คำสั่ง tabcmd

หมายเหตุ: ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง tabcmd 2.0 (tabcmd 2.0) กับ Tableau Cloud Tabcmd 2.0 พร้อมให้ใช้งานแล้วที่ Tableau tabcmd(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เวอร์ชันใหม่นี้อนุญาตให้คุณเรียกใช้คำสั่ง tabcmd บน MacOS และ Linux รวมทั้งตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้โทเค็นการเข้าถึงส่วนบุคคล (PAT) และช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) เวอร์ชัน 2.0 สร้างขึ้นบนปลายทางสาธารณะที่มีอยู่ใน Tableau Server Client (TSC) ที่ใช้ Python

คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้กับเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง tabcmd ใน Tableau Cloud

addusers group-name

เพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มที่ระบุ

ตัวอย่าง

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

ตัวเลือก

--users

เพิ่มผู้ใช้ในไฟล์ .csv ที่กำหนดไปยังกลุ่มที่ระบุ ไฟล์ควรเป็นรายชื่อที่เรียบง่ายที่มีชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด ชื่อผู้ใช้จะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ผู้ใช้ควรสร้างขึ้นใน Tableau Cloud

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

--[no-]complete

เมื่อตั้งค่าไว้ให้เป็น complete ตัวเลือกนี้กำหนดว่าทุกแถวจะต้องมีความถูกต้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดำเนินการได้สำเร็จ หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้ --complete

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

สร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวเลือก

-d, --datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลเป้าหมายสำหรับการสร้างการแยกข้อมูล

--embedded-datasources

รายชื่อแหล่งข้อมูลแบบฝังที่แยกด้วยการเว้นวรรคภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย ให้แนบเครื่องหมายคำพูดแบบคู่ด้วยหากชื่อแหล่งข้อมูลมีเว้นวรรค พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อสร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--encrypt

สร้างการแยกข้อมูลที่เข้ารหัส

--include-all

รวมแหล่งข้อมูลแบบฝังทั้งหมดภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อสร้างการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--parent-project-path

พาธของโปรเจกต์ที่เป็นไฟล์ระดับบนสุดของโปรเจกต์ที่มีทรัพยากรเป้าหมาย ต้องระบุชื่อโครงการด้วย --project

--project

ชื่อของโครงการที่มีทรัพยากรเป้าหมาย จำเป็นเฉพาะเมื่อระบุ --workbook หรือ --datasource หากไม่ระบุ ระบบจะใช้โปรเจกต์เริ่มต้น 'Default'

-u, -url

ชื่อบัญญัติสำหรับทรัพยากรตามที่ปรากฏใน URL

-w, -workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กเป้าหมายสำหรับการสร้างการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup group-name

สร้างกลุ่ม ใช้ addusers เพื่อเพิ่มผู้ใช้หลังจากที่สร้างกลุ่มแล้ว

ตัวอย่าง

tabcmd creategroup "Development"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject project-name

สร้างโปรเจกต์

ตัวอย่าง

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks showing quarterly sales reports."

ตัวเลือก

-n, --name

ระบุชื่อโปรเจกต์ที่คุณต้องการจะสร้าง

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -n ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -n "Nested"

-d, --description

ระบุคำอธิบายสำหรับโปรเจกต์

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filename.csv

เพิ่มผู้ใช้ในไซต์ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) หากระบบยังไม่ได้สร้างผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ คำสั่งจะสร้างผู้ใช้ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้นั้นในไซต์

ไฟล์ CSV ต้องมีชื่อผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งชื่อขึ้นไปและยังรวมถึงรหัสผ่าน (สำหรับผู้ใช้แต่ละคน) ชื่อเต็ม ประเภทใบอนุญาต ระดับผู้ดูแลระบบ ผู้เผยแพร่ (ใช่/ไม่ใช่) และที่อยู่อีเมล หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของไฟล์ CSV โปรดดู คู่มือไฟล์นำเข้า CSV

นอกเหนือจากการรวมสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบและผู้เผยแพร่ในไฟล์ CSV แล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลระดับการเข้าถึงโดยใส่ตัวเลือก --role และระบุบทบาทในเว็บไซต์ที่คุณต้องการมอบหมายผู้ใช้ที่มีรายชื่ออยู่ในไฟล์ CSV

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับการเพิ่มไปยังไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ในไซต์อื่น ให้ใส่ตัวเลือก --site ส่วนกลางและระบุไซต์นั้น (คุณต้องมีสิทธิ์ในการสร้างผู้ใช้บนไซต์ที่คุณระบุ)

ตัวอย่าง

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

ตัวเลือก

--admin-type

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--auth-type

ตั้งประเภทการรับรองสิทธิ์ (TableauID หรือ SAML) สำหรับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ .csv หากไม่ได้ระบุไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น TableauID

