Felsök din Tableau Desktop- eller Tableau Prep Builder-installation

När du installerar Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder är det möjligt att installationen inte alltid går som planerat. I den här artikeln hittar du information om hur du felsöker problem du kan stöta på och förslag på hur du löser dem.

Söka i supportkunskapsbasen

För att hjälpa dig hitta svaret på dina frågor snabbt kan du söka i Tableaus kunskapsbas. Kunskapsbasen innehåller felsökningstekniker som du kan använda för att åtgärda problem, beskriver kända problem som har lösts och ger svar på vanliga frågor.

 1. Gå till Kunskapsbasen för att söka efter felsökningsartiklar.
 2. Skriv in en beskrivning.
 3. På sidan Support väljer du Kunskapsbasen på fliken Källa.

Reparera en installation (endast Windows)

En reparation av en installation är processen där du installerar en ny version av samma version över den befintliga installationen. Genom att reparera en installation hålls programvaran i ett fungerande tillstånd genom att skriva över ändrade filer och installera om saknade filer.

Så här kör du en reparation av en installation:

 1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
 2. Välj Tableau-programmet från listan.
 3. Högerklicka på Avinstallera/ändra.
 4. I fönstret Ändra inställningar som visas klickar du på Reparera och låter sedan reparationsprocessen slutföras.

Skapa en installationslogg

Om du arbetar med Tableau-support så kan de begära loggfiler från din installation. Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder kan skapa en logg från installationsprocessen. Loggning är aktiverat som standard för Tableau-installationsprogrammet i både Windows och Mac. Som standard lagras loggfilerna i användarens tillfälliga mapp (den plats som anges i miljövariabeln %temp%) för Windows och i /private/var/log för Mac. Det är en god idé att behålla loggfilerna för installationsprocessen så att du kan felsöka om något går fel. I så fall kan du granska loggfilen och söka efter inlägg som inkluderar Error eller Fail för att hjälpa dig identifiera problemet.

Obs! När du loggar på DEBUG-nivån samlas fullständig miljöinformation in när Tableau startas. Det innebär att om du har känslig information i en miljövariabel kan den inkluderas i en logg. Loggning på standardnivån INFO samlar bara in säker miljöinformation.

Om du vill ändra plats eller namn på loggfilerna, eller om du är osäker på om loggning är aktiverat kan du utföra följande steg. Loggning aktiveras innan du påbörjar installationen.

 1. Ladda ner installationsfilen (.exe).

 2. Öppna ett kommandofönster som administratör.

 3. Gå till den katalog dit du laddade ner installationsfilen.

 4. Kör följande kommando:

  <installer> /log "<log_file_path_and_name>"

  Byt ut installer mot namnet på Tableau-installationsfilen och byt ut log_file_path_and_name med sökväg och namn för den fil dit du vill att installationsloggen sparas.

  Exempel:

  tableauDesktop-64bit-2021-3-1.exe /log "C:\Users\henryw\Desktop\install.txt".

Felsökning av internetfel

Tableau Desktop och Tableau Prep Builder kräver vissa brandväggs- och proxyinställningar för att läsa in kartvyer, läsa in webbsidor och för att bearbeta licensbegäranden. Om du stöter på ett av följande fel behöver organisationens nätverksadministratör utföra ändringar i konfigurationsinställningarna för nätverkets webbproxy och brandvägg.

 • Licensieringsprocessen begär offlineaktivering.

 • Mappvyer visas som tomma i Tableau Desktop.

 • Webbsidor i instrumentpaneler vill inte läsas in.

 • Det går inte att läsa in onlinekartan.

Information om hur du konfigurerar internetåtkomst för Tableau Desktop finns i Nödvändiga adresser, proxyer och portar.Nödvändiga adresser, proxyer och portar

Lösa minnesfel

Om Tableau får slut på minne på datorn så visas ett slut på minne-fel. Följande faktorer kan påverka minne när du använder Tableau Desktop eller Tableau Prep Builder.

 • Tableau Desktop-version.

  • Om du installerar 64-bitars Tableau Desktop på ett 64-bitars Windows-operativsystem så har Tableau tillgång till upp till 8 TB systemminne.

 • Storlek på och typ av data som du analyserar. En stor korstabell med flera kolumner och miljontals rader med värden, eller en vy som visar många markeringar, kan snabbt använda upp allt minne.

 • Andra program som körs på datorn.

 • Datorns operativsystem.

Möjliga lösningar

För att lösa problem med slut på minnet kan du överväga att uppgradera operativsystem eller Tableau-version till en 64-bitarsdator. På så sätt får Tableau tillgång till större mängder systemminne.

