Felsök din Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-installation

När du installerar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder är det möjligt att installationen inte alltid går som planerat. I den här artikeln hittar du information om hur du felsöker problem du kan stöta på och förslag på hur du löser dem.

Söka i supportkunskapsbasen

För att hjälpa dig hitta svaret på dina frågor snabbt kan du söka i Tableaus kunskapsbas. Kunskapsbasen innehåller felsökningstekniker som du kan använda för att åtgärda problem, beskriver kända problem som har lösts och ger svar på vanliga frågor.

 1. Gå till Kunskapsbasen för att söka efter felsökningsartiklar.
 2. Skriv in en beskrivning.
 3. På sidan Support väljer du Kunskapsbasen på fliken Källa.

Reparera en installation (endast Windows)

En reparation av en installation är processen där du installerar en ny version av samma version över den befintliga installationen. Genom att reparera en installation hålls programvaran i ett fungerande tillstånd genom att skriva över ändrade filer och installera om saknade filer.

Så här kör du en reparation av en installation:

 1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
 2. Välj Tableau-programmet från listan.
 3. Högerklicka på Avinstallera/ändra.
 4. I fönstret Ändra inställningar som visas klickar du på Reparera och låter sedan reparationsprocessen slutföras.

Skapa en installationslogg

Om du arbetar med Tableau-support så kan de begära loggfiler från din installation. Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder kan skapa en logg från installationsprocessen. Loggning är aktiverat som standard för Tableau-installationsprogrammet i både Windows och Mac. Som standard lagras loggfilerna i användarens tillfälliga mapp (den plats som anges i miljövariabeln %temp%) för Windows och i /private/var/log för Mac. Det är en god idé att behålla loggfilerna för installationsprocessen så att du kan felsöka om något går fel. I så fall kan du granska loggfilen och söka efter inlägg som inkluderar Error eller Fail för att hjälpa dig identifiera problemet.

Obs! När du loggar på DEBUG-nivån samlas fullständig miljöinformation in när Tableau startas. Det innebär att om du har känslig information i en miljövariabel kan den inkluderas i en logg. Loggning på standardnivån INFO samlar bara in säker miljöinformation.

Om du vill ändra plats eller namn på loggfilerna, eller om du är osäker på om loggning är aktiverat kan du utföra följande steg. Loggning aktiveras innan du påbörjar installationen.

 1. Ladda ner installationsfilen (.exe).

 2. Öppna ett kommandofönster som administratör.

 3. Gå till den katalog dit du laddade ner installationsfilen.

 4. Kör följande kommando:

  <installer> /log "<log_file_path_and_name>"

  Byt ut installer mot namnet på Tableau-installationsfilen och byt ut log_file_path_and_name med sökväg och namn för den fil dit du vill att installationsloggen sparas.

  Exempel:

  tableauDesktop-64bit-2021-3-1.exe /log "C:\Users\henryw\Desktop\install.txt".

Lös FlexNet-licensieringsfel vid aktivering eller start av Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder

Om Tableau-licensieringstjänsten inte kan läsa eller komma åt produktnyckeln så kan du få upp något av följande fel:

 • Ingen licens hittades för TableauDesktop

 • Det går inte att lägga till licens

 • Funktionen flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returnerade fel 50030, 71521, 0

Felsök felet och lös det genom att testa stegen i det här avsnittet i den ordning de visas.

1. Verifiera systemets datum och tid

Verifiera att datum och tid på datorn är inställt på aktuellt datum. Om din dators klocka står på ett datum som är tidigare än aktuellt datum så kan inte Tableau aktiveras.

2. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten är installerad

När du installerar Tableau Desktop installeras FlexNet-licensieringstjänsten automatiskt. Tableau kräver den här tjänsten för att köras. När du installerar Tableau Desktop på Max så kan du bli uppmanad att ange ditt lösenord för att ge installationsprogrammet tillåtelse att installera FlexNet. I Windows är behörigheten att installera FlexNet underförstådd från användarens kontoinställningar.

