Ställa in användarnas platsroller

När du lägger till användare till en plats på Tableau Cloud, oberoende av deras licenstyp, måste de tillämpas en platsroll. Platsrollen definierar den maximala åtkomstnivå som en användare kan ha på platsen. Tillsammans med innehållsbehörigheter fastställer platsrollen vem som kan publicera, interagera med eller endast se publicerat innehåll. Alternativt fastställs vem som kan hantera platsens användare och administrera själva platsen.

Så fungerar användarlicenser, platsroller och innehållsbehörigheter tillsammans

Intersektionen mellan en användares licenstyp, platsroll och innehållsbehörigheter avgör vilken åtkomstnivå en användare har på Tableau-platsen.

 1. Licenstypen är länkad till användaren. Platsrollen du vill tilldela användaren avgör vilken licenstyp som krävs.

  Om en användare är medlem på flera Tableau Cloud-platser måste en licens finnas för varje plats de tillhör.

 2. Platsrollen anges även på användarnivå. Om en användare är medlem på flera Tableau Cloud-platser är de platsroller som innehas oberoende av varandra. Samma användare kan till exempel ha rollen platsadministratör – Creator på en plats, och platsrollen Viewer på en annan.

  Platsrollen definierar de maximala kapaciteter som användaren kan ha.

 3. Huruvida platsrollens maximala kapaciteter är tillgängliga för användaren beror på behörigheterna som innehållsresurserna har (projekt, datakällor och arbetsböcker).

Låt oss till exempel säga att en användare har följande åtkomst på en plats:

 • Creator-licens
 • Explorer-platsroll
 • Behörighet med kapaciteten att Spara på ett projekt

I det här scenariot gör licensen att de kan ansluta till och skapa nya datakällor i webbredigeringsmiljön eller Tableau Desktop och en behörighetsregel gör att de kan sparas i ett projekt. Men deras platsroll hindrar dem från att spara, därför ingår inte funktionen Spara i deras effektiva behörigheter. Därför kan inte användaren publicera innehåll på platsen.

Även om en användare har en Creator-licens och en Creator-platsroll, kan de inte publicera något på platsen om inte möjligheten finns att spara på minst ett projekt.

Du hittar mer information i Behörigheter.

Ändra en användares platsroll

 1. Logga in på platsen som platsadministratör och gå till området Användare.

 2. Välj användarna och sedan Åtgärder > Platsroll.

 3. Välj den nya platsrollen och klicka sedan på Ändra platsroll.

  Välj den nya platsrollen.

  Du kan hovra över informationsikonen för att visa en matris med den maximala nivån av allmänna kapaciteter som varje platsroll tillåter. Fortsätt till Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll för mer information.

Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll

Obs! Den här informationen fokuserar på platsroller och är mer generaliserad. Du hittar en lista med vanliga specifika uppgifter tillgängliga per licensroll i matrisen på fliken För team och organisationer(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau-prissättningssidan.

Tableau-platsroller

Platsrollens namnMaximal kapacitet som denna platsroll tillåter

Platsroller som använder en Creator-licens

– Användare med dessa platsroller har tillgång till Tableau-klienter såsom Tableau Prep, Tableau Desktop, Tableau Bridge och Tableau Mobile.

Platsadministratör – Creator

Det här är den högsta åtkomstnivån för Tableau Cloud.

Obegränsad åtkomst till innehåll såsom beskrivningen ovan, men på platsnivå. Anslut till Tableau eller externa data via webbläsaren, Tableau Desktop eller Tableau Prep för att skapa nya datakällor samt skapa och publicera innehåll.

På Tableau Server kan serveradministratörer avgöra om de ska låta serveradministratörer hantera användare samt tilldela platsroller och platsmedlemskap. Som standard tillåts platsadministratörer dessa funktioner på Tableau Server och alltid på Tableau Cloud.

