มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

Tableau ระบุแต่ละฟิลด์เป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลในแผงข้อมูล ทั้งขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่มีฟิลด์ คุณใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อสร้างการวิเคราะห์

เกี่ยวกับประเภทและบทบาทของฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ข้อมูลสร้างขึ้นจากคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลของคุณ แต่ละฟิลด์จะมีการมอบหมายประเภทข้อมูล เช่น จำนวนเต็ม สตริง หรือวันที่ และบทบาทโดยอัตโนมัติ: มิติข้อมูลแบบแยกกันหรือการวัดผลแบบต่อเนื่อง (หรือมิติข้อมูลแบบต่อเนื่องหรือการวัดผลแบบแยกกันซึ่งพบได้ไม่บ่อย)

 • มิติข้อมูลจะมีค่าเชิงคุณภาพ (เช่น ชื่อ วันที่ หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์) คุณสามารถใช้มิติข้อมูลจัดหมวดหมู่ แบ่งเซกเมนต์ และเปิดเผยรายละเอียดในข้อมูลของคุณได้ มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมอง
 • การวัดผลจะมีตัวเลข ค่าเชิงคุณภาพที่คุณสามารถวัดผลได้ การวัดผลจะรวบรวมไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณลากการวัดผลลงในมุมมอง Tableau จะปรับใช้การรวบรวมในฟิลด์

ฟิลด์สีฟ้าเทียบกับสีเขียว

Tableau จะแสดงข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์นั้นเป็นข้อมูลแบบแยกกันหรือข้อมูลแบบต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และ วิยุต (แบบแยกกัน) เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์

 • ต่อเนื่องหมายความว่า “การประกอบจำนวนเต็มที่ไม่ขาดตอนโดยไม่หยุดชะงัก” ฟิลด์เหล่านี้เป็นสีเขียว เมื่อป้อนช่องฟิลด์แบบต่อเนื่องบนชั้นแผงแถวหรือแถบคอลัมน์ แกนจะสร้างขึ้นในมุมมอง
 • แยกกันหมายความว่า “แยกกันแต่ละรายการหรือแตกต่างกัน” ฟิลด์เหล่านี้เป็นสีฟ้า เมื่อป้อนฟิลด์แบบแยกกันบนแผงแถวหรือแถบคอลัมน์ ส่วนหัวจะสร้างขึ้นในมุมมอง

ชุดค่าผสมของฟิลด์ที่เป็นไปได้ใน Tableau

ตารางนี้จะแสดงตัวอย่างว่าฟิลด์ที่แตกต่างกันจะเป็นอย่างไรในมุมมอง อินสแตนซ์ของฟิลด์ในมุมมอง (เช่น บนแผงแถว) บางครั้งเรียกว่า “ฟิลด์”

มิติข้อมูลแบบแยกกัน
มิติข้อมูลแบบต่อเนื่อง (มิติข้อมูลที่มีประเภทข้อมูลของสตริงหรือบูลีนต้องไม่เป็นแบบต่อเนื่อง)
การวัดผลแบบแยกกัน
การวัดผลแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ) ตัวเลือกในการเปลี่ยนบทบาทข้อมูลจะมีจำกัด ใน Tableau Desktop แหล่งข้อมูลคิวบ์จะรองรับเฉพาะใน Windows เท่านั้น) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการวัดผลบางรายการจากต่อเนื่องเป็นแบบแยกกันได้ แต่โดยทั่วไปแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทข้อมูลสำหรับฟิลด์ในแหล่งข้อมูลคิวบ์ได้ สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ดูที่แหล่งข้อมูลคิวบ์

คำแนะนำแบบรูปภาพเมื่อฟิลด์คือการวัดผลคือฟิลด์ที่รวบรวมโดยใช้ฟังก์ชัน ซึ่งระบุไว้ก่อนชื่อฟิลด์ เช่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมให้ดูที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau และ ฟังก์ชันการรวบรวมใน Tableau

