Migrera virtuella anslutningar

Du är i Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). I den här guiden beskrivs hur du migrerar Tableau Server-distributioner med färre än 100 användare manuellt till Tableau Cloud.

Om din organisation förlitar sig på virtuella anslutningar i Tableau Server måste du migrera dem innan du fortsätter. Om du inte har konfigurerat virtuella anslutningar för Tableau Server hoppar du över den här proceduren.

Att migrera virtuella anslutningar från Tableau Server till Tableau Cloud är en manuell process. Du måste återskapa den virtuella anslutningen (eller den publicerade datakällan och virtuella anslutningen) på din Tableau Cloud-plats, ersätta datakällan i varje arbetsbok med den nya virtuella anslutningen och sedan kopiera/klistra in eventuella beräkningsformler från den ursprungliga arbetsbokens datakälla till den uppdaterade.

Steg 1: Återskapa och testa den virtuella anslutningen på Tableau Cloud

Se Skapa en virtuell anslutning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 2: Återskapa publicerade datakällor som skapats med den virtuella anslutningen

Du måste återskapa alla publicerade datakällor som använder de virtuella anslutningarna:

 1. Följ proceduren som anges på Använda en virtuell anslutning(Länken öppnas i ett nytt fönster).
 2. Skapa en publicerad datakälla i Tableau Cloud så att den exakt speglar den ursprungliga Server-datakällan. Följande detaljer måste stämma överens:
 3. Notera om Tableau Bridge krävs för datakällan.

Steg 3: Uppdatera arbetsböcker för att ersätta tidigare datakällor

Genomför följande procedur från Tableau Desktop för varje arbetsbok som du vill migrera till Tableau Cloud:

 1. Logga in på Tableau Server, gå till arbetsboken som du migrerar och ladda sedan ner arbetsboken.

 2. I arbetsboken väljer du Arkiv > Stäng. Stäng inte Tableau Desktop.

 3. Logga ut från Tableau Server: Server > Inloggad på http://exempel > Logga ut. Du får en varning om att logga ut när du är ansluten till Tableau Server. Klicka på OK.

 4. Logga in på Tableau Cloud: Server > Logga in > Tableau Cloud.

 5. Från startskärmen väljer du arbetsboksfilen för att öppna den igen.

  Du får två felmeddelanden som säger att Det gick inte att slutföra åtgärden. Stäng felmeddelandena. När kalkylbladet öppnas visas meddelandet Kalkylblad ej tillgängligt. Redigera inte anslutningen från huvudfönstret.

 6. Om du redan har skapat en ny publicerad datakälla hoppar du till steg 8. Annars uppdaterar du datakällan genom att gå till Data > Ny datakälla.

  • Gå till den nya virtuella anslutningen som du skapade för den här arbetsboken och klicka sedan Anslut.
  • Öppna den ursprungliga Tableau Server-arbetsboken och kopiera formlerna. Klistra in formlerna i den uppdaterade Cloud-arbetsboken.
 7. Skapa en ny datakälla som exakt matchar den tidigare datakällan. Fältnamn måste matcha varandra exakt.

 8. Ersätt datakälla: Högerklicka på datakällan som du just skapade på fliken Data och klicka sedan Ersätt datakälla. I Ersätt datakälla anger du rätt källa under Ersättning och klickar sedan på OK.

 9. Högerklicka på den gamla datakällan och välj Stäng.

 10. Publicera datakällorna:
  • Separat till Tableau Cloud, välj Publicera > Datakälla > Datakällans namn.
  • Inbäddad i arbetsboken, välj Publicera > Arbetsbok.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!