แปลงการวัดผลเป็นมิติข้อมูล

คุณสามารถแปลฟิลด์จากการวัดผลเป็นมิติข้อมูลในมุมมองปัจจุบันได้ หรือถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงมีผลกับการใช้ฟิลด์ในเวิร์กบุ๊กในอนาคตทั้งหมด คุณสามารถแปลงฟิลด์ในบานหน้าต่างข้อมูลจากการวัดผลเป็นมิติข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลและการวัดผล โปรดดูที่ มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

คุณยังสามารถเปลี่ยนฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันกับแบบต่อเนื่องได้ด้วย

แปลงการวัดผลในมุมมองให้เป็นมิติข้อมูลแบบแยกกัน

คุณสามารถลากฟิลด์การวัดผลจากบานหน้าต่างข้อมูล แล้วนำมาใช้เป็นมิติข้อมูลในมุมมองได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการทราบยอดรวมของยอดขายเพื่อนำมาคิดอัตราส่วนลดที่เป็นไปได้แต่ละรายการ มุมมองที่คุณตั้งเป้าไว้จะมีลักษณะดังนี้:

ฟิลด์ส่วนลดจะมีข้อมูลตัวเลข ดังนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Tableau จะมอบหมายฟิลด์ดังกล่าวให้กับพื้นที่การวัดผลในบานหน้าต่างข้อมูล ในแหล่งข้อมูลตัวอย่าง - Superstore ซึ่งรวมอยู่ใน Tableau Desktop ค่าสำหรับส่วนลดจะอยู่ที่ระหว่าง 0% ถึง 80%

นี่คือขั้นตอนในการสร้างมุมมองที่แสดงด้านบน:

 1. ลากยอดขายไปยังแถว และส่วนลดไปยังคอลัมน์ Tableau แสดงแผนภาพกระจาย ซึ่งเป็นประเภทแผนภูมิเริ่มต้นเมื่อคุณใส่การวัดผลหนึ่งรายการไว้บนแถวและอีกรายการไว้บนคอลัมน์

  Tableau จะรวมส่วนลดเป็น AVG และยอดขายเป็น SUM ฟิลด์เป็นแบบต่อเนื่องกันทั้งคู่ ดังนั้นที่ด้านล่างและด้านซ้ายของมุมมอง Tableau จะแสดงแกนขึ้นมา (โดยไม่แสดงส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถว)

 2. หากต้องการดำเนินการกับส่วนลดเหมือนมิติข้อมูล ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงบนฟิลด์ (บนแถบคอลัมน์) และเลือกมิติข้อมูลจากเมนูบริบท Tableau ไม่ได้รวมค่าสำหรับส่วนลดอีกต่อไป ดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้จะเป็นเส้น แต่ค่าสำหรับส่วนลดยังคงเป็นแบบต่อเนื่องกัน ดังนั้น Tableau จะยังคงแสดงแกนแบบต่อเนื่องสำหรับทั้งสองฟิลด์:

 3. ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงส่วนลดอีกครั้ง แล้วเลือกแบบแยกกันจากเมนูบริบท เพียงเท่านี้ การเปลี่ยนแปลงส่วนลดก็สำเร็จแล้ว ตอนนี้คุณจะเห็นแผนภูมิแท่งเหมือนในภาพเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของหัวข้อนี้ ที่ด้านล่าง คุณจะเห็นส่วนหัวของคอลัมน์ (0%, 10%, 20% ฯลฯ) แทนที่จะเป็นแกน

  มาทบทวนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร:

  การดำเนินการผลลัพธ์
  แปลงส่วนลดจากการวัดผลเป็นมิติข้อมูล...ค่ายอดขายจะไม่ถูกรวมตามอัตราส่วนลดอีกต่อไป ส่งผลให้เกิดเป็นแผนภูมิเส้นแทนที่จะเป็นแผนภาพการกระจาย
  แปลงส่วนลดจากแบบต่อเนื่องเป็นแบบแยกกัน...Tableau แสดงส่วนหัวที่ด้านล่างของมุมมอง แทนที่จะเป็นแกนแบบต่อเนื่อง