หมายเหตุ: หากต้องการใช้การตรวจสอบสิทธิ์ SAML ไซต์จะต้องเปิดใช้ SAML ด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูล โปรดดูเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ SAML ในเว็บไซต์

--[no-]complete

เลิกใช้งานแล้ว ลักษณะของข้อผิดพลาดที่เป็นค่าเริ่มต้น: หากมีข้อผิดพลาดมากกว่า 3 ข้อภายในระยะสิบแถว คำสั่งนี้จะไม่สำเร็จ

--no-publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--nowait

ไม่ต้องรอให้งานแบบอะซิงโครนัสเสร็จสิ้น

--publisher

เลิกใช้งานแล้ว ใช้ตัวเลือก --role แทน

--role

ระบุบทบาทในไซต์สำหรับผู้ใช้ทุกคนในไฟล์ .csv เมื่อคุณต้องการมอบหมายบทบาทในไซต์ด้วยการใช้ตัวเลือก --role ให้สร้างไฟล์ CSV แบบแยกต่างหากสำหรับแต่ละบทบาทไซต์

ค่าที่ถูกต้องคือ: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer และ Unlicensed

ค่าเริ่มต้นคือ Unlicensed สำหรับผู้ใช้ใหม่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ ผู้ใช้จะได้รับการเพิ่มเป็นแบบไม่มีใบอนุญาตด้วยหากคุณมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานบนแกนประมวลผล และหากคำสั่ง createsiteusers สร้างผู้ใช้ใหม่ แต่คุณมีจำนวนใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ของคุณถึงขีดจำกัดแล้ว

หมายเหตุ: บน Tableau Server แบบหลายไซต์ หากคุณต้องการกำหนดบทบาทในไซต์ ServerAdministrator โดยใช้ตัวเลือก --role ให้ใช้คำสั่ง createusers แทน createsiteusers

--silent-progress

ไม่ต้องแสดงข้อความระบุความคืบหน้าของคำสั่ง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

delete workbook-name or datasource-name

ลบเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

คำสั่งนี้ใช้ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลตามที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ชื่อไฟล์เมื่อเผยแพร่

ตัวอย่าง

tabcmd delete "Sales_Analysis"

ตัวเลือก

-r, --project

ชื่อของโปรเจกต์ที่มีเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบ หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะถือว่าโปรเจกต์ “เริ่มต้น”

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -r ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -r "Nested"

--workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการลบ

--datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการลบ

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

ลบการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ตัวเลือก

-d, --datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลเป้าหมายสำหรับการลบการแยกข้อมูล

--embedded-datasources

รายชื่อแหล่งข้อมูลแบบฝังที่แยกด้วยการเว้นวรรคภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย ให้แนบเครื่องหมายคำพูดแบบคู่ด้วยหากชื่อแหล่งข้อมูลมีเว้นวรรค พร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อลบการแยกข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊ก

--encrypt

สร้างการแยกข้อมูลที่เข้ารหัส

--include-all

รวมแหล่งข้อมูลแบบฝังทั้งหมดภายในเวิร์กบุ๊กเป้าหมาย

--parent-project-path

พาธของโปรเจกต์ที่เป็นไฟล์ระดับบนสุดของโปรเจกต์ที่มีทรัพยากรเป้าหมาย ต้องระบุชื่อโครงการด้วย --project

--project

ชื่อของโครงการที่มีทรัพยากรเป้าหมาย จำเป็นเฉพาะเมื่อระบุ --workbook หรือ --datasource หากไม่ระบุ ระบบจะใช้โปรเจกต์เริ่มต้น 'Default'

-u, -url

ชื่อบัญญัติสำหรับทรัพยากรตามที่ปรากฏใน URL

-w, -workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กเป้าหมายสำหรับการลบการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup group-name

ลบกลุ่มที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง

tabcmd deletegroup "Development"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject project-name

ลบโปรเจกต์ที่ระบุออกจากเซิร์ฟเวอร์

เมื่อใช้ tabcmd คุณสามารถระบุเฉพาะโปรเจกต์ระดับบนสุดในลำดับชั้นของโปรเจกต์ หากต้องการให้งานที่คุณต้องการดำเนินการโดยอัตโนมัติในโปรเจกต์ภายในโปรเจกต์หลัก ให้ใช้การเรียก Tableau REST API(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

tabcmd deleteproject "Designs"

ตัวเลือก

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจ็กต์หลักสำหรับโปรเจกต์ที่ซ้อนกันตามที่ระบุด้วยคำสั่ง ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “การออกแบบ” ที่มีอยู่ในโปรเจกต์ “หลัก” ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ --parent-project-path "Main" "Designs"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filename.csv

