีกว่าการปรับใช้ตัวกรองบริบทหลายตัว
 • สร้างแบบจำลองข้อมูลทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสร้างบริบท การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในการสร้างแบบจำลองข้อมูล เช่น การแปลงมิติข้อมูลสำหรับวัดผล จะต้องใช้การประมวลผลบริบทอีกครัง
 • ตั้งค่าตัวกรองที่จำเป็นสำหรับบริบท และสร้างบริบทก่อนที่จะเพิ่มฟิลด์ลงในแผงอื่นๆ การทำเช่นนี้ก่อนจะส่งผลให้การค้นหาที่ถูกเรียกใช้ขณะที่คุณวางฟิลด์ลงในแผงจะทำงานได้เร็วขึ้นมาก
 • หากคุณต้องการตั้งค่าตัวกรองบริบทให้กรองวันที่ คุณสามารถใช้วันที่ต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม การใช้กล่องวันที่ เช่น ปี(วันที่) หรือตัวกรองบริบทบนวันที่แบบแยกกันนั้นได้ผลดีมาก

หมายเหตุ: ตัวกรองบริบทสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการค้นหาใดๆ เมื่อคุณใช้ตัวเลือกคาดการณ์ความสมบูรณ์เชิงอ้างอิงในเมนูข้อมูลของแหล่งข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสันนิษฐานความสมบูรณ์เชิงอ้างอิงสำหรับการรวม

ตัวอย่าง: สร้างตัวกรองบริบท

ตัวอย่างนี้จะแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างตัวกรองบริบท ก่อนอื่น คุณจะต้องกรองมุมมองให้แสดงผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกที่มียอดขายสูงสุด จากนั้นคุณจะต้องสร้างตัวกรองบริบทบนหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่คุณจะได้เห็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 10 อันดับแรก

 1. ใช้แหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore เพื่อสร้างมุมมองเริ่มต้นดังที่แสดงด้านล่าง มุมมองนี้จะแสดงยอดขายของทุกหมวดหมู่ย่อย โดยจัดเรียงให้ยอดขายสูงสุดอยู่ด้านบนสุด

 2. ตอนนี้ให้สร้างตัวกรอง 10 อันดับแรกเพื่อให้แสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดเท่านั้น คุณสามารถสร้างตัวกรองนี้ได้ด้วยการลากฟิลด์หมวดหมู่ย่อยไปยังแผงตัวกรอง ในกล่องโต้ตอบตัวกรอง ให้สลับไปยังแท็บสูงสุดแล้วกำหนดตัวกรองที่มีผลรวมยอดสายสูงสุด 10 อันดับแรก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดตัวกรอง N สูงสุดได้ที่กรองข้อมูลจากมุมมองของคุณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 3. เมื่อคุณคลิกตกลง คุณจะเห็นว่ามุมมองถูกกรองให้แสดงหมวดหมู่ย่อยผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกที่มียอดขายสูงสุด

 4. ตอนนี้ให้เพิ่มอีกตัวกรองหนึ่งเพื่อให้แสดงแค่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ลากฟิลด์หมวดหมู่ไปยังแผงตัวกรอง แล้วเลือกแค่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้น เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

  มุมมองถูกกรองแล้ว แต่แทนที่จะแสดง 10 ผลิตภัณฑ์ ตอนนี้จะแสดงเพียง 3 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น นั่นเป็นเพราะตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตัวกรองทั้งหมดจะถูกประเมินแยกกันและมุมมองนี้แสดงจุดตัดระหว่างผลลัพธ์ของแต่ละตัวกรอง ดังนั้นมุมมองนี้จึงแสดงให้เห็นว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 10 อันดับแรก มีสามผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์

 5. เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 10 อันดับแรกมีอะไรบ้าง เราจะต้องตั้งให้ตัวกรองหมวดหมู่เป็นตัวกรองบริบท คลิกขวาที่ฟิลด์บนแผงตัวกรอง แล้วเลือกเพิ่มลงในบริบท

 6. ตัวกรองได้ถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวกรองบริบทและมุมมองจะอัปเดตให้แสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 4 อันดับแรก สงสัยว่าทำไมไม่ใช่ 10 ผลิตภัณฑ์ใช่ไหม นั่นก็เพราะมีหมวดหมู่ย่อยเพียงสี่รายการที่มีเฟอร์นิเจอร์ แต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าตัวกรอง 10 อันดับแรกถูกประเมินบนผลลัพธ์ของบริบทดังกล่าว

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