Migrera datakällor, arbetsböcker och Prep-flöden till Tableau Cloud

Du är i Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). I den här guiden beskrivs hur du migrerar Tableau Server-distributioner med färre än 100 användare manuellt till Tableau Cloud.

För många organisationer, som använder sig av en manuell migrering, kan det vara meningsfullt att låta användare (eller en undergrupp av användare) migrera innehåll som de redan använder sig av till den nya Tableau Cloud-platsen. Stegen för innehållsmigrering som beskrivs i det här ämnet kan slutföras av användare (med Creator-roller) inom organisationen.

Innan du börjar

Innan du börjar med innehållsmigrering vill vi uppmärksamma på rekommendationen att göra en fullständig inventering och rensa upp i den befintliga Tableau Server-miljön. Se Ordning och reda: har ni någon nytta av innehållet?

Låt Tableau Server-lamporna vara tända! Under migreringsprocessen ska du se till att allt innehåll och alla affärsprocesser förblir i drift i ditt Tableau Server-system. Ta inte Tableau Server-miljön ur drift förrän du har verifierat och validerat att innehållet och procedurerna har migrerats på rätt sätt till Tableau Cloud.

Steg 1: Skapa projekt för platsen med en policy för minimimal åtkomst

Vi rekommenderar att din nya Tableau Cloud-plats konfigureras med en policy för minimimal åtkomst. Det är viktigt att veta att när en användare har lagts till i Tableau Cloud kan denne börja komma åt innehåll på plattformen.

Innan du börjar rekommenderar vi att du ser över Snabbstart: behörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) för en fortbildningskurs om hur behörigheter interagerar och ärvs i Tableau. Om du redan känner till dessa begrepp i Tableau Server är det bara att börja. Tableau Cloud-behörigheter använder samma logik som Server.

Följ dessa steg för att skapa projekt med en policy för minimimal åtkomst.

 1. Konfigurera mallbehörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) på standardprojektet innan fler projekt skapas

 2. Ta bort behörigheter för Alla användargrupper. Att ta bort Alla användare garanterar att projekt konfigureras med uttryckliga behörigheter för användare som verkligen behöver komma åt innehållet.

 3. Skapa grupper(Länken öppnas i ett nytt fönster). Grupper förenklar behörighetshanteringen när organisationen och/eller innehåll skalar.

Se Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer allmän vägledning om projekttillstånd.

Steg 2: Lägg till användare i Creator-roller

När policy för minimimal åtkomst har konfigurerats är det dags att lägga till användare som ska migrera innehåll. Om du inte låter användare migrera innehåll kan du lägga till dem senare i processen. Se Konfigurera behörighet och innehållsåtkomst för migrerade användare

Följ dessa riktlinjer för att lägga till användarna som Creators:

steg 3: Migrera publicerade datakällor

Om flera arbetsböcker använder en enda publicerad datakälla behöver du endast migrera den publicerade datakällan en gång.

 1. Logga in på Tableau Server-miljön i Tableau Desktop. Navigera sedan till de arbetsböcker som ska migreras och klicka på Ladda ner.

 2. Välj datakällan, i menyn Data i Tableau Desktop och sedan Skapa lokal kopia. Spara sedan den lokala kopian av datakällan.

 3. Öppna ett blad och välj Data > Ersätt datakälla. Ange följande alternativ:

  • Nuvarande: Den nuvarande lokala kopian: den lokala kopian som sparades
  • Öppna rutan Data och högerklicka på den ursprungliga publicerade datakällan och sedan på Stäng.
 4. Välj Server och klicka sedan på Logga ut.

 5. Välj datakällan i menyn Data och sedan Publicera till Server.

 6. I Tableau Desktop ska du logga in på Tableau Cloud och sedan publicera datakällan.

 7. Efter behov kan du schemalägga en uppdatering av den datakällan i Tableau Cloud. Se Återskapa uppdateringsscheman för Tableau Cloud för mer information.

Utför följande två steg för att även publicera arbetsboken, om den nyligen publicerade datakällan är den enda datakällan i arbetsboken. Gå till nästa steg om arbetsboken har flera publicerade datakällor.

 1. När datakällan publiceras ska du verifiera att alternativet Uppdatera arbetsbok för att använda den publicerade datakällan är markerat.
 2. Välj Server > Publicera arbetsbok för att publicera arbetsboken till Tableau Cloud.