ลบผู้ใช้ออกจากไซต์ที่คุณเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ที่จะถูกลบจะได้รับการระบุในไฟล์ที่มีรายการอย่างง่ายของชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด (ไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้ใช้)

ตามค่าเริ่มต้น ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีเพียงหนึ่งไซต์หรือถ้าผู้ใช้อยู่ในไซต์เดียวเท่านั้น ผู้ใช้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ด้วย สำหรับการติดตั้ง Tableau Server Enterprise หากเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทในไซต์จากผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์จะถูกลบออกจากไซต์ แต่จะไม่ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์

หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเนื้อหา บทบาทของผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็นไม่มีใบอนุญาตแต่ผู้ใช้จะไม่ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ เนื้อหายังคงเป็นของผู้ใช้รายนั้น หากต้องการลบผู้ใช้ทั้งหมด คุณต้องเปลี่ยนเจ้าของเนื้อหาแล้วลองลบผู้ใช้อีกครั้ง

ตัวอย่าง

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ส่งออก

ส่งออกมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กจาก Tableau Cloud และบันทึกลงในไฟล์ คำสั่งนี้ยังสามารถส่งออกเฉพาะข้อมูลที่ใช้สำหรับมุมมอง ดูข้อมูลจะส่งออกที่ระดับสรุป หากต้องการส่งออกข้อมูลระดับรายละเอียด คุณต้องใช้ Tableau Server UI หากต้องการรายละเอียด โปรดดูดาวน์โหลดมุมมองและเวิร์กบุ๊ก(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้:

 • สิทธิ์: หากต้องการส่งออก คุณต้องมีสิทธิ์ส่งออกรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์นี้จะ “อนุญาต” หรือ “สืบทอด” สำหรับบทบาททั้งหมด แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองได้

 • การส่งออกข้อมูล: หากต้องการส่งออกเฉพาะข้อมูลสำหรับมุมมอง ให้ใช้ตัวเลือก --csv ซึ่งจะส่งออกข้อมูลสรุปที่ใช้ในมุมมองไปยังไฟล์ .csv

 • การระบุมุมมอง เวิร์กบุ๊ก หรือข้อมูลที่จะส่งออก

  • ใช้ส่วนหนึ่งของ URL เพื่อระบุสิ่งที่จะส่งออก โดยเฉพาะสตริง "workbook/view" ตามที่ปรากฏใน URL สำหรับเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง อย่าใช้ “ชื่อที่เข้าใจง่าย” และไม่ใส่ ID เซสชัน :iid=<n> ที่ส่วนท้ายของ URL

   ตัวอย่างเช่น รายละเอียดคำสั่งซื้อในเวิร์กบุ๊ก Superstore ของมุมมองตัวอย่าง Tableau มี URL ที่คล้ายกับสิ่งนี้ <server_name>/#/views/Superstore/OrderDetails?:iid=2

   หากต้องการส่งออกมุมมองรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้ใช้สตริง Superstore/OrderDetails

   อย่าใช้ Superstore/Order Details หรือ Superstore/OrderDetails?:iid=2

  • ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใช้งานหลายไซต์และมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กอยู่บนไซต์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ให้ใช้ -t <site_id>

  • หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก ให้รับสตริง URL โดยเปิดมุมมองในเวิร์กบุ๊ก และรวมมุมมองในสตริงที่คุณใช้

   ในตัวอย่างข้างต้น หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก Superstore ให้ใช้สตริง Superstore/OrderDetails

  • หากต้องการส่งออกเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ด้วย แสดงแผ่นงานเป็นแท็บ ที่เลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ Tableau Desktop Publish

   หมายเหตุ: เวิร์กบุ๊ก Tableau ที่มี มุมมองผู้ดูแล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ไม่สามารถส่งออกได้

  • หากต้องการกรองข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด ให้เพิ่มตัวกรองพารามิเตอร์โดยใช้รูปแบบนี้

   ?<filter_name>=value

   หรือหากการกรองพารามิเตอร์และพารามิเตอร์นั้นมีชื่อที่แสดงที่ตรงกับชื่อของการวัดผลหรือมิติข้อมูล

   ?Parameters.<filter_name>=value

 • รูปแบบไฟล์ที่บันทึก: ตัวเลือกรูปแบบของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังส่งออก เวิร์กบุ๊กสามารถส่งออกเป็น PDF ได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์ --fullpdf เท่านั้น มุมมองสามารถส่งออกเป็น PDF (--pdf) หรือ PNG (--png)

 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ที่บันทึกไว้ (ไม่บังคับ): หากคุณไม่ได้ระบุชื่อ ชื่อนั้นจะได้มาจากมุมมองหรือชื่อเวิร์กบุ๊ก หากคุณไม่ได้ระบุตำแหน่ง ไฟล์จะได้รับการบันทึกลงในไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถระบุเส้นทางแบบเต็มหรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณได้

