มิติข้อมูลและการวัดผล สีฟ้าและสีเขียว

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใหม่ Tableau จะมอบหมายให้แต่ละฟิลด์ในแหล่งข้อมูลเป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลในแผงข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่อยู่ในฟิลด์ คุณใช้ฟิลด์ต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองของข้อมูลของคุณ

เกี่ยวกับประเภทและบทบาทของฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ข้อมูลสร้างขึ้นจากคอลัมน์ในแหล่งข้อมูลของคุณ แต่ละฟิลด์จะมีการมอบหมายประเภทข้อมูล (เช่น จำนวนเต็ม สตริง วันที่) ให้โดยอัตโนมัติ และบทบาทจะเป็นมิติข้อมูลแบบแยกกัน หรือการวัดผลแบบต่อเนื่อง (พบได้บ่อย) หรือมิติข้อมูลแบบต่อเนื่อง ไปจนถึงการวัดผลแบบแยกกัน (พบไม่บ่อย)

 • มิติข้อมูลจะมีค่าเชิงคุณภาพ (เช่น ชื่อ วันที่ หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์) คุณสามารถใช้มิติข้อมูลจัดหมวดหมู่ แบ่งเซกเมนต์ และเปิดเผยรายละเอียดในข้อมูลของคุณได้ มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมอง

 • การวัดผลจะมีตัวเลข ค่าเชิงคุณภาพที่คุณสามารถวัดผลได้ โดยสามารถรวมการวัดผลเข้าไว้ด้วยกันได้ เมื่อคุณลากการวัดผลลงในมุมมอง Tableau จะปรับใช้การรวมกับการวัดผลนั้น (ตามค่าเริ่มต้น)

ฟิลด์สีฟ้าเทียบกับสีเขียว

Tableau จะแสดงข้อมูลในมุมมองที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์นั้นเป็นข้อมูลแบบแยกกัน (สีฟ้า) หรือข้อมูลแบบต่อเนื่อง (สีเขียว) ต่อเนื่อง และ วิยุต (แบบแยกกัน) เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ต่อเนื่องหมายถึง “การประกอบจำนวนเต็มที่ไม่ขาดตอนโดยไม่หยุดชะงัก” วิยุตหมายถึง “แยกจากกันเป็นเอกเทศอย่างชัดเจน”

 • สีเขียวจะวัดผล และมิติข้อมูล จะเป็นแบบต่อเนื่อง ค่าในฟิลด์ต่อเนื่องจะถือเป็นช่วงอนันต์ โดยทั่วไปแล้วฟิลด์ต่อเนื่องจะเพิ่มแกนให้กับมุมมอง

 • สีฟ้าจะวัดผล และมิติข้อมูล จะเป็นแบบแยกกัน ค่าแบบแยกกันจะถือเป็นค่าจำกัด โดยทั่วไปแล้วฟิลด์แยกกันจะเพิ่มส่วนหัวให้กับมุมมอง

ชุดค่าผสมของฟิลด์ที่เป็นไปได้ใน Tableau

ตารางนี้จะแสดงตัวอย่างว่าฟิลด์ที่แตกต่างกันจะเป็นอย่างไรในมุมมอง บางครั้งผู้คนก็เรียกฟิลด์เหล่านี้ว่า "ยาเม็ด" แต่เราเรียกว่า "ฟิลด์" ในเอกสารความช่วยเหลือของ Tableau

มิติข้อมูลแบบแยกกัน
มิติข้อมูลแบบต่อเนื่อง (มิติข้อมูลที่มีประเภทข้อมูลแบบสตริงหรือบูลีนจะไม่ใช่ข้อมูลแบบต่อเนื่อง)
การวัดผลแบบแยกกัน
การวัดผลแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ (หลายมิติ) ตัวเลือกในการเปลี่ยนบทบาทข้อมูลจะมีจำกัด ใน Tableau Desktop แหล่งข้อมูลคิวบ์จะรองรับเฉพาะใน Windows เท่านั้น) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการวัดผลบางรายการจากต่อเนื่องเป็นแบบแยกกันได้ แต่ปกติแล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทข้อมูลในฟิลด์ของแหล่งข้อมูลคิวบ์ได้ สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ดูที่แหล่งข้อมูลคิวบ์

