Hitta och lösa kompatibilitetsproblem

Det är så klart bäst om alla i en organisation kan köra samma version av Tableau Desktop eller Tableau Server, men det är inte alltid möjligt. I en stor organisation kan olika individer eller grupper behöva använda olika versioner av Tableaus produkter.

Den här artikeln går igenom olika kompatibilitetsaspekter och hur Tableau Desktop, Tableau Prep Builder och Tableau Server kan fungera tillsammans.

Obs! Den här artikeln gäller endast produkter från Tableau som fortfarande omfattas av teknisk support. Tableau erbjuder teknisk support för alla nya versioner av en produkt i 24 månader räknat från produktreleasen. En lista med versioner och deras supportscheman finns på sidan för supporttjänster(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableaus webbplats

Kompatibilitet mellan Tableau Desktop och Tableau Server

Kompatibilitetsproblem uppstår vanligtvis bara mellan uppgraderingsversioner av Tableau-produkten, och inte med underhållsversioner. Om du till exempel använder Tableau Desktop 2022.1 och andra använder Tableau Desktop 2021.4, eller om du behöver publicera till Tableau Server och fortfarande kör version 2021.1, kan du stöta på kompatibilitetsproblem.

Viktigt Tableau-produkter släpps inte alltid samtidigt. En ny uppgraderingsversion av Tableau Desktop kan till exempel finnas tillgänglig, men en kompatibel version av Tableau Server kanske inte blir tillgänglig på flera månader. När du installerar en ny version av Tableau Desktop behöver du se till att den är kompatibel med Tableau Server.

En arbetsbok som skapats med Tableau Desktop, oavsett version, kan ansluta till alla versioner av Tableau Server som stöds. När du väl har anslutit dig kan du dock få problem med kompatibiliteten beroende på vilken version du använder och vilken åtgärd du utför.

Publicera från Tableau Desktop till Tableau Server

Du kan bara publicera arbetsböcker och datakällor till Tableau Server om Tableau Server-versionen är densamma eller nyare än Tableau Desktop-versionen. Du kan till exempel publicera arbetsböcker och datakällor från Tableau Desktop 2021.2 till Tableau Server 2021.2, Tableau Server 2021.3 eller Tableau Server 2021.4.

Du kan nedgradera en arbetsbok som har skapats i Tableau Desktop version 2022.1 för att publicera den till Tableau Server version 2021.3. Mer information om hur du nedgraderar en arbetsbok finns i Nedgradera en arbetsbok i den här artikeln.

Ladda ner arbetsböcker från Tableau Server

En arbetsbok som laddas ner från Tableau Server har samma version som den version av Tableau som den senast redigerades i. Anta till exempel att Amanda kör Tableau Desktop 2021.2 och publicerar en arbetsbok till Tableau Server 2021.3. Om Zachary också kör Tableau Desktop 2021.2 kan han ansluta till Tableau Server, ladda ner arbetsboken och öppna den.

Det finns dock några scenarier där kompatibilitetsproblem kan uppstå:

 • Om någon annan redigerar och sparar arbetsboken på servern så uppdateras arbetsboken till den versionen av Tableau Server.

 • Om någon laddar ner arbetsboken från Tableau Server till en nyare version av Tableau Desktop och redigerar, sparar och publicerar den, så uppdateras arbetsboken till den nyare versionen av Tableau Desktop.

Anta till exempel att Elizabeth publicerar en arbetsbok från Tableau Desktop 2021.2 till Tableau Server 2021.3. Ted laddar ner arbetsboken från Tableau Server till Tableau Desktop 2021.3. Han redigerar och publicerar arbetsboken till servern igen. Nu uppdateras arbetsboken till den nyare versionen. Zachary och Elizabeth som båda använder Tableau Desktop 2021.2 kan ladda ner arbetsboken, men kan inte öppna den eftersom arbetsboken har uppdaterats till Tableau version 2021.3.

Ansluta till publicerade extrakt

Extrakt som använder .tde-filformat uppgraderas automatiskt till .hyper-formatet när de uppdateras (fullständig eller gradvis uppdatering) eller när ett tillägg görs till dem. Mer information om .hyper-extraktformatet finns i Extraktuppdatering till .hyper-format(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För tidigare versioner av Tableau Server gäller att en publicerad arbetsbok eller datakälla med ett extrakt som skapats i Tableau Desktop behåller sin ursprungliga version när den uppdateras eller om tillägg görs till den i Tableau Server.

Ansluta till Tableau Server-baserade datakällor

Arbetsböcker i Tableau Desktop kan använda datakällor som har publicerats till senare versioner av Tableau Server. Men om du ansluter till en datakälla som använder funktioner som inte finns i den tidigare versionen av Tableau Desktop, så är dessa fält inte tillgängliga.

Arbetsböcker som har skapats i Tableau Desktop kan alltid använda datakällor från en tidigare version av Tableau Server. En Tableau Desktop 2022.1-arbetsbok kan till exempel använda datakällor från Tableau Server 2021.1.