  หมายเหตุ: คุณต้องใส่นามสกุลชื่อไฟล์ เช่น .csv หรือ .pdf คำสั่งจะไม่เพิ่มนามสกุลให้กับชื่อไฟล์ที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ

 • ออบเจ็กต์หน้าเว็บแดชบอร์ดที่ไม่รวมอยู่ในการส่งออก PDF: แดชบอร์ดสามารถเลือกรวมออบเจ็กต์หน้าเว็บได้ หากคุณกำลังดำเนินการส่งออกเป็น PDF ของแดชบอร์ดที่มีออบเจ็กต์หน้าเว็บ ออบเจ็กต์ของหน้าเว็บจะไม่รวมอยู่ใน PDF

 • ตัวอักษรที่ไม่ใช้ ASCII และไม่ใช่ ASCII มาตรฐานและการส่งออก PDF: หากคุณกำลังส่งออกมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่มีชื่อซึ่งมีตัวอักษรนอกชุดตัวอักษร ASCII หรือชุดตัวอักษร ASCII ที่ไม่ใช่มาตรฐาน คุณจะต้องเข้ารหัส URL (percent-encode) ตัวอักษร

  ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งของคุณรวมเมือง Zürich คุณต้องเข้ารหัส URL เป็น Z%C3%BCrich

  tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -fullpdf

การล้างแคชเพื่อใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ URL ?:refresh=yes ได้ตามความต้องการเพื่อบังคับให้ทำการค้นหาข้อมูลใหม่แทนการดึงข้อมูลผลลัพธ์จากแคช หากคุณกำลังใช้ tabcmd กับการเขียนสคริปต์ของคุณเอง และมีการใช้พารามิเตอร์ URL refresh อย่างมาก สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขอแนะนำให้คุณใช้ refresh เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น บนแดชบอร์ดเดี่ยวแทนที่จะใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่าง

มุมมอง

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-Report.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

เวิร์กบุ๊ก

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

ตัวเลือก

-f, --filename

บันทึกไฟล์ด้วยชื่อไฟล์และนามสกุลที่กำหนด

--csv

ดูอย่างเดียว ส่งออกข้อมูลของมุมมอง (ข้อมูลสรุป) ในรูปแบบ .csv

--pdf

ดูอย่างเดียว ส่งออกเป็น PDF

--png

ดูอย่างเดียว ส่งออกเป็นรูปภาพในรูปแบบ .png

--fullpdf

เวิร์กบุ๊กเท่านั้น ส่งออกเป็น PDF เวิร์กบุ๊กต้องได้รับการเผยแพร่โดยเปิดใช้งานแสดงแผ่นงานเป็นแท็บ

--pagelayout

ตั้งค่าการวางแนวหน้า (landscape หรือ portrait) ของ PDF ที่ส่งออก หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้การตั้งค่า Tableau Desktop

--pagesize

ตั้งค่าขนาดหน้าของ PDF ที่ส่งออกเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้ unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4, b5, or quarto ค่าเริ่มต้นคือ letter

--width

กำหนดความกว้างเป็นพิกเซล ค่าเริ่มต้นคือ 800 พิกเซล

--height

กำหนดความสูงเป็นพิกเซล ค่าเริ่มต้นคือ 600 พิกเซล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

รับแหล่งข้อมูลจาก Tableau Cloud ที่แสดงโดย URL ที่ระบุ (บางส่วน) ผลลัพธ์จะส่งกลับเป็นไฟล์

พึงระลึกถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่งนี้:

 • สิทธิ์: หากต้องการรับไฟล์ คุณต้องมีสิทธิ์ดาวน์โหลด/บันทึกเว็บเป็น ตามค่าเริ่มต้น สิทธิ์นี้จะ “อนุญาต” หรือ “สืบทอด” สำหรับบทบาททั้งหมด แม้ว่าจะสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับแต่ละเวิร์กบุ๊กหรือมุมมองได้

 • การระบุมุมมองหรือเวิร์กบุ๊กที่จะได้รับ: คุณระบุมุมมองที่จะได้รับโดยใช้สตริง "/views/<workbookname>/<viewname>.<extension>" และระบุเวิร์กบุ๊กเพื่อรับโดยใช้สตริง "/workbooks/<workbookname>.<extension>" แทนที่ <workbookname>  และ <viewname> ด้วยชื่อของเวิร์กบุ๊กและมุมองตามที่ปรากฏใน URL เมื่อคุณเปิดมุมมองในเบราว์เซอร์และแทนที่ <extension> ด้วยประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก อย่าใช้ ID เซสชันต่อท้าย URL (?:iid=<n>) หรือชื่อ "ที่เข้าใจง่าย" ของเวิร์กบุ๊กหรือมุมมอง