คำแนะนำแบบรูปภาพที่ช่วยให้คุณทราบเมื่อวัดข้อมูลของฟิลด์ก็คือฟิลด์ที่รวมเข้าด้วยกันโดยใช้ฟังก์ชัน ซึ่งระบุไว้ด้วยตัวย่อสำหรับการรวมในชื่อฟิลด์ เช่น: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมให้ดูที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau และ ฟังก์ชันการรวบรวมใน Tableau

ทว่ายังมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

 • หากมุมมองทั้งหมดเป็นมุมมองแบบไม่รวม ดังนั้นจะไม่มีฟิลด์ใดในมุมมองที่รวมกันตามคำจำกัดความ สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ วิธีการไม่รวมข้อมูล

 • หากคุณใช้แหล่งข้อมูลหลายมิติ ฟิลด์จะรวมอยู่ในแหล่งข้อมูลและฟิลด์วัดข้อมูลในมุมมองจะไม่แสดงการรวม

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการรวมเริ่มต้นและพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ รวมถึงการตั้งค่าสำหรับฟิลด์ได้ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับแต่งฟิลด์ต่างๆ ในแผงข้อมูลโปรดดู จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ และ ทำงานกับฟิลด์ข้อมูลในแผงข้อมูล

ตัวอย่างของฟิลด์แบบแยกกันและแบบต่อเนื่องที่ใช้ในมุมมอง

ในตัวอย่างทางซ้าย (ด้านล่าง) เนื่องจากฟิลด์ปริมาณถูกตั้งไว้เป็นต่อเนื่อง ฟิลด์จึงสร้างแกนแนวนอนตามแนวด้านล่างของมุมมอง พื้นหลังและแกนสีเขียวช่วยให้คุณเห็นว่านั่นคือฟิลด์แบบต่อเนื่อง

ในตัวอย่างทางขวา ฟิลด์ปริมาณถูกตั้งไว้เป็นแยกกัน ฟิลด์จึงสร้างส่วนหัวแนวนอนแทนแกน พื้นหลังและแกนสีฟ้าช่วยให้คุณเห็นว่านั่นคือฟิลด์แบบแยกกัน

ต่อเนื่อง แยกกัน
 

โดยทั้งสองตัวอย่างตรงฟิลด์ยอดขายได้ตั้งไว้เป็นต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแกนแนวตั้งเนื่องจากเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องและถูกเพิ่มเข้าไปในแผงแถว หากเป็นแถบคอลัมน์จะสร้างแกนแนวนอนขึ้นมา พื้นหลังสีเขียวและฟังก์ชันการรวม (ในกรณีนี้คือ SUM) ช่วยระบุว่าเป็นการวัดผล

ฟังก์ชันการรวมที่หายไปในชื่อฟิลด์ปริมาณช่วยระบุว่าเป็นมิติข้อมูล

ฟิลด์มิติข้อมูลในมุมมอง

เมื่อคุณลากฟิลด์มิติข้อมูลแบบแยกกันไปยังแถว หรือคอลัมน์ Tableau จะสร้างส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวให้

ในหลายๆ กรณีฟิลด์จากพื้นที่ของมิติข้อมูลจะเริ่มต้นแบบแยกกันด้วยพื้นหลังสีฟ้าเมื่อคุณเพิ่มลงในมุมมอง มิติวันที่และมิติข้อมูลแบบตัวเลขสามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันหรือต่อเนื่อง และการวัดผลทุกรายการก็สามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันหรือต่อเนื่องได้เช่นกัน

