Installera från kommandoraden

Den här artikeln handlar om hur man använder kommandoraden för att installera Tableau Desktop, Tableau Prep Builder och Tableau Desktop Public Edition samt hur man utför andra installationsåtgärder, såsom aktivering och registrering, och även hur man avinstallerar produkten.

Mer detaljerad information om var du hittar installationsprogrammet och din produktnyckel finns i Var är installationsprogrammet? och Hitta din produktnyckel.

Obs! Om du ska uppgradera bör du ta en titt på Uppgradera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder för information om hur du förbereder inför en uppgradering.

Tableau aktiverar vissa funktioner för dig som standard, t.ex. användningsrapportering eller automatiserade produktuppdateringar (endast Tableau Desktop). Mer information om hur du stänger av dessa funktioner med mera finns i Ändra installationsinställningar efter installation(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Innan du börjar

 • Kompatibilitet med server: Tableau-produkter släpps inte alltid samtidigt. När du installerar en ny version av Tableau Desktop behöver du se till att den är kompatibel med Tableau Server. Se Hitta och lösa kompatibilitetsproblem.
 • Installera Desktop och Prep på samma dator: Tableau Prep Builder är utformat för att köras tillsammans med Tableau Desktop. Vi rekommenderar att du installerar Tableau Prep Builder på samma dator som Tableau Desktop.
 • Installera inte Tableau Prep Builder på samma dator som kör Tableau Server: Tableau Server Resource Manager (SRM) kan inte skilja mellan Tableau Servers protokollserverprocess och Tableau Prep Builders protokollserverprocess. Om datorresurserna är uttömda kan SRM avbryta protokollserverprocessen som tillhör Tableau Prep Builder, som inte har någon återställningsmekanism.
 • Krav för installationsprogrammet för Windows: Om du använder ett distributionsverktyg som kräver Windows-installationsprogrammet (.msi-filen) för att installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder, följer du anvisningarna i Extrahera och kör Windows-installationsprogrammet (MSI) för att extrahera .msi-filen från installationsprogrammet för Tableau .exe-filen.

Klicka på fliken nedan för produkten du installerar för att visa installationsstegen.

Windows

 1. Kör .exe-installationsfilen som administratör från datorns kommandorad.
  Om du behöver extrahera .msi-filer följer du instruktionerna i avsnittet Extrahera och kör Windows-installationsprogrammet (MSI) i denna artikel.

  Syntaxen för att köra Tableau-installationsprogrammet från kommandoraden är:

  tableau_<product_installer_name>.exe /option1 /option2 PROPERTY1 PROPERTY2

  • tableau_<product_installer_name>.exe: Det här är Tableau-installationsprogrammet för den produkt och den version som du installerar.

  • Alternativ: De alternativ som du väljer avgör hur installationen körs, till exempel om utdata ska visas under installationen och om loggfiler ska skapas. En lista med tillgängliga alternativ finns i Installationsalternativ.

  • Egenskaper: Dessa inställningar anger konfigurationsinställningar som ska ställas in under installationen. En lista med tillgängliga egenskaper finns i Installationsegenskaper.
 2. Kör kommandot från katalogen där .exe-filen finns eller ange den fullständiga sökvägen till .exe-filen på datorn. Kör inte installationsprogrammet från en delad katalog i nätverket. Ladda i stället ner .exe-filen till en katalog på den dator som du kör installationen på.

  Exempel

  Följande exempel visar ett installationskommando med några alternativ och egenskapsinställningar.

  tableauDesktop-64bit-2021-4-4.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 AUTOUPDATESERVER="assets.intranet.lan" REPORTINGSERVER="http://mytableau"

  Kommandot i exemplet gör följande:

  • Installerar 64-bitarsversionen av Tableau Desktop 2021.4.4.

  • Kör installationsprogrammet i tyst läge, vilket betyder att inga uppmaningar, inget användargränssnitt och ingen licensdialogruta visas under installationen.

  • Ställer in installationen så att den avslutas utan omstart.

  • Godkänner slutanvändaravtalet (EULA).

  • Konfigurerar en icke-standard produktuppdateringsserver.

  • Konfigurerar produkten för att skicka licensrapportering till en intern Tableau-server.

Mac

Viktigt: Installera bara Tableau på rotdrivrutinen så att FlexNet och enhetsdrivrutiner installeras på rätt plats.

