Anpassa kartans utseende

Den här artikeln beskriver hur du kan anpassa utseendet på en kartvy i Tableau.

Obs! Många av uppgifterna i den här artikeln använder rutan Kartlager. För att öppna den här rutan väljer du Karta > Kartlager. I äldre versioner av Tableau väljer du Karta > Kartalternativ.

Välj en stil för Tableau bakgrundskartor

När du är ansluten till Tableau-bakgrundskartan kan du välja mellan sex inbyggda stilar för bakgrundskartor: Normal, Ljus, Mörk, Gator, Utomhus och Satellit. Du kan se stilarna nedan:

NormalLjusMörk
GatorUtomhusSatellit

Så här väljer du en stil för Tableau-bakgrundskartor:

 1. Välj Karta > Kartlager.

 2. Klicka på listrutemenyn Stil i rutan Kartlager till vänster om arbetsytan under Bakgrund och välj sedan en stil för bakgrundskartor.

 3. Mer information om de inbyggda Tableau-bakgrundskartorna finns i Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Importera din egen bakgrundskarta

Om de inbyggda stilarna för Tableau-bakgrundskartor inte uppfyller dina behov kan du importera din egen bakgrundskarta från en WMS-server (Web Map Service) eller en Mapbox-karta.

Så här importerar du din egen bakgrundskarta:

 1. Välj Karta > Bakgrundskartor > Karttjänster.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Karttjänster och välj sedan att lägga till WMS-servrar eller Mapbox-kartor.

 3. Följ uppmaningarna för att ansluta Tableau till din önskade karttjänst.

  Mer information finns i Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 4. Klicka på Stäng när du är klar.

 5. Välj Kartor > Bakgrundskartor och välj sedan den bakgrundskarta du vill använda.

  Kartan uppdateras för att inkludera bakgrundskartan du väljer.

Lägga till en statisk bakgrundsbild

Förutom att importera din egen bakgrundskarta kan du lägga till en statisk bakgrundsbild i din arbetsbok och rita in dina data på den. Du kan till exempel ta en Google Maps-bild och rita in dina data på den.

Mer information finns i följande avsnitt:

Visa eller dölja kartlager

Om du använder Tableau-bakgrundskartan eller en WMS-karta eller Mapbox-karta som innehåller anpassade lager kan du visa eller dölja lager på din bakgrundskarta för att anpassa bakgrundselementen som ramar in dina geospatiala data. Du kan till exempel lägga över gator, vägar och motorvägar eller countygränser på kartan för att ge dina data sammanhang.

Så här lägger du till eller tar bort kartlager:

 1. Välj Karta > Kartlager.

 2. Välj ett eller flera kartlager i rutan Kartlager under sektionen Kartlager.

  Obs! Vissa kartlager är endast synliga på specifika zoomnivåer. Om ett kartlager inte är tillgängligt på din nuvarande zoomnivå visas det som gråmarkerat.

  Om du vill använda lager som inte är tillgängliga behöver du zooma in längre in i vyn.

Vissa kartlager är byggda för att fungera med vissa stilar. Nedan följer en beskrivning av de olika kartlager som finns tillgängliga. Vissa av lagren är bara tillgängliga när du använder vissa kartstilar.

Namn på lagerBeskrivningFörekommer i kartstilen
BasVisar baskartan inklusive vatten- och landområden.Allt
MarktäckeSkuggar vildmarksområden och parker för att ge kartan mer djup.Alla utom Satellit
TerrängVisar en relief av vertikala höjdförändringar.Alla utom Satellit
KustlinjerVisar kustlinjer.Ljus, mörk, normal
Gator, vägar och motorvägarMarkerar vägar och motorvägar samt små stadsgator. Det här lagret inkluderar även namn på motorvägar och gator.Allt
Gränser för länder/regioner i ljusgråttVisar en ljusgrå kontur av gränser för länder/regioner och namn.Ljus, mörk, normal
Namn på länder/regioner i ljusgråttVisar namn på länder och regioner i ljusgrått.Ljus, mörk, normal
Gränser för länder/regionerFramhäver gränser för länder och regioner i en mörkare grå färg.Allt
Namn på länder/regionerFramhäver namn på länder och regioner i en mörkare grå färg.Allt
Gränser för delstat/provins i ljusgråttVisar en ljusgrå kontur av gränser för delstater och namn.Ljus, mörk, normal
Namn på delstat/provins i ljusgråttVisar namn på delstater och provinser i ljusgrått.Ljus, mörk, normal
Gränser för delstat/provinsFramhäver gränser för delstater och provinser i en mörkare grå färg.Allt
Namn på delstat/provinsFramhäver namn på delstater och provinser i en mörkare grå färg.Allt
Gränser för countiesFramhäver administrativa gränser på andra nivån och gränser för amerikanska counties.Ljus, mörk, normal
Namn på countiesFramhäver administrativa namn på andra nivån och namn på amerikanska counties.Ljus, mörk, normal
Gränser för postnummer

Markerar postnummer och postnummergränser för USA och utvalda länder. Du måste zooma in för att se det här lagret.