Kompatibilitet mellan versioner av Tableau Desktop

Tableau Desktop-användare kan dela arbetsböcker, t.ex. genom att skicka dem med e-post eller genom att kopiera dem till en plats i företagsnätverket. Men om två användare använder olika versioner av Tableau Desktop går det inte alltid att dela. Regeln är enkel:

 • Du kan öppna en arbetsbok som har skapats i en äldre version av Tableau Desktop i en nyare version.

 • Du kan inte öppna en nyare version av Tableau Desktop i en äldre version.

Låt säga att Amanda skapar en Tableau-arbetsbok med version 2021.3 av Tableau Desktop och skickar den till Zachary, som har version 2022.1 av Tableau Desktop. Zachary kan öppna arbetsboken, men en varning visas.

The workbook will be upgraded when it is saved. The upgraded file can't be read by earlier versions of the application.

Om Zachary redigerar och sparar arbetsboken och skickar tillbaka den till Amanda måste han först nedgradera den så att Amanda kan öppna den. Om han inte gör det kan Amanda inte läsa in och öppna arbetsboken i version 2021.4 av Tableau Desktop, eftersom det nu är en 2022.2-arbetsbok.

Mer information om hur du nedgraderar en arbetsbok mellan olika Tableau Desktop-versioner finns i Nedgradera en arbetsbok i den här artikeln.

Arbeta med Tableau-extrakt

Du kan öppna ett extrakt som har skapats med en äldre version av Tableau Desktop i en nyare version, men du kan inte öppna ett extrakt som har skapats med en nyare version av Tableau Desktop i en äldre version.

Observera dock att om du skapar ett .tde-extrakt i en äldre version och öppnar arbetsboken i Tableau Desktop 10.5 eller senare och sedan uppdaterar (fullständig eller inkrementell uppdatering) eller gör tillägg till extraktet, så konverteras det till .hyper-formatet och arbetsboken blir inkompatibel med äldre versioner av Tableau.

Obs! .tde-filer (Tableau Data Extract ) stöds inte från och med version 2020.3 och bör konverteras till .hyper-format.

Mer information om .hyper-extraktformatet finns i Extraktuppdatering till .hyper-format(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Nedgradera en arbetsbok

Om du behöver publicera en arbetsbok till en tidigare version av Tableau Server eller dela en arbetsbok med någon som använder en tidigare version av Tableau Desktop, kan du nedgradera arbetsboken till en tidigare version. Den nedgraderade arbetsboken kan öppnas i den valda versionen och senare.

Tableau erbjuder endast nedladdning av produktversioner i 24 månader efter releasen. Versioner som är äldre än 24 månader har nått slutet av sin livscykel och tillhandahålls inte längre.

Exportera en arbetsbok till en tidigare version

Du kan exportera en arbetsbok till en annan version av Tableau via Arkiv > Exportera som version i Tableau Desktop eller genom att välja Ladda ner > Tableau-arbetsbok i verktygsfältet för en arbetsbok i Tableau Cloud eller Tableau Server. Mer information finns i Exportera vyer och arbetsböcker.

Nedgradera en arbetsbok för Tableau Server

Om du använder en nyare version av Tableau Desktop och en äldre version av Tableau Server kan du nedgradera arbetsboken till den äldre Tableau Server-versionen i samband med publiceringen.

När du publicerar arbetsboken visas ett varningsmeddelande som anger att arbetsboken kommer att nedgraderas.

Om du fortsätter och publicerar arbetsboken tas alla funktioner som inte är tillgängliga i den äldre versionen bort för att undvika kompatibilitetsproblem. Du kan behöva lägga tillbaka de funktioner som togs bort när arbetsboken nedgraderades.

Obs! Det här alternativet gäller inte för datakällor.

Kompatibilitet med Tableau Prep Builder

Mer information om kompatibilitet med Tableau Prep Builder finns i Versionskompatibilitet med Tableau Prep i hjälpen för Tableau Prep Builder.

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor introducerades som en del av Datahantering i Tableau Server version 2019.1.

 • För att schemalägga flöden till att köras på Tableau Server måste du använda Tableau Server version 2019.1 eller senare och Tableau Prep Conductor måste vara aktiverat.
 • För att schemalägga flöden till att köras på Tableau Cloud måste du använda Tableau Cloud version 2019.3 eller senare och Tableau Prep Conductor måste vara aktiverat.

Kompatibilitet mellan olika versioner av Tableau Prep Builder och Tableau Server

Att publicera från en nyare version av Tableau Prep Builder till en äldre version av Tableau Server kan leda till kompatibilitetsproblem. Till exempel kan det hända att nya funktioner som lagts till i Tableau Prep Builder version 2021.3.1 inte är kompatibla med Tableau Server version 2021.2, men skulle vara kompatibla med Tableau Server version 2021.4 och senare versioner av Tableau Server, såsom version 2022.2.

I Tableau Server identifierar Tableau Prep Conductor de funktioner som ingår i ett flöde när det har publicerats. Om det hittar funktioner som inte stöds kan flödet ändå publiceras till Tableau Server, men flödet kan inte köras, schemaläggas eller läggas till en uppgift. Tableau Cloud uppdateras automatiskt med jämna mellanrum, så det är kompatibelt med alla versioner av Tableau Prep Builder.

Om du har en äldre version av Tableau Server kan du ändå köra inkompatibla flöden manuellt i Tableau Prep Builder eller med hjälp av kommandoraden. Mer information om hur du använder den här processen finns i Uppdatera flödesutdatafiler från kommandoraden.

Kompatibilitet mellan olika versioner av Tableau Prep Builder

Du kan stöta på kompatibilitetsproblem när du försöker öppna ett flöde mellan nyare och äldre versioner av Tableau Prep Builder eller till och med när du öppnar flöden i samma version av Tableau Prep Builder men på olika datorer.

Exempel:

 • Flödet innehåller ingångsanslutningar eller funktioner som inte stöds av versionen där flödena öppnas.
 • Den dator du använder för att öppna flödet har inte de ingångsanslutningar som krävs eller så har flödet en drivrutinsversion för anslutningen som inte är kompatibel. Tableau Prep Builder kräver 64-bitars drivrutiner för att det ska fungera med flödesingångsanslutningar. Om kompatibilitet är ett problem kan det hända att flödet öppnas men innehåller fel eller att flödet inte öppnas alls och att du då får ett felmeddelande.

Kompatibilitet med Tableau Cloud

Tableau Cloud-servrar uppgraderas vanligtvis när en ny större version av Tableau släpps. Vid publicering av arbetsböcker och datakällor till Tableau Cloud, kommer versionen av Tableau Cloud att vara densamma eller senare än Tableau Desktop och Tableau Prep Builder. Som ett resultat av detta reduceras kompatibilitetsproblem. Tänk dock på kompatibilitet med installationer av Tableau Bridge och befintliga skript eller processer som använder Tableau-kommandoradsverktyg, såsom tabcmd, och Tableau-dataextraktverktyget.

Se Uppgradera Tableau Desktop och Tableau Prep Builder för information om vad en större uppgradering innebär.

När ska Tableau Desktop uppgraderas för att fungera med Tableau Cloud?

Efter att Tableau Cloud har uppgraderats till en ny större version kan du fortfarande publicera datakällor och arbetsböcker från tidigare versioner av Tableau Desktop. Du måste dock uppgradera till den senaste större versionen av Tableau Desktop för att göra följande:

 • Ladda ner och öppna en publicerad arbetsbok som har redigerats och sparats i webbredigeringsmiljön i Tableau Cloud.

 • Skapa en lokal kopia av en datakälla.

Om du försöker använda en sådan arbetsbok eller datakälla i en Tableau Desktop-version som är tidigare än servrarna för Tableau Cloud får du följande felmeddelande:

This file was created by a newer version of Tableau. Please upgrade Tableau Desktop to the version (or greater) that the file was saved in.

Uppdatera Tableau Bridge för att fungera med Tableau Cloud

Tableau Bridge är en proxyklient som körs på en dator i nätverket och används för att ansluta privata nätverksdata till Tableau Cloud. Tableau rekommenderar att du uppgraderar Bridge till den senaste versionen för att undvika eventuella kompatibilitetsproblem, eftersom vissa nya funktioner och buggkorrigeringar kräver att både Tableau Cloud och Bridge uppdateras.

Om flerfaktorsautentisering (MFA) är aktiverad med Tableau-autentisering måste Bridge-klienter köra Tableau Bridge version 2021.1 och senare. Mer information om Tableau med flerfaktorsautentisering finns i Om flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

När ska man uppgradera tabcmd för platsadministrationen?

Om du använder tabcmd för att administrera din Tableau Cloud-plats – såsom för att automatisera uppgifterna att ladda upp arbetsböcker, hantera användare och så vidare – behövs den senaste versionen av tabcmd för att köra dessa uppgifter. Att använda en äldre version av tabcmd orsakar fel och oförutsägbara resultat.

Se Installera tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen för mer information och den aktuella versionen av tabcmd som stöds.

Använda verktyget Tableau-dataextrakt för att uppdatera datakällor

Kommandoradsverktyget Tableau-dataextrakt installeras automatiskt med Tableau Desktop. Om du använder det här verktyget för att skicka data till en publicerad datakälla på Tableau Cloud bör du överväg följande krav:

 • Du måste använda ett webbplats-ID istället för platsnamnet.

  Webbplats-ID:et är en del av URL:en för Tableau Cloud. I följande är till exempel webbplats-ID:et WidgetWorks:

  https://online.tableau.com/t/WidgetWorks/view/projects

  Se Automatisera extraktuppdateringsuppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen för mer information om alternativet -t.

 • När du har publicerat en datakälla till Tableau Cloud måste data uppdateras i den publicerade datakällan med hjälp av dataextraktverktyget som följer med Tableau Desktop-versionen som matchar versionen av Tableau Cloud.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!