Använda WMS-servrar (Web Map Service)

Du kan ansluta till kartservrar i Tableau Desktop med protokollet Web Map Service (WMS). WMS är ett standardprotokoll för att begära och ta emot geografiskt refererade bilder.

Du kan ansluta till vilken WMS-server som helst som stöder standarderna WMS 1.0.0, 1.1.0 eller 1.1.1.

Ansluta till en WMS-server

  1. Välj Karta > Bakgrundskartor > WMS-servrar i Tableau Desktop.

  2. I dialogrutan Lägg till WMS-servrar anger du URL:en för den server du vill ansluta till i Tableau och klickar sedan på OK.

Du kan lägga till så många kartservrar du vill i en arbetsbok. Varje WMS-server du lägger till visas som en bakgrundskarta i menyn Bakgrundskartor.

Spara en WMS-server som en Tableau-kartkälla

När du har lagt till en WMS-server i din arbetsbok sparas den med arbetsboken och är tillgänglig för alla som du delar arbetsboken med. Du kan också spara en WMS-server som en Tableau Map Source-fil (.tms-fil) som du kan dela med andra så att de snabbt kan ansluta till den och använda den i sina egna arbetsböcker.

Mer information om hur du sparar en karta som en Tableau-kartkälla finns i Spara en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Använda en WMS-bakgrundskarta

När du har anslutit till en WMS-server kan du skapa en kartvy med hjälp av WMS-bakgrundskartan som skapas i Tableau.

Så här skapar du en kartvy med hjälp av en WMS-server:

  1. I Tableau Desktop väljer du Karta > Bakgrundskartor och sedan en WMS-bakgrundskarta som ska användas i vyn.

  2. Lägg till ett geografiskt fält i vyn.

    Mer information finns i Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  3. Välj Karta > Kartlager och sedan de kartlager som du vill visa i vyn.

    Mer information finns i Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Överväganden om prestanda

Innehållet, hastigheten och prestandan hos en WMS-server är beroende av nätverket och WMS-leverantören. Om din internetanslutning avbryts eller om du arbetar bakom en restriktiv brandvägg kan du använda offline-bakgrundskartan som är installerad i Tableau Desktop för att undvika eventuella prestandaproblem medan du bygger din kartvy. Du kan när som helst växla tillbaka till din WMS-server.

Obs! Med offline-bakgrundskartan kan du eventuellt bara komma åt upp till fyra zoomnivåer. Mer information finns i Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Spatiala referenssystem som stöds

Tableau stöder automatiskt följande lista över SRS-koder (Spatial Reference Systems)/EPSG-koder (European Petroleum Survey Group). WMS-servrar måste stödja minst ett av följande spatiala referenssystem för att vara kompatibelt med kartläggningsfunktioner i Tableau.

SRS-/EPSG-koder som stöds i Tableau:

3857 – WGS 84/Pseudo-Mercator [STANDARD]

4326 – WGS 84

4269 – NAD83

3824 – TWD97

3889 – IGRS

4019 – Okända data baserat på GRS 80-ellipsoiden

4023 – MOLDREF99

4030 – Okända data baserat på WGS 84-ellipsoiden

4031 – Okända data baserat på GEM 10C-ellipsoiden

4046 – RGRDC 2005

4075 – SREF98

4081 – REGCAN95

4126 – LKS94 (ETRS89)

4130 – Moznet

4140 – NAD83(CSRS98)

4148 – Hartebeesthoek94

4151 – CHTRF95

4152 – NAD83(HARN)

4163 – Jemen (NGN96)

4166 – Korea 1995

4167 – NZGD2000

4170 – SIRGAS 1995

4171 – RGF93

4172 – POSGAR

4173 – IRENET95

4176 – Australiska Antarktis

4180 – EST97

4189 – REGVEN

4190 – POSGAR 98

4258 – ETRS89

4283 – GDA94

4319 – KUDAMS

4612 – JGD2000

4617 – NAD83(CSRS)

4619 – SWEREF99

4627 – RGR92

4640 – RRAF 1991

4645 – RGNC 1991

4659 – ISN93

4661 – LKS92

4667 – IKBD-92

4669 – LKS94

4670 – IGM95

4674 – SIRGAS 2000

4686 – MAGNA-SIRGAS

4687 – RGPF

4693 – Nakhl-e Ghanem

4694 – POSGAR 94

4702 – Mauretanien 1999

4737 – Korea 2000

4742 – GDM2000

4747 – GR96

4749 – RGNC91-93

4755 – DGN95

4756 – VN-2000

4757 – SVY21

4758 – JAD2001

4759 – NAD83(NSRS2007)

4761 – HTRS96

4762 – BDA2000

4763 – Pitcairn 2006

4764 – RSRGD2000

4765 – Slovenien 1996

102100 – WGS 84 Web Mercator (extra sfär)

Se även:

Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Spara en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Importera en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!