Uppgradera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder

Tableau släpper regelbundet nya versioner av Tableau Desktop, Tableau Prep Builder och Tableau Desktop Public Edition. För att dra nytta av nya funktioner och andra förbättringar rekommenderar vi att du uppgraderar till den senaste versionen.

Obs! Använd Tableau Release Navigator för att söka efter funktioner i Tableau Desktop, Server och Prep, eller för att se en fullständig lista över funktioner när du jämför din aktuella version av Tableau med en senare version.

Innan du uppgraderar

  • Finns det några privilegierade användare i organisationen? I så fall bör de installera och testa den nya versionen innan resten av användarna gör det. Tableau testar grundligt alla nya versioner, men varje miljö är unik och en testkörning är aldrig en dum idé.
  • Används även Tableau Server i organisationen? Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker dela filer mellan olika versioner av Tableau Desktop och mellan Tableau Desktop och Tableau Server samt Tableau Cloud. Se till att den version av Tableau Desktop som du installerar och efterföljande uppdateringar är kompatibla med den version av Tableau Server som används. Du kan till exempel inte publicera till Tableau Server från skrivbordet om du använder en skrivbordsversion som är nyare än din Tableau Server-version. Mer information finns i Kompatibilitet för Tableau-versioner.
  • Är organisationen redo att uppgradera alla arbetsböcker? När du har installerat en versionsuppgradering så uppgraderas eventuella befintliga arbetsböcker som du öppnar och sedan sparar i den nyare versionen. Efter det går det inte att öppna dessa arbetsböcker (eller nya arbetsböcker som du skapar med den nya versionen) i en äldre version av Tableau Desktop om du inte nedgraderar arbetsboken först. Mer information om versionskompatibilitet och nedgradering av arbetsböcker finns i Hitta och lösa kompatibilitetsproblem.
  • Är Tableau Desktop konfigurerat för att installera den senaste underhållsversionen? Som standard installerar Tableau Desktop den senaste underhållsuppgraderingen (t.ex. 2022.1.1) automatiskt, förutsatt att funktionen inte har avaktiverats av administratören.
  • Vill du behålla äldre versioner? Flera versioner av Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kan installeras sida vid sida. De installerade objekten som delas av varje version, som filtypsåtgärder, registerposter och så vidare, är inte versionsspecifika, så de tilldelas den senaste versionen av produkten som installerades. Du kan endast installera en version av Tableau Desktop Public Edition åt gången.
  • Vill du installera den senaste underhållsversionen eller en versionsuppgradering? Tableau-produkter släpps inte alltid samtidigt. När du installerar en ny version av Tableau Desktop behöver du se till att den är kompatibel med Tableau Server. Mer information finns i Kompatibilitet för Tableau-versioner.

Så här uppgraderar du:

Vad du behöver veta om versionsuppgraderingar

Mer information om nya funktioner som lagts till i de senaste uppgraderingarna finns på Versionsnavigator. Information om lösningar på säkerhetsproblem, buggkorrigeringar och annan information för olika versioner av alla Tableaus produkter finns på sidan Kända problem.

Ändringar av befintliga arbetsböcker och datakällor (endast Tableau Desktop)

När du uppgraderar till en ny version av Tableau Desktop så är de bokmärken, arbetsböcker och datakällor som du arbetade med (d.v.s. de som finns i den lokala mappen för Tableau-lagringsplatsen på datorn) fortfarande tillgängliga i den nya versionen. Information om Tableau-lagringsplatsen finns i Filer och mappar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau. De senaste arbetsböckerna, listan med de senaste anslutningarna och eventuella anpassningar som organisationen har gjort i rutan Upptäck importeras automatiskt när du installerar den nya versionen av Tableau Desktop.

När du har öppnat och sparat en arbetsbok eller datakälla med den uppgraderade versionen av Tableau Desktop kan du inte längre öppna den med äldre versioner. Du måste nedgradera arbetsboken för att kunna öppna den.

Obs! Om du har deltagit i Tableau Software Beta Program har du även en betaversion av Tableau-lagringsplatsen. Betaversionen av lagringsplatsen finns kvar när du har installerat den nya huvudversionen, men Tableau Desktop kommer inte längre att använda den. Om du vill ha tillgång till betaversionen av arbetsböckerna i den nya versionen kopierar du arbetsböckerna från betaversionen av lagringsplatsen till den nya lagringsplatsen.

Ändringar av exempeldatakällor och acceleratorarbetsböcker

Versionsuppgraderingar ersätter äldre exempeldatakällor med nya exempeldatakällor och acceleratorarbetsböcker, såvida du inte har ändrat och sparat dem på en annan plats. (Före version 2022.2 kallades dessa acceleratorer exempelarbetsböcker.) De ändrade datakällorna och arbetsböckerna sparas och motsvarande nya exempeldatakällor eller acceleratorer installeras inte. Detta görs från fall till fall. Om du till exempel har gjort ändringar i datakällan Urval - Superstore, men inte i några andra exempeldatakällor eller acceleratorer, så ersätts alla andra exempeldatakällor och acceleratorer med undantag för datakällan Exempel – Superstore.

Installera en versionsuppgradering på samma dator

Vanligtvis uppgraderar du en ny version på samma dator som den tidigare versionen körts på. Du behöver inte avinstallera den äldre versionen innan du installerar den nya versionen.