หลังจากที่คุณลากมิติข้อมูลไปยังแถว หรือคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์เพื่อวัดผลได้ด้วยการคลิกที่ฟิลด์แล้วเลือกวัดผล ตอนนี้มุมมองจะมีแกนแบบต่อเนื่องแทนส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ และพื้นหลังของฟิลด์จะกลายเป็นสีเขียวดังนี้

มิติวันที่สามารถเป็นได้ทั้งแบบแยกกันและต่อเนื่อง มิติข้อมูลที่มีค่าสตริงหรือบูลีนจะไม่สามารถเป็นแบบต่อเนื่องได้

Tableau จะไม่รวมมิติข้อมูล สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการรวมประเภทต่างๆ ที่ Tableau สามารถดำเนินการได้ให้ดูที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau

ในการค้นหาของ Tableau มิติข้อมูลในมุมมองจะแสดงใน SQL เป็นคำสั่ง "จัดกลุ่มตาม"

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันและต่อเนื่อง โปรดดู เปลี่ยนฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันกับแบบต่อเนื่อง

มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมองอย่างไร

ระดับของรายละเอียดในมุมมองหมายถึงความละเอียดของข้อมูลที่ให้แก่มิติข้อมูลและข้อมูลการวัดผลในมุมมอง

เมื่อคุณเพิ่มมิติข้อมูลให้ักับแถว หรือคอลัมน์ จำนวนเครื่องหมายในมุมมองจะเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการเพิ่มมิติข้อมูลจึงเพิ่มจำนวนเครื่องหมายในมุมมอง ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ลากเซกเมนต์ไปยังคอลัมน์

  แถบสถานะตรงด้านล่างของหน้าต่าง Tableau แสดงว่าคุณมีเครื่องหมายอยู่ในมุมมองถึงสามเครื่องหมายต่อไปนี้

  เครื่องหมายดังกล่าวจะมีข้อความตัวยึด Abc เนื่องจากคุณสามารถสร้างได้เพียงโครงสร้างของมุมมองเท่านั้นในจุดนี้

 2. ลากภูมิภาคไปยังคอลัมน์

  ทำให้ตอนนี้มีเครื่องหมายอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 เครื่องหมาย ค่าที่เท่ากับสามในเซกเมนต์คูณด้วยสี่ในภูมิภาคจะเท่ากับ 12

 3. ลาก [วันที่จัดส่ง] ไปยังแถว

  เครื่องหมายทั้งหมดในตอนนี้เท่ากับ 57 เครื่องหมาย (สามเซกเมนต์ในสี่ภูมิภาคในห้าปีเท่ากับ 60 แต่จะมีชุดค่าผสมทั้งหมดสามชุดของมิติข้อมูลในมุมมองที่ไม่มีข้อมูลในแหล่งข้อมูล)

  เราควรเพิ่มมิติข้อมูลให้กับแถว และคอลัมน์ต่อไป แล้วให้สังเกตว่าจำนวนเครื่องหมายทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การลากมิติข้อมูลไปยังตำแหน่งบนการ์ด “เครื่องหมาย” เช่น สี หรือขนาดจะเพิ่มจำนวนเครื่องหมายด้วยเช่นกัน แม้จะไม่เพิ่มจำนวนส่วนหัวในมุมมองก็ตาม กระบวนการเพิ่มมิติข้อมูลให้แก่มุมมองเพื่อเพิ่มจำนวนของเครื่องหมายคือกระบวนการที่เรียกว่าการตั้งค่าระดับของรายละเอียด

  การเพิ่มมิติข้อมูลให้กับตำแหน่งใดก็ตามใน Tableau จะส่งผลกระทบต่อระดับของรายละเอียดดังนี้

