Tilldela geografiska roller

Den här artikeln beskriver hur du tilldelar en geografisk roll till ett fält i Tableau så att det kan användas för att skapa en kartvy.

En geografisk roll associerar varje värde i ett fält med ett latitud- och longitudvärde. När du tilldelar en geografisk roll till ett fält, tilldelas latitud- och longitudvärdena till varje dataplats baserat på de som redan är integrerade i Tableaus karterver.

Tilldela en geografisk roll till ett fält

Att tilldela en geografisk roll baserat på typ av plats (t.ex. län kontra postnummer) bidrar till att säkerställa att dina data ritas korrekt i kartvyn. Du kan till exempel tilldela den geografiska rollen Stad till ett fält som innehåller en lista med namn på städer.

När ett fält tilldelas en geografisk roll skapar Tableau en kartvy när du lägger till fältet i Detalj på kortet Markeringar. Med andra ord geokodar Tableu informationen i det fältet.

Så här tilldelar du en geografisk roll till ett fält:

  • Klicka på datatypikonen bredvid fältet i rutan Data, välj Geografisk roll och välj sedan den geografiska roll som du vill tilldela fältet.

När du tilldelar ett fält en geografisk roll lägger Tableau till två fält i området Mätvärden i rutan Data: latitud (genererat) och longitud (genererat).

Dessa fält innehåller latitud- och longitudvärdena som är tilldelade de geografiska rollerna Latitud och Longitud. Om du dubbelklickar på vart och ett av dessa fält lägger Tableau till dem på hyllorna Kolumner och Rader samt skapar en kartvy med hjälp av Tableau-bakgrundskartan.

Typer av geografiska roller i Tableau

Följande tabell beskriver de geografiska roller som är tillgängliga i Tableau. Många av rollerna är internationella, men vissa är begränsade till endast USA.

Du kan tilldela geografiska roller till fält baserat på vilken typ av geografisk data de innehåller. Till exempel kan du tilldela den geografiska rollen Flygplats till ett fält som innehåller IATA-koder (International Air Transport Association).

Om dina platsdata inte passar in i någon av dessa roller kan du behöva importera anpassad geokodning för att rita data i en karta. Mer information finns i Geokodplatser Tableau känner inte igen och ritar inte ut dem på en karta(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Geografisk roll Tilldela den här rollen till ett fält om det innehåller:
FlygplatsFlygplatskoder från International Air Transport Association (IATA) eller International Civil Aviation Organization (ICAO)
Områdeskod (USA)Riktnummer i USA, endast siffror.
CBSA/MSA (USA)Amerikanska Core Based Statistical Areas (CBSA), som inkluderar Metropolitan Statistical Areas (MSA), enligt definitionen av United States Office of Management and Budget. CBSA/MSA-koder och namn känns igen.
StadStäder över hela världen med en folkmängd på 15 000 eller mer. Namnen är på engelska (brittisk eller amerikansk), franska, tyska, spanska, portugisiska (brasiliansk), japanska, koreanska och kinesiska (förenklad och traditionell).
Kongressdistrikt (USA)USA:s kongressdistrikt.
Land/regionLänder, regioner och territorier över hela världen. Namnen är på engelska (brittisk eller amerikansk), franska (Kanada och Frankrike), tyska, spanska, portugisiska (brasiliansk), japanska, koreanska och kinesiska (förenklad och traditionell), svenska och thailändska. Tableau känner även igen FIPS 10, ISO 3166-1 alfa 2 och ISO 3166-1 alfa 3. Namn ingår i olika former, inklusive långa, korta och olika förkortningar.
KommunSekundära administrativa indelningar för utvalda länder. Till exempel amerikanska counties, franska departement, tyska Kreise etc.

Obs! Definitioner av sekundär administrativ indelning varierar från land till land. I Tableau är alla sekundära administrativa indelningar geokodade med kommunens geografiska roll. Mer information finns i Platsdata som Tableau stöder för att skapa kartvyer.
NUTS EuropaKoder för NUTS (nomenklaturen för statistiska territoriella enheter), nivå 1–3. Koder och namn, inklusive synonymer, stöds.
LatitudLatitud i decimaler. Endast tillgängligt för numeriska fält.
LongitudLongitud i decimaler. Endast tillgängligt för numeriska fält.
Län/landskapVärldsomspännande indelningar för delstat, provins och andra primära administrativa indelningar. Namnen är på engelska (brittisk eller amerikansk), franska, tyska, spanska, portugisiska (brasiliansk), japanska, koreanska och kinesiska (förenklad och traditionell). Obs! Vissa namn är endast tillgängliga med lokal stavning.
PostnummerPostnummer och postkoder för utvalda länder. Till exempel amerikanska femsiffriga postnummer, australiska fyrsiffriga postnummer, tyska femsiffriga postnummer etc. Mer information finns i avsnittet Platsdata som Tableau stöder för att skapa kartvyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även:

Platsdata som Tableau stöder för att skapa kartvyer(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Geokodplatser Tableau känner inte igen och ritar inte ut dem på en karta(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Blanda geografiska data(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Skapa Tableau-kartor från filer från spatialfiler(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Redigera okända eller tvetydiga platser(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!