จัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ในแผงข้อมูล

แผงข้อมูลมีฟีเจอร์มากมายที่จะช่วยคุณจัดระเบียบและปรับแต่งฟิลด์ของคุณ

ตัวเลือก “จัดกลุ่มและจัดเรียง” จะมีให้ใช้งานเฉพาะแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่มีให้สำหรับคิวบ์ (แหล่งข้อมูลหลายมิติ)

จัดระเบียบแผงข้อมูล

แหล่งข้อมูลตารางเดียวเริ่มต้นที่การจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์ แหล่งข้อมูลหลายตารางเริ่มต้นในการจัดกลุ่มฟิลด์ตามตารางที่มาจาก

การจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบฟิลด์

การจัดกลุ่มตามตารางจะรวมมิติข้อมูลและการวัดผลไว้ใต้ตาราง โครงสร้างนี้มีประโยชน์เมื่อฟิลด์ที่มีชื่อคล้ายกันปรากฏในหลายตาราง

คุณสามารถสลับระหว่างการจัดกลุ่มตามตารางแหล่งข้อมูลและการจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์โดยไม่คำนึงถึงค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนระหว่างการจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์หรือการจัดกลุ่มตามตารางได้ตลอดเวลา ข้อมูลโฟลเดอร์ทั้งหมดจะถูกรักษาไว้

จัดกลุ่มตามโฟลเดอร์

รายการต่างๆ ในแผงข้อมูลอย่างฟิลด์ พารามิเตอร์ และเซตจะสามารถจัดกลุ่มลงในโฟลเดอร์ได้

 • เปิดเมนูแผงข้อมูล (ใต้แหล่งข้อมูล) และเลือกจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์
 • เปิดเมนูแผงข้อมูลที่แสดงตัวเลือก “จัดกลุ่มตาม” และ “จัดเรียงตาม”

 • หรือคลิกขวาที่ฟิลด์ในแผงข้อมูล และเลือกจัดกลุ่มตาม > โฟลเดอร์
 • เปิดเมนูฟิลด์ที่แสดงตัวเลือก “จัดกลุ่มตาม”

หมายเหตุ: เมนูบริบทจำนวนมากในแผงข้อมูลจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับวิธีเข้าถึงของคุณ หากเมนูไม่มีสิ่งที่คุณกำลังมองหา ให้ลองเปิดเมนูจากที่อื่น คุณสามารถเข้าถึงได้จากการคลิกขวาบนฟิลด์ คลิกขวาบนพื้นที่สีขาวในแผงข้อมูล หรือใช้เมนูดรอปดาวน์ข้างแถบค้นหา

บางตัวเลือกจะปรากฏหรือเป็นสีเทาตามการตั้งค่าอื่นๆ (เช่น สร้างโฟลเดอร์)

ก่อนตั้งค่าโฟลเดอร์ ฟิลด์ทั้งหมดจะแสดงพร้อมกับมิติข้อมูลที่ด้านบนและการวัดผลที่ด้านล่าง

สร้างโฟลเดอร์

หลังจากที่คุณตั้งค่าตัวเลือก “จัดกลุ่มตาม” เป็น “โฟลเดอร์” คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ของคุณ

 1. ในแผงข้อมูล ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน หรือคลิกขวา (หรือคลิกขวาที่พื้นที่ว่างในแผงข้อมูล)
 2. เลือกโฟลเดอร์ > สร้างโฟลเดอร์
 3. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ตั้งค่าชื่อโฟลเดอร์ใหม่

โฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงตามตัวอักษรในแผงข้อมูล คุณสามารถเริ่มดำเนินการกับชื่อโฟลเดอร์ด้วยตัวเลขเพื่อบังคับให้ปรากฏในลำดับที่ต้องการ

เพิ่มฟิลด์ลงในโฟลเดอร์

หลังจากที่คุณสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์แล้ว ควรใส่ฟิลด์ในโฟลเดอร์

 • ลากฟิลด์ที่ด้านบนของชื่อโฟลเดอร์ หากโฟลเดอร์ขยายออก คุณสามารถลากฟิลด์ลงในพื้นที่ทั่วไปของโฟลเดอร์ดังกล่าวได้
 • โฟลเดอร์ที่ไฮไลต์และฟิลด์ในแผงข้อมูล

 • หรือคุณสามารถคลิกขวาที่ฟิลด์แล้วเลือกโฟลเดอร์ > เพิ่มลงในโฟลเดอร์ > จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ฟิลด์สามารถปรากฏในโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถทำซ้ำ (คลิกขวา > ทำซ้ำ) ฟิลด์ที่คุณต้องการให้มีในมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์

เรียงลำดับฟิลด์ในแผงข้อมูล

ไม่ว่าจะจัดกลุ่มตามตารางหรือตามโฟลเดอร์ คุณสามารถกำหนดค่าวิธีการจัดเรียงฟิลด์ได้ ตัวเลือกจัดเรียงตามเหล่านี้จะอยู่ในเมนูแผงข้อมูลด้วยเช่นกัน

เปิดเมนูแผงข้อมูลที่แสดงตัวเลือก “จัดกลุ่มตาม” และ “จัดเรียงตาม”

คุณสามารถเรียงลำดับโดยใช้ตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้:

 • จัดเรียงตามชื่อ แสดงรายการมิติข้อมูลและการวัดผลตามลำดับตัวอักษรโดยอิงจากชื่อแทนของฟิลด์
 • จัดเรียงตามลำดับของแหล่งข้อมูล แสดงรายการมิติข้อมูลและการวัดผลตามลำดับที่แสดงในแหล่งข้อมูลพื้นฐาน

ค้นหาฟิลด์

คุณสามารถกรองแผงข้อมูลเพื่อแสดงเฉพาะฟิลด์บางประเภทเท่านั้น เลือกไอคอนกรองตามที่อยู่ถัดจากช่องค้นหาเพื่อแสดงรายการตัวเลือกที่สามารถคลิกได้: มิติข้อมูล การวัดผล การคำนวณ หรือฟิลด์ที่มีความคิดเห็น ล้างตัวกรองโดยใช้ X ในช่องค้นหา

เมนู “กรองตาม” ที่แสดงสี่ตัวเลือก

ค้นหาฟิลด์

คุณสามารถค้นหาแผงข้อมูลสำหรับรายการต่างๆ เช่น ฟิลด์ โฟลเดอร์ หรือลำดับชั้น

 1. คลิกในแถบค้นหาที่ด้านบนของแผงข้อมูลใต้แหล่งข้อมูล
 2. ระหว่างที่คุณพิมพ์ในช่องค้นหา เนื้อหาของแผงข้อมูลจะถูกกรองเพื่อแสดงรายการที่มีสตริงตามที่พิมพ์
 3. ใช้คำนำหน้ากรองตามเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณไว้เฉพาะฟิลด์บางประเภท เช่น พิมพ์ "D:" ก่อนค้นหา "ชื่อ" เพื่อแสดงผลเฉพาะมิติข้อมูลที่มีสตริง "ชื่อ"
  • C: สำหรับการคำนวณ
  • D: สำหรับมิติข้อมูล
  • M: สำหรับการวัดผล
  • F: สำหรับฟิลด์ที่มีความคิดเห็น

เปลี่ยนชื่อฟิลด์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในแผงข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของฟิลด์ที่ชื่อว่าเซกเมนต์ลูกค้าในแหล่งข้อมูลเพื่อให้เป็นเซกเมนต์ธุรกิจใน Tableau นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่ผู้ใช้สร้างได้อีกด้วย การเปลี่ยนชื่อฟิลด์จะไม่เปลี่ยนชื่อของฟิลด์ในแหล่งข้อมูลพื้นฐาน หากแต่ฟิลด์จะถูกมอบหมายชื่อพิเศษที่จะแสดงเฉพาะในเวิร์กบุ๊ก Tableau เท่านั้น ชื่อฟิลด์ที่ถูกเปลี่ยนจะได้รับการบันทึกไปกับเวิร์กบุ๊ก รวมถึงเวลาที่คุณส่งออกแหล่งข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของฟิลด์ได้ทุกประเภท ซึ่งได้แก่: มิติข้อมูล การวัดผล เซต หรือพารามิเตอร์

เปลี่ยนชื่อฟิลด์

 1. คลิกชื่อฟิลด์ในแผงข้อมูลแล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกว่าฟิลด์ชื่อดังกล่าวจะแสดงในกล่องแก้ไข:

