เริ่มต้นใช้งาน

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของการเริ่มสร้างมุมมองใน Tableau, พื้นที่ทำงาน Tableau และแนวคิดของ Tableau

สำหรับหัวข้อและไซต์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดู:

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