 4. ตอนนี้มุมมองจะมีอินสแตนซ์ Abc ที่แยกกันทั้งหมด 57 อินสแตนซ์ โดยมุมมองจะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่ไม่มีเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น แก้ไขได้โดยการลากยอดขายไปยังข้อความ จึงจะพิจารณาได้ว่ามุมมองมีความสมบูรณ์แล้วในขณะนี้

หมายเหตุ

 • ในบางกรณีการเพิ่มการวัดผลให้กับมุมมองสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องหมายในมุมมองได้ เช่น หากคุณวางยอดขายบนแถวในมุมมองข้างต้น จำนวนเครื่องหมายจะเท่ากับ 57 เครื่องหมาย แต่หากคุณวางกำไรไว้บนแถว จำนวนเครื่องหมายจะเพิ่มขึ้นเป็น 114 เครื่องหมาย แต่การดำเนินการเช่นนี้จะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนระดับของรายละเอียดของมุมมอง

 • จำนวนเครื่องหมายในมุมมองไม่สามารถรับประกันความสอดคล้องกับจำนวนที่คุณจะได้จากการคูณจำนวนค่ามิติข้อมูลในแต่ละมิติข้อมูลที่ประกอบขึ้นเป็นระดับของรายละเอียด ซึ่งเหตุผลที่ทำให้จำนวนเครื่องลดลงนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกัน หากต้องการเพิ่มจำนวนเครื่องหมายในมุมมองนี้จาก 57 เป็น 60 ในมุมมองข้างต้น ให้คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ส่วนหัวของวันที่ในมุมมองและส่วนหัวของวันที่หรือกล่อง จากนั้นเลือกแสดงค่าที่หายไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแสดงค่าที่หายไป โปรดดู แสดงหรือซ่อนค่าที่หายไปหรือแถวและคอลัมน์ที่ว่าง

ฟิลด์การวัดผลในมุมมอง

เมื่อคุณลากการวัดผลไปยังมุมมอง ระบบจะรวมการวัดผลให้ตามค่าเริ่มต้น ประเภทของการรวมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของมุมมอง คุณควรตรวจสอบการรวมอยู่เสมอและดำเนินการเปลี่ยนแปลงหากจำเป็น สำหรับรายละเอียดให้ดูที่ "เปลี่ยนการรวมเริ่มต้น" ใน แก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมให้ดูที่ การรวมข้อมูลใน Tableau

เมื่อคุณลากฟิลด์แบบต่อเนื่องจากแผงข้อมูลไปยังแถว หรือคอลัมน์ Tableau จะสร้างแกนต่อเนื่องสำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หากคุณคลิกที่ฟิลด์แล้วเปลี่ยนฟิลด์เป็นแบบแยกกัน ค่าต่างๆ จะกลายเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

Tableau จะรวมค่าสำหรับฟิลด์ให้ต่อไป โดยแม้ฟิลด์จะกลายเป็นแบบแยกกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการวัดผล ซึ่ง Tableau จะรวมการวัดผลให้ตามค่าเริ่มต้น

ในกรณีที่ Tableau จำแนกฟิลด์เป็นมิติข้อมูลหรือการวัดผลไม่ถูกต้องนั้น อาจมีสาเหตุจากประเภทข้อมูล คุณสามารถแปลงและเปลี่ยนบทบาทของประเภทข้อมูลได้ หากการวัดผลมีตัวเลขที่ไม่จำเป็นต้องรวม (เช่น ฟิลด์ที่มีค่าวันที่) คุณอาจต้องแปลงการวัดผลดังกล่าวให้เป็นมิติข้อมูล

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ แปลงการวัดผลเป็นมิติข้อมูล

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลงฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันและต่อเนื่อง โปรดดู เปลี่ยนฟิลด์ระหว่างแบบแยกกันกับแบบต่อเนื่อง