  นอกจากนี้คุณสามารถกด F2 หรือ Ctrl + Enter เพื่อทำให้ชื่อฟิลด์เป็นแบบแก้ไขได้

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ของฟิลด์แล้วกด Enter

ฟิลด์จะแสดงควบคู่กับชื่อใหม่ในแผงข้อมูล

ย้อนกลับไปใช้ชื่อไฟล์ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการคืนค่าชื่อฟิลด์ ให้คลิกชื่อฟิลด์ในแผงข้อมูลแล้วกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกว่าชื่อดังกล่าวจะแสดงในกล่องดังกล่าว ที่ด้านขวาของฟิลด์แก้ไขจะมีลูกศรวงกลมเล็กๆ ที่คุณสามารถคลิกเพื่อคืนค่าเป็นชื่อฟิลด์แหล่งข้อมูลดั้งเดิมได้

หากต้องการย้อนกลับไปใช้ชื่อเดิมให้กับหลายฟิลด์ที่อยู่ในแหล่งข้อมูลดั้งเดิม ให้เลือกทุกฟิลด์ที่ต้องการแล้วคลิกขวา จากนั้นเลือกรีเซ็ตชื่อ

รวมฟิลด์

รวมฟิลด์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แบบข้ามที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายมิติข้อมูล คุณสามารถรวมมิติข้อมูลได้หากคุณต้องการเข้ารหัสมุมมองข้อมูลโดยใช้หลายมิติข้อมูล

หากต้องการรวมฟิลด์ ให้เลือกมิติข้อมูลหลายรายการในแผงข้อมูล แล้วคลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์แล้วเลือกสร้าง > รวมฟิลด์

หมายเหตุ: สำหรับแหล่งข้อมูลหลายมิติ (คิวบ์) คุณต้องเลือกระดับต่างๆ จากหลากหลายลำดับชั้น ใน Tableau แหล่งข้อมูลคิวบ์จะรองรับใน Windows เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น รายการที่เลือกไว้ในตัวอย่างจะสร้างฟิลด์ใหม่ที่ประกอบด้วยมิติข้อมูล “หมวดหมู่” และ “หมวดหมู่ย่อย”

มิติข้อมูลทั้งสองจะรวมกันเป็นหนึ่งมิติข้อมูลใหม่ ชื่อของฟิลด์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากชื่อของฟิลด์ดั้งเดิม คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์ใหม่แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อเพื่อเปลี่ยนชื่อ

เมื่อคุณใช้ฟิลดืใหม่ในมุมมองหนึ่ง ส่วนหัวจะถูกสร้างให้กับการรวมแต่ละรายการระหว่างสองมิติข้อมูลดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น มุมมองต่อไปนี้แสดงสมาชิกของฟิลด์ “หมวดหมู่” และ “หมวดหมู่ย่อย” ที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ: สำหรับแหล่งข้อมูลคิวบ์ หากต้องการเลือกให้แสดงชื่อที่มีลักษณะครบถ้วน ให้คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์ที่ผ่านการรวมในแผงข้อมูลแล้วเลือกกำหนดลักษณะชื่อสมาชิก

ซ่อนหรือเลิกซ่อนฟิลด์

คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนหรือแสดงฟิลด์ในแผงข้อมูลได้ หากต้องการซ่อนฟิลด์ ให้คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่ฟิลด์ แล้วเลือกซ่อน

หากคุณต้องการเปลี่ยนฟิลด์จากซ่อนเป็นแสดง ให้เลือกแสดงฟิลด์ที่ซ่อนอยู่ในเมนูแผงข้อมูล

ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่จะแสดงขึ้นเป็นสีเทาในแผงข้อมูล จากนั้นคุณสามารถเลือกฟิลด์ที่ซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ แล้วคลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) แล้วเลือกเลิกซ่อน

เลือกซ่อนทุกฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้บนเมนูแผงข้อมูลเพื่อซ่อนทุกฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในเวิร์กบุ๊กอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การซ่อนฟิลด์อาจเป็นวิธีที่ดีในการลดขนาดของไฟล์การแยกข้อมูลเนื่องจากฟิลด์ที่ซ่อนอยู่จะถูกยกเว้นจากการแยกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เพิ่มฟิลด์ที่คำนวณไปยังแผงข้อมูล

คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่คำนวณที่แสดงในแผงข้อมูลได้ ฟิลด์ที่คำนวนใหม่นี้สามารถใช้งานได้ในแบบเดียวกับฟิลด์อื่นๆ เลือกสร้างฟิลด์ที่คำนวณบนเมนูแผงข้อมูล อีกวิธีหนึ่งคือให้เลือกการวิเคราะห์ > สร้างฟิลด์ที่คำนวณ

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