Blanda geografiska data

Detta exempel visar hur man blandar geografiska data i Tableau med hjälp av två små exempeldatakällor. Följ stegen i detta ämne för att lära dig hur du skapar en fil som definierar dina geografiska data, blandar två datakällor och skapar kartvyn nedan med hjälp av de två datakällorna.

Den inbäddade vyn nedan visar kända teatrar runt om i världen och skapades genom att blanda geografiska data med en annan datakälla. För muspekaren över markeringarna i vyn för att se information om respektive teater. Om du vill följa stegen i detta ämne klickar du på Ladda ner i vyn nedan och väljer sedan Tableau-arbetsboken. Detta öppnar vyn i Tableau Desktop.

Steg 1: Skapa en fil som definierar dina geografiska data

När du har en datakälla som innehåller geografisk information som inte automatiskt geokodas i Tableau är det första steget att skapa en andra datakälla som definierar latitudinella och longitudinella värden för den informationen. Senare kommer du att ansluta till den här filen i Tableau Desktop och blanda den med din ursprungliga datakälla.

Skapa en andra datakälla med följande information:

 • Kolumn för geografiskt namn: Den här kolumnen innehåller all geografisk information som du vill rita in i en kartvy och matchar vanligtvis ett kolumn för geografiskt namn i dina ursprungliga data. Om till exempel den ursprungliga datakällan har en kolumn som heter Gatuadress ska den andra datakällan också ha en kolumn som heter Gatuadress. Uppgifterna i den här kolumnen skulle då vara alla gatuadresser som du vill rita in i en kartvy.

  Om kolumnen inte matchar en kolumn för geografiskt namn i den ursprungliga datakällan kan du behöva redigera relationerna mellan de två datakällorna i Tableau Desktop. Mer information finns i Steg 3.

  Slutligen bör denna kolumn inte matcha namnen på några geografiska roller som redan finns i Tableau, såsom län, riktnummer eller CBSA/MSA.

  Obs! Data i dessa kolumner kan vara strängar eller siffror. Men om dina platser är siffror, särskilt siffror med inledande nollor (till exempel 00501) ska du säkerställa att fältets datatyp är inställd på Sträng i Tableau. Mer information finns i Datatyper(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Kolumner för latitud och longitud: Värdena i dessa kolumner måste vara i decimalgrader (till exempel 47.651808, -122.356881).

Nedan visas ett exempel på en ursprunglig datakälla med geografiska platser och en andra datakälla som definierar dessa geografiska platser.

Ursprunglig datakällaAndra datakällan

Steg 2: Anslut till datakällorna

 1. Anslut till den ursprungliga datakällan.

 2. Anslut till datakällan som definierar dina geografiska data.

Steg 3: Redigera relationer

(Valfritt) Om de två datakällorna delar samma kolumnnamn bör dina data blandas automatiskt när du lägger till fält i vyn. Om filen du skapade för att definiera dina geografiska data inte har samma kolumnnamn som de geografiska uppgifterna i den ursprungliga datakällan måste du skapa en relation mellan dessa två fält med alternativet Redigera relationer. Information om hur du redigerar relationer finns i Kombinera data.

Steg 4: Rita in data i en kartvy

 1. I rutan Data väljer du den andra datakällan som definierar dina geografiska data. Under Mätvärden tilldelar du den geografiska rollen Latitud till fältet Latitud och den geografiska rollen Longitud till fältet Longitud. Mer information finns i Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 2. I rutan Data markerar du den ursprungliga datakällan och drar sedan fältet som du vill rita in i en karta till Detalj på kortet Markeringar.

  Obs! Detta fält bör ha datatypen Sträng och bör vara en dimension. Mer information om hur du ändrar datatypen för ett fält finns i Datatyper(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 3. I rutan Data väljer du den andra datakällan och dubbelklickar sedan på Latitud och Longitudför att lägga till dem i Kolumner och Rader.

  Länkikonen anger att fältet Gatuadress blandas med fältet Gatuadress i den ursprungliga datakällan. En bruten länkikon anger att fältet Gatuadress inte är blandat med fältet Gatuadress i den ursprungliga datakällan.

Vyn är nu klar. Varje markering representerar en adress från den ursprungliga datakällan.

 

Se även

Kombinerade data kontra anpassad geokodning(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!