ฟิลด์แบบแยกกันและฟิลด์แบบต่อเนื่องเปลี่ยนมุมมองได้อย่างไร

ต่อเนื่อง และ วิยุต (แบบแยกกัน) เป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ต่อเนื่องหมายถึง “การประกอบจำนวนเต็มที่ไม่ขาดตอนโดยไม่หยุดชะงัก” วิยุตหมายถึง “แยกจากกันเป็นเอกเทศอย่างชัดเจน”

ใน Tableau ฟิลด์สามารถเป็นได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบแยกกัน เมื่อคุณลากฟิลด์จากแผงข้อมูลไปยังคอลัมน์ หรือแถว ค่าจะกลายเป็นแบบต่อเนื่องตามค่าเริ่มต้นและ Tableau จะสร้างแกนขึ้น เมื่อคุณลากฟิลด์จากแผงข้อมูลไปยังคอลัมน์ หรือแถว ค่าจะกลายเป็นแบบแยกกันตามค่าเริ่มต้นและ Tableau จะสร้างส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถว

ฟิลด์แบบต่อเนื่องสร้างแกนต่างๆ

หากฟิลด์มีค่าเป็นตัวเลขที่สามารถเพิ่ม เฉลี่ย หรือรวมได้ ตัวเลขดังกล่าวจะถูกเพิ่มลงในฟิลด์การวัดผลในแผงข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเป็นครั้งแรก Tableau จะสันนิษฐานว่าค่าดังกล่าวเป็นแบบต่อเนื่อง

Tableau แสดงแกนเมื่อคุณลากฟิลด์แบบต่อเนื่องไปยังแถว หรือคอลัมน์ แกนคือบรรทัดการวัดผลที่แสดงค่าต่ำสุดกับสูงสุด ไม้บรรทัดและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอนาล็อกคือตัวอย่างของวัตถุทางกายภาพที่แสดงแกนต่างๆ

Tableau ต้องสามารถแสดงช่วงของค่าจริงและค่าที่เป็นไปได้ เพราะนอกจากค่าเริ่มต้นในแหล่งข้อมูลแล้วนั้นเป็นไปได้ว่าอาจมีค่าใหม่เกิดขึ้นขณะที่คุณทำงานกับฟิลด์แบบต่อเนื่องในมุมมอง

ในขณะที่มีป้ายกำกับค่าบนแกนต่อเนื่อง (0, 0.5, ... 3.0 ในรูปภาพต่อไปนี้) เครื่องหมายจริงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับป้ายกำกับเหล่านี้เหมือนกับที่สอดคล้องกับส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างในรูปภาพต่อไปนี้ อันที่จริงแถบสีฟ้าจะขยายค่าไปที่ 6.940 ในแกนแนวนอน ไม่ใช่ 7.0 พอดี

 

จำนวนค่าที่เป็นไปได้สำหรับฟิลด์แบบต่อเนื่องนั้นไม่อาจคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีฟิลด์ที่มีชื่อว่าเรตติ้ง และค่าเริ่มต้นคือ 1, 3, 3.5, 3.6 และ 4 ซึ่งเป็นค่าที่แตกต่างกันถึงห้ารายการ แต่หากคุณวางเรตติ้งไว้บนแถว Tableau จะรวมค่าดังกล่าวเป็น SUM ให้โดยอัตโนมัติ (ซึ่งคุณจะเปลี่ยนเป็น AVG โดยทันทีเนื่องจากการเฉลี่ยเกรดนั้นสมเหตุสมผลกว่าการเพิ่ม) ซึ่งทำให้เกิดเป็นค่าที่หก (3.02) ซึ่งไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าคุณจะเพิ่มฟิลด์ไปยังมุมมอง และจากนั้นหากคุณปรับใช้ตัวกรองที่ขจัดค่าเริ่มต้นทั้งสองรายการ ค่าเฉลี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันทำให้ค่าดังกล่าวกลายเป็นค่าอื่น และจากนั้นหากคุณเปลี่ยนการรวม ... พอจะนึกภาพออกหรือไม่ จำนวนของค่าที่เป็นไปได้ถ้าหากไม่ใช่อนันต์ก็ต้องเป็นค่าที่มหาศาลอย่างแน่นอน

