Importera användare

Om du vill automatisera processen att lägga till användare på en plats kan du skapa en CSV-fil som innehåller användarinformation och sedan importera filen. När du importerar CSV-filen anger du användarens autentiseringstyp.

Platsadministratörer kan importera användare till en viss plats. Serveradministratörer (endast Tableau Server) kan importera användare på servernivå och lägga till dem till flera platser senare.

Obs! Det här avsnittet innehåller importstegen och förutsätter att du redan har skapat CSV-filen. Om du inte har skapat filen än öppnar du Riktlinjer för import av CSV-fil för en lista över filformatskrav och importalternativ.

Lägga till användare från en CSV-fil

 1. Välj Användare när du har loggat in på platsen Tableau Cloud.

 2. Klicka på Lägg till användare och sedan på Importera från fil.

  Vilka alternativ du har i dialogrutan Importera användare beror på hur användare loggar in på platsen.

 3. Om Google- eller SAML-autentisering inte har aktiverats på platsen går du vidare till nästa steg.

  Om Google- eller SAML-autentisering har aktiverats på platsen kan du välja autentiseringstyp för nya användare.

  • Välj Lägg till användare för Google-autentisering om du har aktiverat platsen för Google- eller SAML-autentisering och vill att de importerade användarna loggar in på Tableau Cloud via en extern identitetsprovider.

  • Välj Lägg till användare för Tableau-autentisering om du vill att dessa användare ska använda standardautentisering med e-postadress och lösenord.

 4. För Filnamn klickar du på Bläddra, går till CSV-filen och klickar på Öppna.

 5. Välj Visa detaljer för att se kontospecifik information.

  Du går vidare genom att klicka på Importera användare och sedan på Avsluta i den sista dialogrutan.

  Om en användare redan finns på Tableau Cloud-platsen och importfilen anger en annan platsroll för honom eller henne får användaren den nya platsrollen enligt CSV-filen, även om den är mer begränsad än den aktuella platsrollen. Detta omfattar befintliga platsadministratörer.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!