Skapa och konfigurera en Tableau Cloud-plats

Du är i Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). I den här guiden beskrivs hur du migrerar Tableau Server-distributioner med färre än 100 användare manuellt till Tableau Cloud.

Migreringsprocessen, som beskrivs i den här guiden, börjar med ett samarbete med den kontoansvarige för att föra över dina Tableau-licenser från Server till Cloud. Du är även välkommen att använda en provversion av Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) när som helst för att testa Tableau Cloud innan migreringen.

Steg 1: Arbeta med en Tableau-kontoansvarig för att föra över licensiering

Det första steget i migreringen är att arbeta med kontoansvarige för att för över licensieringen från Server till Cloud. När detta har utförts erbjuds 60 dagars åtkomst till båda produkterna. De flesta kunder med 100 användare eller färre slutför migreringen inom en vecka. Det bör därför finnas gott om tid att använda båda produkterna under migreringen. Arbeta med din kontoansvarige om det krävs mer tid.

Steg 2: Ange en autentiseringsmetod

Den standardiserade autentiseringsmetoden är Användarnamn och Lösenord (TableauID). Flerfaktorsautentisering krävs för TableauID-användare och garanterar säker åtkomst till Tableau Cloud. Vi har även stöd för många branschstandarder med enkel inloggning. Se Autentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information och för att avgöra vilken autentiseringsmetod som kan fungera bäst din organisation.

Steg 3: Bekanta dig med platsen

Gå igenom platsinställningarna(Länken öppnas i ett nytt fönster) och se till att de är konfigurerade för din organisations behov.

Steg 4: Konfigurera dataanslutningar

Metoden som används av Tableau Cloud för att ansluta till data varierar beroende på var data lagras. Varje metod kan kräva olika förberedelser och beskrivs nedan. Kontakta kontoansvarig om du inte är säker på vilket alternativ som är rätt för dig.

Offentligt tillgängliga molndata

Offentligt tillgängliga molndata inkluderar till exempel Google Drive, Dropbox, OneDrive och Snowflake.

Om anslutningen är en databas kan du behöva aktivera Tableau Cloud för att fråga den. Mer information om hur du aktiverar anslutningar finns i Auktorisera åtkomst till molndata som har publicerats till Tableau Cloud.

För platta filer såsom Excel- och .csv-filer rekommenderar vi att du sparar dessa i en molnlagring såsom Google Drive, Dropbox eller OneDrive. Du kan sedan aktivera direktanslutningar till data från Tableau Cloud. Om detta inte är ett alternativ måste Tableau Bridge konfigureras för att upprätthålla anslutningar till platta filer har som sparats lokalt.

Lokala filer eller privata molndata

Lokala filer, privata molndata och lokala data kan till exempel vara SQL Server, Oracle eller lokala Excel-filer.

Om krav finns på privata data måste du installera och konfigurera Tableau Bridge(Länken öppnas i ett nytt fönster). Tableau Bridge erbjuder säker kommunikation mellan Tableau Cloud och data bakom brandväggar. Installera Bridge bakom brandväggen på en separat dator som har tillgång till data. Se Om Bridge-klienten.

Valfritt: För lokala filer (Excel, CSV, etc) kan de sparas på en molnlagring såsom Google Drive, Dropbox, Onebox, istället för att använda Tableau Bridge.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!