ข้อเท็จจริงที่ว่าฟิลด์ที่มีตัวเลขไม่ได้ระบุว่าค่าดังกล่าวเป็นแบบต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างสุดคลาสสิคได้แก่รหัสไปรษณีย์ แม้รหัสดังกล่าวมักจะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด แต่รหัสเหล่านั้นก็เป็นค่าสตริงที่ไม่ควรทำการเพิ่มหรือเฉลี่ย หาก Tableau กำหนดค่าดังกล่าวให้เป็นการวัดผลแก่แผงข้อมูล คุณควรลากค่านั้นไปยังพื้นที่มิติข้อมูลเพื่อเปลี่ยนให้เป็นฟิลด์มิติข้อมูล

ฟิลด์แบบแยกกันสร้างส่วนหัว

หากฟิลด์มีค่าเป็นชื่อ วันที่ หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่ตัวเลข ค่าเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเป็นฟิลด์มิติข้อมูลในแผงข้อมูลเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเป็นครั้งแรก Tableau จะถือว่าค่าเหล่านั้นเป็นแบบแยกกัน

Tableau สร้างส่วนหัวเมื่อคุณลากฟิลด์แบบแยกกันไปยังแถว หรือคอลัมน์ ค่าแต่ละค่าสำหรับฟิลด์แบบแยกกันจะกลายเป็นส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ เนื่องจากค่าประเภทนี้จะไม่สามารถรวมกันได้ จึงไม่มีการสร้างค่าของฟิลด์ขึ้นใหม่เมื่อคุณทำงานกับมุมมองของคุณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีแกนใดๆ ทั้งสิ้น

ฟิลด์แบบต่อเนื่องเทียบกับฟิลด์แบบแยกกันบนตัวกรอง

 • เมื่อคุณวางฟิลด์มิติข้อมูลแบบแยกกันลงบนแผงตัวกรอง Tableau จะแจ้งให้คุณเลือกว่า "สมาชิก" รายใดของฟิลด์แบบแยกกันที่จะถูกรวมไว้ในมุมมอง

 • เมื่อคุณวางฟิลด์วันที่บนตัวกรอง ผลลัพธ์อาจเป็นได้ทั้งตัวกรองแบบแยกกันและตัวกรองแบบต่อเนื่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กรองวันที่(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 • เมื่อคุณวางการวัดผลแบบต่อเนื่องลงบนตัวกรอง Tableau จะแจ้งให้คุณเลือกการรวมสำหรับตัวกรองเป็นครั้งแรก และแจ้งให้คุณระบุวิธีกรองช่วงที่ต่อเนื่องของค่าต่างๆ

 • เมื่อคุณวางมิติข้อมูลแบบต่อเนื่องลงบนตัวกรอง (นอกเหนือจากวันที่) Tableau จะแจ้งให้คุณระบุวิธีกรองช่วงที่ต่อเนื่องของค่าต่างๆ

สำหรับเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการกรองฟิลด์ประเภทต่างๆ ให้ดูได้ที่ ลากฟิลด์มิติข้อมูล การวัดผล และวันที่ไปยังแผงตัวกรอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ฟิลด์แบบต่อเนื่องเทียบกับฟิลด์แบบแยกกันบนสี

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบแยกกันลงบนสีในการ์ด “เครื่องหมาย” Tableau จะแสดงจานสีหมวดหมู่และกำหนดสีให้กับค่าแต่ละค่าในฟิลด์

เมื่อคุณวางฟิลด์แบบต่อเนื่องลงบนสี Tableau จะแสดงคำอธิบายเชิงปริมาณที่มีช่วงที่ต่อเนื่องของสีต่างๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจานสี โปรดดู ชุดสีและเอฟเฟกต์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ!