Skapa en grundläggande vy för att utforska dina data

Det här ämnet använder datakällan Urval - Superstore för att gå igenom hur du skapar grundläggande vyer och utforskar dina data. Den visar hur din datavy i Tableau utvecklas genom utforskningsprocessen.

Om du använder Tableau Cloud och Tableau Server för att utforska data och redigera vyer kan du läsa mer i Använda Tableau på webben.

Ansluta till dina data

Det första steget är att ansluta till de data du vill utforska. Det här exemplet visar hur du ansluter till Urval - Superstore-data i Tableau Desktop.

 1. Öppna Tableau. Klicka på Microsoft Excel under Anslut på startsidan. I dialogrutan Öppna navigerar du till Excel-filen Sample - Superstore på datorn. Gå till /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language]. Välj Urval - Superstore och klicka på Öppna.

 2. När du har anslutit till önskade Excel-data visar sidan Datakälla bladen eller tabellerna i dina data. Dra tabellen ”Ordrar” till arbetsytan för att börja utforska dessa data.

  Beroende på hur dina data är strukturerade kan du behöva göra mer dataförberedelse och integration innan du börjar utforska dem i Tableau. Mer information om hur du ansluter till dina data finns i Ansluta till och förbereda data och Tips på hur du kan arbeta med dina data.

 3. Klicka på bladfliken för att gå till det nya arbetsbladet och påbörja din analys.

Om rutan Data

I arbetsbladet visas kolumnerna från datakällan som fält till vänster i rutan Data. Rutan Data innehåller en mängd olika fält som är ordnade efter tabell. För varje tabell eller mapp i en datakälla visas dimensionsfält ovanför den grå linjen och mätvärdesfält visas under den grå linjen. Dimensionsfält innehåller vanligtvis kategoriska data som produkttyper och datum medan mätvärdesfält innehåller numeriska data som försäljning och vinst. Ibland innehåller en tabell eller mapp bara dimensioner eller bara mätvärden till en början. Du hittar mer information i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt.

Mer information om hur man hittar fält i rutan Data finns i Hitta fält. Mer information om delar av arbetsytan finns i Tableau-arbetsytan.

Om du har mer än en datakälla i en arbetsbok klickar du på namnet på datakällsanslutningen i rutan Data för att använda den. Mer information finns i Navigera datakällor i rutan Data.

Information om hur du kan anpassa fälten i rutan Data finns i Ordna och anpassa fält i rutan Data, Redigera standardinställningarna för fält och Arbeta med datafält i rutan Data.

Om du har relaterade dimensionsfält kanske du vill gruppera dem i en mapp eller som en hierarki. I den här datakällan grupperas till exempel Land, Län, Stad och Postnummer i en hierarki med namnet Plats. Du kan gå nedåt i en hierarki genom att klicka på symbolen + i ett fält eller gå uppåt igen genom att klicka på symbolen - i ett fält.

Bygga vyn

En vy är en visualisering eller viz som du skapar i Tableau. En visualisering kan vara ett diagram, en graf, en karta eller till och med en texttabell.

Innan du börjar bygga en vy bör du fundera över frågan eller frågorna du hoppas kunna besvara med data. Alla vyer som du bygger i Tableau bör börja med en fråga. Vad vill du veta?

Varje gång du drar ett fält till vyn eller till en hylla ställer du en fråga om data. Frågan varierar beroende på vilket fält du väljer, var du placerar det och i vilken ordning du lägger till det i vyn.

För varje fråga du ställer ändras vyn så att den representerar svaret visuellt med markeringar som utgörs av former, text, hierarkier, tabellstrukturer, axlar och färg.

Olika sätt att börja skapa en vy

När du skapar en vy lägger du till fält från rutan Data. Du kan göra detta på olika sätt.

Till exempel:

 • Dra fält från rutan Data och släpp dem på korten och hyllorna som ingår i alla Tableau-arbetsblad.