 1. Ladda upp en kopia av Tableau Desktop DMG-filen till en nätverksdelning och be användarna att ladda ner den till sina Mac-datorer därifrån. Du kan följa anvisningarna för att slutföra installationen.

  Du kan också skapa ett .sh-skript som monterar DMG-filen och kopierar Tableau till dina användares datorer. Följande exempel visar ett skript som utför denna uppgift för olika versioner av Tableau Desktop.

  Exempel: Tableau Desktop version 10.2 och senare versioner

  #!/usr/bin/env bash
  # mount the DMG and copy Tableau.app to a folder
  output=`yes | hdiutil attach "<DMG_name>.dmg"`
  sleep 10
  volName=`echo "$output" | tail -n 1 |sed 's;^.*\(/Volumes.*$\);\1;'`
  open "/Volumes/Tableau/Tableau Desktop.pkg"
  # dismount the Tableau DMG volume
  hdiutil detach """${volName}""" -force
 2. (valfritt) Kör installationsprogrammet för att utföra en tyst installation. Skriv följande vid en terminalprompt:

  sudo installer -pkg <path and name of .pkg file> -target /

  Denna kommer att be om ett administratörslösenord, och sedan utföra en oftast tyst installation. Du kommer att se dessa tre rader:

  • installer: Package name is Tableau Desktop

  • installer: Upgrading at base path /
  • installer: The upgrade was successful.

Välj de drivrutiner som ska installeras automatiskt

Som standard installeras flera datakälldrivrutiner automatiskt med Tableau Desktop. För en fullständig lista, se Innan du installerar.

Obs! Från och med version 2019.4 installeras endast PostgreSQL-drivrutinen automatiskt på Mac.

För att förhindra att en eller alla drivrutiner installeras automatiskt, kör först Mac-installationsprogrammet mot Desktop.pkg med ‑showChoiceChangesXML för att generera en plist-fil som innehåller alla möjliga anpassningar. Syntaxen är:

installer -showChoiceChangesXML -pkg <path and name of .pkg file> –target / > <name of plist>

Exempel:

installer -showChoiceChangesXML -pkg Install\ Tableau\ Desktop.pkg –target / > InstallTableauDesktopChoices.xml

För Oracle-drivrutinen ser avsnittet i den resulterande plist-filen ut som följer:

<dict> <key>attributeSetting</key> <integer>1</integer> <key>choiceAttribute</key> <string>selected</string> <key>choiceIdentifier</key> <string>com.tableau.oracle</string> </dict>

Gör följande för att förhindra att en drivrutin installeras:

 1. I .plist-filen ändrar du värdet <integer> från 1 till 0 för alla drivrutiner som du inte vill installera automatiskt.

 2. Spara filen och skicka den sedan till installationsprogrammet genom att lägga till den på kommandoraden med följande kommando:

  -applyChoiceChangesXML <pathToXMLFile>

Den fullständiga kommandoraden kan se ut ungefär så här efter att du har skapat en plist-fil med de ändringar du vill ha i den:

sudo installer -pkg Install\ Tableau\ Desktop.pkg -applyChoiceChangesXML InstallTableauDesktopChoices.xml -pkg -target /

För dokumentation om Mac-installationsprogrammet, se dokumentationen Apple Developer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Inaktivera skrivbordsgenvägen

För att förhindra att installationsprogrammet för Tableau skapar en skrivbordsgenväg för Tableau Desktop, skapa XML-filen enligt föregående avsnitt och ändra heltalsvärdet från 0 till 1 i följande avsnitt.

<dict> <key>attributeSetting</key> <integer>0</integer> <key>choiceAttribute</key> <string>selected</string> <key>choiceIdentifier</key> <string>com.tableau.desktopShortcut</string> </dict>

Obs! Det här alternativet finns endast tillgängligt för Windows.

 1. Kör .exe-installationsfilen som administratör från datorns kommandorad.

  Syntaxen för att köra Tableau-installationsprogrammet från kommandoraden är:

  tableau_<product_installer_name>.exe /option1 /option2 PROPERTY1 PROPERTY2

  • tableau_<product_installer_name>.exe: Det här är Tableau-installationsprogrammet för den produkt och den version som du installerar.

  • Alternativ: De alternativ som du väljer avgör hur installationen körs, till exempel om utdata ska visas under installationen och om loggfiler ska skapas. En lista med tillgängliga alternativ finns i Installationsalternativ.