Ljus, mörk, normal
Etiketter för postnummerVisar etiketter med postnummer och postnummergränser för USA och utvalda länder. Du måste zooma in för att se det här lagret.Ljus, mörk, normal
Gränser för riktnummerMarkerar gränser för amerikanska riktnummer. Du måste zooma in för att se det här lagret.Ljus, mörk, normal
Etiketter för riktnummerVisar etiketter för amerikanska riktnummer. Du måste zooma in för att se det här lagret.Ljus, mörk, normal
Gränser för storstadsområden i USA (CBSA)Markerar gränser för större och mindre statistiska storstadsområden i USA.Ljus, mörk, normal
Etiketter för storstadsområden i USA (CBSA)Visar etiketter för större och mindre statistiska storstadsområden i USA.Ljus, mörk, normal
Etiketter för vattenmassorVisar etiketter för vattenmassor.Allt
StäderVisar etiketter för städer.Allt
IntressepunkterVisar etiketter för intressepunkter som skolor, parker, kyrkogårdar, företag och viktiga byggnader. Det här lagret är beroende av zoomnivån.Allt
StadsdelarVisar etiketter för stadsdelar i städer. Du måste zooma in för att se det här lagret.Allt
Tåg- och tunnelbanestationerVisar namnen på tåg- och tunnelbanestationer. Du måste zooma in för att se det här lagret.Alla utom Satellit
ByggnadsytaVisar konturerna av byggnader, om tillgängligt. Du måste zooma in för att se det här lagret.Satellit, gator, utomhus
HusnummerVisar husnumren för byggnader, med och utan byggnadsyta. Du måste zooma in för att se det här lagret.Gator, utomhus
HöjdkurvorVisar linjer som indikerar vertikal höjdförändring i meter. Det här lagret är beroende av zoomnivån.Utomhus

Lägga till lager för demografiska data i USA

Om du använder Tableau-bakgrundskartan kan du aktivera en mängd fördefinierade datalager som visar folkräkningsinformation i USA. De data som visas i de här lagren är demografiska data som samlats in från amerikanska ACS Census.

Obs! Kartdatalager är bara tillgängliga för platser i USA.

För att lägga till datalager för platser utanför USA kan du ansluta till en WMS-server som innehåller önskad demografisk information. Mer information finns i Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Så här lägger du till ett amerikanskt datalager i kartvyn:

 1. Välj Karta > Kartlager

 2. Gör följande i rutan Kartlager under Datalager:

  • Klicka på listrutemenyn Lager och välj ett datalager.

  • Klicka på listrutemenyn Efter och välj sedan att lagra data efter Län, County, Postnummer eller Blockgrupp.

  • Klicka på listrutemenyn Med för att välja ett färgschema.

När du har valt ett datalager läggs det till som skuggning på kartan och en förklaring visas som förklarar färgerna på lagren. Om du vill dölja eller visa förklaringen väljer du Karta > Kartförklaring.

Ändra typ av markering

När du lägger till ett geografiskt fält i vyn skapas en punktkarta som standard i Tableau. Du kan ändra den till en polygonkarta (ifylld karta), en linjekarta eller en värmekarta (densitetskarta).

Obs! Ifyllda kartor är inte tillgängliga på stads- eller postnummernivån.

Så här ändrar du en punktkarta till en ifylld karta eller linjekarta:

 • Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Karta.

   

Så här ändrar du en punktkarta till en värmekarta (densitetskarta):

 • Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Densitet.

Lägga till detaljnivåer

Med kartor blir dina data mer detaljerade för varje detaljnivå du lägger till. Du kan till exempel titta på fetmanivåer på delstatsnivå, eller så kan du gå djupare till countynivå som i exemplen nedan. Om du lägger till eller tar bort detaljnivåer ändras din kartas sammansättning.

Så här lägger du till detaljnivåer i vyn:

 • Från Dimensioner drar du ett geografiskt fält till Detalj på kortet Markeringar.

Lägga till färg

Det finns två sätt att lägga till färg i kartvyn: Du kan färglägga platser kategoriskt, eller så kan du färglägga platser kvantitativt.

Så här färglägger du platser på kartan kategoriskt:

 • Dra en dimension från rutan Data till Färg på kortet Markeringar.

  Bilden nedan visar varje delstat i USA färgad efter region: Västra, Centrala, Södra och Östra. Dimensionen Region är på Färg på kortet Markeringar.

Så här färglägger du varje plats på kartan kategoriskt:

 • Dra ett mätvärde från rutan Data till Färg på kortet Markeringar.

  Bilden nedan visar varje delstat i USA färgad enligt hur mycket försäljning de uppnått. Mätvärdet Försäljning är på Färg på kortet Markeringar.

Mer information om färg finns i Färgpaletter och effekter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägga till etiketter

Du kan lägga till etiketter på dina platser för att ge extra sammanhang. Du kan till exempel lägga till etiketter för platsnamn och försäljning.

Om du vill lägga till etiketter till dina data drar du en dimension eller ett mätvärde från rutan Data till Etikett på kortet Markeringar.

En etikett visas mitt i platsen (om polygon) eller vid sidan av platsen (om datapunkt).

Du kan lägga till flera etiketter.

Justera storleken på dina datapunkter

Du kan justera storleken på dina datapunkter för att jämföra och kontrastera dem, eller göra mindre datapunkter lättare att se.

Så här justerar du storleken på dina datapunkter enhetligt:

 • Klicka på Storlek på kortet Markeringar och justera reglaget åt vänster eller höger.

Så här justerar du storleken på dina datapunkter kvantitativt:

 • Från Mätvärden drar du ett fält till Storlek på kortet Markeringar.

 

Skapa anpassade verktygstips

Du kan skapa anpassade verktygstips för att visa mer information om dina platser när din målgrupp hovrar över eller klickar på dem. Du kan ange din egen information som ska visas för alla markeringar, eller lägga till ett fält som uppdateras med information som är specifik för varje markering.

Så här lägger du till ett fält i ett verktygstips:

 • Dra fältet från rutan Data till Verktygstips på kortet Markeringar.

Redigera ett verktygstips:

 1. Klicka på Verktygstips på kortet Markeringar.

 2. I dialogrutan Redigera verktygstips formaterar du verktygstipset som du vill att det ska se ut.

Mer information om hur du anpassar verktygstips finns i Formatera verktygstips(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Lägga till verktygstips till markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även:

Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välja bakgrundskartor(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!