Skapa värmekartor som visar trender eller densitet i Tableau

Du kan skapa kartor i Tableau som visar mönster eller relativa koncentrationer som annars kan döljas på grund av överlappande markeringar på en karta. En vanlig karttyp för detta är en densitetskarta, även kallad värmekarta. Tableau skapar densitetskartor genom att gruppera överlappande markeringar och färgkoda dem baserat på antalet markeringar i gruppen.

Värmekartor hjälper dig att identifiera platser med fler eller färre datapunkter. De är mest effektiva när man arbetar med en datauppsättning som innehåller många datapunkter där det finns en stor överlappning mellan markeringarna på kartan.

Din datakälla

För att skapa en densitetskarta bör din datakälla innehålla punktgeometri, latitud- och longitudkoordinater eller platsnamn (om de känns igen som platsnamn i Tableau).

Tableau kan känna igen platsnamn och skapa en densitetskarta med hjälp av de punktplatser som tilldelats Tableau geokodningsplatser, men densitetskartor är mest effektiva när platsdata är mycket exakta, t.ex. platskoordinater i ett begränsat utrymme. Densitetsmarkeringar fungerar bäst när de specifika platserna ändras kontinuerligt och smidigt över hela utrymmet, snarare än värden som begränsas till diskreta platser som stadsdel eller grannskap.

Grundläggande kartbyggstenar:

Hyllan Kolumner:Longitud (kontinuerlig dimension, longitud – geografisk roll tilldelad)
Hyllan Rader:Latitud (kontinuerlig dimension, latitud – geografisk roll tilldelad)
Detalj:Ett eller flera fält med många underliggande datapunkter
Markeringstyp:Densitet

Skapa kartvyn

Du kan välja Densitet från listrutan med markeringstyper så beräknas en densitetsyta i din vy i Tableau. Densitetsytan beräknas om när du zoomar eller filtrerar data på de återstående markeringarna. När du använder Sidor eller flera små vyer beräknas densiteten över hela datadomänen för jämförande analys.

Om du vill följa det här exemplet laddar du ner Exempelarbetsboken Skapa värmekartor i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster) (klicka på Ladda ner i övre högra hörnet) och öppnar den i Tableau Desktop.

 1. Öppna ett nytt arbetsblad och anslut till din datakälla.

  I datakällan som används i det här exemplet kallas fälten för Hämtningslatitud och Hämtningslongitud. Kontrollera att den geografiska rollen Hämtningslatitud är tilldelad till ditt latitudfält, och att den geografiska rollen Hämtningslongitud är tilldelad till ditt longitudfält.

  Mer information finns i Tilldela ett fält en geografisk roll(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 2. I rutan Data väljer du både Hämtningslatitud och Hämtningslongitud och drar dem till arbetsytan.

  Fälten Latitud och Longitud läggs till på hyllorna Kolumner och Rader, och en kartvy med en datapunkt skapas.

  En liten blå datapunkt på New York. Kartan zoomas ut för att visa flera delstater på östkusten.

 3. Nu lägger vi till olika markeringar i vyn. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ID och dra det till Detalj på kortet Markeringar. Eftersom varje hämtning har sitt eget ID bryter den här åtgärden upp markeringarna och skiljer en hämtning från en annan på vår karta.

  Det kommer att finnas ett varningsmeddelande om att det tillagda fältet kan innehålla mer än det rekommenderade maxantalet 1 000. Välj Lägg till alla medlemmar.

  Kartvyn uppdateras för att visa markeringar för varje upphämtningsplats i datakällan. Eftersom varje plats ligger på Manhattan kommer kartan att zooma in för att fokusera på Manhattan i New York.

  Obs! Du kan behöva filtrera några datapunkter från din vy för att skapa önskad zoomnivå.

 4. På kortet Markeringar ändrar du typ av markering till densitet genom att välja listrutan till höger om Automatisk och välja Densitet.

 5. Din grundläggande densitetskarta skapas.
  Blå densitetskarta över taxihämtningar på Manhattan.
  Du kan se att Manhattan är det mest populära området för taxihämtningar, och du kan justera fokus ytterligare med hjälp av zoomverktyget. Densiteten kommer att räknas om när du zoomar in eller ut.

  Du kan välja en enskild datapunkt var som helst på din densitetskarta. Dessa markeringar har som standard storlek (10 pixlar) och färg (blå). Storlek och färg är inte justerbara för underliggande markeringar.

  Zooma på olika delar av kartan för att analysera dina data. Urval, verktygstips, etiketter och hovra fungerar baserat på markeringarna i vyns zoom. Densitetskartor har ingen fast eller konstant visning och kommer alltid att räknas om när du zoomar.

Justera utseendet

Du kan justera färgen, intensiteten och storleken på dina markeringar för att hjälpa dig analysera data på din densitetskarta.

Färg: Justera färgerna på din densitetskarta genom att välja Färg på kortet Markeringar. Välj mellan tio densitetsfärgpaletter eller någon av de befintliga färgpaletterna. Densitetsfärgpaletterna är skräddarsydda för att arbeta på antingen ljusa eller mörka baskartor.

Obs! Om datakällan innehåller negativa värden visas värdena även när ett mätvärdesfält läggs till i Färg. Använd en avvikande färgpalett för att göra en tydlig åtskillnad mellan positiva och negativa värden.

Intensitet: I menyn Färg använder du skjutreglaget Intensitet för att öka eller minska kartans klarhet. Om du till exempel ökar densiteten sänks gränsen för punkter med max värme i data så att fler visas.

I följande bild är lågintensitetskartan inställd på 50 % och högintensitetskartan på 75 %.

Storlek: Du kan använda hyllan Storlek för att justera storleken på densitetsmarkeringarna. Klicka på Storlek för att visa storleksreglaget. Justera reglaget för att öka eller minska storleken på den markeringsgrupp som utgör din densitetskarta.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!