  • Egenskaper: Dessa inställningar anger konfigurationsinställningar som ska ställas in under installationen. En lista med tillgängliga egenskaper finns i Installationsegenskaper.
 2. Kör kommandot från katalogen där .exe-filen finns eller ange den fullständiga sökvägen till .exe-filen på datorn. Kör inte installationsprogrammet från en delad katalog i nätverket. Ladda i stället ner .exe-filen till en katalog på den dator som du kör installationen på.

  Exempel

  Följande exempel visar ett installationskommando med några alternativ och egenskapsinställningar.

  tableauPrepBuilder-64bit-2021-4-4.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 CRASHDUMP="0" SENDTELEMETRY="0"

  Kommandot i exemplet gör följande:

  • Installerar Tableau Prep Builder 2021.4.4.

  • Kör installationsprogrammet i tyst läge, vilket betyder att inga uppmaningar, inget användargränssnitt och ingen licensdialogruta visas under installationen.

  • Ställer in installationen så att den avslutas utan omstart.

  • Godkänner slutanvändaravtalet (EULA).

  • Sätter felrapportering till av.

  • Sätter användningsrapportering till av

Extrahera och kör Windows-installationsprogrammet (MSI)

Om du använder ett distributionsverktyg som kräver Windows-installationsprogrammet (.msi filen) för att installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder, kan du extrahera .msi-filen från Tableau-installationsprogrammet .exe. När du extraherar .msi-filen ser du installationsfilen .msi plus .msi-filer för varje databasdrivrutin som ingår i installationsprocessen för Tableau Desktop.

För att extrahera .msi-filen kan du använda ett tredjepartsverktyg som WiX Toolset.

Ansvarsfriskrivning: Den här lösningen innehåller information om en tredje partsprodukt. Även om vi gör allt vi kan för att referenser till innehåll från tredje part ska vara korrekta, kan WiX Toolset-alternativen ändras utan föregående meddelande. Se WiX-dokumentationen för den senaste informationen. För att få hjälp med WiX-verktygen, kontakta WiX-användarnas e-postlista.

 1. Ladda ner och installera den senaste versionen av WiX Toolset från WiX-webbplatsen (http://wixtoolset.org/)(Länken öppnas i ett nytt fönster) på datorn där du laddade ner Tableau-installationsprogrammet.

 2. Öppna ett kommandofönster som administratör och navigera till roten av mappen där du installerade WiX Toolset.

 3. Kör följande kommando:

  Dark.exe <path_to_the_Tableau_exe_installer> -x <output_folder>

  Kör till exempel följande kommando:

  Dark.exe C:\tableau-setup-std-tableau-2021-1.21.0125.1838-x64.exe -x c:\output

Utdatakatalogen kommer att innehålla en mapp med namnet AttachedContainer som innehåller .msi-filerna.

Aktivera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder

Efter att Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder har installerats kan du aktivera med inloggningsbaserad licenshantering genom att logga in på Tableau Cloud eller Tableau Server. Annars måste du ange en produktnyckel för att aktivera produkten, genom att skicka en aktiveringsförfrågan till Tableau. Du kan ange en produktnyckel från kommandoraden under installationen (Windows) eller efter installationen (Windows och Mac).

För att automatisera denna process under installationen ska du lägga till en enda kommandorad som innehåller installationsalternativet ACTIVATE_KEY ”<key>” och ange produktnyckeln i inom citattecken. Installationsprogrammet tillämpar produktnyckeln som en del av installationsprocessen.

För att automatisera denna process efter installation, kör Tableau.exe eller Tableau Prep Builder.exe efter installation med -activate<key>-alternativet, till exempel tableau.exe -activate <my_product_key>.

Obs! Om du vill aktivera Tableau Server med automatiserade skript, se Automatisera licensieringsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server Hjälp.

Windows

Kör tableau.exe eller Tableau Prep Builder.exe med -activate-alternativet och en produktnyckel.

Till exempel:

Tableau Desktop: "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe" -activate <product_key>

Tableau Prep Builder: “C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder <version>\Tableau Prep Builder.exe" -activate <product_key>

Mac

Kör programvaran Tableau eller Tableau Prep Builder med -activate-alternativet och en produktnyckel i sökvägen /Applications.

