ทำงานกับฟิลด์ข้อมูลในแผงข้อมูล

Tableau แสดงการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและฟิลด์ข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กในแผงข้อมูล ทางด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการเริ่มสร้างการแสดงเป็นภาพ ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งฟิลด์ต่างๆ ในแผงข้อมูล โปรดดู จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล และ แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์

พื้นที่ของแผงข้อมูล

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณและตั้งค่าแหล่งข้อมูลกับ Tableau การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและฟิลด์ข้อมูลจะปรากฎที่ด้านซ้ายของเวิร์กบุ๊กในแผงข้อมูล สำหรับรายละเอียดของการเชื่อมต่อกับข้อมูล โปรดดู เชื่อมต่อกับและเตรียมข้อมูล

การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลปัจจุบันจะปรากฎที่ด้านบนของแผงข้อมูล เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกการเชื่อมต่อหนึ่งรายการเพื่อเลือก แล้วเริ่มทำงานกับข้อมูลนั้น

คุณสร้างการแสดงเป็นภาพโดยการเพิ่มฟิลด์จากแผงข้อมูลไปยังมุมมอง สำหรับรายละเอียด ให้ดู เริ่มสร้างการแสดงเป็นภาพด้วยการลากฟิลด์ไปที่มุมมอง

คุณสามารถจัดระเบียบฟิลด์ตามตาราง (จัดกลุ่มตามตารางแหล่งข้อมูล) หรือโฟลเดอร์ (จัดกลุ่มตามโฟลเดอร์) มิติข้อมูลจะแสดงอยู่เหนือเส้นสีเทา และการวัดผลจะอยู่ด้านล่างเส้นสีเทาของแต่ละตารางหรือโฟลเดอร์ ในบางกรณี ตารางหรือโฟลเดอร์อาจมีเฉพาะมิติข้อมูล หรือการวัดผลเท่านั้นในตอนเริ่มต้น

 • ฟิลด์ที่คำนวณจะแสดงรายการร่วมกับฟิลด์เดิม หากฟิลด์อินพุตทั้งหมดมาจากตารางเดียวกัน
 • ชุดจะแสดงอยู่ใต้ตารางร่วมกับฟิลด์เดิม
 • พารามิเตอร์เป็นค่าส่วนกลางของเวิร์กบุกและแสดงในพื้นที่พารามิเตอร์
 • ฟิลด์ที่ไม่ได้อยู่ในตารางใดตารางหนึ่งโดยเฉพาะ จะแสดงในพื้นที่ทั่วไปด้านล่างตาราง ซึ่งรวมถึง: การคำนวณแบบรวม การคำนวณที่ใช้ฟิลด์จากหลายตาราง ชื่อการวัดผล และค่าการวัด

ด้านล่างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูล จะเป็นฟิลด์ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เลือกในปัจจุบัน คุณสามารถสลับระหว่างแผงข้อมูล และ การวิเคราะห์ ในเวิร์กชีต สำหรับรายละเอียดของแผงการวิเคราะห์ ให้ดู ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงกับมุมมอง (แผงการวิเคราะห์)

ฟิลด์จากแหล่งข้อมูลแบบตารางเดียวในแผงข้อมูล

แผงข้อมูลประกอบด้วย:

 • ฟิลด์มิติข้อมูล – ฟิลด์ที่มีค่าเชิงคุณภาพ (เช่น ชื่อ วันที่ หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์) คุณสามารถใช้มิติข้อมูลจัดหมวดหมู่ แบ่งเซกเมนต์ และเปิดเผยรายละเอียดในข้อมูลของคุณได้ มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมอง ตัวอย่างของมิติข้อมูลได้แก่วันที่ ชื่อลูกค้า และเซกเมนต์ลูกค้า

 • ฟิลด์การวัดผล – ฟิลด์ที่มีค่าที่สามารถวัดผลเชิงปริมาณเป็นตัวเลขได้ คุณสามารถใช้การคำนวณกับฟิลด์เหล่านี้และรวมยอดได้ เมื่อคุณลากการวัดผลลงในมุมมอง Tableau จะปรับใช้การรวมกับการวัดผลนั้น (ตามค่าเริ่มต้น) ตัวอย่างของการวัด: การขาย ผลกำไร จำนวนพนักงาน อุณหภูมิ ความถี่