Kontrollera om licensieringstjänsten installerats korrekt på datorn genom att utföra följande steg:

Windows

 1. Gå till följande mapp:

  C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher

 2. Verifiera att programmet FNPLicensingService finns i mappen.

  Om FlexNet-licensieringstjänsten inte installerats kan du testa att installera om Tableau Desktop eller kontrollera behörighetsinställningarna för ditt användarkonto.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Skriv följande kommando för att lista innehållet i FlexNet-katalogen:

  ls '/Library/Application Support/FLEXnet Publisher/Service/11.16.2/FNPLicensingService'

  Om kommandot inte returnerar något eller om det returnerar meddelandet No such file or directory så är inte licensieringstjänsten installerad. Information om hur du installerar FlexNet-licensieringstjänsten manuellt finns i Fel: ”FlexNet-licensieringstjänsten finns inte i systemet” Aktivera på Mac(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-kunskapsbasen.

3. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten körs

Om du verifierat att FlexNet-licensieringstjänsten är installerad så kan du verifiera att licensieringstjänsten körs. Annars kan du behöva starta om tjänsten manuellt. Starta tjänsten genom att slutföra stegen nedan baserat på ditt operativsystem och starta om Tableau Desktop.

Windows

 1. Öppna services.msc från Windows Start-menyn.

 2. I dialogrutan Tjänster verifierar du att status för FlexNet-licensieringstjänsten är Startad.

  Om alternativet Starta är gråmarkerat så kan du högerklicka på FlexNet-licensieringstjänsten i listan och välja Egenskaper. På fliken Allmänt klickar du på Starta, och därefter på OK för att stänga dialogrutan.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Gå till FlexNet-katalogen:

  '/Applications/Tableau Desktop <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

  Exempel: '/Applications/Tableau Desktop 2021.3.app/Contents/Frameworks/FlexNet/'custactutil -view

 3. Verifiera att FlexNet-licensieringstjänsten körs. Du borde se Trust Flags = FULLY TRUSTEDoch Status = ENABLED.

 4. Därefter använder du följande kommando för att spara utdata till en fil på skrivbordet:

  /Applications/Tableau\ Desktop\ <Tableau version.app>/Contents/Frameworks/FlexNet/custactutil -view > /users/$(whoami)/Desktop/licresults.txt

4. Reparera betrodd lagring

Om felet visas trots att FlexNet Licensing Services är installerat och körs kan problemet bero på informationen för Tableau-produktnyckeln. Lös detta problem genom att utföra följande steg för att reparera den viktiga information som finns och sparas i betrodd lagring.

Obs! Du kommer att behöva tillgång till Kundaktiveringsverktyget som du hittar i klass-mappen för att utföra dessa steg.

Windows

 1. Öppna ett kommandofönster och gå till den katalog där Kundaktiveringsverktyget finns. Exempel:

  cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau <version>\bin"

  där <version> är den Tableau-produktversion som du installerat.

 2. Skriv följande kommando:

  custactutil –localrepair

 3. Starta Tableau.

  Om reparationen inte lyckas skriver du följande kommando för att skapa en LicResults.txt-fil:

  custactutil -view >LicResults.txt

  Kontakta teknisk support(Länken öppnas i ett nytt fönster) och bifoga LicResults.txt-filen som du skapade.

Mac

 1. Starta Terminal-programmet.

 2. Gå till FlexNet-katalogen:

  cd /Applications/Tableau Desktop <version>.app>/Contents/Frameworks/Flexnet

 3. Skriv följande kommando:

  ./custactutil -localrepair

 4. Starta Tableau.

 5. Om reparationen inte lyckas skriver du följande kommando för att skapa en LicResults.txt-fil:

  ./custactutil -view > /users/<username>/licresults.txt

  Kontakta teknisk support(Länken öppnas i ett nytt fönster) och bifoga LicResults.txt-filen som du skapade.

Felsök aktiveringsfel med hjälp av aktiveringsslutkoder

När du startar Tableau och inkluderar alternativet -activate returnerar processen statusinformation genom att ange miljövariabeln ERRORLEVEL till en slutkod. Om aktiveringen lyckades blir Tableau-programmets slutkod 0 (noll). I tabellen nedan ser du slutkoderna från aktiveringsprocessen och vad de betyder.