Creator

Det här liknar den tidigare platsrollen Utgivare, men tillåter nya funktioner. Den här platsrollen erbjuder icke-administratörer maximal nivå av åtkomst till innehåll.

Ansluta till Tableau eller externa data i webbläsaren, skapa och publicera flöden, datakällor och arbetsböcker, få tillgång till mallar för instrumentpaneler och använda interaktionsfunktioner på publicerade vyer. Kan även ansluta till data från Tableau Prep eller Tableau Desktop, publicera (ladda upp/spara) och ladda ner flöden, arbetsböcker och datakällor.

Platsroller som använder en Explorer-licens

—Användare med dessa platsroller kan komma åt servern via webbläsaren eller Tableau Mobile.

Platsadministratör – Explorer

Samma åtkomst till plats- och användarkonfiguration som Platsadministratör – Creator, men kan inte ansluta till externa data eller virtuella anslutningar via webbredigeringsmiljön.

Kan ansluta till Tableau-publicerade datakällor för att skapa nya arbetsböcker samt redigera och spara befintliga arbetsböcker. Det går inte att publicera Tableau Prep-flöden.

Explorer (kan publicera)

Kan publicera arbetsböcker från webben med hjälp av befintliga datakällor, bläddra och interagera med publicerade vyer och använda alla interaktionsfunktioner.

I webbredigeringsmiljön kan du redigera och spara befintliga arbetsböcker. Kan inte spara nya fristående datakällor från dataanslutningar som är inbäddade i arbetsböcker samt kan inte ansluta till externa data eller virtuella anslutningar eller skapa nya datakällor. Det går inte att publicera Tableau Prep-flöden.

Explorer

Kan bläddra och interagera med publicerade vyer. Kan prenumerera på innehåll, skapa datadrivna varningar, ansluta till Tableau-publicerade datakällor och öppna arbetsböcker i webbredigeringsmiljön för ad-hoc-frågor, men kan inte spara sitt arbete. Det går inte att ansluta till en virtuell anslutning. Det går inte att publicera Tableau Prep-flöden.

Platsroller som använder en Viewer-licens

Viewer

Kan se publicerade vyer som andra har skapat och använder de flesta interaktionsfunktioner. Kan prenumerera på vyer och ladda ner dem som bilder eller sammanfattande data. Kan inte ansluta till data – skapa, redigera eller publicera innehåll – eller ställa in datadrivna aviseringar.

Se kolumnen Viewer i matrisen på Tableau-prissättningssidan(Länken öppnas i ett nytt fönster) för en lista över specifika funktioner.

Obs! Även om Viewer-platsrollen fanns i tidigare versioner har den nya Viewer-platsrollen ytterligare kapaciteter.

Andra platsroller

Ej licensierad

Ej licensierade användare kan inte logga in på Tableau Server eller Tableau Cloud. Användare tilldelas rollen Ej licensierad under följande omständigheter:

 • Du importerar användare från en CSV-fil och deras licensnivå är satt till Ej licensierad.

 • Antalet tillgängliga licenser nås när du lägger till eller importerar användare.

 • Du tar bort en användare som äger innehåll på platsen. Användaren äger fortfarande innehållet men kan inte göra något med det.

Vem kan publicera innehåll?

Följande platsroller skapar den angivna nivån av publiceringsåtkomst.

 • Platsadministratör – Creator och Creator tillåter fullständig anslutnings- och publiceringsåtkomst.

  Detta inkluderar att ansluta till data och publicera nya flöden, arbetsböcker och datakällor från Tableau Desktop och webbredigeringsmiljön. Platsrollerna gör det även möjligt att redigera och spara befintliga publicerade arbetsböcker, eller publicera uppdateringar av befintliga datakällor.

 • Explorer (kan publicera) och Platsadministratör – Explorer har begränsade publiceringsmöjligheter såsom beskrivs i Allmänna funktioner som tillåts för varje platsroll.

 • Explorer, Viewer, Skrivskyddad och Ej licensierad tillåter inte publicering.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!