Du kan även granska data i dina arbetsböcker och hur du aggregerar dessa data när du visar dem i vyer. I stället för att visa många rader med värden vilket kan kräva en massa bläddring för att granska alla data kan du överväga att visa sammanfattade data. Tableau Desktop är mer effektivt och använder mindre minne när data i vyn visar en översikt så att du och andra i stället kan gå in på detaljnivå inom specifika områden för att få detaljerna.

Mer information om hur du optimerar prestandan för din arbetsbok finns i Optimera arbetsboksprestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau.

Felsök att öppna eller spara filer på en Dell-dator (endast Tableau Desktop)

Om du installerat Tableau Desktop på en Dell-dator och den datorn har en äldre version av programmet Dell Backup and Recovery (DBAR) installerat så kan det hända att Tableau stänger oväntat när du försöker öppna eller spara en arbetsbok eller när du försöker komma åt en datakälla. Det beror på att Dell Backup and Recovery interfererar med öppna- och spara-åtgärderna för 64-bitarsversionen av Tableau Desktop. Information om hur du löser det här problemet finns i artikeln Fel ”Tableau har slutat fungera” Öppna eller spara en fil på en Dell-dator(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-kunskapsbasen.

Felsök underhållsuppdateringar (endast Tableau Desktop)

Tableau erbjuder underhållsuppdateringar vid regelbundna intervall för att versioner av Tableau Desktop som stöds. Följande tabell listar orsaker till varför underhållsuppdateringar inte installeras på en specifik installerad version av Tableau Desktop.

OrsakBeskrivningLösning
Ditt produktunderhåll kan ha gått ut.Du kan välja att köpa support- och underhållstjänster för att få löpande tillgång till produktuppdateringar, teknisk support och så vidare men det måste förnyas.Information om hur du förnyar ditt produktunderhåll finns i Vanliga frågor om produktförnyelse(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau-webbplatsen.
Underhållsdatum för din produktnyckel är inte uppdaterat.Om du vet att dina underhållstjänster är aktiva så kan du behöva uppdatera förfallodatum för underhåll för din produktnyckel.Uppdatera produktnyckeln med det datum då din aktuella underhållsperiod löper ut genom att öppna Tableau Desktop och välja Hjälp > Hantera produktnycklar.

Välj produktnyckeln och klicka på Uppdatera. Stäng och starta om Tableau Desktop.

Om det här inte löser problemet eller om underhållsdatum inte stämmer så kan du kontakta Tableau Support..

Det finns en fördröjning mellan underhållsversionen och uppmaningen att uppdatera.Det kan gå flera dagar mellan när en underhållsversion först blir tillgänglig och när den finns tillgänglig via produktuppdateringsprocessen. Det ger användare och administratörer tid att utvärdera och testa versionen i sina miljöer innan de installerar den.Om du inte vill vänta på den automatiska produktuppdateringsprocessen så kan du logga in på Tableau kundportalen(Länken öppnas i ett nytt fönster) och ladda ner den senaste underhållsversionen. Information om hur du laddar ner produkter finns i Installera från användargränssnittet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i den här guiden.
Produktuppdateringar är inaktiverade.Som användare eller administratör så kan du inaktivera automatiska produktuppdateringar. På så sätt kan du själv styra när produktuppdateringar distribueras till datorerna. Om du inaktiverar det här alternativet så inaktiveras menyalternativet Aktivera automatiska produktuppdateringar. Det inaktiverar även produktalternativet Sök efter produktuppdateringar.Om du är användare öppnar du Tableau Desktop, går till Hjälp > Inställningar och prestanda och avmarkerar kryssrutan bredvid Aktivera automatiska produktuppdateringar. Därefter startar du om Tableau. Om din administratör har inaktiverat produktuppdateringar för din instans av Tableau Desktop så är det här alternativet inte tillgängligt.

Om du är en administratör kan du aktivera eller inaktivera produktuppdateringar för dina användare. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop i den här guiden.

Tableau Desktop är fortfarande öppet på datorn.Tableau Desktop söker endast efter uppdateringar vid start.Avsluta och starta om Tableau Desktop. När Tableau Desktop startar om så söker det efter produktuppdateringar.
Tableau Desktop kan inte kontakta Tableau-produktuppdateringsservern.Tableau Desktop måste ha åtkomst till TableauAutoUpdate.xml-filen för att söka efter produktuppdateringar.Kontrollera att datorn har åtkomst till TableauAutoUpdate.xml-filen och att filen inte innehåller ett felmeddelande i stället för Tableau-uppdateringsinformationen. Mer information finns i Hantera produktuppdateringar för Tableau Desktop i den här guiden.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!