Om aktiveringen misslyckas kan du även hitta felinformation i Tableau-loggfilen. Du hittar loggfiler i Logs-mappen i My Tableau Repository-mappen under den aktuella användarens Documents-mapp. Exempel:

/Users/<user>/Documents/My Tableau Repository/Logs

Följande exempelskript visar hur du kan aktivera Tableau Desktop för Windows och söka efter specifika fel, som en ogiltig produktnyckel (536871018) eller allmänna licensieringsproblem (536871012).

@echo off
start/wait tableau.exe -activate <product_key>
if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_INVALID_KEY)
if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_GENERAL)
if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)
SlutkodMeddelandeVärde
536871012TABLEAU_ERROR_LICENSING_GENERALDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringen.
536871013TABLEAU_ERROR_LICENSING_INTERNALDet går inte att starta produkten på grund av ett internt licensieringsfel.
536871014TABLEAU_ERROR_LICENSING_SETUPDet går inte att starta produkten på grund av ett internt licensieringsfel.
536871015TABLEAU_ERROR_LICENSING_CONNECTDet gick inte att kontakta Tableau-licensservern.
536871017TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_ASRDet gick inte att aktivera ASR.
536871016TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_GENERALAktiveringen misslyckades. Försök igen.
536871018TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_KEYOgiltig produktnyckel.
536871019TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_OFFLINEDet gick inte att slutföra offlineaktiveringen.
536871020TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_INVALID_MODELLicensservern returnerade ett fel. Mer information finns i Tableau-loggfilen.
536871033TABLEAU_ERROR_LICENSING_ACTIVATION_MAX_EXTRA_ACTIVATIONSDet gick inte att aktivera licensen eftersom du uppnått tidsgränsen för aktivering för den här licensen.
536871022TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_GENERALDet uppstod ett okänt fel i samband med avlicensieringen. Kontrollera produktnyckeln eller kontakta supporten.
536871023TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_NONE_FOUNDInga licenser hittades.
536871024TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIREDEndast förfallna produktnycklar hittades.
536871025TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_TRIALDin provperiod för den här versionen har upphört att gälla.
536871026TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_SUBSCRIPTIONProduktnyckeln har upphört att gälla.
536871027TABLEAU_ERROR_LICENSING_UNLICENSED_EXPIRED_MAINTENANCEUnderhållsperioden har gått ut.
536871028TABLEAU_ERROR_LICENSING_RESYNC_GENERALDet gick inte att synkronisera produktnycklarna.
536871029TABLEAU_ERROR_LICENSING_REGISTRATION_GENERALDet gick inte att registrera produkten.
536871030TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_INSTALLDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringsprocessen.
536871031TABLEAU_ERROR_LICENSING_SERVICE_UNINSTALLDet uppstod ett okänt fel i samband med licensieringsprocessen.

Felsökning av internetfel

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kräver vissa brandväggs- och proxyinställningar för att läsa in kartvyer, läsa in webbsidor och för att bearbeta licensbegäranden. Om du stöter på ett av följande fel behöver organisationens nätverksadministratör utföra ändringar i konfigurationsinställningarna för nätverkets webbproxy och brandvägg.

 • Licensieringsprocessen begär offlineaktivering.

 • Mappvyer visas som tomma i Tableau Desktop.

 • Webbsidor i instrumentpaneler vill inte läsas in.

 • Det går inte att läsa in onlinekartan.

Information om hur du konfigurerar internetåtkomst för Tableau Desktop finns i Nödvändiga adresser, proxyer och portar.Nödvändiga adresser, proxyer och portar

Felsök åtkomst till licensieringsservern

Den 6 oktober 2018 flyttades Tableaus licensieringstjänst till ett nytt datacenter. Detta innebär att alla miljöer som krävde särskild konfiguration (tillägg av statiska IP-adresser i listan över säkra till exempel) för att komma åt licensing.tableau.com eller licensing.tableau.com måste uppdateras innan du kan aktivera, uppdatera eller avaktivera en Tableau-produktnyckel.

Så här kontrollerar du om detta är problemet:

 1. Öppna en webbläsare och gå till följande adresser:

  • https://licensing.tableau.com

  • https://licensing.tableau.com

   Du borde se en Test lyckades-sida.

 2. Om du inte får upp den sidan så kan du behöva uppdatera din lokala miljö för att komma åt licensieringstjänsterna. Mer information finns i Tableau Community(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Felsök licensieringsrapportering (endast Tableau Desktop)

När Tableau Server- och Tableau Desktop-instanser är rätt konfigurerade kan du se information om användningen av Tableau Desktop-licenser i två administratörsvyer, en med användningsdata för Desktop-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster) och en med information om förfallna Desktop-licenser(Länken öppnas i ett nytt fönster). Om du inte ser dessa vyer eller om de saknar data så kan det finnas ett problem med licensrapportering. Avsnitten nedan kan hjälpa dig felsöka orsaken.

Information om hur du konfigurerar Tableau Desktop-rapportering finns i Hantera användning av Tableau Desktop-licenser.

Administratörsvyer är inte tillgängliga

Endast Tableau Server-administratörer har åtkomst till administratörsvyerna för Desktop-licensrapportering.. Om du inte ser länkar till vyerna Användning av Desktop-licenser och Utgångstider för Desktop-licenser på Serverstatussidan (välj Hantera alla webbplatser från menyn Webbplatser) så kan du verifiera följande:

 • Du är inloggad som Tableau Server-administratör.

 • Du kör Tableau Server 10.0 eller senare, och användarna kör Tableau Desktop 10.0 eller senare. Tableau Desktop-licensrapportering finns tillgängligt från och med version 10.0 av Tableau Server och Tableau Desktop.

 • Licensrapportering är aktiverat i Tableau Server. (Funktionen är inaktiverad som standard.) Mer information finns i proceduren för att aktivera licensrapportering på Tableau Server i artikeln Hantera användning av Tableau Desktop-licenser i den här guiden.

Administrativa vyer innehåller inte förväntat innehåll

Om du inte ser de data du förväntar dig så kan det bero på en av de orsaker som listas här.

Tableau Desktop konfigurerades för mindre än åtta timmar sedan

Som standard rapporterar Tableau Desktop licensieringsdata enligt ett åttatimmarsintervall. Du kanske inte får upp användningsdata i de administrativa vyerna om det har gått mindre än åtta timmar sedan instanser av Tableau Desktop konfigurerades för rapportering. Tableau Desktop rapporterar var åttonde timme när den körs och tidsräkning börjar när du startar en korrekt konfigurerad instans av Tableau Desktop.

Om Tableau Desktop fortfarande körs när åtta timmar har uppnåtts så skickas en rapport nästa gång Tableau Desktop startas. Vänta minst åtta timmar efter att Tableau Desktop-instanser har konfigurerats innan du letar efter licenserna i vyerna för Desktop-licensrapportering.

Följande händelser framtvingar en omedelbar rapport från en korrekt konfigurerad Tableau Desktop-instans till Tableau Server:

 • Aktivering av Tableau Desktop version 10.0 eller senare.

 • Inaktivering av Tableau Desktop version 10.0 eller senare.

 • Underhållsförnyelse av en licens för Tableau Desktop version 10.0 eller senare.

Tableau Desktop har inte startats om sedan licensrapportering konfigurerades

Om Tableau Desktop redan kördes när licensrapportering konfigurerades med en serveradress att rapportera till så måste Tableau Desktop startas om.

Tableau Desktop har inte öppnats sedan den konfigurerades för licensrapportering

Om Tableau Desktop inte öppnats sedan det konfigurerats för rapportering så kanske du inte ser användningsdata i de administrativa vyerna. Licensinformation rapporteras endast när Tableau Desktop körs.

Tableau Desktop är felaktigt konfigurerad för licensrapportering

Verifiera att instanserna av Tableau Desktop konfigurerats korrekt med adressen till den Tableau Server de ska rapportera till.

Använd loggfiler på Tableau Desktop-datorn för att hjälpa att bestämma om instansen är korrekt konfigurerad. Hitta loggfilen %Documents%\My Tableau Repository\Logs\log.txt. Sök efter licUsageReport för att hitta poster relaterade till licensrapportering.

Felmeddelanden för licensrapportering

Följande tabell listar loggmeddelanden som kan hjälpa att identifiera problem med licensrapportering.

