Navigera datakällor i rutan Data

Överst på rutan Data listas alla datakällor i en given arbetsbok. Klicka på den datakälla du vill använda för att välja den. Rutan Data uppdateras och visar motsvarande fält i den datakällan.

Obs! Bilderna i det här avsnittet har inte uppdaterats. Så de återspeglar inte det senaste användargränssnittet. Dimensioner och Mätvärden visas inte längre som etiketter för rutan Data.

Mer information om hur man hittar fält i rutan Data finns i Hitta fält.

Du kan ändra storlek på datakällans listområde i rutan Data för att spara plats. När du ändrar storlek till en begränsad lodrät höjd så kan du bläddra ned till en datakälla.

Varje datakälla har en ikon som indikerar dess typ. Ikonen kan till exempel indikera om datakällan är relationell, kub (multidimensionell) eller ett extrakt. Tableau har endast stöd för kubdatakällor i Windows.

Du kan högerklicka (Ctrl-klicka på Mac) på datakällan för att komma åt kommandona i Data-menyn. Du kan till exempel högerklicka (Ctrl-klicka på Mac) på en datakälla och byta namn på, exportera eller stänga den.

Information om hur du kan anpassa och arbeta med fälten i rutan Data finns i Ordna och anpassa fält i rutan Data, Redigera standardinställningarna för fält och Arbeta med datafält i rutan Data.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!