 • Dubbelklicka på ett eller flera fält i rutan Data.

 • Välj ett eller flera fält i rutan Data och välj sedan en diagramtyp i Visa mig, som identifierar de diagramtyper som lämpar sig för de valda fälten. Du hittar mer information i Använd Visa mig för att starta en vy.

 • Om du vill börja skapa en tabellvy släpper du ett fält på rutnätet Släpp fältet här.

  Mer information om att bygga visualiseringar med fält finns i Börja bygga en visualisering genom att dra fält till vyn.

  Efterhand som du utforskar data i Tableau kommer du att upptäcka att det finns många sätt att bygga vyer. Tableau är extremt flexibelt och dessutom mycket förlåtande. När du skapar en vy och märker att du inte får svar på din fråga, så kan du alltid ångra dig och återgå till en tidigare punkt.

  • Om du vill ångra eller göra om något kan du klicka på Ångra eller Gör om i verktygsfältet.

  Du kan ångra dig hela vägen tillbaka till förra gången du öppnade arbetsboken. Du kan ångra och göra om hur många gånger som helst.

Bygga en vy från grunden

De här stegen visar hur du bygger en grundläggande vy som visar vinst år för år.

 1. Från området Dimensioner i rutan Data drar du fältet Orderdatum till hyllan Kolumner. Du kan behöva expandera orderhierarkin för att se orderdatum.

  När du drar ett fält över en hylla indikerar ett plustecken att hyllan kan acceptera fältet.

  Den resulterande tabellen har fyra kolumner och en rad. Varje kolumnrubrik representerar en medlem i fältet Orderdatum (standarddatumnivån är ÅR). Varje cell innehåller en ”Abc”-etikett som anger att den nuvarande markeringstypen för den här vyn är text.

  Observera att fältet är blått, vilket betyder att det är diskret. Du hittar mer information i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt.

  Standarddatumnivån bestäms av den högsta nivån som innehåller mer än ett distinkt värde (till exempel flera år och flera månader). Det innebär att om [Orderdatum] endast innehåller data för ett år men har flera månader skulle standardnivån vara månad. Du kan ändra datumnivån med hjälp av fältmenyn.

  Om du undrar varför det finns två uppsättningar av datumnivåer (från år till dag) är det för att den första uppsättningen av alternativ använder datumdelar och den andra uppsättningen av alternativ använder datumvärden. Mer information finns i Ändra datumnivåer.

  Tips: Om du vill dölja rubriken på bladet väljer du listrutemenyn till höger om rubriken (blad 1) och väljer Dölj rubrik.

 2. Från rutan Data drar du fältet Vinst till hyllan Rader.

  Fältet Vinst är grönt på hyllan Rader, vilket betyder att det är kontinuerligt. Dessutom ändras fältnamnet till SUM(vinst). Det beror på att mätvärden automatiskt aggregeras när du lägger till dem i vyn och standardaggregeringen för det här mätvärdet är SUM (summa). Mer information om vad som händer när du lägger till ett mätvärde i en vy – och varför – finns i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt.

  Tableau omvandlar tabellen till ett linjediagram och skapar en vertikal axel (längs vänster sida) för mätvärdet.

  Ett linjediagram är ett bra sätt att jämföra data över tid och identifiera trender effektivt.

  Det här linjediagrammet visar vinst över tid. Varje punkt längs linjen visar summan av vinsten för motsvarande år.

  Nästa steg är att gå lite djupare in i tidsdimensionen.

  Gå djupare in i data

  Det här steget visar hur du kan ändra vyn för att visa kvartal utöver år. När du går nedåt i hierarkin ändras vyn till en kapslad tabell.

  Du kan visa [Orderdatum] efter kvartal med någon av följande metoder:

  • Klicka på plusknappen till vänster om fältet YEAR(orderdatum) på Kolumner.