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติและการวัด ให้ดู มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

 • ฟิลด์ที่คำนวณ – ถ้าข้อมูลสำคัญของคุณไม่ได้รวมฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการตอบคำถามของคุณได้ คุณสามารถสร้างฟิลด์ใหม่ใน Tableau โดยใช้การคำนวณ จากนั้นบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลของคุณ ฟิลด์เหล่านี้เรียกว่าฟิลด์ที่คำนวณ

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่คำนวณ โปรดดู สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองด้วยการคำนวณ

 • เซ็ต – ซับเซ็ตของข้อมูลที่คุณกำหนด เซ็ตเป็นฟิลด์ที่กำหนดเองอิงตามมิติข้อมูลที่มีอยู่และเกณฑ์ที่คุณระบุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างเซต

  เซ็ตที่มีชื่อจากเซิร์ฟเวอร์ MS Analysis Services หรือจาก Teradata OLAP ยังจะปรากฎใน Tableau ในพื้นที่นี้ของแผงข้อมูลด้วย คุณสามารถโต้ตอบกับเซ็ตที่มีชื่อเหล่านี้ได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณโต้ตอบกับเซ็ตแบบกำหนดเองอื่นๆ ใน Tableau

 • พารามิเตอร์ – ค่าที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในสูตร หรือแทนที่ค่าคงที่ในฟิลด์ที่คำนวณและตัวกรอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างพารามิเตอร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ ฟิลด์จะถูกกำหนดอย่างขัดเจนเป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลเมื่อสร้างฐานข้อมูลแล้ว สำหรับแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Tableau จะจัดระเบียบฟิลด์โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์จะมีข้อความ วันที่ ค่าบูลีนเป็นมิติข้อมูล ในขณะที่ฟิลด์ที่มีค่าตัวเลขจะเป็นการวัดผล

ตามค่าเริ่มต้น ชื่อฟิลด์ทีถูกกำหนดไว้ในแหล่งข้อมูลจะแสดงในแผงข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์และชื่อสมาชิก สร้างลำดับชั้น และจัดระเบียลบฟิลด์ลงในกลุ่มและโฟลเดอร์ได้ สำหรับรายละเอียด ดูที่ แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์, จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล และ สร้างลำดับชั้น

คอลัมน์จะกลายเป็นฟิลด์การวัดผลและมิติข้อมูลในมุมมอง

แหล่งข้อมูลจะมีฟิลด์ สำหรับแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่คุณเชื่อมต่อ ฟิลด์ถูกกำฟหนดด้วยคอลัมน์ของตารางหรือมุมมอง แต่ละฟิลด์จะมีแอตทริบิวต์เฉพาะของข้อมูล เช่น ชื่อลูกค้า ยอดขายรวม ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับแหล่งข้อมูล (แหล่งข้อมูลแบบหลายมิติข้อมูล) ฟิลด์จะถูกกำหนดโดยมิติข้อฒูลและการวัดผลของคิวบ์ ใน Tableau แหล่งข้อมูลคิวบ์จะรองรับใน Windows เท่านั้น

ตัวอย่างของฟิลด์จากเวิร์กชีต Excel

เมื่อคุณเริ่มสร้างการแสดงเป็นข้อมูลภาพในเวิร์กชีต คอลัมน์เหล่านี้จะมีอยู่เป็นฟิลด์ในแผงข้อมูล สำหรับรายละเอียด ดูที่ พื้นที่ของแผงข้อมูล

แต่ละฟิลด์จะมีประเภทข้อมูล (ที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจำเป็น) และบทบาท เช่น มิติข้อมูลแบบแยก มิติข้อมูลแบบต่อเนื่อง การวัดผลแบบแยก หรือการวัดผลแบบต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียด ดูที่ ประเภทข้อมูล และ มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

แต่ละฟิลด์ยังมีการตั้งค่าเริ่มต้นบางอย่าง เช่น การรวมยอดเริ่มต้นของ SUM หรือ AVG ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของมุมมองปัจจุบัน สำหรับรายละเอียด ดูที่ แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ และ การรวมข้อมูลใน Tableau

