Skapa kartor som visar kvantitativa värden i Tableau

Du kan skapa kartor i Tableau Desktop som visar kvantitativa värden. Dessa typer av kartor kallas proportionella symbolkartor.

Proportionella symbolkartor är bra för att visa kvantitativa värden för enskilda platser. De kan visa ett eller två kvantitativa värden per plats (ett värde kodat med storlek samt, vid behov, ett annat kodat med färg). Till exempel kan du märka ut jordbävningar som registrerats globalt mellan 1981 och 2014, samt storleksanpassa dem efter storlek. Du kan också färglägga datapunkterna efter storlek för ytterligare visuell detaljrikedom.

Detta ämne illustrerar hur man skapar en proportionell symbolkarta med hjälp av ett exempel. Följ exemplet för att lära dig hur du ställer in datakällan och skapar vyn för en proportionell symbolkarta.

Din datakälla

För att skapa en proportionell symbolkarta bör datakällan innehålla följande typer av information:

 • Kvantitativa värden
 • Latitud- och längdkoordinater eller platsnamn (om de känns igen av Tableau)

Vi rekommenderar också att dina data innehåller en stor variation av värden, annars kommer dina symboler att visas i ungefär samma storlek i vyn.

Följande tabell är en bit av datakällan för jordbävningen, som ingår i Exempelarbetsboken Skapa proportionella symbolkartor i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau Public. Den innehåller kolumner för jordbävningars magnitud och magnitud till styrkan tio, samt kolumner för latitud och longitud. Den innehåller också en kolumn för datum och jordbävnings-ID för ökad tydlighet och organisation.

Datum och tid för jordbävningIDMagnitudMagnitud^10LatitudLongitud
1/1/73centennial197301011142356,0000017 488 747,04-35,570-15,427
1/2/73pde19730102005320300_665,5000025 329 516,21-9,854117,427
1/3/73pde19730103022942800_334,800006 492 506,211,548126,305
1/4/73pde19730104003142000_334,500003 405 062,8941,305-29,272
1/5/73pde19730105003948200_364,700005 259 913,220,683-80,018
1/6/73pde19730106061852300_834,900007 979 226,63-22,354-69,310

Grundläggande kartbyggstenar:

Hyllan Kolumner:Longitud (kontinuerligt mätvärde, longitud – geografisk roll tilldelad)
Hyllan Rader:Latitud (kontinuerligt mätvärde, latitud – geografisk roll tilldelad)
Detalj:Ett eller flera dimensionsfält
Storlek:Ett mätvärdesfält (aggregerat)
Markeringstyp:Automatiskt

Skapa kartvyn

För att följa detta exempel, ladda ner Skapa proportionerliga symbolkartor i exempelarbetsboken för Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster) från Tableau Public, och öppna den i Tableau Desktop.

 1. Öppna ett nytt arbetsblad.

 2. I rutan Data dubbelklickar du på Latitud och Longitud.

  Latitud läggs till i radhyllan och longitud läggs till i kolumnhyllan. En kartvy med en datapunkt skapas.

 3. Från rutan Data drar du ID till Detalj på kortet Markeringar. Om en varningsdialogruta visas klickar du på Lägg till alla medlemmar.

  En lägre detaljnivå läggs till vyn.

 4. Från Data-fönstret drar du Magnitud^10 till Storlek på kortet markeringar.

  Observera att fältet Magnitud^10 används för att koda storlek istället för fältet Magnitud. Detta beror på att Magnitud^10 innehåller ett större värdeintervall, så att skillnaderna mellan värdena kan ses visuellt.

  Du har nu en proportionell symbolkarta. De större datapunkterna representerar jordbävningar med större magnitud, och de mindre datapunkterna representerar jordbävningar med mindre magnitud.

  I de flesta fall är detta så långt du behöver gå för att visa kvantitativa värden för enskilda platser. Eftersom det i det här fallet finns så många datapunkter i vyn behövs emellertid fler visuella detaljer för att hjälpa dig att skilja mellan jordbävningens magnitud, samt för att hjälpa dig att upptäcka eventuella trender.

 5. Från rutan Data drar du Magnitud till Färg på kortet Markeringar.

 6. Klicka på Färg > Redigera färger på kortet Markeringar.

 7. Gör följande i dialogrutan Redigera färger:

  • Klicka på listrutemenyn för färg och välj paletten Orange-blå avvikelse i listan.

  • Välj Stegad färg och ange sedan 8.

   Detta skapar åtta färger: fyra nyanser av orange, och fyra nyanser av blått.

  • Välj Omvänd.

   Detta vänder paletten så att orange representerar en högre magnitud än blå.

  • Klicka på Avancerat, välj Centrera och ange sedan 7.

   Detta ändrar färgpaletten och säkerställer att varje jordbävning över magnitud 7,0 kommer att visas orange i färg, och varje jordbävning under magnitud 7,0 kommer att visas blå i färg.

  • Klicka på OK.

 8. Klicka på Färg igen på kortet Markeringar och gör sedan följande:

  • För opacitet, ange 70%.
  • Klicka på listrutemenyn Kant under Effekter och välj en mörkblå kantfärg.

  Kartvyn uppdateras med nya färger. De mörkorange datapunkterna representerar jordbävningar med högre magnitud, medan de mörkblå datapunkterna representerar jordbävningar med lägre magnitud. Markeringarnas opacitet ligger runt 70% så att du kan se var datapunkterna överlappar varandra.

 9. Högerklicka på ID-fältet på kortet Markeringar och välj Sortera.

 10. Gör följande i dialogrutan Sortera:

  • För Sortera efter väljer du Fältoch klickar sedan på listrutemenyn och väljer Magnitud.

  • För Sorteringsordning, välj Fallande.
  • Klicka på OK.

  Detta sorterar datapunkterna i vyn så att de större magnituderna visas överst.

  Din proportionella symbolkarta är nu klar.

Punktplacering och attributets betydelse

Det är viktigt att notera att symboler på en karta ibland kan misstolkas som att de representerar verklig markyta. Om du till exempel har en kartvy som ritar jordkratrar över hela Nordamerika, och som storleksbestämmer varje symbol efter diameter (i kilometer) i nedslagsområdet, kan du komma att få en kartvy som ser ut så här:

I detta särskilda fall kan det vara mycket lätt att tolka storleken på dessa datapunkter som att de representerar kratrarnas faktiska markyta. Din publik kan komma att anta att det mesta av sydvästra Montana, en delstat i USA, förstörts av en krater, vilket inte stämmer. I verkligheten var kratern i Montana helt enkelt en av de större kratrarna i datakällan och har dimensionerats i enlighet med detta.

För att undvika feltolkningar kan det vara bra att inkludera kommentarer eller förklaringar till vad storleken faktiskt representerar. Även om det verkar uppenbart.

Se även:

Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!