Du kan installera flera versioner av Tableau Desktop- och Tableau Prep Builder-versionsuppgraderingar på samma dator. Om du uppgraderar en underhållsversion till en nyare version skrivs den äldre versionen över.

För att ta reda på om en uppgraderingsversion kommer att skriva över den befintliga versionen kan du titta på versionsnumreringen för produkten. I följande exempel kan du se om en uppgradering kommer att skriva över den befintliga versionen av produkten.

Aktuell versionUppgraderingsversionSkrivs över?
2021.3.12021.4.1Nej
2021.4.12021.4.2Ja

När du har använt den nyare versionen ett tag och har uppgraderat alla arbetsböcker eller flöden bör du avinstallera den äldre versionen för att hålla ordning och inte skapa förvirring.

Installera en versionsuppgradering på en annan dator

Om du installerar en versionsuppgradering av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på en annan dator än den där du installerade en äldre version, så måste du först inaktivera produktnyckeln för Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder på den ursprungliga datorn. Sedan kan du använda produktnyckeln för att aktivera Tableau Desktop på den nya datorn. Du kan inte använda den nya versionen förrän du har överfört licensen. Information om hur du gör finns i Flytta eller inaktivera produktnycklar.

Om du installerar en versionsuppgradering av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder i en miljö med Tableau Cloud eller Tableau Server där inloggningsbaserad licenshantering används behöver du bara logga in för att aktivera den nya installationen av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder. Du behöver inte inaktivera den äldre versionen. Om den äldre versionen inte används hämtas den automatiskt tillbaka av inloggningsbaserad licenshantering. Mer information finns i Inloggningsbaserad licenshantering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Viktigt: Tableau Prep Builder är utformat att användas med Tableau Desktop. Vi rekommenderar att du installerar Tableau Prep Builder på samma dator som Tableau Desktop.

Uppdateringar av arbetsbokens tema (endast Tableau Desktop)

Om du uppgraderar från en tidigare version av Tableau och öppnar en arbetsbok som använder standardtemat så tillämpas eventuella temauppdateringar automatiskt i arbetsboken. Om ett annat tema än standardtemat används i arbetsboken så behålls den inställningen. På motsvarande sätt kan du byta arbetsbokens tema från Standard till ett annat, tidigare tema. Mer information finns i Formatera på arbetsboksnivå(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Uppdateringar av anpassad geokodning (endast Tableau Desktop)

När du har uppgraderat är det en bra idé att uppdatera anpassad geokodning så att du kan dra nytta av eventuella korrigeringar som gjorts i geokodningsdata i Tableau. Mer information finns i Kombinerade data kontra anpassad geokodning(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Vad du behöver veta om underhållsuppgraderingar (endast Tableau Desktop)

Underhållsversioner (dot) ser till att ditt exemplar av Tableau Desktop är uppdaterat med de senaste funktionerna, säkerhetslösningarna och korrigeringarna. Som standard installerar Tableau Desktop automatiskt dot-versioner med funktionen Automatiska produktuppdateringar. När du startar Tableau Desktop första gången efter att en underhållsversion har blivit tillgänglig blir du tillfrågad om du vill att den ska laddas ner när du har avslutat Tableau Desktop. Du kan välja att skjuta upp eller hoppa över uppdateringen. (Huvudversioner installeras inte automatiskt med produktuppdateringsfunktionen.)

Du kan också söka efter produktuppdateringar när du vill genom att välja Sök efter produktuppdateringar på menyn Hjälp. Om en ny underhållsversion är tillgänglig ges du möjlighet att ladda ner och installera den senaste versionen.

Obs! Automatiska produktuppdateringar och Sök efter produktuppdateringar är inte tillgängliga om administratören har inaktiverat den här funktionen.

Ändringar av befintliga arbetsböcker och datakällor (endast Tableau Desktop)

Underhållsversioner modifierar inte arbetsböcker, datakällor eller andra filer på Tableau-lagringsplatsen, och allt i Tableau Desktop bör se ut som förut. Ett undantag är när Tableau gör nya kopplingar tillgängliga för datakällor i en underhållsversion, vilket händer ibland.

Information om de olika säkerhetslösningarna, buggkorrigeringarna och andra ändringar i en underhållsversion finns på sidan med versionsinformation(Länken öppnas i ett nytt fönster). En annan resurs är prenumerations- och underhållspolicyn(Länken öppnas i ett nytt fönster), som innehåller grundläggande information om produktunderhåll.

Om underhållsversioner inte installeras automatiskt (endast Tableau Desktop)

Om underhållsversioner inte installeras på datorn kan det bero på att ditt exemplar av Tableau inte är konfigurerat för automatiska uppdateringar, eller på problem med uppdateringarna. Mer information finns i avsnittet Felsök underhållsuppdateringar (endast Tableau Desktop) i felsökningsartikeln i den här guiden.

Du kan inaktivera eller aktivera produktuppdateringsfunktionen från Tableau Desktop:

  • Välj Hjälp > Inställningar och prestanda > Aktivera automatiska produktuppdateringar.

Det här alternativet är bara tillgängligt om produktuppdateringsfunktionen aktiverades när produkten installerades. Om funktionen inaktiverades när produkten installerades är det här menyalternativet också inaktiverat.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!