LoggmeddelandeInformation och möjliga orsaker
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 200Tableau Desktop rapporterade till servern.
licUsageReport: Response code from server: <server> is: 0

Internet communication error: Couldn't connect to server (server_name).

Tableau Desktop har konfigurerats för fel protokoll. Servern är till exempel konfigurerad för HTTPS och Tableau Desktop har konfigurerats att rapportera med HTTP.

Tableau Desktop rapporterar till en server som inte finns.

Tableau Desktop rapporterar till en instans av Tableau Server som inte körs.

licUsageReport: License reporting server config does not existRegisternyckeln har inte angetts eller finns på fel plats i registret (Windows) eller .plist-filen (Mac).

På Mac-datorer kan det här meddelandet loggas när en .plist-fil har skapats på fel plats. Om till exempel .plist-filen skapades i eller kopierades till ~\Library\Preferences i stället för \Library\Preferences.

På Mac-datorer kan det här meddelandet loggas när en .plist-fil har skapats men filen därefter uppdateras med ett nytt eller ändrat servernamn och Mac-datorn inte startas om.

Ändra standardrapporteringsintervall

När det konfigurerats för Desktop-licensrapportering rapporterar Tableau Desktop som standard till den konfigurerade servern eller servrarna var åttonde timme. Du kan ändra registret eller .plist-filen på Tableau Desktop-datorer för att ändra det här intervallet. Det är särskilt användbart vid felsökning.

Windows

Ändra den frekvens med vilken Tableau Desktop rapporterar till servern från en Windows-dator genom att redigera registret och lägga till ett strängvärde till ReportingServer-nyckeln:

 • Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tableau\ReportingServer

 • Namn: lägg till ett strängvärde med namnet scheduleReportInterval.

 • Data: den mängd tid i sekunder mellan rapporter som skickas av Tableau Desktop till servern. Som standard är det här 8 timmar, vilket är det värde som används om det inte finns någon post. Öka det för felsökning vid behov men tänk på att ju kortare intervall desto mer nätverkstrafik genereras.

  Följande bild visar till exempel ett register som konfigurerats så att Tableau Desktop rapporterar till de konfigurerade Tableau Servers varje timme (3600 sekunder):

Mac

Ändra den frekvens med vilken Tableau Desktop rapporterar till servern för Mac genom att redigera com.tableau.ReportingServer.plist-filen i /Library/Preferences och lägga till en scheduleReportInterval-nyckel. Ange det här som tidsintervallet i sekunder mellan rapporter från Tableau Desktop till den konfigurerade Tableau Server. Följande exempel visar innehållet i en .plist-fil som konfigurerats att skicka information varje timme (3600 sekunder) till två servrar, https://mytableau02:8010 och http://mytableau.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
 <plist version="1.0">
  <dict>
   <key>Server</key>
   <string>https://mytableau02:8010,http://mytableau</string> 
   <key>scheduleReportInterval</key>
   <string>3600</string>
  </dict>
</plist>

Lösa minnesfel

Om Tableau får slut på minne på datorn så visas ett slut på minne-fel. Följande faktorer kan påverka minne när du använder Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

 • Tableau Desktop-version.

  • Om du installerar 64-bitars Tableau Desktop på ett 64-bitars Windows-operativsystem så har Tableau tillgång till upp till 8 TB systemminne.

 • Storlek på och typ av data som du analyserar. En stor korstabell med flera kolumner och miljontals rader med värden, eller en vy som visar många markeringar, kan snabbt använda upp allt minne.

 • Andra program som körs på datorn.

 • Datorns operativsystem.

Möjliga lösningar

För att lösa problem med slut på minnet kan du överväga att uppgradera operativsystem eller Tableau-version till en 64-bitarsdator. På så sätt får Tableau tillgång till större mängder systemminne.

Du kan även granska data i dina arbetsböcker och hur du aggregerar dessa data när du visar dem i vyer. I stället för att visa många rader med värden vilket kan kräva en massa bläddring för att granska alla data kan du överväga att visa sammanfattade data. Tableau Desktop är mer effektivt och använder mindre minne när data i vyn visar en översikt så att du och andra i stället kan gå in på detaljnivå inom specifika områden för att få detaljerna.