Steg 4: Migrera arbetsböcker med flera publicerade datakällor

Upprepa följande process för alla publicerade datakällor som ska migreras till Tableau Cloud.

 1. Logga in på Tableau Server-miljön i Tableau Desktop. Navigera sedan till den publicerade datakällan som ska migreras och klicka på Ladda ner.

 2. Filen öppnas i Tableau Desktop. Välj datakällan, i menyn Data i Tableau Desktop och sedan Skapa lokal kopia. Spara sedan den lokala kopian av datakällan.

 3. Öppna rutan Data och högerklicka på den ursprungliga publicerade datakällan och sedan på Stäng.

 4. Upprepa steg 2–3 för alla publicerade datakällor i arbetsboken.

 5. Välj Server och klicka sedan på Logga ut.

 6. Öppna ett blad och välj Data > Ersätt datakälla. Ange följande alternativ:

  • Nuvarande: Den nuvarande lokala kopian
  • Ersättning: Den lokala kopian som sparades
 7. Ersätt alla publicerade datakällor och välj Välj > Publicera arbetsbok för att publicera arbetsboken till Tableau Cloud.

Om arbetsboken även har en inbäddad datakälla som kräver Tableau Bridge måste dessa datakällor publiceras separat under migreringen. Se Publicera en datakälla(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 5: Migrera arbetsböcker med inbäddade datakällor

 1. Logga in på Tableau Server-miljön i Tableau Desktop. Navigera sedan till de arbetsböcker som ska migreras och klicka på Ladda ner.

 2. Välj Server och klicka sedan på Logga ut.

 3. Välj Server och klicka sedan på Logga in för att logga in på Tableau Cloud.

 4. Om den inbäddade datakällan kräver Tableau Bridge för automatisk uppdatering och är fildata (som .cvs och .xlsx), ska du följa instruktionerna under Publicera lokala data (endast Tableau Cloud)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 5. Om datakällan inte kräver Tableau Bridge eller inte är fildata, väljer du Server > Publicera arbetsbok.

Steg 6: Migrera Tableau Prep-flöden

För alla offentligt tillgängliga molndata kan du behöva aktivera Tableau Cloud för att skicka frågor. Mer information om hur du aktiverar anslutningar finns i Auktorisera åtkomst till molndata som har publicerats till Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Upprepa följande procedur för alla Tableau Prep-flöden som ska migreras till Tableau Cloud. Kör den här proceduren på en dator med Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 1. Logga in på Tableau Server-miljön, navigera till det flöde som du vill migrera och klicka på Ladda ner.
 2. Flödet öppnas i Tableau Prep Builder:
  1. Om flödet ansluter till minst en publicerad datakälla uppmanas du automatiskt att logga in på servern. Om du inte uppmanas automatiskt väljer du Server > Logga in på den övre menyn och loggar in på Tableau Server.
  2. Navigera från den övre menyn och välj Server. I Inloggad på server-URL klickar du på Logga ut.
  3. Om flödet ansluter till minst en publicerad datakälla visas följande varning:

  4. Klicka på Logga ut.
 3. Navigera till den övre menyn och välj Server > Logga in > Snabbanslutning till Tableau Cloud för att logga in på Tableau Cloud.
 4. Fortsätt till nästa steg om flödet inte innehåller några publicerade datakällor. Om flödet ansluter till minst en publicerad datakälla
  1. Öppna rutan Anslutningar och anslut till den nya versionen av den publicerade datakällan på Tableau Cloud.
  2. Dra och släpp den nya anslutningen för att ersätta det befintliga inmatningssteget för den aktuella publicerade datakällan i Tableau Server.
  3. Högerklicka på den befintliga anslutningen i anslutningsfältet och ta bort den publicerade datakällan i Tableau Server.
  4. Upprepa stegen för alla andra anslutna publicerade datakällor i flödet.
 5. Om flödet skickas till en publicerad datakälla navigerar du till utdatasteget/utdatastegen och uppdaterar dem så att de hänvisar till den nya publicerade datakällan i Tableau Cloud.
  • Upprepa stegen för alla andra publicerade utdatakällor i flödet.
 6. När alla publicerade datakällor har ersatts väljer du Server > Publicera flöde eller klickar på knappen Publicera i det övre högra hörnet för att publicera flödet till Tableau Cloud.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!