  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดมุมมองเครื่องมือภูมิภาคในเวิร์กบุ๊กชื่อสรุปเมตริก URL จะมีลักษณะดังนี้

  /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1

  ใช้สตริง /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals.<extension> เพื่อรับมุมมอง

  ใช้สตริง /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> เพื่อรับเวิร์กบุ๊ก

  เมื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กและมุมมองจาก Tableau Cloud ระบบจะจัดเก็บเนื้อหาของไฟล์ .twb หรือ .twbx เป็นข้อความธรรมดา ใครก็ตามที่เปิดไฟล์จะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดรวมถึงค่าตัวกรองที่อาจให้คำใบ้เชิงความหมายกับข้อมูลดังกล่าวได้

 • นามสกุลไฟล์: URL ต้องมีนามสกุลไฟล์ นามสกุลจะกำหนดสิ่งที่ส่งคืน สามารถส่งคืนมุมมองในรูปแบบ PDF PNG หรือ CSV (ข้อมูลสรุปเท่านั้น) เวิร์กบุ๊ก Tableau จะได้รับการส่งกลับเป็น TWB หากเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หรือใช้การเชื่อมต่อแบบสดหรือ TWBX หากเชื่อมต่อกับการแยกข้อมูล

  หมายเหตุ: หากคุณกำลังดาวน์โหลดมุมมองเป็นไฟล์ PDF หรือ PNG และหากคุณรวมพารามิเตอร์ --filename ที่มีนามสกุล .pdf หรือ .png คุณไม่จำเป็นต้องรวมนามสกุล .pdf หรือ .png ไว้ใน URL

 • ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ที่บันทึกไว้ (ไม่บังคับ): ชื่อที่คุณใช้สำหรับ --filename ควรมีนามสกุลไฟล์ หากคุณไม่ระบุชื่อและนามสกุลไฟล์ ทั้งคู่จะได้มาจากสตริง URL หากคุณไม่ได้ระบุตำแหน่ง ไฟล์จะได้รับการบันทึกลงในไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณสามารถระบุเส้นทางแบบเต็มหรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับไดเรกทอรีการทำงานปัจจุบันของคุณได้

 • ขนาด PNG (ไม่บังคับ): หากไฟล์ที่บันทึกเป็น PNG คุณสามารถระบุขนาดเป็นพิกเซลใน URL

การล้างแคชเพื่อใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ URL ?:refresh=yes ได้ตามความต้องการเพื่อบังคับให้ทำการค้นหาข้อมูลใหม่แทนการดึงข้อมูลผลลัพธ์จากแคช หากคุณกำลังใช้ tabcmd กับการเขียนสคริปต์ของคุณเอง การใช้พารามิเตอร์ refresh อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพได้อย่างมาก ขอแนะนำให้คุณใช้ refresh เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น บนแดชบอร์ดเดี่ยวแทนที่จะใช้กับทั้งเวิร์กบุ๊ก

ตัวอย่าง

มุมมอง

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename "Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" -f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f growth.png

เวิร์กบุ๊ก

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.twb"

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login

สำคัญ: tabcmd 1.0 ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัย (MFA) หากต้องการใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud ให้ใช้ Tableau tabcmd 2.0(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) (หน้าต่างใหม่) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau กับ MFA โปรดดูเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยและ Tableau Cloud

เข้าสู่ระบบผู้ใช้ Tableau Cloud

ใช้ตัวเลือกส่วนกลาง --server --site --username --password เพื่อสร้างเซสชัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้คำสั่ง tabcmd login คุณจะไม่สามารถใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ของ SAML ได้ แม้ว่าไซต์ของคุณจะได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ SAML ก็ตาม หากต้องการเข้าสู่ระบบ คุณต้องส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นในไซต์ของคุณ คุณจะได้รับสิทธิ์ของผู้ใช้ Tableau Cloud ที่คุณเข้าสู่ระบบ

หากคุณต้องการเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลเดียวกับที่คุณเคยใช้ในการสร้างเซสชัน ให้ระบุตัวเลือก --password เซิร์ฟเวอร์และชื่อผู้ใช้ที่เก็บไว้ในคุกกี้จะถูกใช้

หากเซิร์ฟเวอร์ใช้พอร์ตอื่นที่ไม่ใช่ 80 (ค่าเริ่มต้น) คุณจะต้องระบุพอร์ต

คุณต้องใช้ตัวเลือก --site (-t) เฉพาะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ใช้งานหลายไซต์และคุณกำลังเข้าสู่ระบบไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์เริ่มต้น หากคุณไม่ได้ระบุรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งให้คุณกรอก หากระบุตัวเลือก --no-prompt และไม่ได้ระบุรหัสผ่าน คำสั่งจะล้มเหลว