Mer information om hur du optimerar prestandan för din arbetsbok finns i Optimera arbetsboksprestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Felsök att öppna eller spara filer på en Dell-dator (endast Tableau Desktop)

Om du installerat Tableau Desktop på en Dell-dator och den datorn har en äldre version av programmet Dell Backup and Recovery (DBAR) installerat så kan det hända att Tableau stänger oväntat när du försöker öppna eller spara en arbetsbok eller när du försöker komma åt en datakälla. Det beror på att Dell Backup and Recovery interfererar med öppna- och spara-åtgärderna för 64-bitarsversionen av Tableau Desktop. Information om hur du löser det här problemet finns i artikeln Fel ”Tableau har slutat fungera” Öppna eller spara en fil på en Dell-dator(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-kunskapsbasen.

Felsök underhållsuppdateringar (endast Tableau Desktop)

Tableau erbjuder underhållsuppdateringar vid regelbundna intervall för att versioner av Tableau Desktop som stöds. Följande tabell listar orsaker till varför underhållsuppdateringar inte installeras på en specifik installerad version av Tableau Desktop.

OrsakBeskrivningLösning
Ditt produktunderhåll kan ha gått ut.Du kan välja att köpa support- och underhållstjänster för att få löpande tillgång till produktuppdateringar, teknisk support och så vidare men det måste förnyas.Information om hur du förnyar ditt produktunderhåll finns i Vanliga frågor om produktförnyelse(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau-webbplatsen.
Underhållsdatum för din produktnyckel är inte uppdaterat.Om du vet att dina underhållstjänster är aktiva så kan du behöva uppdatera förfallodatum för underhåll för din produktnyckel.Uppdatera produktnyckeln med det datum då din aktuella underhållsperiod löper ut genom att öppna Tableau Desktop och välja Hjälp > Hantera produktnycklar.

Välj produktnyckeln och klicka på Uppdatera. Stäng och starta om Tableau Desktop.

Om det här inte löser problemet eller om underhållsdatum inte stämmer så kan du kontakta Tableau Support..

Det finns en fördröjning mellan underhållsversionen och uppmaningen att uppdatera.Det kan gå flera dagar mellan när en underhållsversion först blir tillgänglig och när den finns tillgänglig via produktuppdateringsprocessen. Det ger användare och administratörer tid att utvärdera och testa versionen i sina miljöer innan de installerar den.Om du inte vill vänta på den automatiska produktuppdateringsprocessen så kan du logga in på Tableau kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster) och ladda ner den senaste underhållsversionen. Information om hur du laddar ner produkter finns i Installera från användargränssnittet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i den här guiden.
Produktuppdateringar är inaktiverade.Som användare eller administratör så kan du inaktivera automatiska produktuppdateringar. På så sätt kan du själv styra när produktuppdateringar distribueras till datorerna. Om du inaktiverar det här alternativet så inaktiveras menyalternativet Aktivera automatiska produktuppdateringar. Det inaktiverar även produktalternativet Sök efter produktuppdateringar.Om du är användare öppnar du Tableau Desktop, går till Hjälp > Inställningar och prestanda och avmarkerar kryssrutan bredvid Aktivera automatiska produktuppdateringar. Därefter startar du om Tableau. Om din administratör har inaktiverat produktuppdateringar för din instans av Tableau Desktop så är det här alternativet inte tillgängligt.

Om du är en administratör kan du aktivera eller inaktivera produktuppdateringar för dina användare. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop i den här guiden.

Tableau Desktop är fortfarande öppet på datorn.Tableau Desktop söker endast efter uppdateringar vid start.Avsluta och starta om Tableau Desktop. När Tableau Desktop startar om så söker det efter produktuppdateringar.
Tableau Desktop kan inte kontakta Tableau-produktuppdateringsservern.Tableau Desktop måste ha åtkomst till TableauAutoUpdate.xml-filen för att söka efter produktuppdateringar.Kontrollera att datorn har åtkomst till TableauAutoUpdate.xml-filen och att filen inte innehåller ett felmeddelande i stället för Tableau-uppdateringsinformationen. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop i den här guiden.
Tack för din feedback!