Planera migreringen

Du är i Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). I den här guiden beskrivs hur du migrerar Tableau Server-distributioner med färre än 100 användare manuellt till Tableau Cloud.

Det här ämnet vägleder dig genom två viktiga planeringsuppgifter som bör slutföras innan migreringen: dataanslutningsstrategin och upprättande av autentiseringsmekanismen.

Läs mer om Tableau Cloud

Om du är en nybörjare med Tableau Cloud rekommenderar vi att du lär dig mer om plattformen genom att anmäla dig till en självständig kurs(Länken öppnas i ett nytt fönster) online. Dessa kurser kan användas som en introduktion till Tableau Cloud och erbjuder sammanhang när du planerar migreringen.

Om du redan känner till hur man administrera Tableau Server kommer du att känna igen att många av uppgifterna är i stort sett desamma i Tableau Cloud. Flytten till Tableau Cloud innebär dock att uppgifter relaterade till driftsättning och hantering av programvaran hanteras av Tableau som en hanterad tjänst. Låt oss ta hand om uppgraderingarna. Gå till blogginlägget, Should I Move My Analytics to Tableau Cloud?(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information. Tableau Cloud låter dig fokusera mer av energin på att säkerställa smidiga dataanslutningar, utrusta användare med bästa praxis och utveckla en community för analys. Besök sidan Tableau Cloud Site Admin(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information om vad hantering av en Tableau Cloud-plats innebär, samt stora mängder resurser om att komma igång som administratör.

Planera din datastrategi för Tableau Cloud

Tableau Cloud kan ansluta till dussintals olika datakällor men det är viktigt att en dataanslutningsplan utvecklas innan en migrering påbörjas. I det här avsnittet går vi igenom det bästa sättet att göra det och beskriver även de två sätt som Tableau Cloud ansluter till data.

Målet är att garantera att du kan stödja dina nuvarande datakrav efter migreringen till Tableau Cloud.

Göra rent och hålla iordning: ger ditt innehåll dig glädje?

Vi rekommenderar den här migreringen används som en möjlighet till att utföra lite rensning innan du börjar utvärdera de olika datatyperna och hur migreringen till Tableau Cloud ska ske med alla datakällor, arbetsböcker och projekt. De flesta organisationer som har kört Tableau Server i mer än ett eller två år samlar på sig en viss mängd inaktuellt innehåll såsom arbetsböcker, datakällor och projekt. Vi rekommenderar att följande steg utförs innan migreringen:

  • Du kan använda adminvyn Inaktuellt innehåll (Windows(Länken öppnas i ett nytt fönster) | Linux(Länken öppnas i ett nytt fönster)) i Tableau Server för att identifiera innehåll som inte längre används. Vanligtvis är det inte meningsfullt att flytta gammalt och arkiverat innehåll till Tableau Cloud. Gör dig av med det!
  • De flesta organisationer som har kört Tableau Server ett tag upplever att innehållshierarkin och behörighetsstrukturen ”utvecklas” organiskt och blir enkelt lite rörig. När migreringen planeras är det viktigt att utveckla en strategi som optimerar projekt-, grupp- och behörighetsstrukturer på din nya Tableau Cloud-plats.
  • Tableau Data Management-kunder kan använd verktygen för att hantera datarensning, kombinerande och bearbetning för den pågående flytten.

Gör en lista och skapa en strategi för dina datakällor

När befintligt innehåll har rensats ordentligt är det dags att inventera datakällorna. Målet med den här övningen är att komma fram till hur användare ska stödjas i organisationen med de datakällor som de för närvarande använder.

För varje datakälla:

  • Dubbelkolla det med Tableau Cloud-anslutningstabellen i följande avsnitt. Om det stöds är allt redo. Om det inte finns i tabellen ...
  • Dubbelkolla det med Anslutningar med Bridge för att avgöra om datatypen stöds av Tableau Bridge.
  • Om datakällan är en statisk fil har Tableau Cloud stöd för uppladdning av Excel eller textbaserade datakällor (.xlsx, .csv, .tsv) direkt från en webbläsare eller Tableau Desktop. Den maximala filstorleken du kan ladda upp är 1 GB. Mer troligt är att användare ansluter till dessa filtyper i en delad och gemensam katalog. Om så är fallet kan dessa filer laddas upp till en offentlig molnlagring såsom Google Drive, Dropbox eller OneDrive. Alternativt kan du använda Bridge. Du (eller dina användare) kan sedan konfigurera Tableau Cloud för att ansluta till dessa lagringsutrymmen för en live-dataanslutning.

Tableau Cloud-kopplingar som stöds

Följande kopplingar stöds i Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB för MySQL‡

Alibaba Data Lake Analytics‡

Alibaba MaxCompute‡

Amazon Athena‡

Amazon Aurora för MySQL‡

Amazon EMR Hadoop Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Azure Data Lake Storage Gen2‡

Azure Synapse Analytics (SQL Server-kompatibelt)

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Datorama by Salesforce‡

Denodo‡

Dremio by Dremio‡

Dropbox*‡

Esri Connector‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (MySQL-kompatibelt)‡§

Google Drive‡

Hortonworks Hadoop Hive

IBM DB2‡

Impala‡

Kyvos‡

 

MariaDB‡

Microsoft Azure SQL Database‡

Microsoft Azure Synapse Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

MongoDB BI Connector‡

MySQL‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal Greenplum-databas‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Qubole Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (endast för virtuella anslutningar)‡

SharePoint-listor‡

SingleStore (tidigare MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡

Teradata**‡

Vertica‡

*Mer information om hur du använder OAuth 2.0-standarden för Google BigQuery-, OneDrive- och Dropbox-anslutningar i Tableau Cloud finns i OAuth-kopplingar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

**Teradatas webbredigering har för närvarande inte stöd för funktionaliteten frågemärkning (”query banding”). Mer information finns i avsnittet: Teradata(Länken öppnas i ett nytt fönster).

‡Stöder virtuella anslutningar om du har Datahantering. Se Om virtuella anslutningar och datapolicyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Cloud för mer information.

§Tableau Cloud stöder inte SSL med Google Cloud SQL.

Användarkonton och autentisering

Följande viktiga planeringssteg är att identifiera den autentiseringsmekanism ska användas för Tableau Cloud-användare.

Det standardiserade användarkontot i Tableau Cloud kallas för TableauID. TableauID kräver flerfaktorsautentisering (MFA) för att säkerställa säker åtkomst till Tableau Cloud. Se Om flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-dokumentationen.

Om organisationen använder en identitetsleverantör (IdP) för att möjliggöra autentisering kan du med största sannolikhet använda den för Tableau Cloud. Vi erbjuder inbyggt stöd för Salesforce-autentisering och Google OpenID. Du kan även konfigurera SAML för Azure, Okta, OneLogin, AD FS, PingOne eller en annan IdP som har stöd för standardiserad SAML 2.0-autentisering.

Se över alternativen för Tableau Cloud-autentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att utveckla en plan, innan du fortsätter.

Om organisationen hanterar identiteter med Azure AD, Okta eller OneLogin kan du även automatiskt tillhandahålla användare och grupper i Tableau Cloud. Se Automatisera användaretablering och gruppsynkronisering via en extern identitetsprovider(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!