Redigera standardinställningarna för fält

När du drar fält till hyllor representeras data som markeringar i vyn. Fälten och deras markeringar visas initialt baserat på standardinställningarna. Du kan klicka på listrutepilen i ett fält för att kontrollera dessa standardinställningar.

Menyn Standardegenskaper visas standardinställningar för aggregering, kommentarer, nummerformat, färg, form och totalsummor (baserat på typen av fält).

Ange standardaggregering för ett mätvärde

Du kan ange en standardaggregering för alla mätvärden. Standardaggregeringen används automatiskt när mätvärdet först summeras i vyn.

  1. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på valfritt mätvärde i rutan Data och välj Standardegenskaper > Aggregering.
  2. Väljer en aggregering i listan över aggregeringar.

    Oavsett om du anger aggregeringen för ett fält på en hylla eller standardaggregeringen i rutan Data, kan du välja mellan flera olika aggregeringar. Se Dataaggregering i Tableau för att läsa mer om varje typ av aggregering.

Lägg till standardkommentarer för specifika fält

Fält kan ha kommentarer som beskriver dem. Kommentarerna visas i ett verktygstips i rutan Data och i dialogrutan Beräknade fält. Fältkommentarer är ett bra sätt att erbjuda mer sammanhang gällande data i datakällan. Kommentarer är särskilt användbara när du skapar en arbetsbok som andra ska använda.

Lägga till en standardkommentar för ett fält

  1. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på ett fält i rutan Data och välj Standardegenskaper > Kommentar.

  2. Ange en kommentar i dialogrutan som öppnas. Kommentarer har stöd för rika textformat som representeras i verktygstipset.

  3. Klicka på OK när du är klar.

    När du sedan hovrar markören över fältet i rutan Data syns kommentaren.

Ställa in standardformatet för nummer

Du kan ställa in standardnummerformatet för datum- och nummerfält. Som exempel kanske du alltid vill visa försäljningsvärdena som en valuta med amerikanska dollartecken och två decimalplatser. Alternativt kanske du alltid vill visa rabatter i procent.

Du kan ställa in standardformaten genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ett datum- eller nummerfält och antingen välja Datumformat eller Nummerformat på menyn Standardegenskaper. En dialogruta öppnas som låter dig ange ett standardformat.

Ställ in standardfärgen

När du använder en dimension för att färgkoda vyn tilldelas standardfärger till fältets värden. Färgkodningar delas mellan flera arbetsblad som använder samma datakälla. Detta för att hjälpa till att skapa konsekventa visningar av data. Om du definierar den västra regionen som grön blir den till exempel automatiskt grön i alla andra vyer i arbetsboken. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ett fält i rutan Data och välj Standardegenskaper > Färg för att ställa in standardfärgkodningen för fältet.

Se Färgpaletter och effekter för information om färgegenskaper och hur du kan konfigurera och anpassa färger i Tableau.

Ställ in standardformen

När du använder en dimension för formge vyn tilldelas standardformer till fältets värden. Formkodningar delas mellan flera arbetsblad som använder samma datakälla. Detta för att hjälpa till att skapa konsekventa visningar av data. Om du till exempel anger att Möbelprodukter representeras med en fyrkantig markering ändras den automatiskt till en fyrkantig markering i alla andra vyer i arbetsboken.

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ett fält i rutan Data och välj Standardegenskaper > Form för att ställa in standardfärgkodningen för fältet.

Ställ in standardsorteringsordningen för värdena inom ett kategorifält

Du kan ställa in en standardsorteringsordning för värdena inom ett kategorifält. Detta innebär att varje gång du använder fältet i vyn sorteras värdena korrekt. Låt oss till exempel använda ett fält för Beställningsprioritet som innehåller värdena Hög, Medium och Låg. När du placerar dessa i vyn listas de som standard som Hög, Låg eller Medium då de visas i alfabetisk ordning. Du kan ställa in standardsorteringen så att dessa värden alltid listas korrekt.

Högerklicka (kontroll-klicka på en Mac) på en dimension och välj Standardegenskaper > Sortera för att ställa in en standardsortering. Använd sedan dialogrutan för sortering för att ange en sorteringsordning.

Obs! Standardsorteringsordningen kontrollerar även hur fältvärden listas i ett filter i vyn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!