ทว่ายังมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

 • หากมุมมองทั้งหมดเป็นมุมมองแบบไม่รวม ดังนั้นจะไม่มีฟิลด์ใดในมุมมองที่รวมกันตามคำจำกัดความ สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ วิธีการไม่รวมข้อมูล
 • หากคุณใช้แหล่งข้อมูลหลายมิติ ฟิลด์จะรวบรวมอยู่ในแหล่งข้อมูลและฟิลด์การวัดผลในมุมมองจะไม่แสดงการรวบรวม
 • และบางครั้งมิติข้อมูลก็สามารถรวบรวมกับการรวบรวมเฉพาะได้ เช่น MAXหรือ ATTR

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการรวมเริ่มต้นและพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ รวมถึงการตั้งค่าสำหรับฟิลด์ได้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล โปรดดู จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ และทำงานกับฟิลด์ข้อมูลในแผงข้อมูล

ตัวอย่างของฟิลด์แบบแยกกันและแบบต่อเนื่องที่ใช้ในมุมมอง

ในตัวอย่างทางซ้าย เนื่องจากฟิลด์ปริมาณได้รับการตั้งไว้เป็นต่อเนื่อง ฟิลด์จึงสร้างแกนแนวนอนตามแนวด้านล่างของมุมมอง ฟิลด์และแกนสีเขียวช่วยให้คุณเห็นว่านั่นคือฟิลด์แบบต่อเนื่อง

ในตัวอย่างทางขวา ฟิลด์ปริมาณได้รับการตั้งไว้เป็นแยกกัน ฟิลด์จึงสร้างส่วนหัวแนวนอนแทนแกน ฟิลด์สีฟ้าและส่วนหัวแนวนอนช่วยให้คุณเห็นว่านั่นคือฟิลด์แบบแยกกัน

ต่อเนื่อง แยกกัน
 

โดยทั้งสองตัวอย่างตรงฟิลด์ยอดขายได้ตั้งไว้เป็นต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแกนแนวตั้งเนื่องจากเป็นแบบต่อเนื่องและอยู่บนแผงแถว หากอยู่บนแถบคอลัมน์ แกนจะเป็นแนวนอน การรวบรวม SUM ระบุว่าเป็นการวัดผล

ฟังก์ชันการรวบรวมที่หายไปในชื่อฟิลด์ปริมาณช่วยระบุว่าเป็นมิติข้อมูล

ฟิลด์มิติข้อมูลในมุมมอง

เมื่อคุณลากฟิลด์มิติข้อมูลแบบแยกกันไปยังแถว หรือคอลัมน์ Tableau จะสร้างส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวให้

บ่อยครั้งที่ฟิลด์จากพื้นที่ของมิติข้อมูลจะเป็นแบบแยกกันด้วยพื้นหลังสีฟ้าเมื่อคุณเพิ่มลงในมุมมอง มิติวันที่และมิติข้อมูลแบบตัวเลขสามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันหรือต่อเนื่อง และการวัดผลทุกรายการก็สามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันหรือต่อเนื่องได้เช่นกัน

หลังจากที่คุณลากมิติข้อมูลไปยังแถวหรือคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์เพื่อวัดผลได้ด้วยการคลิกที่ฟิลด์แล้วเลือกวัดผล ตอนนี้มุมมองจะมีแกนแบบต่อเนื่องแทนส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ และฟิลด์จะเป็นสีเขียว

มิติวันที่สามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันและต่อเนื่อง มิติข้อมูลที่มีค่าสตริงหรือบูลีนจะไม่สามารถเป็นแบบต่อเนื่องได้

Tableau จะไม่รวบรวมมิติข้อมูล สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการรวมประเภทต่างๆ ที่ Tableau สามารถดำเนินการได้ให้ดูที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau

ในการค้นหาของ Tableau มิติข้อมูลในมุมมองจะแสดงใน SQL เป็นคำสั่ง "จัดกลุ่มตาม"

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันและต่อเนื่อง โปรดดู เปลี่ยนฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันกับแบบต่อเนื่อง

มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมองอย่างไร

ระดับของรายละเอียดในมุมมองหมายถึงความละเอียดของข้อมูลที่ให้แก่มิติข้อมูลและข้อมูลการวัดผลในมุมมอง

เมื่อคุณเพิ่มมิติข้อมูลให้ักับแถว หรือคอลัมน์ จำนวนเครื่องหมายในมุมมองจะเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการเพิ่มมิติข้อมูลจึงเพิ่มจำนวนเครื่องหมายในมุมมอง ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลากเซกเมนต์ไปยังคอลัมน์

  แถบสถานะตรงด้านล่างของหน้าต่าง Tableau แสดงว่าคุณมีเครื่องหมายอยู่ในมุมมองถึงสามเครื่องหมายต่อไปนี้

  เครื่องหมายเหล่านั้นจะมีข้อความตัวยึด Abc เนื่องจากคุณสร้างได้เพียงโครงสร้างของมุมมองเท่านั้นในจุดนี้

 2. ลากภูมิภาคไปยังคอลัมน์

  ทำให้ตอนนี้มีเครื่องหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 เครื่องหมาย ค่าที่เท่ากับสามในเซกเมนต์คูณด้วยสี่ในภูมิภาคจะเท่ากับ 12

 3. ลาก [วันที่จัดส่ง] ไปยังแถว

  ตอนนี้มี 57 เครื่องหมายทั้งหมด (สามส่วนคูณสี่ภูมิภาคคูณห้าปีเท่ากับ 60 แต่ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้สามชุดไม่มีข้อมูล)

  เราควรเพิ่มมิติข้อมูลให้กับแถวและคอลัมน์ต่อไป แล้วให้สังเกตว่าจำนวนเครื่องหมายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเข้ารหัสมิติข้อมูลด้วยพร็อพเพอร์ตี้บนการ์ดเครื่องหมาย (เช่น สีหรือขนาด) จะเพิ่มจำนวนเครื่องหมายโดยไม่ต้องเพิ่มส่วนหัว การใช้มิติข้อมูลเพื่อกำหนดรายละเอียดของเครื่องหมายเรียกว่าการกำหนดระดับรายละเอียด

  การเพิ่มมิติข้อมูลให้กับตำแหน่งใดก็ตามใน Tableau จะส่งผลกระทบต่อระดับของรายละเอียดดังนี้

 4. ตอนนี้มุมมองจะมีอินสแตนซ์ Abc ที่แยกกันทั้งหมด 57 อินสแตนซ์ โดยมุมมองจะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่ไม่มีเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น ลากยอดขายไปยังข้อความเพื่อดูค่า จึงจะพิจารณาได้ว่ามุมมองมีความสมบูรณ์แล้วในขณะนี้

หมายเหตุ

 • ในบางครั้งการเพิ่มการวัดผลให้กับมุมมองสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องหมายในมุมมองได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยยอดขายบน แถว จำนวนคะแนนคือ 57 แต่หากคุณป้อนกำไรไว้บนแถว จำนวนเครื่องหมายจะเพิ่มขึ้นเป็น 114 แต่การดำเนินการนี้จะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนระดับของรายละเอียดของมุมมอง
 • จำนวนเครื่องหมายในมุมมองไม่เหมือนกับการคูณจำนวนองค์ประกอบของแต่ละมิติข้อมูลเสมอไป ซึ่งเหตุผลที่ทำให้จำนวนเครื่องลดลงนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน เพื่อบังคับให้เครื่องหมายแสดงสำหรับทุกการผสมค่าที่เป็นไปได้ คุณสามารถแสดงค่าที่หายไปได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแสดงค่าที่หายไป โปรดดูแสดงหรือซ่อนค่าที่หายไปหรือแถวและคอลัมน์ที่ว่าง

ฟิลด์การวัดผลในมุมมอง

เมื่อคุณลากการวัดผลไปยังมุมมอง ระบบจะรวบรวมการวัดผลตามค่าเริ่มต้น ประเภทของการรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของมุมมอง ตรวจสอบการรวบรวมอยู่เสมอและทำการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ "เปลี่ยนการรวมเริ่มต้น" ใน แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมให้ดูที่ การรวมข้อมูลใน Tableau

