แหล่งข้อมูลคิวบ์

แหล่งข้อมูลคิวบ์ (เรียกอีกชื่อว่า แหล่งข้อมูลหลายมิติหรือ OLAP) มีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์เมื่อคุณใช้งานใน Tableau หัวข้อนี้อธิบายถึงความแตกต่างเหล่านี้ และยังระบุฟีเจอร์บางประการของ Tableau ที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ ในหลายกรณีจะมีวิธีการทางเลือกที่คุณใช้ได้เพื่อทดแทนความไม่พร้อมใช้งานของฟีเจอร์เหล่านี้ด้วยแหล่งข้อมูลคิวบ์ แต่คุณยังอาจมีตัวเลือกเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อเป็นแหล่งสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ได้โดยตรง พูดคุยกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาว่านั่นจะเป็นทางเลือกหนึ่งได้หรือไม่

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลคิวบ์รองรับเฉพาะสำหรับ Tableau Desktop บน Windows เท่านั้น ไม่รองรับบน Mac

แหล่งข้อมูลคิวบ์คืออะไร

แหล่งข้อมูลคิวบ์คือแหล่งข้อมูลที่นักออกแบบของคิวบ์ได้สร้างลำดับขั้นและรวบรวมไว้แล้วล่วงหน้า

คิวบ์มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งข้อมูลกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และมักจะเร็วกว่าแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ทำให้คิวบ์มีความเร็วสูงนั้นเพราะลำดับขั้นและการรวบรวมถูกสร้างไว้ก่อนล่วงหน้า นิยามเหล่านี้จะยังคงที่อยู่จนกว่าจะมีการสร้างคิวบ์ใหม่ ซึ่งหมายถึงว่าแหล่งข้อมูลคิวบ์นั้นจะไม่มีความยืดหยุ่นเท่าแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์หากคำถามที่คุณต้องถามไมเคยเป็นคำถามที่นักออกแบบดั้งเดิมได้คาดไว้ก่อน หรือหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลังจากสร้างคิวบ์แล้ว

แหล่งข้อมูลคิวบ์ที่รองรับใน Tableau คือ

  • Oracle Essbase
  • Teradata OLAP
  • Microsoft Analysis Services (MSAS)
  • SAP NetWeaver Business Warehouse
  • Microsoft PowerPivot

การสร้างสมาชิกที่คำนวณโดยใช้สูตร MDX

เมื่อทำงานกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ คุณสามารถสร้างสมาชิกที่คำนวณโดยใช้สูตร MDX ได้แทนการสร้างสูตร Tableau MDX ซึ่งย่อมาจาก Multidimensional Expressions คือภาษาของคิวรีสำหรับฐานข้อมูล OLAP ด้วย สมาชิกที่คำนวณโดยใช้สูตร MDX คุณสามารถสร้างการคำนวณที่ซับซ้อนขึ้นได้ และยังคำนึงถึงทั้งการวัดผลและมิติอีกด้วย สมาชิกที่คำนวณสามารถเป็นการวัดผลที่คำนวณ ซึ่งเป็นฟิลด์ใหม่ในแหล่งข้อมูลเช่นเดียวกับฟิลด์ที่คำนวณ หรือสมาชิกมิติข้อมูลที่คำนวณ ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ภายในลำดับชั้นที่มีอยู่แล้ว สำหรับรายละเอียด โปรดดู วิธีสร้างสมาชิกที่คำนวณ

ฟีเจอร์ Tableau ที่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์

เมื่อคุณใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์ ฟีเจอร์ของ Tableau ทั้งหมดจะไม่ทำงานเหมือนกับแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรืออาจไม่พร้อมใช้งาน ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดความแตกต่าง

ฟีเจอร์

สถานะของแหล่งข้อมูลคิวบ์

การดำเนินการด้วยการเชื่อมต่อ Microsoft Analysis Services การดำเนินการเพื่อดูรายละเอียดเจาะลึกที่ระบุในคิวบ์จะไม่พร้อมใช้งานใน Tableau

แหล่งข้อมูลคิวบ์ไม่รับการดำเนินการจากแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือแหล่งข้อมูลคิวบ์อื่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเวิร์กบุ๊กพร้อมมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูล MySQL มุมมองที่สองที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์ A และมุมมองที่สามที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์ B การดำเนินการในมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูล MySQL จะไม่ส่งผลต่อมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์ และการดำเนินการในมุมมองสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์แหล่งหนึ่งจะไม่มีผลกับแหล่งอื่นๆ แต่การดำเนินการในมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์จะส่งผลต่อมุมมองที่ใช้แหล่งข้อมูล MySQL

ฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงไม่รองรับนิพจน์ระดับรายละเอียด เส้นแนวโน้ม การพยากรณ์ และการจัดคลัสเตอร์สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์
ฟังก์ชันการคำนวณแบบรวมแหล่งข้อมูลคิวบ์ได้รับการรวบรวมไว้ก่อนล่วงหน้าทำให้ไม่รองรับฟังก์ชันการรวบรวม เช่น SUM(), AVG() และ CNT()

