Skapa kartor som framhäver visuella datakluster i Tableau

Du kan skapa kartor i Tableau Desktop som hjälper dig att se visuella kluster, som i exemplet nedan. Den här typen av kartor kallas för punktdistributionskartor.

Punktdistributionskartor ger en utmärkt överblick över hur dina datapunktsplatser distribueras.

I det här avsnittet visas med hjälp av exempel hur du kan skapa en punktdistributionskarta. Studera exemplet i det här avsnittet om du vill veta hur du ska konfigurera din datakälla och skapa vyn för en punktdistributionskarta.

Din datakälla

Om du vill skapa en punktdistributionskarta bör datakällan innehålla följande typer av information:

 • Latitud- och longitudkoordinater för samtliga platser

Följande tabell utgör t.ex. ett fragment av hageldatakällan, som ingår i Skapa punktdistributionskartor i Tableau Example Workbook(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Public. Den innehåller kolumner för latitud och longitud för hagelstormar i USA från 1955 till 2013.

LatitudLongitud
32,2000-101,5000
38,5800-92,5800
41,2000-89,6800
39,2800-87,4000
41,7800-87,7800
39,5000-90,0800

Grundläggande kartbyggstenar

Hyllan Kolumner:Longitud (kontinuerlig dimension, longitud – geografisk roll tilldelad)
Hyllan Rader:Latitud (kontinuerlig dimension, latitud – geografisk roll tilldelad)
Markeringstyp:Automatiskt

Skapa kartvyn

Som komplement till det här exemplet kan du ladda ner Skapa punktdistributionskartor i Tableau Example Workbook(Länken öppnas i ett nytt fönster) från Tableau Public, och öppna den i Tableau Desktop.

 1. Öppna ett nytt arbetsblad.

 2. Kontrollera att latitudfältet har tilldelats den geografiska rollen Latitud och att longitudfältet har tilldelats den geografiska rollen Longitud.

  Mer information finns i Tilldela en geografisk roll till ett fält(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 3. Dubbelklicka på Latitud och Longitud i rutan Data, så att de läggs till i vyn.

  Fälten Latitud och Longitud läggs till på hyllorna Kolumner och Rader, och en kartvy med en datapunkt skapas.

 4. Högerklicka på Longitud på hyllan Kolumner och välj Dimension.

 5. Högerklicka på Latitud på hyllan Rader och välj Dimension.

  Kartvyn uppdateras med alla platser i datakällan.

  Obs! Du kan behöva filtrera bort vissa datapunkter från vyn.

 6. Klicka på Storlek på kortet Markeringar och för sedan skjutreglaget åt vänster.

Punktdistributionskartan är nu klar. En datapunkt för varje plats i datakällan ritas nu upp på kartan (minus dem som du har filtrerat bort från vyn). Nu kan du se att merparten av hagelstormarna förekommer i den östra halvan av USA.

Se även:

Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Skapa kartor som visar kvantitativa värden i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!