กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์ใน Tableau เพื่อให้คุณสามารถใช้สร้างมุมมองแผนที่ได้

บทบาททางภูมิศาสตร์ จะเชื่อมค่าแต่ละค่าในฟิลด์เข้ากับค่าละติจูดและลองติจูด เมื่อคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้ฟิลด์ Tableau จะกำหนดค่าละติจูดและลองติจูดไปยังแต่ละตำแหน่งในข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สร้างไว้แล้วในเซิร์ฟเวอร์แผนที่ Tableau

กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์

การกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ขึ้นอยู่กับประเภทของตำแหน่ง (เช่น รัฐเทียบกับรหัสไปรษณีย์) ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกพล็อตลงในมุมมองแผนที่อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ของเมืองให้กับฟิลด์ที่มีรายชื่อเมืองได้

เมื่อฟิลด์ได้รับการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ Tableau จะสร้างมุมมองแผนที่เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ใน รายละเอียด บนบัตร เครื่องหมาย กล่าวคือ Tableau ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของข้อมูลในฟิลด์

กำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์

  • ในแผงข้อมูล คลิกไอคอนประเภทข้อมูลที่อยู่ถัดจากฟิลด์ เลือก บทบาททางภูมิศาสตร์ แล้วเลือกบทบาททางภูมิศาสตร์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับฟิลด์

เมื่อคุณกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์แล้ว Tableau จะเพิ่มฟิลด์สองฟิลด์ให้กับพื้นที่การวัดผลของแผงข้อมูล ซึ่งได้แก่ละติจูด (ที่สร้างขึ้น) และลองจิจูด (ที่สร้างขึ้น)

ฟิลด์เหล่านี้จะมีค่าละติจูดและลองจิจูด และจะได้รับการกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์แบบละติจูดและลองจิจูด หากคุณดับเบิลคลิกที่แต่ละฟิลด์ Tableau จะเพิ่มฟิลด์ไปที่แถบคอลัมน์และแถว และสร้างมุมมองแผนที่โดยใช้แผนที่พื้นหลังของ Tableau

ประเภทบทบาททางภูมิศาสตร์ใน Tableau

ตารางต่อไปนี้อธิบายบทบาททางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ใน Tableau บทบาทส่วนใหญ่เป็นแบบสากล แต่บางบทบาทก็จำกัดเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คุณสามารถกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ให้กับฟิลด์ได้ตามประเภทของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดบทบาททางภูมิศาสตร์ของสนามบินให้กับฟิลด์ที่มีรหัสสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้

หากข้อมูลตำแหน่งของคุณไม่ตรงกับบทบาทเหล่านี้ คุณอาจต้องนำเข้าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดเองเพื่อพล็อตข้อมูลบนแผนที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ Tableau ไม่รู้จักและลงจุดไว้บนแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

บทบาททางภูมิศาสตร์ กำหนดบทบาทให้กับฟิลด์หากมี:
สนามบินรหัสสนามบินของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) หรือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
รหัสพื้นที่ (สหรัฐฯ)รหัสพื้นที่โทรศัพท์ (สหรัฐฯ) ที่เป็นตัวเลขเท่านั้น
CBSA/MSA (สหรัฐฯ)พื้นที่ทางสถิติที่อิงตามพื้นที่หลักของสหรัฐอเมริกา (CBSA) ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ทางสถิตินครหลวง (MSA) ตามที่นิยามโดยสำนักการจัดการและการงบประมาณสหรัฐอเมริกา ระบบจะรู้จักรหัสและชื่อ CBSA/MSA
เมืองเมืองทั่วโลกที่มีประชากรมากกว่า 15,000 คน ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา) ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน โปรตุเกส (บราซิล) ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน (ตัวย่อและตัวเต็ม)
เขตรัฐสภา (สหรัฐฯ)เขตรัฐสภาของสหรัฐฯ
ประเทศ/ภูมิภาคประเทศ ภูมิภาค และอาณาเขตทั่วโลก ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา), ฝรั่งเศส (แคนาดาและฝรั่งเศส), เยอรมัน, สเปน, บราซิล-โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน (ตัวย่อและตัวเต็ม), สวีดิช และไทย Tableau ยังรู้จัก FIPS 10, ISO 3166-1 alpha 2, และ ISO 3166-1 alpha 3 อีกด้วย ชื่ออาจมีหลายรูปแบบ รวมถึงแบบยาว แบบสั้น และตัวย่อที่หลากหลาย
เคาน์ตี้การแบ่งการดูแลระดับที่สองสำหรับประเทศที่เลือก ตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐฯ เขตการปกครองฝรั่งเศส วิกฤตกาลเยอรมัน เป็นต้น

หมายเหตุ: คำนิยามสำหรับการแบ่งการดูแลระดับที่สองอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ใน Tableau การแบ่งการดูแลระดับที่สองทั้งหมดมีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยบทบาททางภูมิศาสตร์ของเคาน์ตี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ Tableau สนับสนุนสำหรับการสร้างมุมมองแผนที่
ระบบการตั้งชื่อของหน่วยอาณาเขตสำหรับสถิติ (NUTS) ของยุโรปรหัส NUTS (ระบบการตั้งชื่อของหน่วยอาณาเขตสำหรับสถิติ) ระดับ 1–3 รองรับรหัสและชื่อ รวมถึงคำเหมือน
ละติจูดละติจูดเป็นค่าองศาทศนิยม พร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับฟิลด์ตัวเลขเท่านั้น
ลองจิจูดลองจิจูดเป็นค่าองศาทศนิยม พร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับฟิลด์ตัวเลขเท่านั้น
รัฐ/จังหวัดรัฐ จังหวัด และการแบ่งการดูแลระดับที่หนึ่งทั่วโลก ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา) ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน โปรตุเกส (บราซิล) ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน (ตัวย่อและตัวเต็ม) หมายเหตุ: บางชื่ออาจมีอยู่ในรูปแบบท้องถิ่นเท่านั้น
รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์สำหรับประเทศที่เลือก ตัวอย่างเช่น รหัสไปรษณีย์แบบห้าหลักของสหรัฐฯ รหัสไปรษณีย์แบบสี่หลักของออสเตรเลีย รหัสไปรษณีย์แบบห้าหลักของเยอรมนี เป็นต้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ Tableau สนับสนุนสำหรับการสร้างมุมมองแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ดูเพิ่มเติม:

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ Tableau สนับสนุนสำหรับการสร้างมุมมองแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ Tableau ไม่รู้จักและลงจุดไว้บนแผนที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ผสมผสานข้อมูลทางภูมิศาสตร์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

สร้าง Tableau Maps จากไฟล์เชิงพื้นที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

แก้ไขสถานที่ที่ไม่รู้จักหรือคลุมเครือ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