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ เซสชันจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะหมดอายุบนเซิร์ฟเวอร์หรือเรียกใช้คำสั่ง logout

ตัวอย่าง

เข้าสู่ระบบสู่ไซต์ Tableau Cloud ด้วยเลขที่ไซต์ที่ระบุ

tabcmd login -s https://prod-useast-b.online.tableau.com -t siteID -u user@email.com -p password

ตัวเลือก

-s, --server

หากคุณกำลังเรียกใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์ Tableau Server ที่อยู่บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถใช้ http://localhost มิฉะนั้น ให้ระบุ URL ของคอมพิวเตอร์ เช่น http://bigbox.myco.com หรือ http://bigbox

หากเซิร์ฟเวอร์กำลังใช้ SSL คุณจะต้องระบุ https:// ใน URL ของคอมพิวเตอร์

สำหรับ Tableau Cloud ให้ระบุ URL แบบเต็มรวมถึงพ็อดที่ไซต์ของคุณถูกนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น https://prod-useast-b.online.tableau.com

-t, --site

รวมตัวเลือกนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีหลายไซต์และคุณกำลังเข้าสู่ระบบไซต์อื่นที่ไม่ใช่ไซต์เริ่มต้น

เลขที่ไซต์ใช้ใน URL เพื่อระบุไซต์โดยไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น ไซต์ที่ชื่อ West Coast Sales อาจมีเลขที่ไซต์ของ west-coast-sales

-u, --username

ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ สำหรับ Tableau Cloud ชื่อผู้ใช้คือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

-p, --password

รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุสำหรับ --username หากคุณไม่ได้ระบุรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งให้คุณกรอก

--password-file

อนุญาตให้เก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ filename.txt ที่กำหนด แทนที่จะเก็บไว้ในบรรทัดคำสั่ง เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

-x, --proxy

ใช้เพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP และพอร์ต (โฮสต์:พอร์ต) สำหรับคำขอ tabcmd

--no-prompt

ไม่ต้องถามรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่าน คำสั่ง login จะล้มเหลว

--cookie

บันทึกเลขที่เซสชันเมื่อเข้าสู่ระบบ คำสั่งที่ตามมาไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคำสั่ง

--no-cookie

อย่าบันทึกข้อมูล ID เซสชันหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ คำสั่งที่ตามมาจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ

--timeout SECONDS

จำนวนวินาทีที่เซิร์ฟเวอร์ควรรอก่อนประมวลผลคำสั่ง login ค่าเริ่มต้น: 30 วินาที

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

ออกจากระบบ

ออกจากระบบเซิร์ฟเวอร์

ตัวอย่าง

tabcmd logout

เผยแพร่ filename.twb(x) filename.tds(x) หรือ filename.hyper

เผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่ระบุ (.twb(x)) แหล่งข้อมูล (.tds(x)) หรือการแยกไฟล์ (.hyper) ไปยัง Tableau Cloud

หากคุณกำลังเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก ตามค่าเริ่มต้น ชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของฐานข้อมูล

สิทธิ์เริ่มต้นที่กำหนดให้กับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลจะคัดลอกจากโปรเจกต์ที่มีการเผยแพร่ไฟล์ สิทธิ์สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเผยแพร่ไฟล์แล้ว 

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ต้องระบุตัวเลือกภาพขนาดย่อตัวเลือกใดตัวหนึ่ง

ตัวอย่าง

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"
--oauth-username "user-name" --save-oauth

หากไฟล์ไม่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันกับ tabcmd ให้ใส่เส้นทางแบบเต็มไปยังไฟล์

ตัวอย่าง

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --save-oauth

ตัวเลือก

-n, --name

ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ หากไม่ระบุ เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูลจะตั้งชื่อตามชื่อไฟล์

-o, --overwrite

เขียนทับเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล หากมีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์

-r, --project

เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูลลงในโปรเจกต์ที่ระบุ เผยแพร่ไปยังโปรเจกต์ “เริ่มต้น” หากไม่ได้ระบุไว้

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก -r ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ "Nested" ที่อยู่ในโปรเจกต์ "Main" ให้ใช้ไวยากรณ์ดังต่อไปนี้: --parent-project-path "Main" -r "Nested"

--db-username

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้ด้วยเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล

หากคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ OAuth ที่มีการป้องกันและโทเค็นการเข้าถึง เราจะใช้ตัวเลือก --oauth-username แทน

--db-password

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลรหัสผ่านด้วยเวิร์กบุ๊ก แหล่งข้อมูล หรือการแยกข้อมูล

