รีเฟรชการแยกข้อมูล

เมื่อข้อมูลต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถรีเฟรชการแยกข้อมูลได้ด้วย Desktop โดยเลือกแหล่งข้อมูลในเมนูข้อมูล แล้วเลือกการแยกข้อมูลและรีเฟรช การแยกข้อมูลสามารถตั้งค่าได้สองวิธี ได้แก่ รีเฟรชแบบเต็มหรือรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

ด้วยการรีเฟรชแบบเต็ม ข้อมูลทั้งหมดในการแยกข้อมูลจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะเพิ่มเฉพาะแถวใหม่นับตั้งแต่การรีเฟรชครั้งล่าสุด หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแยกข้อมูล คุณสามารถไปที่หน้าแยกข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถตั้งการรีเฟรชการแยกข้อมูลให้ทำงานอัตโนมัติได้โดยใช้ยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งสำหรับแตกข้อมูลใน Tableau หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูยูทิลิตีบรรทัดคำสั่งการแยกข้อมูลใน Tableau

ก่อนที่คุณจะรีเฟรชการแยกข้อมูล

หากคุณต้องการรีเฟรชการแยกข้อมูล ให้สังเกตดูรูปแบบไฟล์ของการแยกข้อมูลก่อนที่คุณจะลงมือรีเฟรชการแยกข้อมูล หากคุณทำการรีเฟรชการแยกข้อมูล .tde โดยใช้เวอร์ชัน 2022.4 การแยกข้อมูลจะอัปเกรดเป็นการแยกข้อมูล .hyper โดยอัตโนมัติ แม้ว่าการอัปเกรดไปใช้การแยกข้อมูล .hyper จะมีประโยชน์มากมาย แต่คุณจะไม่สามารถเปิดการแยกข้อมูลกับ Tableau Desktop เวอร์ชันก่อนหน้าได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเกรดการแยกข้อมูลเป็นรูปแบบ .hyper

กำหนดค่าการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การแยกข้อมูลจะถูกกำหนดค่าไว้ให้รีเฟรชแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณรีเฟรชการแยกข้อมูล ทุกแถวจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลในแหล่งข้อมูลตั้งต้น แม้ว่าการรีเฟรชเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีสำเนาที่เหมือนกันกับข้อมูลตั้งต้นอย่างแน่นอน แต่การรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบอาจใช้เวลานานมากและสิ้นเปลืองฐานข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการแยกข้อมูล หากมีการแยกข้อมูลใดที่ไม่ได้ถูกกำหนดค่าไว้ให้รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย การเลือกรีเฟรชการแยกข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบดำเนินการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ

เผยแพร่ไปยัง Tableau Server

หากคุณวางแผนที่จะเผยแพร่การแยกข้อมูลเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ Tableau Server คุณสามารถวางกำหนดการเพื่อให้รีเฟรชการแยกข้อมูลในระหว่างการเผยแพร่ได้

คล้ายคลึงกันนี้ หากคุณวางแผนที่จะเผยแพร่การแยกข้อมูลในเวิร์กบุ๊กสำหรับ Tableau Server คุณสามารถวางกำหนดการเพื่อให้รีเฟรชการแยกข้อมูลในระหว่างการเผยแพร่ได้เช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดเวลาการรีเฟรชการแยกข้อมูลเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud

หากคุณวางแผนที่จะเผยแพร่การแยกข้อมูลเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ Tableau Cloud ตัวเลือกรีเฟรชข้อมูลที่คุณสามารถใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เจาะจง โปรดดู ตัวเลือกการรีเฟรชการแยกข้อมูลตามแหล่งข้อมูล

กำหนดค่าการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเพิ่มหน่วย

แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่รองรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ซึ่งแทนที่จะรีเฟรชการแยกข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถกำหนดค่าการรีเฟรชให้เพิ่มเฉพาะแถวที่เป็นแถวใหม่นับจากครั้งล่าสุดที่คุณทำการแยกข้อมูล

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแหล่งข้อมูลที่อัปเดตธุรกรรมการขายใหม่ๆ เข้าไปเป็นประจำทุกวัน ซึ่งแทนที่จะสร้างการแยกข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้งทุกวัน คุณสามารถเพิ่มแค่ธุรกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆ ได้ จากนั้นคุณอาจจะทำการรีเฟรชแบบเต็มรูปแบบสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีข้อมูลใหม่ล่าสุดอย่างครบถ้วน

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2024.1 เป็นต้นไป Tableau จะแนะนำฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยในการแยกข้อมูลโดยใช้คอลัมน์คีย์ที่ซ้ำกัน การอัปเดตครั้งนี้มีขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการนี้ ในระหว่างการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย อันดับแรก Tableau จะลบแถวออกจากการแยกข้อมูลที่ตรงกับค่าสูงสุดที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้น Tableau จะค้นหาแถวทั้งหมดที่มีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดก่อนหน้า วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแถวที่ถูกลบใดๆ จะได้รับการพิจารณา รวมถึงแถวที่เพิ่มใหม่ด้วย