  อย่างเดียวที่เหลือที่ต้องทำคือการลากยอดขายไปยังป้ายกำกับ แล้วจัดรูปแบบป้ายกำกับให้อ่านง่าย

แผนภูมิที่เป็นผลลัพธ์ค่อนข้างมีประโยชน์เนื่องจากมีค่าไม่ซ้ำกันเพียง 12 ค่าสำหรับส่วนลดในแหล่งข้อมูล หากมีค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว ซึ่งนับว่าไม่ผิดปกติสำหรับฟิลด์ตัวเลข จำนวนแถบในมุมมองผลลัพธ์จะเท่ากับจำนวนแถวในแหล่งข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการสร้างเป็นภาพที่เป็นประโยชน์

การแปลงการวัดผลในบานหน้าต่าง “ข้อมูล” ให้เป็นมิติข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเป็นครั้งแรก Tableau จะมอบหมายให้ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่มีข้อมูลเชิงปริมาณ (นั่นคือ ฟิลด์ที่ค่าเป็นตัวเลข) เป็นฟิลด์การวัดผลในบานหน้าต่างข้อมูล ข้อยกเว้นนี้เป็นข้อยกเว้นสำหรับฟิลด์ที่ชื่อบอกประเภทข้อมูล เช่น “ปี” หรือ “เดือน” (ซึ่ง Tableau จะระบุว่าเป็นมิติข้อมูล “วันที่”) หรือฟิลด์ที่มีคำเช่น "ID" และ "คีย์" ซึ่ง Tableau จะจัดหมวดหมู่เป็นมิติข้อมูล แม้ว่าค่าจะเป็นตัวเลขก็ตาม

อย่างไรก็ตาม คุณอาจตัดสินใจว่า ที่จริงแล้ว ฟิลด์เหล่านี้บางฟิลด์ที่ Tableau จัดหมวดหมู่เป็นการวัดผลควรเป็นมิติข้อมูล รหัสไปรษณีย์เป็นตัวอย่างที่คลาสสิก ซึ่งมักประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด แต่ข้อมูลมีการจัดเป็นหมวดหมู่และไม่ต่อเนื่อง คุณจึงไม่อยากรวมรหัสไปรษณีย์โดยการเพิ่มหรือหาค่าเฉลี่ย ในทำนองเดียวกัน ฟิลด์ที่มีอายุของบุคคลอาจถูกจัดประเภทเป็นการวัดผลโดยค่าเริ่มต้นใน Tableau เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นตัวเลข ในบางกรณี คุณอาจต้องการเพิ่มหรือหาค่าเฉลี่ยของอายุ แต่คุณอาจต้องการดูอายุแต่ละรายการในรูปแบบกล่องหรือหมวดหมู่ ซึ่งในกรณีนี้คุณควรให้ Tableau สร้างส่วนหัวสำหรับฟิลด์นี้แทนที่จะเป็นแกน หากคุณต้องการใช้อายุในมุมมองของคุณในลักษณะนี้ คุณสามารถแปลงฟิลด์เป็นมิติข้อมูลได้

หากต้องการแปลงการวัดผลเป็นมิติข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูล ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกและลากฟิลด์จากพื้นที่การวัดผลในบานหน้าต่างข้อมูล และวางลงในพื้นที่มิติข้อมูล (เหนือเส้น)

 • คลิกขวา (กด control แล้วคลิกบน Mac) ที่การวัดผลในบานหน้าต่างข้อมูล แล้วเลือกแปลงเป็นมิติข้อมูล

หากคุณวางฟิลด์ที่คุณแปลงจากการวัดผลเป็นมิติข้อมูลบนแถบหรือแผง ตอนนี้จะมีการสร้างส่วนหัวแทนที่จะเป็นแกนขึ้นมา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