Skapa Tableau-kartor från filer från spatialfiler

I Tableau Desktop kan du ansluta till följande filtyper för rumsliga data: shapefilsdata, MapInfo-tabeller, KML-filer (Keyhole Markup Language), GeoJSON-filer, TopoJSON-filer och geodatabaser i Esri-filformat. Sedan kan du skapa punkt-, linje- eller polygonkartor med hjälp av data i dessa filer.

Med en Creator-licens i Tableau Cloud eller Tableau Server kan du ladda upp spatialfilsformat som endast kräver en fil (KML, GeoJSON, TopoJSON, Esri-shapefilsdata paketerade i en .zip-fil och geodatabaser i Esri-filformat med tillägget .gdb.zip) på fliken Filer när du skapar en ny arbetsbok och ansluter till data.

Obs! I nuvarande versioner av Tableau kan du bara ansluta till data med punktgeometri, linjär geometri eller polygoner. Det går inte att ansluta till blandade geometrityper.

Här hittar du filer med rumsliga data

Om du inte redan har filer med rumsliga data kan du enkelt få tag på dem via många öppna dataportaler. Ofta kan du hitta den här typen av filer på webbplatsen för din stad eller för en viss organisation.

Här är några exempel:

Ansluta till spatialfiler

 1. I Tableau Desktop: Klicka på ikonen Ny datakälla och välj Spatialfil.
  I Tableau Cloud eller Tableau Server (Creator-roll): Välj Skapa > Arbetsbok. Välj fliken Filer.
 2. Gå till mappen som innehåller rumsliga data, välj den fil som du vill ansluta till och klicka sedan på Öppna.

Obs! För att ansluta till spatialfiler måste samtliga av följande filer finnas i samma katalog:

 • För Esri-shapefilsdata: Mappen måste innehålla .shp,- .shx-, .dbf- och .prj-filer samt .zip-filer. När du ansluter till Esri-shapefilsdata i Tableau Cloud eller Tableau Server måste filen paketeras i en .zip-fil.

  För geodatabaser i Esri-filformat: Mappen måste innehålla geodatabasens .gdb-fil eller .zip-filen med geodatabasens .gdb-fil. När du ansluter till Esri-shapefilsdata i Tableau Cloud eller Tableau Server måste geodatabasen i Esri-filformat paketeras med tillägget .gdb.zip.

 • För MapInfo-tabeller (endast Tableau Desktop): Mappen måste innehålla .TAB-, .DAT-, .MAP- och .ID- eller .MID- och .MIF-filer.

 • För KML-filer: Mappen måste innehålla .kml-filen. (Inga andra filer krävs.)

 • För GeoJSON-filer: Mappen måste innehålla .geojson-filen. (Inga andra filer krävs.)

 • För TopoJSON-filer: Mappen måste innehålla .json- eller .topojson-filen. (Inga andra filer krävs.)

Så här tolkas rumsliga data i Tableau

När du ansluter till rumsliga data läser Tableau referensinformationen om rumsliga data för datauppsättningen och omvandlar data till latitud- och longitudkoordinater. Alla data, oavsett vilket referenssystem för rumsliga data som används, omvandlas till WGS84 (EPSG:4326).

Obs! Om diakritiska tecken (accenter) inte återges som de ska kontrollerar du att filen är UTF-8-kodad.

Fältet Geometri

När du ansluter till rumsliga data skapas fältet Geometri för punktgeometri och polygoner. Du använder fältet Geometri för att skapa en karta med rumsliga data.

Värdena i det här fältet visar de geometriska primitiverna, t.ex. Point för punktgeometri, LineString eller MultilineString för linjär geometri, och Polygon eller MultiPolygon för polygoner. Men detta är bara ett alias för underliggande rumsliga data.

Mer information om hur du skapar en karta med fältet Geometri finns i avsnittet Skapa en kartvy från rumsliga data.

Koppla rumsliga data

Ibland innehåller rumsliga data bara geometrisk information, men inga demografiska data eller annan information. I dessa fall kan du koppla en datakälla med rumsliga data till en annan typ av datakälla, eller till och med till en annan fil med rumsliga data som innehåller de ytterligare data som du behöver för din analys, förutsatt att filerna har en gemensam kolumn (eller ett gemensamt fält).

