Inaktuellt innehåll

Vyn Inaktuellt innehåll kan användas för att identifiera innehåll som inte har använts eller öppnats under den angivna tidsperioden (visas som tröskelvärde för inaktuell åtkomst). Du kan ange den tidsperioden i dagar. Minsta värdet för tidsperioden är 1 dag och maxvärdet är 120 dagar.

Den här vyn ger även information om det diskutrymme som används av inaktuellt och aktivt innehåll.

I tidigare versioner av Tableau Server visades alla administratörsvyer i samma arbetsbok, men på olika flikar. De två nya administratörsvyerna visas däremot som olika arbetsböcker och ingår inte i den befintliga administratörsarbetsboken. Du kan gå till de nya administratörsvyerna från sidan Serverstatus eller Webbplatsstatus:

Sammanfattning och filter

A – Längst upp i vyn ser du ett utdrag som sammanfattar hur mycket utrymme som används av inaktuellt innehåll jämfört med det totala utrymmet som används. Det totala utrymmet som används definieras som summan av det totala diskutrymmet som används av aktivt och inaktuellt innehåll.

B – Denna sammanfattning följs av ett diagram som mer detaljerat visar typerna av inaktuellt innehåll och innehåll som betraktas som aktivt – vilket innebär innehåll som har använts under tidsperioden under tröskelvärdet för inaktuellt innehåll. Du kan klicka på stapeldiagrammet och använda det för att filtrera informationen som visas i vyn.

C – Du kan se och tillämpa ytterligare filteralternativ genom att klicka på filterikonen. Denna filterruta innehåller:

• Tröskelvärde för inaktuellt innehåll

• Webbplats

• Projekt

• Innehållets ägare

• Storlek

• Innehållstyp

Dessa filter tillämpas på hela vyn.

Information

Vyn Inaktuellt innehåll har tre avsnitt enligt nedan, som ger information:

  1. Det övre vänstra avsnittet visar det totala utrymmet som används för det valda innehållet. X-axeln visar antalet dagar som har gått sedan innehållet senast öppnades, och y-axeln visar storleken. Diagrammet visar även tröskelvärdet för inaktuellt innehåll.

    Ställ in önskat tröskelvärde för inaktualitet och använd sedan den här vyn för att identifiera det innehåll som är mest inaktuellt. Klicka på inaktuella arbetsböcker eller inaktuella datakällor i fältet längst upp för att filtrera till det innehåll du vill se. Välj markeringarna till höger om tröskelvärdet för inaktuell åtkomst för att se mer information om innehållet. Informationen visas i den nedre vänstra delen.

  2. Det övre högra avsnittet visar hur mycket utrymme som används av respektive valt innehåll. Om du till exempel väljer Inaktuella arbetsböcker visas utrymmet som används av respektive inaktuell arbetsbok. Du kan använda det här avsnittet för att ta reda på vilket innehåll som är mest inaktuellt, eller tar upp mest utrymme.

    Det här avsnittet hjälper dig att identifiera innehåll som inte har använts på länge. Klicka på inaktuella arbetsböcker eller inaktuella datakällor i fältet längst upp. Välj den äldsta uppsättningen oanvänt innehåll (markeringar längre till höger) för att se mer information. Informationen visas i den nedre vänstra delen. Detta kan vara nästa uppsättning innehåll som eventuellt kan arkiveras eller tas bort, eftersom detta är innehåll som ingen har använt, oavsett storlek.

  3. Avsnittet längst ner visar detaljerad information om det valda innehållet enligt nedan:

Arkivera eller ta bort inaktuellt innehåll

Från och med 2020.3 innehåller administratörsvyn för inaktuellt innehåll en funktion där du kan välja och tagga innehåll som inaktuellt. Du kan välja innehåll från antingen avsnittet längst ner eller det övre till höger. När du gör ett urval ser du antalet objekt och vilken typ av innehåll som väljs, vilket visas i skärmbilden nedan. Klicka på knappen Tagga objekt för att tagga det valda innehållet.

I skärmbilden nedan väljs innehåll som inte har öppnats under de senaste 160 dagarna eller mer för att taggas som inaktuellt innehåll.

För att hitta allt taggat innehåll går du till Utforska i Tableau Servers webbgränssnitt. Välj filtret Inaktuellt innehåll för att se allt innehåll som har taggen inaktuellt innehåll. Du kan nu välja innehållet och antingen flytta det till ett projekt som du använder för arkivering eller ta bort innehållet.

Om du har Advanced Management på din Tableau Server kan du använda för Tableau Content Migration Tool att hantera arkivering av inaktuellt innehåll enligt ett regelbundet schema. Du kan till exempel ta fram ett schema som körs regelbundet och som automatiskt hittar innehåll som taggats som inaktuellt och flytta det till ett arkiveringsprojekt. Efter en viss tid kan innehållet i det här projektet rensas ut från systemet. Du hittar mer information i Migreringsplaner: arbetsböcker.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!