ฟิลด์ที่ Tableau จะสร้างโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้แผงข้อมูลยังมีจำนวนของฟิลด์ที่ไม่ได้มาจากข้อมูลดั้งเดิมของคุณ นั่นคือ ชื่อการวัดและค่าการวัดผล จำนวนระเบียน ละติจูดและลองติจูด

ชื่อการวัดและค่าการวัดผล

 • ฟิลด์ ค่าที่วัด จะประกอบด้วยการวัดผลทั้งหมดในข้อมูลของคุณ รวบรวมให้อยู่ในฟิลด์เดียวที่มีค่าต่อเนื่อง ลากฟิลด์การวัดแต่ละฟิลด์ออกจากการ์ด “ค่าที่วัด” เพื่อลบออกจากมุมมอง

 • ฟิลด์ ชื่อการวัดผล จะประกอบด้วยชื่อของการวัดผลทั้งหมดในข้อมูลของคุณ รวบรวมให้อยู่ในฟิลด์เดียวที่มีค่าแบบแยกกัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่าที่วัดและชื่อการวัดผลในการแสดงเป็นข้อมูลภาพ ให้ดูที่ค่าที่วัดและชื่อการวัดผล

จำนวนของตาราง

เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน Tableau 2020.2 ทุกตารางในแหล่งข้อมูลจะมีฟิลด์ นับจำนวน ในรูปแบบของ NameofTable(Count) ฟิลด์นับจำนวนเป็นฟิลด์ที่ถูกสร้าง คำนวณโดยอัตโนมัติ

COUNT ของตาราง = SUM ของจำนวนระเบียนต่อตาราง

หากต้องการดูจำนวนสำหรับตาราง ให้ลากฟิลด์ “จำนวน” ลงในมุมมอง หากต้องการดูการนับสำหรับตารางทั้งหมด ให้เลือกฟิลด์ “จำนวน” สำหรับแต่ละตารางในแผงข้อมูล จากนั้นคลิก“ตารางข้อความ” ใน “แสดงให้ฉันดู”

คุณไม่สามารถสร้างการคำนวณด้านบนฟิลด์จำนวนของตารางได้และจะเป็นแบบรวมยอดเท่านั้น

จำนวนของระเบียน (ก่อนเวอร์ชัน 2020.2)

คุณอาจพบฟิลด์จำนวนระเบียนถ้าถูกนำมาใช้ในการแสดงเป็นภาพจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Tableau

ในเวอร์ชัน Tableau ก่อน 2020.2 ฟิลด์ จำนวนระเบียน จะถูกสร้างและคำนวณโดยอัตโนมัติซึ่งจะตั้งค่าเป็นตัวเลข 1 จำนวนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับแต่ละแถวในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณเพิ่มฟิลด์จำนวนระเบียนไปยังมุมมอง คุณจะมองเห็นจำนวนรวมของแถวทั้งหมดในแหล่งข้อมูล (จำนวนระเบียน) คุณสามารถใช้ฟิลด์จำนวนระเบียนเพื่อรับจำนวนจองค่าของมิติข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การดูจำนวนระเบียนจะช่วยคุณตรวจสอบว่าการรวมข้อมูลของคุณทำงานได้ปกติในลักษณะที่คุณคาดหวังหรือไม่

ละติจูดและลองติจูด (ที่สร้าง)

เมื่อ Tableau แปลงฟิลด์เป็นฟิลด์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่สามารถใช้กับแผนที่ ระบบจะกำหนดรหัสทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติและรวมฟิลด์ละติจูด (ที่สร้าง) และ ที่สร้าง (ที่สร้าง) คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อวางซ้อนข้อมูลของคุณบนแผนที่สดได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ฟิลด์เหล่านี้ และแนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างแผนที่ใน Tableau ให้ดู การวิเคราะห์แผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ใน Tableau กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ Tableau สนับสนุนสำหรับการสร้างมุมมองแผนที่

ทำงานทั่วไปในแผงข้อมูล

เมื่อต้องการเลือกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ให้คลิกชื่อการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูล หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู การใช้งานแหล่งข้อมูลในแผงข้อมูล