  • Dra fältet Orderdatum (igen) från rutan Data och släpp det på hyllan Kolumner till höger om YEAR(orderdatum).

  Den nya dimensionen delar in vyn i separata rutor för varje år. Varje ruta har i sin tur kolumner för kvartal. Den här vyn kallas en kapslad tabell eftersom den visar flera rubriker med kvartal kapslade inom år. Ordet rubriker kanske är lite missvisande i det här exemplet, eftersom årsrubrikerna visas längst upp i diagrammet, medan kvartalsrubrikerna visas längst ner.

  Öka detaljnivån med små multiplar

  Det här steget visar hur du kan ändra den kapslade tabellvyn för att lägga till kundsegment. Det skapar vad som kallas en vy med små multiplar.

  Dra dimensionen Segment från rutan Data och släpp den sedan precis till vänster om SUM(vinst) på Rader.

  Fältet läggs till på hyllan Rader och radrubriker skapas. Varje rubrik representerar en medlem i fältet Segment.

  Du kan uppnå samma sak genom att släppa Segment precis till vänster om vinstaxeln i vyn (visas i bilden nedan). Tableau stöder ofta flera sätt att lägga till fält i vyn.

  Obs! Det går inte att placera en dimension till höger om ett mätvärde på hyllan Rader eller Kolumner i Tableau, eftersom den visuella strukturen inte skulle vara meningsfull i vyn.

  Den nya dimensionen delar in vyn i 12 rutor, en för varje kombination av år och segment. Den här vyn är ett mer komplext exempel på en kapslad tabell. Varje vy som innehåller den här typen av rutnät av enskilda diagram kallas en vy med små multiplar.

  Detta kan vara rätt detaljnivå för vyn. Ett annat alternativ här kan vara att filtrera bort en del av informationen för att förenkla vyn.

  Filtrera vyn för att fokusera din utforskning

  Det här avsnittet visar hur du kan fokusera din utforskning genom att bara visa en delmängd av data, till exempel genom att ändra vyn för att endast visa data för ordrar under 2018 och 2019.

  1. Dra mätvärdet Orderdatum från rutan Data och släpp det på hyllan Filter.

  2. I dialogrutan Filtrera fält väljer du den datumnivå som du vill filtrera på – År. Klicka sedan på Nästa.

  3. Ta bort två år i nästa ruta som du inte vill inkludera i vyn.

  4. Klicka på OK när du är klar.

  Vyn uppdateras till att endast visa datarader där Orderdatum är 2018 eller 2019. Tableau kan nu tilldela mer utrymme till de data som intresserar dig.

  Därefter ökar du detaljnivån i datautforskningen genom att dra ett fält till egenskapen Färg på kortet Markeringar.

  Använda kortet Markeringar för att lägga till djup i din analys

  Det här steget visar hur du kan ändra vyn för att färga markeringarna baserat på region.

  1. Dra dimensionen Region från rutan Data och släpp den på Färg.

   Genom att placera en dimension på Färg separeras markeringarna efter medlemmarna i dimensionen och en unik färg tilldelas varje medlem. Färgförklaringen visar varje medlemsnamn och tillhörande färg.

   Varje ruta har nu fyra linjer, en för varje region. Visualiseringen visar nu vinstdata som sammanfattar detaljnivån för regionen.

   Den här vyn visar nu vinst för varje kundsegment och region för 2018 och 2019.

   Mer information om kortet Markeringar och detaljnivå finns i +Referens för hyllor och kort, Markeringar och Så här påverkar dimensioner detaljnivån i vyn. Du kan också titta på Understanding the grain in your data(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) från Tableau Tim.

Fler resurser

Information om relaterade ämnen och webbplatser finns även här:

Titta på en video: På Tableau Tims webbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster) och YouTube-kanal(Länken öppnas i ett nytt fönster) kan du ta del av diskussioner och demonstrationer av många Tableau-koncept och produktfunktioner.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!