Kartläggningskoncept i Tableau

Om du vill analysera dina data geografiskt kan du rita in dina data på en karta i Tableau. Det här ämnet förklarar varför och när du ska placera ut dina data på en kartvisualisering. Det beskriver också några av de typer av kartor du kan skapa i Tableau, med länkar till ämnen som visar hur man skapar var och en av dem.

Om kartor i Tableau är något nytt för dig är detta ett bra ställe att börja lära sig på.

Varför placera ut dina data på en karta?

Det finns många anledningar att placera ut sida data på en karta. Kanske du har några platsdata i din datakälla? Eller du kanske tror att en karta verkligen kan ge dina data liv? Båda dessa skäl är goda nog för att skapa en kartvisualisering, men det är viktigt att komma ihåg att kartor, liksom alla andra typer av visualisering, tjänar ett visst syfte: de besvarar rumsliga frågor.

Du skapar en karta i Tableau eftersom du har en rumslig fråga, och du måste använda en karta för att förstå trender eller mönster i dina data.

Men vad är en rumslig fråga? Här är några exempel:

  • Vilken delstat har flest marknader för lantbrukare?

  • Var finns regionerna i USA med höga fetmanivåer?

  • Vilken tunnelbanestation är mest trafikerad för respektive tunnelbanelinje i min stad?

  • Vart rörde sig stormarna över tid?

  • Var hämtar och återlämnar folk cyklar från sitt lokala cykeldelningsprogram?

Allt detta är rumsliga frågor. Men är en karta bästa sättet att besvara dem?

När ska du använda en karta för att representera dina data?

Om du har en rumslig fråga kan en kartvy vara ett bra sätt att besvara den. Men så kanske inte alltid är fallet.

Ta till exempel den första frågan i föregående lista: Vilken delstat har flest marknader för lantbrukare?

Om du hade en datakälla med en lista över marknader för lantbrukare per delstat skulle du kunna skapa en kartvy som den nedan. Kan du lätt se skillnaden mellan New York och Kalifornien? Vilken har flest marknader för lantbrukare?

Vad händer om du skapar ett stapeldiagram istället? Är det nu lätt att hitta staten med flest marknader för lantbrukare?

Ovanstående exempel är ett av många där en annan typ av visualisering bättre skulle besvara en rumslig fråga än en karta.

När vet du då om du ska använda en kartvy?

En tumregel är att fråga dig själv om du kan besvara din fråga snabbare eller lättare med en annan visualisering. Om svaret är ja, då kanske en kartvy inte är den bästa visualiseringen för de data du använder. Om svaret är nej, ta då hänsyn till följande:

Kartor som besvarar frågor väl har både lämplig datarepresentation och attraktiv datarepresentation. Med andra ord: data är inte vilseledande, och kartan är tilltalande.

Om kartan är vacker, men data är vilseledande eller inte särskilt meningsfulla, finns det en risk att de misstolkas. Därför är det viktigt att skapa kartor som representerar dina data på ett korrekt och attraktivt sätt.

Vilka typer av kartor kan du skapa i Tableau?

Med Tableau kan du skapa följande vanliga karttyper:

Proportionella symbolkartor

Proportionella symbolkartor är bra för att visa kvantitativa data för enskilda platser. Till exempel kan du markera ut jordbävningar runt om i världen och storleksanpassa dem efter magnitud.

För mer information om proportionella symbolkartor och för att lära dig hur man skapar dem i Tableau, se Skapa kartor som visar kvantitativa värden i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Choroplethkartor (ifyllda kartor)

Choroplethkartor, även kallade ”ifyllda kartor” i Tableau, är bra för att visa förhållandedata. Om du till exempel vill se fetmafrekvenser för varje enskilt län i USA kan du överväga att skapa en choroplethkarta för att se om du kan upptäcka några rumsliga trender.

För mer information om choroplethkartor och för att lära dig hur man skapar dem i Tableau, se Skapa kartor som visar förhållanden eller aggregerade data i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Punktfördelningskartor

Punktfördelningskartor kan användas när du vill visa ungefärliga platser och letar efter visuella kluster av data. Om du till exempel vill se var alla hagelstormar förekom i USA under förra året kan du skapa en punktfördelningskarta för att se om du kan upptäcka några kluster.

För mer information om punktfördelningskartor och för att lära dig hur man skapar dem i Tableau, se Skapa kartor som framhäver visuella datakluster i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Densitetskartor (värmekartor)

Densitetskartor, eller värmekartor, kan användas när du vill visa en trend för visuella kluster med data. Om du till exempel vill ta reda på vilka områden på Manhattan som har flest taxiupphämtningar kan du skapa en densitetskarta för att se vilka områden som är mest populära.

För mer information om densitetskartor och för att lära dig hur du skapar dem i Tableau, se Skapa värmekartor som visar trender eller densitet i Tableau.

Överst på sidan

Flödeskartor (sökvägskartor)

Du kan använda flödeskartor för att ansluta sökvägar över en karta och för att se vart något tog vägen över tid. Du kan till exempel spåra vägen för kraftiga stormar över hela världen under en tidsperiod.

För mer information om flödeskartor och för att lära dig hur man skapar dem i Tableau, se Skapa kartor som visar en väg över tid i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Spindelkartor (ursprungs-/destinationskartor)

Du kan använda en spindelkarta för att visa hur en ursprungsplats och en eller flera destinationsplatser interagerar. Du kan till exempel ansluta vägar mellan tunnelbanestationer för att rita upp dem på en karta, eller också kan du spåra cykeldelningsturer från ett ursprung till en eller flera destinationer.

För mer information om spindelkartor och för att lära dig hur du skapar dem i Tableau, se Skapa kartor som visar sökvägar mellan ursprung och destinationer i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Resurser som hjälper dig att komma igång

Innan du börjar med att skapa kartvyer i Tableau bör du granska några av följande resurser.

Få in dina geografiska data i Tableau

Förbered dina geografiska fält

Se även

Gör det själv: Skapa en kartvy(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!