เมื่อคุณลากฟิลด์แบบต่อเนื่องจากแผงข้อมูลไปยังแถว หรือคอลัมน์ Tableau จะสร้างแกนต่อเนื่องสำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หากคุณคลิกที่ฟิลด์แล้วเปลี่ยนฟิลด์เป็นแบบแยกกัน ค่าต่างๆ จะกลายเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

Tableau จะรวบรวมค่าสำหรับฟิลด์ต่อไป แม้ว่าตอนนี้ฟิลด์จะเป็นแบบแยกกันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการวัดผล ซึ่ง Tableau จะรวบรวมการวัดผลตามค่าเริ่มต้น

ในกรณีที่ Tableau จำแนกฟิลด์เป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลไม่ถูกต้องนั้น อาจมีสาเหตุจากประเภทข้อมูล คุณสามารถแปลงและเปลี่ยนบทบาทของประเภทข้อมูลได้ หากไม่จำเป็นต้องรวบรวมการวัดผล (เช่น ID ตัวเลข) ให้แปลงฟิลด์เป็นมิติข้อมูล

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ แปลงการวัดผลเป็นมิติข้อมูล

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันและต่อเนื่อง โปรดดู เปลี่ยนฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันกับแบบต่อเนื่อง

ฟิลด์แบบแยกกันและฟิลด์แบบต่อเนื่องเปลี่ยนมุมมองได้อย่างไร

ต่อเนื่อง และ วิยุต (แบบแยกกัน) เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ต่อเนื่องหมายถึง “การประกอบจำนวนเต็มที่ไม่ขาดตอนโดยไม่หยุดชะงัก” วิยุตหมายถึง “แยกจากกันเป็นเอกเทศอย่างชัดเจน”

ใน Tableau ฟิลด์สามารถเป็นได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบแยกกัน เมื่อคุณลากฟิลด์จากแผงข้อมูลไปยังคอลัมน์ หรือแถว ค่าจะกลายเป็นแบบต่อเนื่องตามค่าเริ่มต้นและ Tableau จะสร้างแกนขึ้น เมื่อคุณลากฟิลด์จากแผงข้อมูลไปยังคอลัมน์ หรือแถว ค่าจะกลายเป็นแบบแยกกันตามค่าเริ่มต้นและ Tableau จะสร้างส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถว

ฟิลด์แบบต่อเนื่องสร้างแกนต่างๆ

หากฟิลด์มีค่าเป็นตัวเลขที่สามารถเพิ่ม เฉลี่ย หรือรวบรวมได้ ตัวเลขดังกล่าวจะได้รับการเพิ่มเป็นฟิลด์การวัดผลในแผงข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเป็นครั้งแรก Tableau จะสันนิษฐานว่าค่าดังกล่าวเป็นแบบต่อเนื่อง

Tableau แสดงแกนเมื่อคุณลากฟิลด์แบบต่อเนื่องไปยังแถว หรือคอลัมน์ แกนคือบรรทัดการวัดผลที่แสดงค่าต่ำสุดกับสูงสุด ไม้บรรทัดและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อกคือตัวอย่างของวัตถุทางกายภาพที่แสดงแกนต่างๆ

ในขณะที่มีป้ายกำกับค่าบนแกนต่อเนื่อง (0, 0.5, ... 3.0 ในรูปภาพต่อไปนี้) เครื่องหมายจริงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับเครื่องหมายถูกเหล่านี้ ตัวอย่างในรูปภาพต่อไปนี้ อันที่จริงแถบสีฟ้าจะขยายค่าไปที่ 6.940 ในแกนแนวนอน ไม่ใช่ 7.0 พอดี

 