--save-db-password

เก็บฐานข้อมูลรหัสผ่านที่ให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์

--oauth-username

ที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ใช้ เชื่อมต่อผู้ใช้ผ่านการเชื่อมต่อ OAuth ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า หากผู้ใช้มีโทเค็นการเข้าถึงที่บันทึกไว้สำหรับแหล่งข้อมูลระบบคลาวด์ที่ระบุไว้ใน --name โทเค็นการเข้าถึงได้รับการจัดการในค่ากำหนดของผู้ใช้

หากต้องการเชื่อมต่อ OAuth ที่มีอยู่กับแหล่งข้อมูล ให้ใช้ตัวเลือกนี้แทน --db-username และ --db-password

--save-oauth

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุโดย --oauth-username เป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังกับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ต่อจากนั้น เมื่อผู้เผยแพร่หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์และแก้ไขการเชื่อมต่อสำหรับเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลนั้น การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะแสดงข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth นี้ตามที่ฝังอยู่ในเนื้อหา

หากคุณต้องการกำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลหลังจากเผยแพร่ คุณต้องรวมตัวเลือกนี้ด้วย --oauth-username ซึ่งคล้ายกับการใช้ --save-db-password กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเดิม

--thumbnail-username

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ภาพขนาดย่อจะได้รับการสร้างขึ้นตามสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้เท่านั้น ไม่สามารถระบุได้เมื่อตั้งค่าตัวเลือก --thumbnail-group

--thumbnail-group

ถ้าเวิร์กบุ๊กมีตัวกรองผู้ใช้ ภาพขนาดย่อจะได้รับการสร้างขึ้นตามสิ่งที่กลุ่มสามารถเห็นได้เท่านั้น ไม่สามารถระบุได้เมื่อตั้งค่าตัวเลือก --thumbnail-username

--tabbed

เมื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่มีมุมมองแบบแบ่งแท็บ แต่ละแผ่นงานจะกลายเป็นแท็บที่ผู้ชมสามารถใช้เพื่อนำทางผ่านเวิร์กบุ๊กได้ โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะลบล้างการความปลอดภัยระดับแผ่นงาน

--append

ผนวกไฟล์แยกข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

--replace

ใช้ไฟล์แยกข้อมูลเพื่อแทนที่แหล่งข้อมูลที่มีอยู่

--disable-uploader

ปิดใช้งานตัวอัปโหลดไฟล์ที่เพิ่มขึ้น

--restart

รีสตาร์ทการอัปโหลดไฟล์

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextracts workbook-name or datasource-name

ดำเนินการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มหรือแบบเพิ่มขึ้นที่เป็นของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลที่ระบุ

คำสั่งนี้ใช้ชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลตามที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ชื่อไฟล์เมื่อเผยแพร่ เฉพาะผู้ดูแลหรือเจ้าของเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนี้ได้

หมายเหตุ: 

ตัวอย่าง

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-project-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --addcalculations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --removecalculations

ตัวเลือก

--incremental

เรียกใช้การดำเนินการรีเฟรชแบบเพิ่มขึ้น

--synchronous

เพิ่มการดำเนินการรีเฟรชแบบเต็มไปยังคิวที่ใช้โดยขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลัง เพื่อเรียกใช้ทันทีที่ขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลังพร้อมใช้งาน หากมีขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลัง การดำเนินการจะเรียกใช้ทันที การดำเนินการรีเฟรชจะปรากฏในรายงานงานที่ดำเนินการในพื้นหลัง

ในระหว่างการรีเฟรชแบบซิงโครนัส tabcmd จะรักษาการเชื่อมต่อแบบสดไปยังเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่การรีเฟรชกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะโพลทุกวินาทีจนกว่างานเบื้องหลังจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ตัวเลือก --synchronousไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลที่รีเฟรชด้วย Tableau Bridge

--workbook

ชื่อของเวิร์กบุ๊กที่มีการแยกข้อมูลเพื่อรีเฟรช หากเวิร์กบุ๊กมีช่องว่างในชื่อ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด

--datasource

ชื่อของแหล่งข้อมูลที่มีการแยกข้อมูลเพื่อรีเฟรช

--project

ใช้กับ --workbook หรือ --datasource เพื่อระบุเวิร์กบุ๊กหรือแหล่งข้อมูลในโปรเจกต์อื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะถือว่าโปรเจกต์ “เริ่มต้น”

--parent-project-path

ระบุชื่อของโปรเจกต์ระดับบนสุดสำหรับโปรเจกต์ย่อยตามที่ระบุด้วยตัวเลือก --project

ตัวอย่าง:

 • หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “ซ้อน” ที่มีอยู่ในโปรเจกต์ “หลัก” ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้
 • --parent-project-path "Main" --project "Nested"
 • หากต้องการระบุโปรเจกต์ชื่อ “ซ้อน 2” ที่ซ้อนอยู่ภายในโปรเจกต์ “ซ้อน” ให้ทำดังนี้ 
 • --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nested2"