ฟีเจอร์ “การตั้งค่าขั้นสูง” มีสองตัวเลือกสำหรับการจัดการการอัปเดตข้อมูล คุณสามารถเลือกที่จะแทนที่แถวล่าสุดที่เพิ่มด้วยการรีเฟรชค่าที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด หรือคุณสามารถเลือกที่จะเก็บแถวล่าสุดที่เพิ่มโดยการรีเฟรชเฉพาะการแยกข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่าที่บันทึกล่าสุด

หมายเหตุ: หากโครงสร้างข้อมูลของข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น มีการเพิ่มคอลัมน์ใหม่) คุณจะต้องทำการรีเฟรชการแยกข้อมูลแบบเต็มก่อนที่จะเริ่มทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยอีกครั้งได้

คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างเพื่อตั้งค่าการแยกข้อมูลให้รีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยได้

 1. เลือกแหล่งข้อมูลบนเมนูข้อมูล แล้วเลือกการแยกข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการแยกข้อมูล ให้เลือกแถวทั้งหมดเป็นจำนวนแถวที่จะแยกข้อมูล คุณจะสามารถกำหนดการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยได้เฉพาะเมื่อคุณแยกข้อมูลแถวทั้งหมดในฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหน่วยให้ตัวอย่างการแยกข้อมูลได้

 3. เลือกการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

 4. หมายเหตุ: การรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณเปิดใช้งานการรวบรวม

 5. ระบุคอลัมน์ในฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการระบุแถวใหม่

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกฟิลด์ “วันที่” หรือ ID ที่เพิ่มขึ้นแบบซ้ำๆ เมื่อเพิ่มแถวไปยังฐานข้อมูล

 6. ขยายการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อกำหนดวิธีการดึงข้อมูลแถวใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะแทนที่แถวล่าสุดที่เพิ่มด้วยการรีเฟรชค่าที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด หรือคุณสามารถเลือกที่จะเก็บแถวล่าสุดที่เพิ่มโดยการรีเฟรชเฉพาะการแยกข้อมูลที่มีค่ามากกว่าค่าที่บันทึกล่าสุด

 7. หมายเหตุ: เมื่อเพิ่มตัวกรอง การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยจะปรากฏเป็นสีเทา และการตั้งค่าเริ่มต้นของ “อย่าแทนที่แถวล่าสุดที่เพิ่ม” จะถูกบังคับใช้ จุดประสงค์คือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเกณฑ์ตัวกรองบางอย่างและตรรกะการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยขั้นสูงที่จะ “แทนที่แถวล่าสุดที่เพิ่ม”

 8. เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น ให้เลือกบันทึกการตั้งค่า

คุณสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อกำหนดการแยกข้อมูลใหม่หรือแก้ไขการแยกข้อมูลที่มีอยู่สำหรับการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วยได้

ข้อควรพิจารณาเมื่อทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย

การแก้ไขการแยกข้อมูล

หากคุณกำลังแก้ไขการแยกข้อมูลที่มีอยู่ การรีเฟรชครั้งล่าสุดจะแสดงเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังอัปเดตการแยกข้อมูลด้วยวันที่ถูกต้อง

การรีเฟรชแบบเต็ม

การรีเฟรชแบบเต็มจะแทนที่ทุกแถวด้วยข้อมูลในแหล่งข้อมูลต้นฉบับทุกครั้งที่คุณรีเฟรชการแยกข้อมูล การรีเฟรชแบบเต็มอาจใช้เวลานานกว่าและสิ้นเปลืองฐานข้อมูล

เครื่องมือสำหรับข้อมูล

เครื่องมือสำหรับข้อมูลซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ Tableau ใช้สร้างการแยกข้อมูล จะจัดเก็บค่าเวลาที่แม่นยำในระดับสูงสุด 3 ตำแหน่งทศนิยม หากคุณระบุคอลัมน์วันที่และเวลาหรือการประทับเวลาสำหรับระบุแถวใหม่โดยใช้คอลัมน์ และฐานข้อมูลของคุณใช้ความแม่นยำที่สูงกว่า Tableau ก็อาจส่งผลให้คุณมีแถวที่ซ้ำกันหลังจากทำการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย ตัวอย่างเช่น หากฐานข้อมูลมีสองแถว แถวหนึ่งเป็นค่าวันที่และเวลา 2015-03-13 17:30:56.502352 และอีกแถวเป็นค่าวันที่และเวลา 2015-03-13 17:30:56.502852 Tableau จะจัดเก็บทั้งสองแถวโดยใช้ค่าวันที่และเวลา 2015-03-13 17:30:56.502 ซึ่งส่งผลให้เกิดแถวซ้ำ

ดูประวัติการแยกข้อมูล (Tableau Desktop)

คุณสามารถดูประวัติว่ามีการรีเฟรชครั้งล่าสุดเมื่อใดได้ด้วยการเลือกแหล่งข้อมูลหนึ่งในเมนูข้อมูลแล้วเลือกการแยกข้อมูล > ประวัติ

กล่องโต้ตอบประวัติการแยกข้อมูลจะแสดงวันที่และเวลาของการรีเฟรชแต่ละครั้ง ระบุว่าเป็นแบบเต็มรูปแบบหรือแบบเพิ่มหน่วย และบอกจำนวนแถวที่เพิ่ม หากเป็นการรีเฟรชมาจากไฟล์ ประวัติก็จะแสดงชื่อไฟล์ต้นทางด้วยเช่นกัน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