จัดการงานรีเฟรช

ผู้ดูแลระบบสามารถรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือลบกำหนดการด้วยตนเอง

 1. เข้าสู่ระบบไซต์ที่มีกำหนดการที่คุณต้องการจัดการ จากนั้นคลิกงาน

 2. เลือกอย่างน้อยหนึ่งการรีเฟรชการแยกข้อมูลตามกำหนดการ

 3. จากเมนูการดำเนินการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • เลือกเปลี่ยนกำหนดการ และเลือกกำหนดการใหม่จากรายการ

  • เลือกเรียกใช้เลยเพื่อรีเฟรชด้วยตนเอง

   หมายเหตุ: หากการแยกข้อมูลไม่มีการรีเฟรชตามกำหนดการ คุณสามารถรีเฟรชออนดีมานด์จากหน้า "การเชื่อมต่อข้อมูล"

  • เลือกลบเพื่อลบกำหนดการออกอย่างสมบูรณ์สำหรับแหล่งข้อมูลที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

แจ้งเตือนเจ้าของเมื่อการรีเฟรชการแยกข้อมูลล้มเหลว

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