อาจเป็นไปได้ที่จะใช้การคำนวณตารางเพื่อทำการรวบรวมผลลัพธ์ระดับเซลล์จากคิวบ์ใน Tableau

ชื่อแทนชื่อแทนสำหรับฐานข้อมูลคิวบ์ถูกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบของคิวบ์และสามารถเปิดใช้งานได้ใน Tableau โดยการเลือกแหล่งข้อมูลจากเมนู “ข้อมูล” จากนั้นเลือกไฟล์ชื่อแทน พูดคุยกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาว่าฐานข้อมูลของคุณมีชื่อแทนพร้อมใช้งานหรือไม่ ฐานข้อมูล Microsoft Analysis Services ไม่รองรับชื่อแทน

ตามค่าเริ่มต้น ชื่อแทนสำหรับสมาชิกทุกคนของทุกมิติจะได้รับการระบะเริ่มต้นเป็นชื่อสมาชิกดั้งเดิม

กล่องสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ คำสั่งสร้างกล่องไม่พร้อมใช้งานสำหรับการวัดผล

แต่คุณสามารถเขียนการคำนวณที่นำผลลัพธ์ของเซลล์คิวบ์แล้วจัดลงกล่องได้ ตัวอย่าง:

str((INT([Internet Sales Amount]/1000)) * 1000)

ประเภทข้อมูล KPI ของคิวบ์เมื่อการเชื่อมต่อกับ Microsoft Analysis Services การคำนวณ KPI ใดๆ ที่ระบุในคิวบ์จะไม่พร้อมใช้งาน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเขียนการคำนวณ KPI ของตัวเองได้ใน Tableau คุณยังสามารถใช้พารามิเตอร์ของ Tableau เพื่อสร้างการวิเคราะห์ KPI สมมติที่ยืดหยุ่นสูงได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แสดงภาพตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่สำคัญ

ฟังก์ชันล่าช้าของคิวบ์สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันล่าช้าของคิวบ์ในตัวแก้ไขการคำนวณของ Tableau ได้ คุณสามารถใช้การคำนวณตารางของ Tableau เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์และผลรวมบางประเภทแทนได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปลี่ยนค่าต่างๆ ด้วยการคำนวณตาราง

หรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชันล่าช้าของ MDX โดยตรงใน Tableau โดยใช้สมาชิกที่คำนวณได้ ตัวอย่าง:

Avg ( { [Date].[Calendar].CurrentMember.Lag(4) : [Date].[Calendar].CurrentMember } , [Measures].[Internet Sales Amount] )

คำสั่ง Multidimensional Expression (MDX) แบบกำหนดเองเมื่อเชื่อมต่อกับคิวบ์ คุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อกับคำสั่ง MDX แบบกำหนดเองได้ นิยามภายใต้คิวบ์ทั้งหมดจะต้องถูกสร้างในเซิร์ฟเวอร์โดยการปรับใช้มุมมอง พาร์ทิชัน มิติ หรือความปลอดภัยของเซลล์ของคิวบ์ที่จำเป็น
การผสมผสานข้อมูลแหล่งข้อมูลคิวบ์สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการผสมผสานข้อมูลใน Tableau ได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลรองได้ ดูรายละเอียดได้ที่ แก้ปัญหาการผสานข้อมูล
มิติวันที่สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ มิติข้อมูลมักจะได้รับการจัดระเบียบตามลำดับขั้นที่ประกอบด้วยระดับชั้น เช่น ปี ไตรมาส และเดือน นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลหลายมิติบางแห่งยังเปิดใช้งานการวิเคราะห์เวลา ซึ่งจะทำให้ดูระดับข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้ เช่น เดือนต่อปี เดือนต่อไตรมาส วันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นต้น ระดับเหล่านี้จะแสดงเป็นแอตทริบิวต์ของลำดับชั้น สำหรับรายละเอียด ให้ดูวันที่และเวลา
ตัวกรองแหล่งข้อมูลตัวกรองแหล่งข้อมูลไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ ค่าของฟิลด์ทั้งหมดจะต้องถูกระบุในคิวบ์ก่อนการวิเคราะห์ใน Tableau
การแยกข้อมูลคุณไม่สามารถสร้างการแยกจากแหล่งข้อมูลคิวบ์ส่วนใหญ่ได้ แหล่งข้อมูลคิวบ์และแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีโครงสร้างข้อมูลที่ไม่สามารถเข้ากันได้ ซึ่งทำให้การแยกข้อมูลจากคิวบ์และจัดเก็บในแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่นเครื่องมือสำหรับข้อมูล ไม่สามารถทำได้ในกรณีส่วนใหญ่

เริ่มต้นที่ 10.4 คุณสามารถสร้างการแยก SAP BW ได้โดยไม่ต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์พิเศษจาก Tableau สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือและข้อจำกัดของการแยก SAP BW ให้ดูที่ SAP NetWeaver Business Warehouse.