Till exempel:

Tableau Desktop: "Tableau Desktop <version>.app/Contents/MacOS/Tableau" –activate <product_key>

Tableau Prep Builder: "Tableau Prep Builder <vesion>.app/Contents/MacOS./Tableau Prep Builder" –activate <product_key>

För information om utgångskoder som du kan läsa in och utvärdera om licensiering misslyckas, se Felsök aktiveringsfel med hjälp av aktiveringsslutkoder i artikeln Felsök installation i den här guiden.

Registrera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder

Du kan säkerställa konsekvent registrering i hela din organisation genom att automatisera uppgiften att registrera enskilda kopior av Tableau. Om du vill automatisera processen för Windows lägger du till en enda kommandorad som innehåller installationsalternativet REGISTER=”1”. Installationsprogrammet körs och registrerar produkten.

För att registrera Tableau från kommandoraden, måste du förifylla registret (Windows) eller .plist-värden (Mac) på varje dator som kommer att köra Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. För Windows kan du utlösa denna process under installationen. För Windows och Mac kan du utföra installationsprocessen och sedan använda kommandoradsalternativet Registrera. När Tableau startar läser den registreringsinformationen och registrerar Tableau för den användaren.

Registreringsinformationen lagras på datorn där Tableau är installerat.

 • Windows: Informationen finns i registret.

 • Mac: Informationen finns i egenskapslistan (.plist)-filen.

Registreringsinformationen innehåller platsfält som kan vara desamma för många användare (till exempel, city country, och zip) och fält som är typiskt unika för varje användare (e-post, first_name, last_name, title).

För Tableau Desktop måste du inkludera fälten "privac_consent" och "opt_in" för att framgångsrikt registrera produkten med kommandoradsalternativet.

Registreringsinformationen sparas på någon av följande platser:

 • Windows. Register: HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau\Registration\Data

 • Mac. .plist filplats: /Users/<user_name>/Library/Preferences/<.plist_file_name>

Det enklaste sättet att förifylla registret eller egenskapslistvärden på flera datorer är att manuellt installera och registrera Tableau på en dator, och sedan använda registerposter eller egenskapslistfil som fylls i av den processen som en mall för att uppdatera registret på andra datorer.

Windows

Registrera Tableau och skapa en mall

 1. Säkerhetskopiera registerfilen som administratör på datorn innan du gör några ändringar i filen.

 2. Installera och registrera produkten manuellt på minst en Windows-dator. Du kan använda registreringsinformationen som mall när du installerar Tableau på andra datorer.

  Registreringsinformationen sparas i Windows-registret under följande nyckel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau\Registration\Data

 3. Exportera data (nyckel) till en registertextfil.

 4. Skapa ett skript som gör följande:

  1. Gör en kopia av mallregistrets textfil och uppdaterar de fält som är unika för en användare.

  2. Kopierar den uppdaterade registertextfilen till användarens dator.

  3. Uppdaterar registret på den datorn.

  Vilka fält du uppdaterar beror på vilken information du vill skicka med registreringen. Information om hur du automatiserar uppdateringar av registret finns i Microsoft-dokumentationen.

  Följande visar ett exempel på de registervärden som du kan se i den exporterade registerfilen:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau\Registration\Data]
  "campaign_id"=""
  "company"=""
  "country"=""
  "db_title"=""
  "department"=""
  "elqCustomerGUID"=""
  "elqFormName"=""
  "email"=""
  "first_name"=""
  "form_environment"=""
  "form_variant"=""
  "ga_client_id"=""
  "job_role"=""
  "last_name"=""
  "lead_source"=""
  "lead_source_detail"=""
  "phone"=""
  "product_key"=""
  "product_name"=""
  "state"=""
  "title"=""
  "zip"=""
  "registration_date"=""
  "city"=""
  "industry"=""
  "opt_in"=""
  "privac_consent"=""

Använda mallen för att registrera Tableau på en annan dator

 1. Installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på en annan dator.

 2. Kör tableau.exe eller Tableau Prep Builder.exe med -register-alternativet.

  Till exempel:

  Tableau Desktop: ”Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin\tableau.exe -register

  Tableau Prep Builder: ”Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder<version>\Tableau Prep Builder.exe -register

  Om registreringen lyckas kommer installationsloggfilen att ha en post:

  Current registration state: complete / not needed

  Om registreringen inte lyckas kommer Tableau att stänga med felkoden error 117. Du kan också kontrollera loggfilen, som innehåller information om ogiltiga eller saknade fält. Loggfilen finns här:

  Dokument >Min Tableau-lagringsplats eller Min Tableau Prep Builder lagringsplats > Loggar> log.txt

  Om registreringen misslyckas måste det automatiserade skriptet du skapade uppdateras. För felsökningstips, se Felsök din Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-installation.