Du kan till exempel koppla en KML-fil som innehåller anpassade geografiska data för skoldistrikt i Oregon, USA, till ett Excel-kalkylblad som innehåller demografisk information om samma distrikt.

Mer information om hur du kan koppla rumsliga data finns i Koppla spatialfiler i Tableau.

Skapa en kartvy från rumsliga data

 1. Öppna ett nytt arbetsblad.

 2. Dubbelklicka på fältet Geometri under Mätvärden i rutan Data.

 3. Fältet Geometri läggs till i Detalj på kortet Markeringar och fälten Latitud (genererat) och Longitud (genererat) läggs till på hyllorna Kolumner och Rader. En kartvy skapas.

Filtrera geometri för bättre visningsprestanda

När du arbetar med stora datauppsättningar med rumsliga data kan återgivningen av vyn ta lång tid. I så fall kan du filtrera mängden geometridata som läggs till i vyn genom att använda en annan dimension i datakällan. Mer information om hur du filtrerar data finns i Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Till exempel har vyn i bilden nedan filtrerats ner till en mindre deluppsättning polygoner med hjälp av en dimension (Family Nam) (Släktnamn). Datakällan, från IUCN:s lista över utrotningshotade arter(Länken öppnas i ett nytt fönster), innehåller data om utrotningshotade däggdjur runtom i världen. Dimensionen Family Nam (Släktnamn) innehåller därför en lista med namnen på däggdjur. Den här vyn har kortats ner till ett släktnamn: rhinoceros. Polygoner för endast noshörningar visas i vyn.

geometri-fält

Utan filtret visas polygonerna för alla däggdjur i datakällan i hela världen och det tar därför lång tid innan vyn visas varje gång du utför en åtgärd, t.ex. för att välja en markering i vyn.

Lägga till detaljnivåer i vyn

Fältet Geometri är ett mätvärde och aggregeras som standard till en enda markering med COLLECT-aggregeringen när det läggs till i vyn. Alla polygoner eller markeringar finns i vyn, men de fungerar som en enda markering. Därför måste du

 • lägga till fler detaljnivåer i vyn för att dela upp den i separata markeringar (baserat på den detaljnivå du anger)

  eller

 • ta bort dataaggregeringen helt och hållet så att varje markering (polygon eller datapunkt) är åtskild från de andra.

Så här lägger du till fler detaljnivåer i vyn:

 • Gå till Dimensioner och dra ett eller flera fält till Detalj på kortet Markeringar.

Så här tar du bort dataaggregeringen:

 • Klicka på Analys och avmarkera Aggregera mätvärden.

Anpassa utseendet på geometriska former

Du kan anpassa utseendet på punkter, polygoner och linjer genom att lägga till färg, dölja linjer i polygoner, ange vilka polygoner eller datapunkter som ska visas överst och ändra storlek på datapunkterna.

Lägga till färg

Om du vill tillämpa färg på datapunkter eller polygoner drar du en dimension eller ett mätvärde till Färg på kortet Markeringar.

Som du ser i bilden ovan placeras till exempel dimensionen (Presence) (Förekomst) på Color (Färg) för att representera förekomsten av ett djur i en viss region.

Dölja polygonlinjer

Polygonlinjer visas som standard när du skapar en polygonkarta från rumsliga data. Om du föredrar en renare vy kan du ta bort dem.

Titta till exempel på följande bilder. Polygonlinjer visas i den första bilden. Inga polygonlinjer visas i den andra bilden.

Polygonlinjer visas som standard.

Polygonlinjerna har tagits bort.

Så här döljer du polygonlinjer:

 1. Klicka på Färg på kortet Markeringar.

 2. Välj listrutan Kantlinje under Effekter och klicka på Ingen.

  dölj-linjer

Ange vilka polygoner eller datapunkter som ska visas överst

Polygoner eller datapunkter kan överlappa eller täcka varandra. Du kan ange vilka polygoner eller datapunkter som ska visas överst om det finns en färg- eller storleksförklaring i vyn.