หากต้องการดูเมนูบริบทสำหรับแหล่งข้อมูล ให้คลิก ข้อมูล ที่เมนูด้านบน แล้วคลิกที่แหล่งข้อมูลในรายการเมนู หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขแหล่งข้อมูล

เมื่อต้องการค้นหาฟิลด์ในแผงข้อมูล ให้คลิกไอคอนแว่นขยาย แล้วพิมพ์ลงในกล่องข้อความ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ค้นหาฟิลด์

หากต้องการดูข้อมูลที่สำคัญ ให้คลิกไอคอน ดูข้อมูล ที่ด้านบนของแผงข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ ดูข้อมูลเบื้องหลัง

ในกรณีที่ Tableau จำแนกฟิลด์เป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลไม่ถูกต้องนั้น อาจมีสาเหตุจากประเภทข้อมูล คุณสามารถแปลงและเปลี่ยนบทบาทของประเภทข้อมูลได้

เมื่อต้องการแปลงการวัดเป็นมิติข้อมูล ให้ลากการวัดแล้ววางในลงพื้นที่ มิติข้อมูล ในแผงข้อมูล หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู แปลงการวัดผลเป็นมิติข้อมูล

เปลี่ยนแปลงฟิลด์ข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เมื่อคุณลากฟิลด์ลงในมุมมอง จะมีค่าเริ่มต้นและลักษณะเฉพาะ คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ที่มีอยู่ในมุมมองแล้ว เฉพาะตัวอย่างในฟิลด์นั้นได้ หรือคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของฟิลด์ในแผงข้อมูลเพื่อกำหนดให้ฟิลด์นั้นใช้การตั้งค่าเหล่านั้นต่อจากนั้นได้

คุณสามารถควบคุมคำจำกัดความของฟิลด์ในมุมมองโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณทำงานกับข้อมูลฟิลด์นั้น

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ก่อนที่จะลากลงในมุมมอง ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ (คลิก Control บนเครื่อง Mac) จากนั้นคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าของฟิลด์และพร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้นได้จากเมนูบริบท

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งฟิลด์ต่างๆ ในแผงข้อมูล โปรดดู จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล และ แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์

ข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลคิวบ์

แผงข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลคิวบ์แสดงไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าแผงจะดูมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งสองแบบซึ่งฟิลด์จะถูกจัดระเบียบเป็นมิติข้อมูลและการวัดผล แต่แหล่งข้อมูลคิวบ์จะมีลำดับชั้นสำหรับมิติข้อมูล ตัวอย่างเช่น สังเกตว่ามิติข้อมูลพนักงานในแผงข้อมูลคิวบ์จะมีสมาชิกลำดับชั้น เช่น ชื่อผู้จัดการ และแผนกของพนักงาน

แหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะไม่มีลำดับชั้นในตัว อย่างไรก็ตาม แหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์มักจะมีมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีลำดับชั้นในตัว ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลอาจมีฟิลด์สำหรับ ประเทศ รัฐ และเมือง ฟิลด์เหล่านี้อาจถูกจัดกลุ่มเป็นลำดับชั้น เรียกว่า ตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถประกอบรวมลำดับชั้นเชิงสัมพันธ์โดยการลากและวางลงในแผงข้อมูล หากต้องการรายละเอียด โปรดดู สร้างลำดับชั้น(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: ใน Tableau แหล่งข้อมูลคิวบ์ (แบบหลายมิติข้อมูล) จะได้รับการรองรับใน Windows เท่านั้น

แผงข้อมูลที่มีข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ภาพด้านซ้าย) เทียบกับข้อมูลแบบคิวบ์ (ภาพด้านขวา)

คุณสามารถขยายหรือยุบลำดับชั้นทั้งในแผงข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลแบบคิวบ์โดยคลิกที่ลูกศร คุณสามารถซ่อนแผงข้อมูลพร้อมกันโดยคลิกที่ปุ่มย่อเล็กสุด ที่มุมบนขวาของแผงข้อมูล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ ดูที่แหล่งข้อมูลคิวบ์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