Använda Mapbox-kartor

Om du har tillgång till Mapbox-kartor kan du lägga till dem i arbetsböcker eller använda dem för att skapa kartvyer i Tableau Desktop. En lista över tillgängliga landsspecifika data finns i Kartdata som stöds.

När du publicerar en vy som använder Mapbox-kartor i Tableau Server, Tableau Cloud eller Tableau Public kan användarna se dina data och Mapbox-kartan även om de inte har något Mapbox-konto.

Från och med Tableau Desktop 2019.2 är Mapbox-formaten Gator, Utomhus och Satellit tillgängliga som standard i Tableau i rutan Kartlager. Mer information om kartformat och kartlager finns i Anpassa kartans utseende.

Lägga till en Mapbox-karta i en arbetsbok

I Tableau Desktop kan du lägga till en Mapbox-karta i en arbetsbok och använda den som en bakgrundskarta.

När du har lagt till en Mapbox-karta i en arbetsbok sparas kartan med arbetsboken och är tillgänglig för alla som du delar arbetsboken med. Du kan också spara en Mapbox-karta som en Tableau-kartkälla (.tms-fil) som du kan dela med andra så att de snabbt kan ansluta till den och använda den i sina egna arbetsböcker. Mer information finns i Spara en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster). Så här lägger du till en Mapbox-karta:

 1. Välj Karta > Bakgrundskartor > Lägg till Mapbox-karta i Tableau Desktop.

 2. Lägg till följande i dialogrutan Lägg till Mapbox-karta:

  • Stilnamn: Ange ett namn för Mapbox-kartan. Du kan välja vilket namn du vill. Namnet visas på menyn Bakgrundskartor när du har lagt till kartan.

  • URL: Ange en stil-URL för den Mapbox-karta som du vill lägga till.

   Den här URL:en innehåller stil-ID:t för Mapbox-kartan, din åtkomsttoken och ditt användarnamn. Den kan se ut ungefär så här:

   https://api.mapbox.com/styles/v1/<username>/<styleid>?access_token=<access token>

  Mer information om komponenterna ovan finns i avsnitten Åtkomsttoken(Länken öppnas i ett nytt fönster), Kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Stilar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Mapbox-API:t.

 3. När du är klar stänger du dialogrutan Lägg till Mapbox-karta genom att klicka på OK och klickar sedan på Stäng för att gå tillbaka till vyn.

Skapa en kartvy med en Mapbox-karta

Du kan skapa en kartvy med en Mapbox-karta genom att välja Karta > Bakgrundskartor och sedan välja den Mapbox-karta som du vill använda. Sedan skapar du kartvyn. Mer information finns i Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Lägga till eller ta bort kartlager från vyn

När du lägger till en Mapbox Studio-karta i Tableau läggs även kartans alla lager till. Lagergrupper och enskilda lager i Mapbox Studio visas som separata lager i rutan Kartlager i Tableau, med lagerkonfigurationen som definierats i Mapbox Studio.

Om en lagergrupp i Mapbox Studio innehåller underlager som har inaktiverats, så inaktiveras samma underlager när kartan läggs till i Tableau och lagergruppen visas som ett enda lager i rutan Kartlager. Om lagergruppen inaktiveras i Tableau och sedan aktiveras, så aktiveras alla underlager i lagergruppen.

Kartlager är inte samma sak som datalager i Tableau. I Tableau är datalager fördefinierade sektioner med demografisk information på olika nivåer, t.ex. på läns- och kommunnivå. Datalager och Mapbox är oberoende av varandra i Tableau. Mer information om hur datalager fungerar finns i Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! När du lägger till en anpassad karta från Mapbox Studio importeras data för alla lager i Tableau, även om lager är inaktiverade. Kartans prestanda kan påverkas om den innehåller många lager och underlager. Du kan förbättra prestandan genom att lägga till eller ta bort lager och underlager i Mapbox Studio innan du lägger till kartan i Tableau.

Se även:

Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Spara en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Importera en kartkälla(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Välja bakgrundskartor

Anpassa kartans utseende(Länken öppnas i ett nytt fönster)

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!