Mac

Registrera Tableau och skapa en mall

För att registrera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på Mac, kan du använda Xcode eller defaults-kommandot för att uppdatera följande egenskapslistfil: com.tableau.Registration.plist.

Du hittar mer information om hur du redigerar OS X-egenskapslistfiler hos Apple Support.

 1. Installera och registrera produkten manuellt på minst en Mac-dator. Detta skapar .plist-filen som du kan använda som en mall för att registrera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på andra datorer.

 2. Gå till /Users/<user_name>/Library/Preferences och gör en säkerhetskopia av com.tableau.Registration.plist-filen som du vill använda som mall.

 3. Kopiera mallfilen com.tableau.Registration.plist till /Users/<user_name</Library/Preferences-mappen på Mac där du vill installera Tableau Desktop.

 4. Kör följande kommando:

  cd /Users/<user_name>/Library/Preferences

  Till exempel:

  cd /Users/agarcia/Library/Preferences

 5. För varje .plist-nyckel so, du vill uppdatera kör du följande kommando:

  defaults write com.tableau.Registration.plist <key_value>

  Till exempel:

  defaults write com.tableau.Registration.plist Data.first_name Ashley

  defaults write com.tableau.Registration.plist Data.last_name Garcia

Använda mallen för att registrera Tableau på en annan dator

 • Installera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på en annan dator.

  Under installationen blir du tillfrågad om en produktnyckel följt av aktiveringsguiden. Om du avslutar programmet innan du slutför aktiveringen eller registreringen eller installerar tyst, starta Terminal-programmet och kör sedan följande kommandon:

  • För att aktivera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder ska du köra följande kommando:

   Tableau Desktop: "Tableau Desktop <version>.app/Contents/MacOS/Tableau" –activate <product_key>

   Tableau Prep Builder: "Tableau Prep Builder <vesion>.app/Contents/MacOS./Tableau Prep Builder" –activate <product_key>

  • För att registrera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder ska du köra följande kommando:

   Tableau Desktop: "Tableau Desktop <version>.app/Contents/MacOS./Tableau" –register

   Tableau Prep Builder: "Tableau Prep Builder <vesion>.app/Contents/MacOS./Tableau Prep Builder" –register

Avinstallera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder

Även om det inte är nödvändigt att avinstallera tidigare versioner av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder när du installerar en nyare version, kan du avinstallera versioner av dessa program om du inte längre behöver dem på din dator.

Windows

För att avinstallera Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder tyst från kommandoraden, gör följande:

 1. Öppna kommandotolken som administratör.

 2. Kör följande kommando från den plats där .exe-filen installerades:

  TableauDesktop-<product_installer_name>.exe /uninstall /quiet

  eller

  TableauPrepBuilder-<product_installer_name>.exe /uninstall /quiet

  Till exempel:

  Downloads\TableauPrepBuilder-2021-1-4.exe /uninstall /quiet

För att avinstallera flera versioner av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder från kommandoraden, gör följande:

Obs! Det här alternativet är inte tillgängligt för Tableau Prep Builder.

 1. Installera senaste versionen av Tableau Desktop med alternativet REMOVEINSTALLEDAPP.

  Till exempel: tableauDesktop-64bit-2021-4-4.exe /quiet /norestart ACCEPTEULA=1 REMOVEINSTALLEDAPP=1

 2. Bekräfta att alla äldre versioner är avinstallerade förutom den senaste versionen.

 3. Avinstallera den senaste versionen. Till exempel: tableauDesktop-64bit-2021-4-4.exe /uninstall /quiet /norestart

 4. Ta bort alla oanvända mappar enligt stegen i Ta bort Tableau Desktop helt och hållet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Mac

Om du vill avinstallera Tableau Desktop på Mac gör du följande:

 1. Om en inaktivering eller retur av produktnyckeln krävs, kör -return-alternativet på Tableau-objektet i /Applications-sökvägen. Se Flytta eller inaktivera produktnycklar för mer information.Flytta eller inaktivera produktnycklar.
 2. Dra programmet och skrivbordsgenvägen (om det finns en) till papperskorgen och töm sedan papperskorgen.
 3. Avinstallera alla drivrutiner som installerats automatiskt.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!