--url

ชื่อของเวิร์กบุ๊กตามที่ปรากฏใน URL เวิร์กบุ๊กที่เผยแพร่เป็น “Sales Analysis” มีชื่อ URL เป็น “SalesAnalysis”

--addcalculations

ใช้กับ --workbook เพื่อทำให้การคำนวณเป็นจริงในการแยกข้อมูลที่ฝังของเวิร์กบุ๊กหรือ --datasource เพื่อทำให้การคำนวณเป็นจริงในแหล่งข้อมูลที่แยก เพิ่มการดำเนินงานไปยังคิวที่กระบวนการแบ็กกราวเดอร์ใช้งาน หากมีกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ที่ใช้งานได้ การดำเนินงานจะทำงานโดยทันที การดำเนินงานนี้จะปรากฎในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของ งานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล

--removecalculations

ใช้กับ --workbook หรือ --datasource เพื่อลบการคำนวณที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เพิ่มการดำเนินงานไปยังคิวที่กระบวนการแบ็กกราวเดอร์ใช้งาน หากมีกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ที่ใช้งานได้ การดำเนินงานจะทำงานโดยทันที การดำเนินงานนี้จะปรากฎในมุมมองสำหรับการดูแลระบบของ งานที่ดำเนินการในพื้นหลังสำหรับการแยกข้อมูล

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers group-name

ลบผู้ใช้ออกจากกลุ่มที่ระบุ

ตัวอย่าง

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

ตัวเลือก

--users

ลบผู้ใช้ในไฟล์ .csv ที่กำหนดออกจากกลุ่มที่ระบุ ไฟล์ควรเป็นรายชื่อที่เรียบง่ายที่มีชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อต่อบรรทัด

--[no-]complete

กำหนดให้แถวทั้งหมดถูกต้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ ถ้าไม่ระบุ --complete จะใช้

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

คำสั่งทั้งหมดจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ tabcmd ต้องมีการใช้ตัวเลือก --server, --user และ--password อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเรียกใช้คำสั่งที่ตามมาได้โดยไม่รวมตัวเลือกเหล่านี้ โทเค็นนี้จะใช้ได้เป็นเวลาห้านาทีหลังจากคำสั่งสุดท้ายที่ใช้

-h, --help

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คำสั่งบางรายการอาจไม่มีผลเมื่อใช้ tabcmd กับ Tableau Cloud

-s, --server

URL Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-u, --user

ชื่อผู้ใช้ Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

-p, --password

รหัสผ่าน Tableau Cloud ซึ่งต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเซสชัน

--password-file

อนุญาตให้จัดเก็บรหัสผ่านไว้ในไฟล์ .txt ที่กำหนด แทนที่จะจัดเก็บในบรรทัดคำสั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

-t, --site

ระบุว่าคำสั่งมีผลกับเว็บไซต์ที่ระบุโดย ID เว็บไซต์ Tableau Cloud กำหนดล้อมด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ใช้ตัวเลือกนี้หากผู้ใช้ที่ระบุมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งรายการ ID เว็บไซต์ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กเมื่อใช้โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่แคชไว้ หากคุณพิมพ์ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านแม้ว่าโทเค็นจะถูกต้องก็ตาม

--no-prompt

เมื่อระบุ คำสั่งจะไม่ขอให้ป้อนรหัสผ่าน หากไม่ได้ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง คำสั่งจะล้มเหลว

--[no-]cookie

เมื่อระบุ ID ระบบจะบันทึกเซสชันไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงไม่ต้องเข้าสู่ระบบคำสั่งที่ตาม ให้คำนำหน้าใช้ no- เพื่อไม่ให้บันทึก ID เซสชัน ระบบจะบันทึกเซสชันไว้ตามค่าเริ่มต้น

--timeout

รอตามจำนวนวินาทีที่ระบุเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการจะรอจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ตามค่าเริ่มต้น

--

ระบุจุดสิ้นสุดของตัวเลือกบนบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถใช้ -- เพื่อระบุกับ tabcmd ได้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่หลัง -- ไม่ควรได้รับการแปลข้อมูลว่าเป็นการตั้งค่าตัวเลือก แต่สามารถแปลข้อมูลได้ว่าเป็นค่าสำหรับคำสั่ง ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการระบุค่าในคำสั่งที่มีเครื่องหมายขีดกลาง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณอาจใช้ -- ในคำสั่ง tabcmd ซึ่ง -430105/Sheet1 เป็นค่าที่ต้องมีสำหรับคำสั่ง export

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

เคล็ดลับ: หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง Tabcmd 1.0 ที่พร้อมให้บริการสำหรับ Tableau Server โปรดดูคำสั่ง tabcmd(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