จำนวนค่าที่เป็นไปได้สำหรับฟิลด์แบบต่อเนื่องนั้นไม่อาจคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีฟิลด์ที่มีชื่อว่าเรตติ้ง และค่าเริ่มต้นคือ 1, 3, 3.5, 3.6 และ 4 ซึ่งเป็นค่าที่แตกต่างกันถึงห้ารายการ แต่หากคุณนำมาการให้คะแนนมาใช้ใน แถว ค่าที่รวบรวมคือค่าที่หก (3.02) ที่ไม่มีอยู่จนกว่าคุณจะเพิ่มฟิลด์ลงในมุมมอง และจากนั้นหากคุณปรับใช้ตัวกรองที่ขจัดค่าเริ่มต้นทั้งสองรายการ ค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนเป็นค่าอื่น และจากนั้นหากคุณเปลี่ยนการรวม ... พอจะนึกภาพออกหรือไม่ จำนวนของค่าที่เป็นไปได้หากไม่ใช่อนันต์ก็ต้องเป็นค่าที่มหาศาล

ข้อเท็จจริงที่ว่าฟิลด์ที่มีตัวเลขไม่ได้ระบุว่าค่าเหล่านั้นเป็นแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ รหัสไปรษณีย์คือตัวอย่างสุดคลาสสิค แม้ว่ารหัสดังกล่าวมักจะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด แต่รหัสเหล่านั้นก็เป็นค่าสตริงที่ไม่ควรทำการเพิ่มหรือเฉลี่ย หาก Tableau กำหนดฟิลด์ดังกล่าวให้เป็นการวัดผลแก่แผงข้อมูล คุให้ลากฟิลด์ดังกล่าวไปยังพื้นที่ของมิติข้อมูลเพื่อเปลี่ยนเป็นมิติข้อมูล

ฟิลด์แบบแยกกันสร้างส่วนหัว

หากฟิลด์มีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ระบบจะระบุเป็นมิติข้อมูลในแผงข้อมูล Tableau จะถือว่าค่าเหล่านั้นเป็นแบบแยกกัน

Tableau สร้างส่วนหัวเมื่อคุณลากฟิลด์แบบแยกกันไปยังแถว หรือคอลัมน์ ค่าแต่ละค่าสำหรับฟิลด์แบบแยกกันจะกลายเป็นส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

ฟิลด์แบบต่อเนื่องเทียบกับฟิลด์แบบแยกกันบนตัวกรอง

 • เมื่อคุณวางฟิลด์มิติข้อมูลแบบแยกกันลงบนแผงตัวกรอง Tableau จะแจ้งให้คุณเลือกองค์ประกอบของฟิลด์แบบแยกกันที่จะรวมไว้ในมุมมอง

 • เมื่อคุณวางฟิลด์วันที่บนตัวกรอง ผลลัพธ์อาจเป็นได้ทั้งตัวกรองแบบแยกกันและตัวกรองแบบต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรองวันที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 • เมื่อคุณวางการวัดผลอย่างต่อเนื่องบนตัวกรอง Tableau จะแจ้งให้คุณเลือกการรวบรวมสำหรับตัวกรองก่อน
 • เมื่อคุณวางมิติข้อมูลแบบต่อเนื่องลงบนตัวกรอง (นอกเหนือจากวันที่) Tableau จะแจ้งให้คุณระบุวิธีกรองช่วงที่ต่อเนื่องของค่าต่างๆ

สำหรับเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการกรองฟิลด์ประเภทต่างๆ ให้ดูได้ที่ ลากฟิลด์มิติข้อมูล การวัดผล และวันที่ไปยังแผงตัวกรอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ฟิลด์แบบต่อเนื่องเทียบกับฟิลด์แบบแยกกันบนสี

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบแยกกันลงบนสีในการ์ด “เครื่องหมาย” Tableau จะแสดงจานสีหมวดหมู่และกำหนดสีให้กับค่าแต่ละค่าในฟิลด์

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบต่อเนื่องลงบนสี Tableau จะแสดงคำอธิบายเชิงปริมาณที่มีช่วงที่ต่อเนื่องของสีต่างๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานสี โปรดดู ชุดสีและเอฟเฟกต์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