Observera till exempel i bilden nedan att det finns en mindre polygon som är dold bakom den större blågröna polygonen i södra Afrika.

Du kan ändra ordning på objekten i förklaringen för att ange vilka datapunkter eller polygoner som ska visas överst. Du väljer bara det objekt i förklaringen som ska vara överst och drar det till början av listan.

överst-demo

Ändra storleken på datapunkter

Om du använder punktgeometri kan du justera storleken på punkterna i kartvyn. Det kan vara bra om du vill visa datapunkterna i förhållande till kvantitativa värden, t.ex. baserat på genomsnittlig försäljning eller vinst.

Så här ändrar du storleken på datapunkterna:

 1. Dra ett mätvärde från rutan Data till Storlek på kortet Markeringar.

 2. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Cirkel.

 3. Valfritt: Lägg till fler datapunkter i vyn genom att dra en eller flera dimensioner från rutan Data till Detalj på kortet Markeringar.

  Obs! Detaljnivån avgör huruvida datapunkternas storlek ändras eller inte. Lägg till detaljnivåer (fler datapunkter) genom att lägga till fler dimensioner till Detalj på kortet Markeringar så att du inte får en enda stor datapunkt.

överst-demo

Mer information om hur du lägger till detaljnivåer i vyn finns i avsnittet Lägga till detaljnivåer i vyn.

Skapa en karta med dubbla axlar från rumsliga data

Om du kopplar en fil med rumsliga data till en annan fil med rumsliga data, eller till en annan typ av fil, kan du skapa en karta med dubbla axlar med hjälp av geografiska data i de filerna. Genom att göra det kan du skapa mer än ett lager med data i en karta.

Till exempel skapades vyn med kartan med dubbla axlar nedan från två filer med rumsliga data. Den innehåller två kartor: en karta visar stadsdelarna i New York City som polygoner, och den andra visar datapunkter för tunnelbanestationer runtom i staden. Data om tunnelbanestationerna ligger i ett lager över polygonerna som representerar stadsdelarna.

 1. Öppna ett nytt arbetsblad i Tableau Desktop.

 2. Anslut till datakällorna.

 3. Skapa vyn för den första kartan.

  Information om hur du skapar en kartvy från filer med rumsliga data finns i Skapa en kartvy från rumsliga data.

 4. Gå till hyllan Kolumner, Ctrl-dra (kommando-dra på Mac) fältet Longitud för att kopiera det och placera det till höger om det första fältet för longitud.

  Viktigt: I det här exemplet används fälten Latitud (genererat) och Longitud (genererat) som skapas av Tableau när du ansluter till rumsliga data. Om datakällan redan innehåller fält för latitud och longitud kan du använda dem i stället för fälten som genereras av Tableau, eller i kombination med fälten som genereras av Tableau. Mer information finns i Skapa kartor med dubbla axlar (i lager) i Tableau.

  Nu har du två identiska kartvyer. Det finns nu tre flikar på kortet Markeringar, en för varje kartvy och en för båda vyerna (alla). Du kan använda dessa för att styra de visuella elementen i kartvyerna. Den övre fliken Longitud motsvarar kartan till vänster i vyn, och den nedre fliken Longitud motsvarar kartan till höger i vyn.

 5. Klicka på någon av flikarna för longitud på kortet Markeringar och ta bort alla fält på fliken.

  Nu är en av kartvyerna tom.

 6. Skapa den andra kartvyn genom att dra relevanta fält från rutan Data till den tomma fliken för longitud på kortet Markeringar.

 7. När de två kartvyerna är färdiga går du till hyllan Kolumner, högerklickar på fältet Longitud till höger och väljer Dubbel axel.

  Nu läggs dina kartdata till som ett lager i en kartvy.

  Om du vill ändra vilka data som visas överst går du till hyllan Kolumner, drar fältet Longitud till höger och placerar det framför fältet Longitud till vänster.

Se även

Spatialfil(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Arbeta enkelt med geospatiala analyser i Tableau 10.2(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) (blogginlägg om Tableau)

Koppla spatialfiler i Tableau

Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Skapa kartor med dubbla axlar (i lager) i Tableau

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!