แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์

เมื่อคุณลากฟิลด์ไปยังแถบ ข้อมูลจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ในมุมมอง ฟิลด์และสัญลักษณ์จะแสดงแต่แรกเริ่มตามการตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้ได้โดยการคลิกที่ลูกศรดรอปดาวน์ที่ฟิลด์

เมนู พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น นั้นประกอบไปด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นในการรวม ความคิดเห็น การจัดเค้าโครงตัวเลข สี รูปทรง และผลรวม

กำหนดการรวมตามค่าเริ่มต้นสำหรับการวัดผล

คุณสามารถระบุการรวมเริ่มต้นสำหรับการวัดผลต่างๆ ได้ โดยจะใช้การรวมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อได้มีการรวมการวัดผลครั้งแรกในมุมมอง

  1. คลิกขวา (control-คลิก บน Mac) ที่การวัดผลใดๆ ในแผงข้อมูลและเลือก พร็อพเพอร์ตี้ > การรวม
  2. ที่รายการการรวม ให้เลือกการรวมมาหนึ่งรายการ

    ไม่ว่าคุณจะต้องการระบุการรวมให้กับฟิลด์บนแถบหรือการรวมเริ่มต้นในแผงข้อมูลก็ตาม คุณก็สามารถเลือกจากตัวเลือกการรวมแบบต่างๆ ได้ ดูที่ส่วน การรวมข้อมูลใน Tableau เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมแต่ละประเภท

เพิ่มความคิดเห็นตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ที่เลือก

ฟิลด์นั้นจะมีความคิดเห็นที่ช่วยอธิบายฟิลด์ได้ ความคิดเห็นจะแสดงในเคล็ดลับเครื่องมือในแผงข้อมูลและกล่องโต้ตอบของฟิลด์ที่คำนวณ ความคิดเห็นของฟิลด์นั้นเป็นวิธีที่ดีในการให้บริบทของข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณ ความคิดเห็นนั้นจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กให้ผู้อื่นใช้งาน

ในการเพิ่มความคิดเห็นตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์

  1. คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์ใดๆ ในแผงข้อมูลและเลือก พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > ความคิดเห็น

  2. เขียนความคิดเห็นในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น สามารถเขียนความคิดเห็นรูปแบบ Rich Text ได้ ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่เคล็ดลับเครื่องมือ

  3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกตกลง

    เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์เหนือฟิลด์ในแผงข้อมูล คุณจะเห็นความคิดเห็นปรากฏขึ้น

ตั้งค่ารูปแบบตัวเลขเริ่มต้น

คุณสามารถดูรูปแบบตัวเลขตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์วันที่และตัวเลขได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงค่ายอดขายเป็นสัญลักษณ์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและทศนิยมสองหลักเสมอ หรือคุณอาจต้องการแสดงส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์

ในการตั้งค่ารูปแบบค่าเริ่มต้นเหล่านี้ ให้คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์วันที่หรือตัวเลข และเลือก รูปแบบวันที่ หรือ รูปแบบตัวเลข ที่เมนูพร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถระบุรูปแบบค่าเริ่มต้นได้

กำหนดสีตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณในมิติข้อมูลเพื่อเข้ารหัสสีในมุมมอง จะมีการกำหนดสีเริ่มต้นให้กับค่าในฟิลด์ การเข้ารหัสสีจะใช้ร่วมกันในหลายเวิร์กชีตที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันเพื่อช่วยให้แสดงข้อมูลของคุณได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดให้ภูมิภาคตะวันตกเป็นสีเขียว ระบบก็จะกำหนดให้เป็นสีเขียวทั้งหมดในมุมมองอื่นในเวิร์กบุ๊ก ในการกำหนดการเข้ารหัสสีตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ (Control-คลิก บน Mac) ที่แผงข้อมูล และเลือก พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > สี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ของสี และวิธีการกำหนดค่าและปรับแต่งสีใน Tableau โปรดดูส่วน ชุดสีและเอฟเฟกต์

กำหนดรูปทรงตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณในมิติข้อมูลเพื่อเข้ารหัสรูปทรงในมุมมอง จะมีการกำหนดรูปทรงเริ่มต้นให้กับค่าในฟิลด์ การเข้ารหัสรูปทรงจะใช้ร่วมกันในหลายเวิร์กชีตที่ใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันเพื่อช่วยให้แสดงข้อมูลของคุณได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นั้นแทนด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ระบบก็จะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้งหมดในมุมมองอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊ก

ในการกำหนดการเข้ารหัสรูปทรงตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ ให้คลิกขวาที่ฟิลด์ (Control-คลิก บน Mac) ที่แผงข้อมูล และเลือก พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > รูปทรง

กำหนดลำดับการจัดเรียงตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่

คุณสามารถเลือกลำดับการจัดเรียงให้กับค่าที่อยู่ในฟิลด์ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ เพื่อให้ค่าได้รับการจัดเรียงอย่างถูกต้องทุกครั้งที่คุณใช้ฟิลด์ในมุมมอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีฟิลด์ “ลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ” ที่มีค่า “สูง” “กลาง” และ “ต่ำ” เมื่อคุณวางฟิลด์เหล่านี้ในมุมมอง ตามค่าเริ่มต้นแล้วจะถูกจัดเรียงเป็น “สูง” “ต่ำ” และ “กลาง” เพราะว่าไล่เรียงตามพยัญชนะ คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นในการจัดเรียงค่าเหล่าให้ถูกต้องเสมอได้

ในการกำหนดค่าเริ่มต้นในการจัดเรียง ให้คลิกขวา (กดปุ่ม Control แล้วคลิกบน Mac) ที่มิติข้อมูล และเลือก พร็อพเพอร์ตี้ตามค่าเริ่มต้น > จัดเรียง จากนั้นใช้กล่องโต้ตอบการจัดเรียงในการระบุลำดับการจัดเรียง

หมายเหตุ: ลำดับการจัดเรียงตามค่าเริ่มต้นนั้นจะเป็นตัวที่ควบคุมวิธีการจัดเรียงค่าในตัวกรองและมุมมองเช่นกัน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