ตัวกรองเมื่อคุณแสดงตัวกรองสำหรับมิติคิวบ์ ระดับชั้นทั้งหมดในลำดับขั้นสำหรับมิตินั้นๆ จะรวมอยู่ในตัวกรอง ตัวอย่าง:

คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์ของคิวบ์เป็นตัวกรอง เพื่อแสดงแค่เพียงระดับเดียวแทนการแสดงทั้งลำดับขั้น ในแผงข้อมูล แอตทริบิวต์จะปรากฏในส่วนมิติและจะถูกระบุด้วยไอคอนนี้:

ตัวกรองการแบ่งส่วนจะแสดงออกกับแหล่งข้อมูลคิวบ์แตกต่างจากแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดูสร้างตัวกรองการแบ่งส่วนสำหรับรายละเอียด

ตัวเลือกการ๋ดตัวกรองมิติบางชนิดไม่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น ค่าเดี่ยว (ดรอปดาวน์), หลายค่า (รายการกำหนดเอง), ฯลฯ หากแต่ตัวกรองเชิงมิติที่แสดงในมุมมองจะยังคงรักษารูปลักษณ์แบบลำดับขั้นไว้ และจะไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นประเภทรายการเฉพาะได้ คุณสามารถสร้างชุด Tableau ที่ประกอบด้วยค่าบางค่าจากลำดับขั้น จากนั้นใช้ชุดดังกล่าวเป็นตัวกรองในมุมมองที่มีตัวเลือกตัวกรองที่คาดหวัง (คลิกขวาที่ชุดในแผงข้อมูล จากนั้คลิกที่แสดงตัวกรอง)

กลุ่มคุณไม่สามารถสร้างกลุ่มเมื่อทำงานกับแหล่งข้อมูลคิวบ์ได้ แนวคิดการจัดกลุ่มใดๆ ก็ตามควรได้รับการกำหนดไว้ก่อนในคิวบ์เป็นแอตทริบิวต์มิติหรือชุดคิวบ์

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเขียน Multidimensional Expressions (MDX) ได้โดยตรงใน Tableau โดยใช้สมาชิกที่คำนวณเพื่อสร้างกลุ่ม ตัวอย่าง:

[Customer].[Customer Geography].[France] + [Customer].[Customer Geography].[Germany]

ลำดับชั้นสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ ลำดับชั้นต้องได้รับการระบุในคิวบ์ก่อนการวิเคราะห์
พารามิเตอร์สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ คุณไม่สามารถใช้ค่าพารามิเตอร์เพื่อกรองมิติในการคำนวณ MDX ได้
การเผยแพร่เวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์สามารถเผยแพร่ไปยัง Tableau Server ได้ แต่จะไม่รองรับการเชื่อมต่อส่งผ่าน ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อจาก Tableau Server โดยใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังหมายความว่าคุณไม่สามารถสร้างเวิร์กบุ๊กโดยใช้แหล่งข้อมูลใน Tableau Server ได้อีกด้วย ดูรายละเอียดได้ที่ แหล่งข้อมูลคิวบ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในส่วนความช่วยเหลือของ Tableau Server

การเผยแพร่แหล่งข้อมูลคิวบ์ไปยัง Tableau Server จะช่วยให้คุณจัดเก็บแหล่งข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ในการใช้แหล่งข้อมูล คุณต้องดาวน์โหลดแหล่งข้อมูลไปที่ Tableau Desktop และใช้งานในเครื่อง

เวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูลคิวบ์ไม่สามารถเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud ได้

เซตแหล่งข้อมูลคิวบ์รองรับชุดลำดับชั้น ซึ่งกรองข้อมูลไปที่สมาชิกที่เลือกและลำดับต่อมาทั้งหมด ดูรายละเอียดได้ที่ ตัวอย่างเซต
ฟังก์ชันสตริงของ Tableau

ด้วยแหล่งข้อมูลคิวบ์ มิติจะไม่พร้อมใช้งานในตัวแก้ไขการคำนวณ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเขียน MDX ได้ใน Tableau โดยใช้สมาชิกที่คำนวณเพื่อปรับค่าเชิงมิติ ตัวอย่าง:

LEFT([Product].[Product Categories].DataMember.MemberValue,LEN([Product].[Product Categories].DataMember.MemberValue)-5)

ประเภทการแปลงสำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ บางฟังก์ชันประเภทการแปลงจะไม่พร้อมใช้งานในตัวแก้ไขการคำนวณ ตามกฎแล้ว การแปลงประเภทข้อมูลควรได้รับการระบุในคิวบ์ก่อนการวิเคราะห์

โดยเฉพาะการเปลี่ยนประเภทข้อมูลของมิติคิวบ์ไปเป็นวันที่ใน Tableau ที่อาจให้ข้อมูลไม่ถูกต้องในบางครั้ง ฟีเจอร์นี้รองรับสำหรับบางมิติคิวบ์ ขึ้นอยู่กับวิธีจัดรูปแบบวันที่ในคิวบ์

คุณสามารถเขียน Multidimensional Expressions (MDX) ได้โดยตรงใน Tableau โดยใช้สมาชิกที่คำนวณเพื่อเปลี่ยนประเภทข้อมูลของมิติคิวบ์ไปเป็นวันที่ ตัวอย่าง:

CDATE([Date].[Date].CurrentMember.MemberValue)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